Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLUNDAIN. DYDD IAU, EBRlLt 7. CENADIAETH SWYDDOL. i Steyddte Rhyfel, £ brill 7. V DrRBYMWVD Cen?aeth oddiwrth Ardaiydd Welington, yr hwn a amser- Dwyd, Samatan, Maw?th 25. Arol brwydr yr 20fed, parhacdd y gelyn- ion gilio yn ol gyda y fath gyflymdra, fei na all- asai y Cyngreii wyr eu gorddiwes, oddieithr ary 22ain, pan ddaeth y CadfridogFane a'r 13eg traed-farchlu, y rhai a gynuorthwyd gan y 3ydd traed-farchlu, ar warthaf eu ol-fyddin yn St. Gandeas, y rhai a ruthrasaut arnynt, gan eu liymlid dros ddwy lilldir, Hadd llawer, a chym- meryd ynghylch 100 o honynt yu garcharorion. w- Y r oedd Soult a'i fyddiu wedi cyrhaedd Tou- lose ar y 24ain. Dywedir fod Ilythyr wedi fei dderbyn o Bou- logne, yr hwn a amserwyd y 5ed o'r mis hwn; yn mynegu fod hysbysiaeth wedi ei dderbyn yno o Paris, yr hwn a ddengys fod pcb peth yn myned yn mlaen yn dda yno ar y 3ydd, eithr tlidyw yn crybwyll un amgylchiad neillduol. a fodd byuag, y mae ein Trysorfeydd ni (yn Liundaiii) wedigdstwng oddity- y bore hwn; yr achos o hyn, meddant, yw, fod y Seiiedd Ffreng- g yu glyou wrth achos llonapal tee Yr ydym wedi derbyn Llythyr-god o Bremen, yn cynnwys yr hvsbysiaeth cattlytiol Cgmmydogaeth Hamburgh. Mawrth 29.—Y mae paroto$dau helaeth yn cael eu gwneuthur at ytnosod o ddifri af Hamburgh, cyn gynted ag y tyddo yr Elbe yn rhydd (heb rew) yr ydys i gynncli llawer o gad-fadau Lloegr, Denmark, a Holand ar yr achos; y mae 40 o fangtielau mawrion, a 18 tân-bêl-ddrylliau (mortars) ar y ffordd o Rendsburgh eisoes. Antwerp, Mazerih 19.—Y mae ein amddiff- ynfa ni wedi lleihau i ytighyleh chwe' mil wyr, o achos y rhuthriadau a wnasthom ailan, yr hyn a gostiodd yn ddrud iawn i ni; ac yn benaf, o axhos enciltadau. Gosod wvd pedwar o g,;d-fadau, ynghylch pod war w\ yn ol, wita eiieti i- Scheldt, oiul gan fod rhai o iongau Piydain ve dynesu at Woerdeu/ ffodd y gelynion yu ryi- ( 6 fyta at.y muriau. Yniduengys fed Cill ltildgla%i, Carrrot, yn bwriadu cynnuli ilawer o oiud, cyn thoddo efe y ddiuas fynu. CSHOEOmAD TYWYSOG SCHWA RTZENBKXIG I'W FIL- WYR AR y 23 o FAWRTIL. I Filvvyr !-r—Siomwyd gobaith y Galluoedd Goruchel Cyfunol drachefn: y mae yr holl ym- drechiadau tuag at adferu Ileddwch wedi troi allan yn ddiifrwyth; ni allasai eich buddugol- iaethau chwi na dinystr byddinoedd cyfain, na'r cyfyngderau sydd yn anwahanol oddiwrth ryfel, a'r rhai ydynt wedi pwyso yn drwm dros y tri tula ciweddaf, ar daleithau mwyaf enwog Ffrainc -ac yn fyr, nid oedd dim, a allasai ddwyn y Llywodraeth Ffrengig i fabwysio eg- TrVyddovion cymhedroledd a chytiawnder. Y mae y gynnadledd yn Chatillon wedi ei thori i fynu-yr ydych chwi wedi difodi mewn un rhyfel dymhor, yr awdurdod hyny, a ddef- uyddiwyd gan Ormeswr, ar wledydd cymmyd- ogol—y munud hwn yr ydych yn meddhnnu hanner yr ymerodraeth ffrengig; ond er hyn till, y mae gobaith am fuddugoliaethau yn cyn. hyrfu ei Llywodraeth etto.—Nid digon gan IIQII yw diogelu anymddibyniaeth a rhydd-did Ffrainc; eithr y m?te yn chwennych trwy he- laethrwydd terfynau ei hymerodraeth, i gynual yr awdurdod angheuol hyny ar wledydd gwaha- nol Ewrope, fel y gallo ailonyddu eu hesmwyth- J'd pan fyno hi ei hun. <4 I'll wyr!—-Ni bydd i chwi osod eich arfau lawr hyd oni ddiogeloch i'r gwledydd yr an- ymddibyniaeth hyny a brisir ganddynt yn fwy nAphob bendith. u llydrled Ffrainc yn rhydd ac yn ddcdwydd Und na fydded i ni oddef iddi fod felly ar draul cynnifer o wledydd ereill, y rhai sydd ganddynt rr un hawl i ryddid a dedwyddwch a hithau. 1W5^> fuddugoliaethwyr yn Culm, Leipsic, anau, a Brleiiiie, arnoch chwL y mae pob Ily- gad ), n edrych y mae tynged Ewrope yn eich dwj i a ryr Am yn neshau at dcliwedd yr olygfa; y.chYdg funurlau etto, a bydd y byd yn ddyleduMChwiameiddiogehvch. 1,1 ruvyyr Nac anghofiwch, nad oes genydl neb gelynion i ymdrech a hwy, ond y rhai a gwrddoch ar fies y g*llaed-I)eidiwch a mwyhau trallodau rhyfel—boed iTli wneuthur cyfiawnder u rhan amlaf pobl Ffrainc, a pheidio eu cyhu- ddo hwy o feiau, ag sydd yn perthyn yn unig i nohel-gais anfesurol eu Llywodraeth. SCHWARTZEJIBERG." Nid oes nemawr o bethau o'r newydd wedi dyfod i'r golwg, oddiar y meddianivyd Paris gan y Cyngreirwyr; ond yr ydym wedi clywed, fod yr Ymei-awd, Alexander wedi rhesi ei filwyr ynghyntedd (court) y Thuilleries aryr 31ain, a bod Paris yn berft'aith dawel ar yr amser uchod; ac mai y Blaenor dewr hwnw a drefnodd y mes- v.ray, y rhai a droisant nIlan mor llv/vddlfinnus' i ) yn ysgafaeliad Paris efe ) morcheftodd ddyfodi gymniydogaeth Paris mewn pryd, riiag y buasai i'w filwyr ei gosod ar dà;, i ymddial ar y Ffrancod y rhai a achlysurant y fath ddifrad pan fuont yn Russia; ac yn yr ymdrech di- weddaf dan furiau Paris, dywedir iddo ef flaen- ori ei farchluoedd yn bersonol mown rhuthr ar y gelynion. Ymddengys yn arhlwg bellach, oddiwrth gyhpeddiad Ty wysog Schwartzenbeig, rhan o'r hwn a grybwylfosom yo ol ysgiifen ein rhifyn diweddaf, fod yr holl Gyngreirwyr yn barod i adferu y Bourbons, os na fydd pobl Ffrainc yn wrtfywyneb i hyny; canys nid yw yn ymddangos eu bod yn chwennych gosod "y teuiu annedwydd hwnw ar yr orsedd, o an- fodd y bobl. v — Yr ydym yn dysgu gan y llythyr-god a ddaeth i'r ddinas ddoe o'r India Orllewinol fod y Charles o Jersey, a'r Bedford o Bahia, wedi cyrhaedd Barbadoes ar y 4ydd o Fawrth, y rhai a hysbysfcnt fod yr Indelatigable, a ffreigad arall, yn gwibhwylio. am y ffreigad Americaidd, yr .Essex, a'r mor-feirch llongau, agoedd dan ei hymgeledd, ynghyd a 12 olr llongau Brutanaidd, y rhai a gymmerasai hi; y rhai oeddyntwedi mymed o gylch y Penrhyn (Cape) florne, ar eu taith tua'r Unol Daleithau. Yr ydym yn deaU fod dwy gatrawd o'r Traed- farch-lu i gychwyn i'r lwerddon yn ebrwydd. Cynnaliwyd Llys-mi!wraidd ar fw^dd Hong ei Fawrhydi, Salvador del Mundo, yn Plymouth, dydd Mercher diweddaf, i broft Philip Browne, Yswain, Cadpen y ffeeigad, Hermes., yr hwn a g) huddid- o amryw- feiau, gan Mr. Charles Letch, Is-gadpen yn y llong uchod megis cynnyg ym- ladil a Lly >vydd Hong maelierwr, ac ymddwyn yn greulon tuag ato—codi arian mewn ffordd anghyfreithl(}n-galw'r cyhuddwr mewn modd cyhoeddus yn wr anfilwraidd—analluogi llong ei Fawrhydi, yr Ilermes, trwy roddi dau o'i mangnelau oddiar ei bwrdd-a tharcharu'r cyhuddwr am ddywedyd o honaw ei feian wrtho, &c. Darllenodd y Cadpen Browne bapur hir yn amddifryviiad o honaw ei liun; otid wedi i'r Llýs wrando ar y cwbJ, a chwilio i'r achos yn y modd manylaf, barnwyu iddo ef gael ei droi o wasan- scth ei Fawrhydi, fel g-vr angkyinmwys iddo.

[No title]

SENEDD YMERODROL.1

[No title]

[No title]

Advertising