Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

n \ R I) :: ! 1-\ E1 II.

lT GYllOËDDWRSERf;N GO.,IIER.I

.L - _..- ,- - — j .?7' G…

News
Cite
Share

L — ?7' G I, l)-b i VR S E.Ze GOJIEll. Mn. GOIEn, Yrwyfwcdt darnel yn hwylJog yr );c!! gyf.tnsodd- iadau o eiddo cich (Johchyyyr ar y duH o ysgt'ttenu'r Gymt'apg, mt'I1í,!yliacf) nnwaith y ci gotphcncyn nyn, end 'yinddcngys nad Yllldred ond nicgys dcchtt-u; ac am na'I ocs on rfordd i uotim'tiactit gyth'cdi)) yn a'.Y!' ond SEi:EN i' pv.nc naci'<'hSEK[-'Nci)wit)i<)i],!iyd o:]t (-hytuncr aï¡O, ncu! hyd oni ymtldangoso i'od 1! 1-- fod y Bcinmud tr\Yy y v.!ad yH b:uod i dtterhyn fynya; (,iti-etti perchen- O!i"Ü\} deh C\I'ocd<i:'td ynghyleh t'yi'.ni cy:))aut'n feirnindo! yn o hcrwydd y mac fyfimac!) be!<ono!, yn fy)iyc!),.yH dwy n oddi amgyIch iawcr o bcthan n<t fcdro cuhcbiacth ot cyth)'.Y)'i. Oud <'y<i It au::etu!ieidi()i Y" i bob p'aid ysi't'ifctm ctt tncdd- ytfau yn ]I a (!)\hocddl CH txjil r(symnl1, fel gaiio y g'wrtIJUIci.J,w ddysgu'r ddadt o hob tu iddi, cyu cydr\v)11 gynadlc¡\dfa. Y)) jr <'h\vt wnhYch t'y n;od yn gadacl a:Jan ht-it-onau, a phcthau amylchiadol, :u' nad ocs a. fy]t\vyf n. (Um <)tn} a'rpwnc<;i hunr a'tu bod yn goscd y o'iit .yhvadau mcwu dun ymofYllQI. Sy!c' nad oc.s u:) ddad) yn&hyJf'h pa ):!t aholl addctt' hyn gan baw!). IIcfyd, pctt) Ctthaf axifwg ydyw y <'nc(! Uawcr mwy o ham's a phcthatt crcIH ar y)' t!)t faint o baptt)' pC (it'rt'yni'i 'yw arwydd byf)!<!n at-a't fyddai ynglyll a'r lhrf¡¡r¡aid, yn iic A, a gadacl heibio'l' artcr o 1\ tli-, i-eitait oi.(i o'r tu ariiU, os ydyw'r pethah hyn y)) itant'odo! i'r iait! Hi ttdyHd, megis y syhyodJ Ulltl)ufgar)dd en ra<v a!!an pe byddai cu cynuat yu t)"culfawl' nag y'w. Y ddadt gan hyr.}"yw, a ydy))t: yn hanfbdo! ai pcidto? )-:itl yw h(fet u eu bo(t, ncu nud ydyut, o uu dcf- nydd. 1') ofcr ityuy. Ystytlcr ymnhctlach, os yw A yn dynodi rhyw bcth ynfwynagatwydd Ilchcnaid, neu gryfanadliaJ, I1\c'g:is yratwyddafhat o'ch CHhcbwyr,tu ddyUd ei ltarflr i ddynodi hyny fyth, oddieithr Iii-o-i e' bod yn mcddu !:twy na un swydd ar et phen ci t'un (%ef hcbiaw pan Iyticr hi -,Vl i wneuthut- sam sydd genytn eiso<'s, set .tli ncu m! c, i wneutiixr y sa:n a t<kiyrio<'n- y't y Crocg wrth ta)h oa-, ac yn yrhen lythyrcg tiy'nraeg gan fattt o k, &I,) Eitin- os {l'yf,aHadiiad arwyddir Kan A bob amscr, cndmewn nntgytt:inda!t o'r i'Atti tn-hod,' oÜ ddy!id ci ttat'fei-, ncn at wydd a ddy!'o<'H' pet! pan fyddo etsian'rc!'ytLanadHad ynwastadot? mcwl trymhau yo gystal ag mewn haul? &c. Yr ydwyf wedi -syiwi fed y gpinau t/K a Ch(/(!'1'ff1'dd;n, (a')- mcwn cyssytitiad yn cact e't ysgrifenu yft G!wflj!;rddill, '!J"n J\;Ul¿dy.dd,¡¡, aC ?g-?-< ,-ttiliob uii o lion-, -if ycyntaf, am fod yr I ;ti-(I(Iodiait %ii a': .syhvcddah' yn ported bod ht'bddi; yn yr Hit, o IWl"\vydd I bod datt ah' yn t'act en scinio iii-gis pc byddcnt end nn; yn y trydyd!, am fed y ¡.cil'iau yn cael cu hysgrjfellu )ncwn modd na seinir hwy hcb orchcstu't- ge! nc n yr oiaf, ami'od dan ar\\ydd dybtig yn c'Ael eu defnyddK) i pc yss.nt<;md fci hyn Yllg ughylch. Pa uu c'f ncd\a. y\v'f d.i; Gun fod -r Gymracg yn meddu cyniFct- o Ivthvt'emm ag; sydd o scin!:nt yn yr inith, :)C a'n tod yr eg-ythlÙI' Unfeinig- YlIlI1cddu mwy .lyíhyrI1an n:lg- i'n 0, dybl; t \v')t'![- th)u' sciutHU tnm;ot, 1;:¡¡ \\thlwyd iicnn i'v' p,thàm y )'hodd\vyd ac nn i fanw nc r/ 0))nd gweJl fllasai dct'nydtHo r ëlm ac f &tn .If, ;)' yn Ill' cll, }U gyl1"t:lyb i'J' rhy\v tythyrcntU) dy!)!j t i-cH! ? YinhcHiic't, :)i urdn'??of vw < hoddt sam uu iiyihyrt'n m< n rhut am?\!c!ti<)d:u) i <t).di, (ntp?is s:un.?i /'?), er )nwyn y ?air cyscvit), ac nid ynihhb Ozi felly, Beth yw't- rhcol ? I'.t n:) ai sain geiri¡t¡¡, ncu cu cyimtsoddlad, nen hcn- nen ry\v !;cth :u'aH sydd yM am tawt-r o 1)thyrcIJ?n d\vyb) nu'w.n yssriteuyddiAL't: Gymrafs? Os y set' y modd o sctni_o y sydd yn I xaiw am ddwy M ')in'\vn cyminwys, cymmod -&c. a dwy ii mcwii gcnnyf\ ('yti!HiH) hu!jno,<Lc\ a mcl/l8U,a \ilrv yn a f/(<t/t(<K, a (litt,, o d! yn a motldul, gnn ysgrifenu mc(ltldrliant a moddddot, n :)u! (''r cyileiy!.) ?—()s yr aU, set' cyft);t'-odd- tadgch'ian, pa ham y s;ad?wh' UythyrcuauaUau nn-?n rhai gcn-ian cyransawdd, ac nid o crctH? a pha ham y cyihewtdir rhai !iyt))yrc)!au wi'th ?yf'ausoddi ?cu-ian? nH'gis gadaeJ l brfhuo) a th..ûi Y1' (l yn e (eaJJYs y 11aCI1"iJ tanldn 0 /mÚIlt) a d('o!yo(dad-N;nrp!iwyH) adWyra[n-OKtcdd;aeM-o dii.non n, canys y mac yn sicr nad ystyr y gair II!,ti oi-t,,t yn'ia\vn ac o'r aL[Nv(,(I;l e,,]L',) j,-itlit ([,leg zws; i ?Ios; ac yn </MM yn fit-bell a'r cyn'tdyb, (<s pen yn ddia:! ytï y!' ystyr 0 Olii y !it-.)(-or rhaio?o!()t')n?eiriancyscvmm<vncytnn.QddIad? ritai 0 (,'(I'Ioill it' ge.r. iait eyseviii tit?'?vil eN fcnnsyddy"vncutjit'rynythy''f"udwyo!ynany-i Ptohcldn)!, ymha oeS tica o(;StK dd yr ocdd ein hynafiaid yn en barter' Y mac gcnyf Yn awr bigtcn o gyfieit\Üall ,.rm. Salcshury U'J' Tcst:uue)it Ncwydd i'r GYl111ae, y) i!n <t arrafrwyd yn yn yfhvy- i!('H\t'y! Mat. xxiii. :!4—16. Chvac chwy C!Ú;I'Ï, ('y!nen a' Ptiaris.tiCtt \n ihvy)' bwyta t:u y. ac \\)'th Hw g\n:idHlc iiii-ioll ;):L btcit yd VOl' ¡f thil" i wnevthur "II 0'('11 prottcs <'<7<. /l1l1;!i,: a; '¡.;wcdy y gwncler, y.s !zwne\\ch <f yn d'!au-! b!vs;chy'nv.ip ljuc ().Arglwydd :;y<m, dy dm't), yt' hwnocdd genyf. I,Yic xx. 5). Pwy biae')' (!<h'hv a'r gÎ'aifft sydt! :trneir' At('not!nuy!'tndy\vt'(!ytC:)t'u'. t l.xc xxiii. :'H>. Ac a oi'pitoyscsont y <!y<!d sabba.tii cr- wydoygorci'ymyn. i.uc?xiv. Wc!e d:m \vr yn ddysyrnw'h a sefctit: \\)'['y?t!nc'n?\Yiscoedd(i)sc!)'. IouHvi:4G. Pwy'nhat!!n.-hn!i<)tKipt'chatn.!?a!'? Iusn\Hi. '?C.H?))wyw(;? yt'!tnyt'h{)dcMyiiidf.!< dame!t?edy't'i!mpt('u!i'.mt. IonHM\.(j. PHatns a 'Myvot\vrt!i wynt/Cymcrw- lo?iii xix. 6. 11;1;ittis -,t ?til?,-vot wylit, C v inerw- AcL 11. C\vc!!c'wc!i cidt hnc!tcdda unoi!0);a'h\ Act. vi:. 8. Ac Isaac a gatas Jaco,iac Jaeo à'è'nill- awd.}\'dt;utHccpatrimt-(;h. t Aet, ¡\ox. Ac yn y <'yt'.t').s:r hyn y ganct Moyscn, a<; yd:' aodd et'yn p:ynu'ndwy e'an D'dcw. Aci. \i:i. 1:" it? ?) r itoder, os ues gCIÙvch neb gair eiriol i'r pUl-ul, A< t. xMi. 'j. Y neb a fcdJyHwc!' fy-bot i, hid hwh\\ )'h: A: t. xvi. 33. Ac y batyddiwyt ef a ei bl! berelieno, ap!hcbo!)'t'. Act. xvit.J ?. Am IIvnv llawcr 0 hanwY11b\ srcdaso))t. A<t.M\.41. Ac \vcdt i,](I(, y u.:)- ddct!vddct'\e\))H!favn)a!m'. A(!xx\:i.f7.'Matyddocddc]nynb\v!n\)na:tyny t))0)- ICor.i. 18. A chcDyin Hi ]<<)i-i. 2: 'ir un no!Ïd hfyt y cyrncrt1¡ tf y p!!n)i.i I Cu! xi. '7. Pw\' hYIJa:; a fwytao't- barn !vti. Epl.. ii. U, Efe \l) 1a1lg;ncd;¡"f, rlm;} a \vn:)ethy !ddoy bl:)id yn un, ac a d<t.ododd y gayad y rhu)..bare:. Gwe!wn wth yr anghi't'ttHiuu uchod nadoed !!yt!<- yrpnan d'yo! n)e\Yh parch yn amsc!' Wiliii.-ri Snicsbiu-y "icdt!yH'iypi-y<!hynyfod y sci:'mncynicryd,cyitte! ''td\vy,:t'r cyiMyb ynt'YMi'.a dd'y A t!:?by? dd¡;on, pe cyH;.g?'?? ?hyw un y 'Ii' !in! 0 ¡ 0.1 estyu('()i-Uw\yUyt'?''?"??yo! cy??nS'it ct <b(!f:'lyn'cyny:Ci:)CS!j'<juiLWt'afua?aiyn)uc.!daar? dJIgon?coc.sauby.violftsocs. Od'!h:[yl'atn.scrhwmv y mac cyfuewidiad ma\vr ?cdi cymt-ryd !!e ;!iewn yi' ¡.i'ift-ul1 Cymraeg; ac y mac yn deihvng c' syiw, pa un ai diwygiad ywyi' holl gytnewldtad ai pcKiio. Yr ydvs vn ¡:O\1 yn fynych am y Saesnpc wrth ysgri- f'jtm ynghylch y Gymraeg; and beih sydd a fvno ei)) Liatth anidercllOg Hi a'r cstroncs glytiog hono? Er cym- ahita ganmoli1' al'lJi.can ddymon nas g,,y3r(ld-,Int y!udd<'t!t;ys t "ii, o ddii'j'tt'.syr, nas sa!!n-.<u tbd yn {ht\\ei- m\\v adutuatdd ac anibcu pc boasat y gwyi- doettuon sydd wcdi hud y" ei chaboU o oes i ocs, yn ti-eiilio yt- amscr)tynyt'v!'anfert!m. Yntaeyt'nngait'ynf'y- uychynatwydJoynagos bob peth, ohcrwyddpahan), pnnyincddytiat cliod ynarwyddo dim, oddigcrth idd- 'yIlt 1my dtlj \edycl ti fod. Y mfte cu laugh !nvy yji il(",goIl I'm gvi-ii i yn brndd, ac e'' Had wyf broft'wyd na niab i brotiwyd, gaHat' ra!f- y)) YSgri!'Cl!11 Sacf.l1eg yn y :Hodd yin:teut yna\vrymhcncan)!)!y:tc'ddiddyibd;;<'fyv.'i.f fod Egou 'l'yddewi cisaes )'n cleol l g.u) ae o'm rhan i, (pe'm dawr bcth a wt:(;- iontahn, bvddaigystjn'wAr!ii:h-ydd:acth (ii,t)i yn o !n y air u.choù, gal} iddo dl\echrcH diwygio; ea- nysdiiys gclvf f'udcood bob tipyn gystnl agood,&c. &e. Dywenydd gonyf fyddat g\nled Hyt!tyr oddiw<-t!) c!ch Cuhebwr dysgcdig o Lanbedr, Idns 1'ychan—Un- frurgal'ydd, J. J. B-1- aceretU, ar ytestunan uc!]o< Gwclh- tbd ty syhvadau y.l1 pcrtLyn i'r ddwy biaid, gwaith y thai a ymddangosodd yn cich Scf6n. Gwihtn Morganwrr cyn cy'itoeddi o honaw ci Eitiadm- a'i Pal-tlisylfy(lti Cy'nyacg. Rnddiol fyddai. fod y 11)1'1' uchl){\ cyn gyt'- o piriau ag y byddc bosibi, cr ehwyddo y p.-is, hefvJ, tybiwyf mat angemhcidiol (vltdLli gosod cnwmt vr hoU ieocftd yn Saesneg, ms\s'n trefn c:vyddo'r<y!, vn ?stat a?yn y Gymracti:, ond bod I'c' c?Inrhadau a'r d:n!!uun?'au g.ni'y" yr ?nw Cyinrac? a chy?iri<td at hvny ar ol yt enw Sat'snfg—fc' hyi), r.wr, y dJinas mwyaf enwox, c) t'oethos, a p!'oblogai'd Y;1 y byd, L'C. Caerll1dd, gwtl Llundl1in, Loud (In) g:cel 1 Hcbhyn Hid y'" yn ndlbq:;(\:í byJ<.l y 1l;yf: 0 bHf!' ( v defuydd y byddui tUL-v.): ritodd ¡(HlgCll; oliti hv<t,bydd\nf\ ?.YCtti)t'nwr iCynu-o )iH hulH,irlh- syUiat!an'i-byd a'lI rhot1,lI :in¡;hyt1; ('¡n)s gciU g¡\ (i'1 I. LI\yddiant i Gwil)'m, i SeJ'l'll GOlner a'i trydd!,) IJJY EL (-

-TAFLEJ\ HI1IFYDDL\E'j',f[,,,

l\lARCllXADOEJ)D..-