Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

D!STRt:SSES IN GERMANY. s. d N-F!,NT-If SUBSCRIPTION.—Amount ,L advortwed March Mh. 95 14 9 D!Mid Ragpn., (second subscriptitn) 0106 Cfttjtedifm at CadOxtOH Church, by the Rev. Mr. Thum;.s Daviea 0106 I.!<ids,perRfv. David Da\Ïes 0 14 6 zcll)") 120 LOTTERY BEGINS 3d MAT: Nw Scheme.-Dauble Cliante., S\VltT & Co. ?.? C??rac?r.? bpg leave to ?-? express thf ?'-a.ttScat?n thfy exppripnce in the unani- mou: s.n? decided appr<3bat)nn v.hich th<* Schf-mc of the p?spnt ?Otfpry hasrFcei?t-d. tt contains 11,000 Tickets, Rtid in addition tft the f')? amount of the Prizes bclongi(ig to 4"):) Lottery, the Purchast-rs h.tve the Chance of all the Prizes in the MXt L('t<'rY tht're bping tn thf present Schemp E.dta jP<zci; of One rlottsand Ticket in the foilow- Mg Lottery; thas, every Purch:tser adventut'es with the Chance cititePrizps in '1'tco $cparale Lotteries, viz. 2..ef.?2?0fX)  I. J?OOO ?. 1?000 1. 5,000 -1 ?. 3,000  4. 2,000 1 10 i of £1,000 12 500 10. 300 ? 12()0 39. 100 £50, £30, &c. &c. The full Sc!j("(" ,itheve !'y particular, may be had by iip- I)licatioii at S W t FT & Co. 's OtBces; No.ll,Poetry; I 1'2, tituriiig Cross; No. 31, A lrlgate Hi o t Street, t Where Tickets and Shares arc on Saic !n great variety ? Where Tickets J?VDOV, Sale in great variety, AN't BY THE!R AftRNT!), J. DANIEL, Kookspitcr, CARMARTHEN, THOMAS&MAHON, do. SWANSEA, E. CLATHWAYT, Surgeon, NAKBERTM. EAGLE INSURANCE OFFICE, TRWY ACT Y SENEDD. LLUNDAIN. Yol\1riteision a geir yn y ddiogelfa uchcd JB- sydd ynwysedig yn Nhatedigact)) y Rhent o un rhyw DatMU bethau frciU n losir g,m Dan, a.c yn te'had o'r egfed rhan o'r Wobr (Pre/MMHt) a deltr ytt artcrol i S\'ÝÜ-dai emilt. Gwneir yndda polled trwyLechcd. Digollediad Rywy d (Life fnsurance) ar diteran Rhesymol. (d;!HWYddir i)ol) ysgrifen Ddt0geti;id (Potkq) adderfydd 2.:Jä.ln o Fa.with o fewn pynithcg dtwrnod ar otttyny. GORUCHWtLWYH, Atr. David Jenkin, A i-gi-zttt'.vdd y Papur hwn; :Mr. Lewis Davi! Perl) s:euwr, Abergele. (,Jjh,Qcddü:Jjd yn ddiueddar, PMS 58. MEWN BYRBDAU, ER &UDD I FFERMWYRACHADWYR -A- LILIAlb, ? MEDDYG ANIFEILIAID, SAEs?EG a ? CH??AHG yn cynnwys Darluniad cryno a ehywir or 3.mrywiol Anhwyliadau i ba rai y mae Da Coi-iito, Lio), I)efa)d, a Mochyn fwyafagorcd, ynghyd ¿¡'r .Moddion gUlclI o i)ri))iacth, ag sydd hyd yn hyn yn adnabyddus, yn bl'raaf wcrliei ga,g-ltt yn ofa!us amanwl sorcu a Chwanegiad o amryW Bethau newydd a buddiol; Gan J. WYKE, Fleryll.lJdd, a Gwertittvr -41oddion lleddyb-ol, yn y Fenni. Arwcrth -an .L Wyke a Wm. Stucktey, Fenn); Mr. V Ib<in., Gl't;erth"'J" Woddion Nleddygol, Aherhonddit; 'D, ,Jenkin, Aq;;ratri?d y'PapuT IIwn, T.Jcnkins, Ara;ratt- <tJ. HIIXries, Gwerthwr Ll):frau. A bertaw:c; J. Evans .1.. DaniF!) a J. Harris, Ca.erfy.rdd in; C. Lewis, Abt'rtt'ttt; H. Eyans, Abers:\yann; Mr. Vatch(-!i, Gwerthwr Moddton a chan y rhM fwyaf o Wcrthwyr Ijtra." yn Ng!'ymru. 1' CyJyngdet- yn Gerntai,1!1. ?t??S???OD 'o DMGOLtON ?? TRLF AMLRTAWEa'iCHYMMYDO(?ETJt ??'? ?JnT? "?? ?? ?? ??? ?? ? .1 ?????y??D?'? '?& it ?NNU at 1,EIIIAU  UTnH" ?!.iON GHHMANY, a Lmo?DD EREILL o'r ?? i'ANDHt, mfwn c<in!ymad i'r Rh?fci JOHN LLEWELYN, Yswain, yn y Gada.n CvTUNYWYD, ?nd y Cyfarfod hwn yn cymmpradwvn yn fawr wrth. "yc;) y evt*,IrfoIl?L ?ynhaHwyd yn DundatH, ar y ?:un 0 ?«:iawr diwcddaf, i'r dybenion rha?ddywededi?. ?''n?..?' c'??? ??"???- ? f\'n I r  lI'm. IChymmyt!oha.eth j, acr )'dys yn y ?rnoild liy h?'il d(-i?.iyf arnynt, "°' <?u y! ? \-twaha.no! koedd o,addoliad. B?d i Dan'scnipn (S«?c)-!? n/Mnt ?o-? ? ? ???'" '"? ? ?od :'r G?yrbnn?digion ca' ?'"?'' ?'" ?ddfcd .ddwyu Gw?ddryct.y-yC-?y?"?odd?h?nym!apnyn ?ithto!. V Prif-Swydd? C.,R. Jones, Yswain '?.h') JonM, Ysw?n, '?W. Dii!wyn, Yswam ?'-ch. Wm. JHcwsOn ?.ch Th<nnas Morris ?-?.-U)omas,. Y swnin ?- Tennant, Y?vam ?Ir,.JcbnGrovp Mr.J? W??rs ?r.D:?idJo:?,n f) '"i'J Mr. Thomas Jones Mr. James RadctiSh Mr, Henry Griffiths Air. John Edmondii Air. Thomas Big,, Mr. Robert Eaton Mr. Gcore Recs J.C.Co!!)ns,M.D. Mr. Joseph Gihh!ns Mr. Richard Drew Mr,.JohnVoss ?"?"?"??'ad?crhyn.r?ad eu talu ;'r try- ?n? j i gael ? ??wy?do .'r E.stedd?od yn Liunda}n. ROd ?MT Joseph GibbinsgacIcibwyntioynDrysorwr. ? ? S ? ???'? gy??d ar Ddydd Uun, y 18f<-d d ). ? j? ?'G?'? ;? 'gad eu ''?ra<T. yn y Cambr?n [' G{}lU, ?"S",ydachan? to?o;)iauateudospartt)u< JOHN LLEWELYN, Cadetrwr. y n 01 i'r Cad..r symud o'r Gadair, } < CVT{J.D,BOd ddio!ch?arwch ? Cyfarfnd hwn a? t? 119hn-U('\wdyû, Y¡.waio, urn ctastudtwydd a'i ?\ta]wch t?'??.'?'-ych y Cyfarfod, a?; y.nddygiad yn y 1I.y Cyfarfod,, ?a yinddygia'd yii y —— JOHN JONES. ? TAN'SCRIF'RtVADAU. t) ?&.{f. ?ctctsdMfAber-  d. t??. 9i 00 "ohnUp?jyn ? D 0 'John Jones, trwy '?wMpMrii. Pat- .t ?W?on&'Co. 5 §0 ',W. Dilhvyn. ? ?s ?? ph.G-???? 6 50 "hertKaton 5?'0 ??.?ok?Hean .?a?ttc.. '!nn ''i???c.? ?S ???:- ? ? ?M.Grove?? Sons ? ? ??n r\'lU, Grove & Sons 3 3o I itigtfjii 2 2 0 .tio:nsLs Bs.g. ? oQ20 ?rdD? ? ? ? ¡ ?Edmonds,. 1 10 h X. s. d. John Voss. 1 10 W'H'am liemk 110 .L Langdon, Lt. R. N. 1 00 JGhoWa!te!-s 1 10 Thomas Jnnfs 1 10 H("nryGr!fftths. 1 10 .I-ohn Tnckl'T i io James RadcHHe 110 ThomasWaItfi-s.. 1 10 P.Et!tott,M.D. 1 10 R. ,Jenkins, Middte 13a,n& 1 10 Ei':tsJpt)kins 1 10 JohnBevan. I 10 Wm. Bevat! 1 10 Wtn. Bcvan,jnn. 1 10 J.Po!ii-d. 050 J. Berry, 050 R. Rtchara 0 30

AT EIN 'GrOHEBWYR. : ,?; '?…

I-,-1GORUCHWYLWYR. I

[No title]

Family Notices

I .LLON(-NEWYDDION.

L MARCHNADOEDUCARTREFOL. ..'-,…