Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

r!.-::::2:Æ"2S ¡ LLUNDAJN,…

-.-f I. I. FX, ,-1. 'o }..YS.AHGRAFF…

,MAWRTH 5.Ii Y "C\:9)!I'\:"',''R…

News
Cite
Share

MAWRTH 5. Ii Y "C\:9)!I'R {i\1iiVN -MED'DIANT."0" .? ?.? PARIS.  3,?ig 'd f. Dygwyddiad'au o'r m« j af p\Vysig it y mdviMit ar eu gilydd, ifc ysijatf^/ld "a bu amseiljmvvy hy .nod erioed na'r un presennol; yr vdym newydd dderbyn Yr hysbysiaeth gnnlynol o Ffraiiit (— < Y,mae Blucher yn agos i J'uriau Paf,i> adawpdd yr Ymerodues a. Brenin Uhuf,¡,tiít?'r ddinas ddoe CY,2Da ¡n)-,tic ,ym,eHt wedi n^yftekl i Ramboullet. t" u Gyroddy;Brenin Josepii (brawd N.applePn) gyhoeddiad allan i dlliuasyddicii Pai-is,■ yn yr ihwn y itrae \n,jjywedyd,-—• MedinasydViion Paris !~Y 0 ge- lynion wedi eychwyu tua Meaux, ar hydj y H'Otdd o Germaiiy, ond y mae yr Ymeraw.dr )-11 ?u catt!yt). yu?os?gyda byddm t'udduge-}. --Pa- rotowyd atn d?K'?clwch yr Yme! cdrps a Brenin Rhufa'r!. Yrydwy? ? ynaro?Yd:t chMi. a ? Ymarfogwn cr?ogGLwch i'r ddinas b.on-?— ?i chy foPth— em ? ragetid—cin }?mt, a phob peth auwyl gc?ym. Byddcd y ddin?s hon yn wersyHfadros .rai munudau, a bydded i'r gph'?- ion gy for fod a'd gwaradivydd dan ei munnu—?y mae yr Ymerawdr yn evehwyn i'n cynnortlnvyp cefnogwch ef trwy wifhwj ncbiad by!- a gwrc}? abydd?d t n!,?y?al yr anrhydedd Ffrengig. iiwtiiUlte > lilnjfel, Elmb, S->„- Gyrodd SyrT. Graham big'on o IN th'3,r a grtfenwy? gai-t, y- Cidfi-I Arg! ? ydd  -y r  a?ams?rw y d {.!(  p  Arghvydd Bathm-1, yr 1l.wiia,aserwx 'Liege; I Mawrih 29? ac ? ,.fl'{ga'fod,)J.rw)d!o,pa rh at 5 ¡ wedi bed yn Ff'?c rh?ng y Cyn?eiTwyr n'j< ::> J' ,¡ Ffrancod o'r 20fed -i-'r. ac i'r milwyr cVf- unol gymmeryd oddiar y gelynion y rhai oedd- ynt dan dywysiaelh Macdonald, Oudinot, ?'i I ar" i mo!tt,h Mot't!er?S?ad6Idog, 10 m? o ?Y? a.; -80'0 ■§l^edf'-b'rwy1dr yr 2 bill)UAt, ctS-sur-Aubp; '?y??dodd ?Qitapartu i St. Dizipr ? I'? ac oddi yiio toa J6inville< ond am fod Schwart- ï zenberg a Btuibhpr wedt ymgyssyHtu? yt:pe,4!1)', I dramwyfa rhwng y fyddin Ffrengig a Paris wedi ei thon ymatjth. ?.?dd Napoleon yn cael ei gan!yn yMagps gan Winzingeiode a 1°1 mil o firchluo?(? Y mae Cadpen MaT;!s? cadweinydd i Syr G. Stewart, wedi dyfod a chenadiaethau i'r ddinas, y rhai a hysbysiint fod Paris wedi ei rhoddi fyiio trwy gJtumleb i'r Cyligyeirlv)-,rAry \V edi i Sell wart zenberg a Blucher.y mgyssylltu, ymosodasant ar y Ffrancod ar y 30aiii, ar uchel-1 derau Mobtniaitre, Belleyille, &c. Yroedd y fnvyUr yn yvoedlyd, end cymmer- wy<l rhai o'r iichelderau gan y Cyngreirwyr, ? rhbddwyd y Ueill fynu a daeth hedd-t'mMr aHan o Paris i getsio cael rhoddi y ddinas fynu allaii o I'a?is i,geisio,,? c?aelriloddi yddiiias llu arammodau. Pan ddaeth Cadpen Harris yma!t!? yr ?ddtd Vn arwyddncdi yr ammodnu ar y rhai y rhoddid fynu. Yr oedd o feiaf 180,000 orCyngort¡',Jr: yn Paris| ac'y'r oedd y He-ill o'r Aw-sOiai^ Jy n dyfod ynmlaen. 'ijy^raiad oes gan Boji^jxiKe- fwTy na 50,0000 wyr/; v Yr oeddid yn eilod yn Montmirail ar yr Slain, pI, cycMyn tua Paris. "V V Wedi i'r ddinas gael' ^V-rboddi fynu^ getlt y • Penhduriaid Cyfunol iddi gyda u liuoedd", aryr 31aiit. I f Daeth llythyr-goftl Lilmynaidd hyd atom y bore hwn. 4 phapu au MI cyntiwy's hy:Aysiaeth i'r yn cadarnliau'r hanes a glywsoiri o r waen, trwy lythyrau ang- hyopdd? loa unent (rsethefraiKlsy.wefti ei. Chym- meryd gan 3, ?tiii ydyntwedi danfouJ adgyfnerthiadau i an?ddMyMfa' Antwerp- ac y? mae Hulst" a hoH Fpfy!!?oipd(I y' ??s yn eu medd!ant,drachpf)i; a?c ni.d'yw yn ymd'dangos p'?<. bod yn c?eLfawr g\vrth?ynebiad o'sGhp F?'.rc-? ders. Yr opdd cad!ys 'J?ywtsog Cpr'o.nog. Sw e- den yn aros fy(h yn Lieg?. TmoM?sdd Hrpnt?! Naples ar y ?piynioj! d?'n'?Cadfjid. Grcnie! ? ? y Ofed a'r 7fed o'r niis,d??e<Maf, yHghy:nMy?- j Q?aeth Parma a Reg?i? ac fe'u 1'L'wyr "ddi ni-, chwelodd, gan gymmeryd o 7 i OO:o gardtihJ{,i ion, un Cadfridog (Siverafe) a thri nla:tJgliel;iL,b.t S^Deibyniwyd papur|u Halifax i'r ICifed o'r mis gel-s, wedi dychweiyd i'w long-hcKffe; a bodl Cadf. Amerlcaidd, Winder,^Hvedi cael ei d(lill f o,,l I 'd f (, G 1- 1; 1 ,1 a:di-e f gan Syr George P-i-evost, i d L'lywodraeth yr Unol Daleithiau i fabwysio am- j gytfredion dynoliaeth a chytiawnder ynghylch y pwnc o garcharorion rhyfel, y rhai a gedwir ganddynt hwy mewii ttirchar caeth. Y mite Deddfroddwyr Massachusets, mewn gwithwyn- ebiad union-gyrch i'r Llywodraeth, wedi cy- tlmoi ollwng yr holl garciiarcrion ag syddyng. harcharau y da'laeth hobo yn rhyddion. Daeth cenadiaethau oddi wrth y IJyngesydd Penrose i'r Morlys ddoe; yr oedd Penrose yn yr Figmont, 74, ynghyda rhai llongan ilai eu grym, wedi myned i'r-afdir1 Gironde (Ffraitvc) a pheri i'r yn i'r .laiij, a llechu o dan w ^rchglawdd ag sydd rhwng geneu yr afon a i (I o e. amniheuaeth na. fydd ,yn rlr.ud i'r Regul.tis a'r ??" gwarcliglawdd roddi fyn^yn ,ebrwydd~, oddi- gerth iddynt roddi eu hu?)aiu dan reolaeth I Angpuleiiie. Derigys y r.ena'diaethau II YIl lrefrd. fod hanesipn o bob parffr yii, mytiegu fod achos y Bourbons, yn emvill tir n fennyddiol vn; Ne- heubarth Ffraiuc. Yr oed^ Dug Angouleme yn ddyfal Wrth y gorclnvyl 6 roddi y taleifhiau Breninol mew n trefn—v^oedd efe yvedr derby h cenadon o amryw fanau nodedig, a dewisodd rai o'r trigolioii myvyaf poblogaicld yn en--p!ith i] lanw y swyddau gwladol. 'Gyrwyd.allan laiver o gyhoeddiadau o blaid yr lien Deulu Breninol' ar yr achos hwn.. Vr ydys wedi dcrbyn 1 lythyr yii FiXpter oddi wrth swyddog yn myddin Ar-gl. VVelington, yr hwn a ddywedfod llawer Xii encilio ynfeu- ny ddiol oddiwrth fyddjp y' Llywy^dd Ffrengig;' Soult a bod tueddiadau wirfoddol y bobl p tIL, teutur Bourbon, y„ mhob parth o Ffrainc ag y niaey Brutaniaid w edi b'od yhddo. Gy^naliwyd cyfarfod tra chyfrifol A Miosog Westminster dydd Llun diiveddaf, mewn, tarEFI' i GEFTR^I vsgol" RAD YN^' ddttuisi^ue- yn al I. cyollun Ivir. Lancaster, o yn"r.gti.dá:ir.Tïnctltf}fd '-¿lra'f.<i a'reithian bywiog athra chyiftous o blaid y sefydliad gan y Llywydd,' Mr. Whifbread, Sy;r Francis Btsr- dett, y Parch. Mr. Waugh, ei Lender Breninol Dug Sussex, y Parch. R. Hill, I aril Sfflnhope, ac ereilL Y}oe"dd a I'acth Dug Sussex yu, amlyg-1 iadol o,r ffith deimladau bywiog, a dymunififdj serchiadol J, gw y bodaeth, lei | na? gall wn beidio go-sod pigion o aroeth ,ei; (1 "derlBreulnol gw bron ein da'rileii'iVyr .1 Yr ydwyf yn teinilo pryder heiirduoL am | lwyddiant v jgymdMthas hbn—gwrthddrych-j blaenaf ,-r hoii y Nv adflyse I'll, es addysc? myfi d.dywedwn, Y cyntaf oil o'r ath- i rawiaethau gwreiddiol, 4 Ofnwch Dduw*, anrhy- dcddwchy ar hyn, gosodaf fy Haw ar y llyfr sanctaidd, yr hwn a gvybwyllais yn fynych gYda ])hareh, ah; hvvn yr wyvf yn barchu yn fwyaf, a ddywedafj mai Yllhwn y ceir pob, dyledsyyydd■jtuag ;at ] Dduw a dyn—y llyfr hwn a fynwn roddi: i I ddwylaw y tlodion, heb sylwad nac esponiad o waith neb—y mae hwn yubwnc mor anwyl ge | nyf, Tel-pc gbrfyddai artiaf ei roddi fynu, yr wyf: yn gobctthio ntai'r munud f gorfrddni,tlrnaf wneuthu-i hyny muaud olaf i mi"—{tti- ranuu o gludfarcdd).

<",,,.]¿"EriD. YMERODROL..…

1,-. *i I