Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

r!.-::::2:Æ"2S ¡ LLUNDAJN,…

-.-f I. I. FX, ,-1. 'o }..YS.AHGRAFF…

News
Cite
Share

f I. I. FX, ,-1. o }..YS.AHGRAFF LLùDAlN, SAUWnS, ETniILL I SWYDDLE PJIYFEL. i Dcibyniwyd cewdiaeth gan larll Bit" c<hlt\n!hh-lar11 Castlcreagh, yn h^bysu fod^y f gyiti.adlec.d a ddygid yumlaen rhwng Cenadon y j i-'ynrreirwy r ac eiddo y Ffrancod yn Chatilloi^ i "wedi ei rhoddi fynu i- y ISfed or mis divveddaf. j Suydd/.i D arnor, Ebrill 2. JJerbynuyd eenadiaethau, o'r rhai r mae yr ):ynai,an)?n y[i ),-)I y 11011 <?<!d hwu :— J Bar-iir-Aube ("F/rainc), -Matvrth, I' y An.T.y\).¡>,Da\,fonwyt i chwi hysbys- inefh ychwanpgol ar dderbyniais neithiwr eddi- ■w i th y Milwriad Lowe, a lInserW) d, Laon, Vr < 16eg o'r iyis Yi, 113,4 a llytbyc ciddinrth-.j; fy Nghiidweiuydd, Cadpen Harris, yn darltuiib f Isrwydr Cadfridog St, Priest (Cyiigreiriwr) yn [ Kheims ar y 13eg. Ydwyf, &c. i (Arwyddwyd) CuAur.ES STtSv.ART, ls-ia. ll Casilereagh, fyc. See. CadiVidQg. j MYRIAD LOWE AT YR ANRHYDEDDUS i SYRC.8TEWART. 1'. Cf?-.? ?/]/f?.?tHM ? f?M y .'i??yiP? B¿lu:r'!1 ?-.?<??/MMT?A,i6. j Syn,~— y.\ ddvgwyddodd dim o bwys yu y fyddiu hon wetli brwydiau y na»vfod a'r lOfed, oiid yr hyn a ddygwyddodd yn Rheims; ac y me 'hYh ysat;h eich Cad?pinydd Harris, yr ]twn ofcd?yd?rCadfrldog St. Priest, pan ?oH- ■tvyd y dref bono, yn rhoddi darluniad digon w'?tM'?'r Frwydr y"o, fel nnd oes r?d 1 mi ych- ",aiiegil dim ar yr achos. Y mae y fyddin y n-it dros rai dyddiau a aethant hcTbio yn meddiannu sef) i'(aag sydd yit cyrhaedd o Channy i Cor- beny a Craone, ac allorsahvyr wedi eu sefydlu tua Soissons, g) (Ia golwg- yrn benaf j i gasglu llilniaeth r,c ebran. Y mae Bonaparte, it ol banes encilwyr (deserters):.ac ereill, yini ltheirns. Y map cad-lys y Llywydd BiwAeryTP i^iarUau yma hyd yu hyn. Ydwvf, &c. ■ H, LOWE, Milwriad. JIphysraeth oddiwrth Gadpen Harris, a am- 'serwyd Laon, Mawrth 14. SYBJ—Aresodd iiuyddwyr y Cadfridog St. Priest (Cytigreii-iwr) dros nos y 12fed yn Riieim^. Rhwv.g 10 sell o'r gloch ddoe, dy-" wedid fod yr allorsafwyr ar y il'ordd.tu,,t Soissons sal go fod ctlio yn o!, ac am fod y gelynion yh (mesad aniynt. Symudwyd y liuoedd yn eb- •wydd o'r dref, a tlewisasant sefylifa-ar dir ucbel .,OLiit ( 1 *,?v > ddau tu y ffordd ag sydd yn ty wys i Scissons, nghylch pedwaredd ran niilSdir o dief Rheims. Z}ch\V) nodd y gelyr.ion J'nmlaen yn ddioed, a lc<cbreiu dd y frwydr rhwng blaon fyddinoeddd (ftlvv-y blaid, a pharl),iodd y saethu o fangaeU u, ac ysgarmesau dros amryw criau, yri y wastade^d rhwng sefyllfaoedd y ddwy fyddin. fngiiylch pedwar o'r glocb gwuawd ymosodiad la eghiol guu- y gelynion ar ddwy jai,-gati,od ('btiiiiuli)s) RufStudu, y ceddyui o ifaexi y ] fyddin: end siomwyd hwy yn y cynnyg hwn gan ddiysgogrwydd y niihTyr }¡Y11, a, gyrwyd yn ol gyda chryn goile'd, a dychwelodd y rhan-gatrodau ucliod i sefyllfa. y fyddin gyf- lIol heb golled. :.G%velwyd y.C) yn s ytT)- La. rhe gadarll o farehluoedd tua'r t'u djeau ac ar y munud hwn y tarawyd y C tíd f. S' t.'ft ie, S!, I (vr- hwn oedd trwy yr amsr ynghanol y ?n mwyaf) eddiar ei gelVyl, gan belen I I go-t-fuwyd ei ar-wedd o'r niaes yr peiJd v,filth golled; ar y fath ajnser peryglus a hwn, ynHlra '4 annedwydd; canys rhwng nyn a'r amsor y'g'ps- ,-odwjd Llywydd yn ei le, yr it i-ymoTchestu i'r eithaf—ni allasai fed amlygiadau | rbagorach o wroldeb nag a ddangoswyd yii: y <J .J gwitl^nebiada wnaeth y fyddin gyfunol i'r gelyn- ion ar yr achos ond o herwydd fod y gelynion yn bedwar am yr nii, gorfu arnynt gilip. yn ol trwy Rheims a gadael y dref yn nicddiant y Ffrancod ynghylch 10 o.r glocli. Ac y- niae iioll frddin St. Priest wedi ymgyssylltu a'r Lly- wydd Blucher, y bore hwn ynghymmydogaeth Laon. Yr wyf yn deall nad oedd boll golled y Cyngreirwyr yn yr ymdrech dros dd wy, fil o w r, ac wy th mangnel, y rii-ai orfu arnynt eu ,-ae,ael ar eu liol-a od''one y ge?ynion yn dra helaeth. Ydwyf, &c. yii cl .ra' lielaetlt- Y(l?vyf, &-C. (?krivy'u'dv?,vd) Cynnwys!r ccnad!ac!h o.?!wrt.h .A.g!wydd Burghprshhef?dyny HysaTgraH' a amser?y'd, Arc}s, Ma\vrU? 18; ISH?yn'mynpgu i'r Tywysog Schwartzenberg, niewu caalyniad. i fuddugoliisethau Blucher gerllaw Luon, symud i ei gad-lvs ary 15fed i Pont-sur.Seine-ac ar yr ¡ t(3eg, wedi clywed fed- Rheims yn meddtaut y gelynion^ efe a svmudodd ei gad-l\s'i Arcis— ymc'sodedd y gelynion ar y Cadfridog Bianchi. (Aw: triad) ar yr 1 leg, gerllaw Macon—paiha- odd y frwydr hyd nos aeth 1-i), ae yiia dtl y gelynion, gan adael iiftw^r yn Haddedig ¡ ac yn giwyfedig ar faes y gW'M-d; cymmervvyd 500 o garchatorioii a dau.ft.,iirn(l, yr Aws- ivtrnid; a gyiodd Bianchi ei rag'vi'wyr y dydd jincsaf i St., George—ymgysi-ylitpdd liuoedd Ty-- ?ysog Hesse Homburgh a Bianchi y?n rage-?e- Chntel—yr oedd y Cadfridog Bnbi'.ii yn dysgwyl dyfediad coi if o Awstriaid ag oedd iSr y tfordd, ?e\vn trcfit, i?y<osod ar Lycus—cymmeTwyd -holl htydd?yr y gety?ipn ag oeddy n meddianu'r Simpirn gnn (radpen Lux?m; ?c y mae ttef Custiin ? cdi ci. chpnn,crydgah'yCyngr'cir\vp" j Gyrodd.ArgIwydd C?stlprcagh yr banes g?n- hMo! am frwydr rhwng rhan o'r Uuydd-wyr ?'? f- unol a'r fyddin dun dy?ysaeih Bonapaite, at larllBalhursf:— Cf/?/? Po??/,M/cr/A 21,181<1.-qada.¡ ?odd y gelynion cryn la .rer 0 wyr yn Aids, ad j yr oe.(Id? tiit cryfion o wyr trHcd, H !nateh!uocdd o flaeu y He uchod"; pud goddef~ i asaut i resi gwahan01 y fyddin g'yfiinpl., v: rbai f oeddynt -it ynigyunuit pr spf?nfu..p l!aen:f'<:is, l fyned rhiigddynt yn ddirwystr, ond un waith r ymdrechasant luddias Tywysog Breniirol ^ir- t em berg, eithr gyrwyd hwy mor belled yn ol g-anCount Pahleii, yr Imn a gymmeiodd dii rnangiiel oddi tir'nynt, feJ y daeth N, r lioll resi t'w sefyllfa heb anhawsdra Kafodd y ddwy, fyddin argyfer eu gilydd, ) n barodnm frwydr ?-?Ith!'(':iicdd i-7 gelynion i ochr oral! yr Aubo, -ol-f -ddiii gaoai-ii i f(,flianuA,t'<i-¡ ymc?od6dd 'rywysog Breninel Wirtenibei g ai j 1 drefhonyhghylch tn o'r gloch gwrt i iwviieb- ? yd ef yn y modd mwyaf lfyrnig gan y ?t'!y!ou-? c'fe a gludodd y c?bi o'i Hae?; .a dyadde'f- od? y ?iyniou gotied dd!fa?t- iiie?vii çMw_\ fo yr oedd maes y frwydr wedi ei oreh- ?dio gahddynt, n'm ymada?i-ant c ArctS—yr 1 ?? y" trct'nu'r mesurau angearheidiol i ganyn y.S??n!on. -— ??ae cenadiaeth oddi wrth y Milwriad Cooke h'ffyd yn y I. v a iiis -eriv)-d IÜ'eims{ Mawrth 22, IS 14, yn hvsbysui fyddin ?hichcr ,¡ I ar 1 Sfed, t ciii-ocsi'j-afeit Aisne ar y -I(, R-,ilg\ Ifilif Ikliciiiis. yr hon y-n o| ,pyi'tii:y!i ddrylliau a mangnela\V,a adgymmoa-wyil • heb y y gelynioii o 11?nil ychydig cyn i'r Cyngreirwyr fyued id(ii —y r. pedd'Bonaparte a'r rhan fwyaf o'i fyddin wedi ymadael oddi yno, ar yr 1 Gpg. Y mae St. Priest vvedl ei glwyfo yn bcryglu-. Cyhnfdd?yd cenadiaeth Arcr'I. Welington,  $ytwedd'yr hwn sydd mewn -arth,arll o'r rhtfyn h?vn? yn y Hys-argrajf—canmotir ym- eJdyg}àd yr ? HiB, Syr II. Otnton, a;n g? tadwr, Syr ^lwaias Pk'ou, mewu model neiHduol. y» y ccnadtacthuctiod. ,C|"4nwysir hysbysiaeth yn y Llys-argraff am ysgafal'liady fireigad Ffrengig Terpsichore, gan f Majestic, ar ol brwvydr fer; a'2r L' Etoile gan y r lielyr u s a llosgwyd fireigad Ffrengig arall, yr-U ratiee, yn Llong-bortlbBtindisi, &aM,ei Chad, pea ei ijun, felua syrtiiiai i \j.J5rutaji- IS miiin gn6.i a 110 o wvi, a. r AlffedjfeO 18 mangnel a llO o wyr gan -yr Fip^ viet'; a?r herw-long AmVricaldd, Lizard, o ddau .f111,nt:a 3 o wyr gan y Promotlieos. Ac y j: itfi5^5i<$dilFynfa Catawv(Itaty) wedi ei rhoddi Ifynu rr Cadpen Horfe,.ar 61 10 niwriiod o Irto- a' tA-i A niaji g nel?iti, psdd 'ar^i a mapgnelan, gan longau el |^wrhydi Bau baTtc a Saracen. ■J Y m-he y llynges. Frutanaidd' dan y- Cadpen Robert Barne, ar g)fer y Chesapeake, ive d-I cytameryd a dinystrio pedwar ugain a phymtheg o longaii'Anierig oddiar y A le- o Chwetror. Yr ydym yn clywed fod dau genad, y rhai a awdurdodwyd gan y dinasyddion pPIIf, wedi dyfod o Toulose i Bourdeaux, i gyfrinachu a'r rhai sy dd yn glynu wrth y Botirbons, ynghylch y moddion mwya f eifeithiol i ail-sefyd.lu y teulu hwnw ar -orse(ld-fztiiie -eu hynafiaid. L' Cyhoeddwyd yr hysbysiaeth caidynol ddoe, yn Llys St. James:- "'Custell Windsor, ??2,1814.—Y "?? C' Fawjhydi wédl trnho Y tni?diwcddat mewn cv??rta?el?n bar? haus; ond Bid y\v ei aiihwyldeb wediHeihau." (Anvyddtryd gun </ pun ?ltddy° b. ¡

,MAWRTH 5.Ii Y "C\:9)!I'\:"',''R…

<",,,.]¿"EriD. YMERODROL..…

1,-. *i I