Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

r!.-::::2:Æ"2S ¡ LLUNDAJN,…

-.-f I. I. FX, ,-1. 'o }..YS.AHGRAFF…

,MAWRTH 5.Ii Y "C\:9)!I'\:"',''R…

<",,,.]¿"EriD. YMERODROL..…

News
Cite
Share

<]¿"EriD. YMERODROL. I i I TF 'YR ARGLTVYDDL x f > 'Tv YR ýfRGLWYDDT. Merchert•'SO'.—"GoSo^todd Mr. Hutchinson, .o; Arifmd^ IJoegr, 'ger b-ron eu Harslwyddiacth, bancs,'D holl Ys-. grifau yr Ari-anwyr (Bank Bill.) a fa ar led dros y ddwy ftynedd ddiweddaf; ac hanes prisoedd anr ar avian yw'ILTniburgh, Lisbon, a cli sod ar y biri-i-(Iti. Dygbdd Syr T. D, Ackland, ac aelodan ereill o'r Sen-1 edd. vsgrif BirWy yr M'eimud annht igianat, ysgrif IJaii/th-feydd Elimdain, ac i: i' I- • Ai-gSwyddi/'Pariyjd eti gosod ar y bwrdd, a iitvileii- wyd hwy y ^;a.ith gytitaf. Garchyumiynwyd: afgratTn itid. lai-ii Darnky ay fod i gyfrif o'r holl yd a xtrosglwyddwyd i Brydain Fawi oddi ar A,\vst 13,181:1) gan wali.aniaethu yr liyn a (irosglvvydilwyd o'r Iwcrddoir,. gael ei osod g^r brou. Cy tanwyd.: Ar annogaetli Archesgoh Caergaint ( Caalerhuru) day Jleawyd ysgrif Dirwy yr Olieiriaid yr ail witit Guc»i'r, E/jrill l.Ar ,¡1nJWgaeth Egob dacrgiiirit, aeth y T^ yii Eistcddfott ar ysgrif Dirwy yr OftViiiaidy a cbytHiiwyd ci ddarllen y di-ydedd waith dydd Elun I nesat. Ll¡m; 4.Ar aaeth Archesgob Caergiant, dar- llew.wjd Ysgrif dirwy'l' Ott:eiriaid AiiHhrigiaiioli y dryd- edd waith, yn diwi tlnvynebiad. AJinogodd Ardalydd L<uisdowne, ar fod L genad^rri gaej ei danfon at y CyfiYediu\v\r,. i ddymune ar y Tý liwnw radcM. adysgnii* o gytundeb yr Eisteddfod a tbofuv d i chwilioi iansawdd Cylieitliiau'r Yd.ÇY'I tunwy<l.. fe Live i-p ool, fod y Tywysog RUagl^ji-. Wexli ceisio. ganddohysbysu i'r Tv fod y gynnadlcdd .am J heddwcb wedi terfynu, tnvy gydsyniad hollol yr holl Alluoedd cyfnliol; bod y Cyngreirwyr yn bwriadu gvru j allan gyhoeddiad yn egluro en rhesyniau ciros eu hym- ddygiad; ac v byddai i banes gyflawn o'r GynnadM f ?ae! ci gosod ger bron y t? yn cbrwyd(} wedi j luu v jiasc. • > pas. ?. ? "?-i .1 ?ll I ?,? 'i  TV Y CYFFR EplN ,?  Mwchms—Gosododd. Mr. Hiftcbinsrten grUau yr Arianwyr ag sydd ar led ger bron yT\. j. sodwytl efar y b.widd.Darlk'nwyd Ysgr.iii. y L{.wy-tli(t h feydd y dxy'dcddAvaith. • i if (I -i-if yr Am Mal (Gold Co iii.), y wuHli | grj ntaf, at; ysgrif Dirvvy yr Offelriaid y drydedd warfh. A-M«»^»dd Mr.-Melisli ail ddarlleniad Y :grif T.toJiiikl¡: M'a^kney.. • Tybiai-. Syr- S. RoiaUJy y dvlasid dangos I)a' I oedd Cy Frail h neilldilol,, gwahanot i gyfraith y tir, yn | angearbeidjpl i Hae-kney. oedd y ihletod.o ganiatan J i aelotkm ddwyii YsgrLfau i cytieithiau.yjtlvdioi! uie^n p-hvyfau iiviuotior wedi jislusgo yn rby \v. fod'it iV'^ /ty^y iCanlyiysHi o kvn ociW: fod y eyfryw Ysgrifuir y'n inytrod tn\)!:r Tj; bob "Itivv syhv. Ac iim fod Y sgi-if i gnctei (Ivsyn ger bro.n, yr ton a ddygai achpsion iatU. bya S) hv y et'e a chwcnn hai phino ail{, d-d-arHpni?d yr Ysgrif l)i eseto.ol hyd wedi y ?ac.. ■ Yr Oedd Mr. ?? rottcsiey dcosy gp!?'? a Mi\ We- ;therat o: bllid yr ail ddarllei.¡;¡t yi, bres-eimoL Yiia ynii'anodd yr aelodau ar v p BC. Yn ei crbvn, 36. Gua- baniai tii, i. >•; Gosodwyd y papti*avi a alwasai Mr. Crccvey '.I].Yk t ay lit, ynghylch ^wyddogioa yu yr India Orlltwiivolj get- ¡. broa y GollKjwrne. I i., lklr. Creevey i'r Aclod Aurhy,-de.d.i I-i GoILiounic)-adael i'w Ysgrif vn llonydid hyd ortj thai yr Aelodau aniser i tWavllen y papnrau a osodwyd yn awr ar y bwrdd. Yr &edd yn amlwg fod yr holl wyr -yii India, yn rhwym i'w gwa^anaetlbv )fH.)J-rwngl; end Syr Cvan Nepi m? yr trwii a .ddali.oitd s'svydd yn yr'IndiaOvllcwitiol d ro's- 2 > ndyneddyetnar'ftiasai efe yno dros f\vy nag hn 11ns err iocd ;.a hod-Sy-r''Evan Wedi ,cael ei swydd ar yr anunod uido..ei yii b,el'SQllQl .9 Wintlwcftd at citill cytMttedd. (lolbpurne i ohirio ei Ys|Tif hyd d(i Gweirfr; j V • v Gotynodd.JVliv:tBrand i Gungfi^llawr j un .a ^danfoftwy-^r d?,'Bt'rri (BaurUoviad) andir> hiewif^Jrelgid,trwy ganiatad y LlyVotWaeUi \1\091' a pha nn a, QC^d y. gy^adkdd alri heddweh ya mynù; rhagd<H ,iii f i).yw^(iod4,^i|aflgbtilawr y Trysovlys na allasai efe atebsgofynradaij «fr Aelod awr. Cytunwytl^'it HlUVogacth Mr. Ponsonby, ar fod t ar- aeth yJ^S-peaJcer) o-flaen yr Arglwy<ldL af ddiw'edd yr tistp(|dfod diwedclat, gtfel ei iiystyried ar y 'i'iain 0 EbriiJ. ;i.. • ■ Jau, Si.^GtreQtJSyyd deisyfiad g(i, brori y Ty, oddi- wrth ArghfyddMMaer, yx benadnriaid, ac ereill o dri- ?olion Lnndahij yn erfyn gweithred ScneddoU as;0t- ?teoU'r ddiiias trwy St. Martin's-le-Graod, ac lieiyd i 1\' aù(>íIdI1LIY'thydy (??'o? <?<? newydd, am trY$o'føyddt dhls yn rhy i'w wneuthur.—Dar- iHemvyd v dClsyhad,a pharwyd d os°d ar y hwrdd. II Üosot1oddMi:. W. Wynne Ddcisyfiad ger bro?, y Ty, odiwrtb Mr. ? t;ig!'t(cyhuddwr yr Offeil iid wnuhrig- iannol) yn myncgnfod yr Oticiriaid a gyhuddasid wedi -fiael [iiy budd digonol. Ond am fod lhyw afreolusrwydd yn y (tmsvliad gw)tiiod?yd ef..Eithr go'.fdodd Mr. W.\Vynn't; th!eis\<in'la!aH ger btou oddrA-tU?yt- ?n h?'n, :r-II\1dn'J'h'HW\'(I, :1IJh1¡W"d rt o?d ar y tJ:2/,i; < b'f, Lbi ill, -i.—Cy.in;0cdu- Air. ii1 ji4^citi fod v)i '(-,ael ei oso(i ger bron y Tý wm agoedd yn hcb ei thalu i'r Trysovlys,: gwblhaa'i* swm 0 i'w. cho'Ji ar ztiii y Lhai,4.—Gosodwyd deisyfiad ger im.i11 y Ty.gsn T Onslow, oddi wrth ami yw fasiiai'liwyr an ereill yu Leeds, i vnibil ar ibd i'r rhan hyny o M'cithred Lii/a- belli 5. jJen. 4. ug oedd yn. gosod dirwyau ar.dilyniwa jun vniarteryd a ehi'efiliHi,")* rhai na ddv^rasaiit tyv,-f brentisaeih reolaidd.—Gcirchymmyiiwy-J ci bvrJd. A^'edi yehydig gyfriiiach rh\vng..Mr. IVhitbrfad N ?,IJV Bathnrst, cytnnwyd i oliirio'rsyKvatlau r.r Yssrrifdirwv'r Offeiriaid annhrigiauol, hyd dydd 1.iuri, y, lfefed inis awn. Ar annogaoth Cansrhcllawr y Trysorly.'?, eytMnwvd 1 ddantbn cytuml-eb yr Eisteddfod ynghylch' CyMCtthuiir Yd, i'r Arghv-yddi, yn 01 eu eais. Kysbysodd.Ca11gh.ella.wr y Trvsorlys Œ(r{. gvnnaii., !edd wedi terfynn, niewu eytfelyb fodd ag y gwnaefk;- larll Liverpooly)) j&hy'r -Ayglwyddi--ac yna'^ytnifw v d" ar fod i 8,000,0001. inewxi Ysgrifcu'r TrysoWys?:ga<:f*! en rhorldi i'r Llyd:r¡}:?th. Cytunwyd, ar. anumraelh Mr. Barine, fod i nmca).- bris adeiliadacftb y Llundain gad ei osod ger bron y tS-

1,-. *i I