Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLUNDAIN.

-,,.;..-_- -! -I, I T L r,…

[No title]

-LATIMER A'R BRENIN HAHRI…

News
Cite
Share

LATIMER A'R BRENIN HAHRI VIII. I J ynwyd yr hanes ganlynol allan o bregeth a draeth wyd 9 ilaen y Senedd-dy Cy Irredin, lach. 30, It) 16, oddiwrth IIeb. iv, 13. ICilhr pob peth sydd Vn noeth ac yn agoied i'w lygaid el, am yr hwn vr ydym yti soil. '• Un matli o bob! yn neilldnol y dymunwn gyfeirio yr ymadrodd hwn i'w dwys ystyriaeth, :-ef Gweinidogion a phregethwyr y'Gair, y rhai ydynt genhadon dros IXiinv. Yti awr pc bydcl- em, ie, pe gallem bob amser go!Ïo fod livgad Duw arnom, pa mor ddiwyd, pa mor helaeth yn r i i)--( I ( cni A-" d o' l ngwaith yr Arglwydd v byddem yn oestadol! Inl mor llyddlon, pa mor galonog, p-I nior ddi. ragfarn, pa gymmaint uwcidaw gwg a gwenau dyuion y bydd em ? IIvn a wnaeth i Paul fod mor llyddlon a phur yugwaith y weiuidogaeth, 2 Cor., ii. 17. "Cn nys ntd ydym ni, megis lla- wer, yn gwneuthur masnach o air Duw: eithr megis o bu deb, eithr megis o Dduw, I Duw yr ydym yn llefaru yn Ngiirist." A livtr wnaeth i Paul lefaru y gair mor ddilwgr a ell) dÙ, y fath ddiragrithrwydd; yr oedd yn ystvriedei fod fel yn llefaru yngwydd Duw. "lUi a glywais am y merthyr enwog hwnw o cichlo Crist, sef Dr. Latimer, iddo mown pregeth o ilaen v Llys yn nyddiau Harri VUL ddirfawr anfoddjo y Brenin,> herwydd pa ham gorcliym- mynwyd iddo brcgethu y Sabbath iiezaf dracbefn a galw i-it ol yr hyn a bregeth a sai y Sibbath o'r blaen; yn oj y penr.odiad efe a ddaeth i bre- gethu, ac a ragymadroddodd mewn dull o hunan ymholiad yn y modd canlyhol: 6 Huw Latinser, a wyddost ti wrth bwy yr wyt ti i lefaru hedd- y w Wrth yr uchel a'r galluog Archdeyrn (Jlo- narch), yr hwn, osgwnni ei anfoddloni, r. dr.ichon gy mrneryd ymatth dy fy wyd gan hyny cymmer ofal ma wr na lefarych air a alio anfodd- loni ei Fawrhydi.' Ond fel pe buasai vn ail-alw Ili hUll i gof;' IIuw, Haw! (eb efe)" a ,yt ti ddim yn gwybod odtliwrth bwy y daet'nost, ac I ar negeswriaeth pwy y'th anfonwyd ? Neb llai ua/r Uchci Ilolltiujbodo!, a'r Hollalluog Dduw, yr hwn a all daftu clo:'ff ac enaid i uilera dan yu dragywydd gan hyny cymmer ofal am denat dy I hyn daeth at ei bregeth, ae a gadarnhnodd y hyu a draddododd y Sul o'r blaen gyda'r gwie- I sogrwydd mwyat. Vn ol gorffen ei breoetii, yr oedd yr boil Lys yn llawti dysgwvliad am ga»- fod beth fyndai canlyniad y fath drosedd, o ga- darnhau y ^fh athrawiaeth, yn He ei °gaiw yn ol fel yr annogwyd ef i v, neuthnr. Ar ol ciniaw gal wodd y BrC^n am Latimer, yr hwn I'an ddaeth..gofynodd y Brenin iddo gydà'r fath wynC'bp'ryd sarug, 4 Pa fodd yr all- turiodd fath hvfdra bregethu eilwaith yfl y modd llyn?' Atebodd Latimer, Alai ei ddv- ledswyckl ef i Dduw ae i ,w Frenin t'i rhwymodd ef i hyny, a'i fod ef N-it awr yn gydwybodol wedi gwneuthur ei ddyledswydd yn y r hyn a lefarodd, a bod ei fy wy d yn ilaw ei Fawrhy di ) wneuthur yr Ityn a fynai <lg cf.' Ar hyn y Bre- nin a gvfodedd eddiar ei eisteddfa, ac a gym. [t i ll I c( l eiste(l(lfii, a(; ;t merodd Mr. Latimer i fyriu oddiar ei liniau, ae a'i coSeidiodd yo ei frcichinn, all ddyivedyd, Yr wyf yn benditliio Duw am fod felt) f un dyn o fewn fy n hey mas a anturiai i ddyweùyd mor eglur, hy, a iiyddlon withyf.

OCH I GEN FIG EX!!! -1

Advertising