Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLUNDAIN.

-,,.;..-_- -! -I, I T L r,…

News
Cite
Share

-I, I T L r, cenabiaethau SWYDDOL ODDIWRTH ARGIAVA DD WELINGTON. IL}j,I DvK-iihig EbriH i. "I' -w" .Áf.il :1. t -"v: IV i)ell];N-IINI-??"I odc1iwrth yr Ar-  iJer1)yn\vyd cenadhieth?,u oddnvrfh yr Ar- J (l ,i  N- rli- i t dd Y?Hngton, y rhm :t amscrvryd Tarbe? J Alawrth 20. Cynnfillodd y gelynion eu lluoedd y,it Coirchez ar y 13eg, ond fir y ¡.5ed cilia-ant i Lembeg, gan adael allorsafwyr tua y lie cyntaf (Tar&ss). Wedi i Arglwydd elifigton gael ci gyf- nerthu gan ddydoiiadau o filwyr, a chall farch- Iuoedcl ei ol-fyd(lill, efe a symudodd ar y 18fed yn erbyn y lyddin Ffrengig. Ciiiodd y Lly- wydd Soult o Haen y Cyngreirwyr i Vie Bay- oi-e,3, a Tarbes. Ymdrechodd ol-fyddin gadani o'r gelynion gadw ei thir gerllaw y dref llaenaf ar y 19eg, oud gyrwyd buy trwyddi mewn modd dewr-wych gait y drydedd dosparth. C ei luoedd ar fore yr 20fed mewn sefy Ufa ag ocdd tief Tarbes yn rhftn o honi. Cycliwyncdd b) ddin Arg. Weliligtoll yn ddwy res i ymosod ar y sefyllfu hon, c'diodd y gelvnion o bob parlh o honi, wedi cael llawer o goiled trwy ymosodiadau y chweched dosparth, a'r dospaithiadau cyllym, y rhai a ymenwrgas- ant eu iuuiain. mae Arglwydd Vi elingfon yn Pyrsbvsu, na choliodtl y CyngreiVwyr ond ychydig yn y brwydrau hyn, nid yw e?e gwedi danfon rhifedi y rhai a glwyfwyd ac a laduwyd. Gwersyilodd bjddin ei Arglwyddiaeth ar nos yr 20fed' ar y Larzet a'r Larroz." v ydym wedi derbyn [)apurau Paris i'r 26ain 0 r oud y maent wedi sionii ein dys- gw) liadau yn ddirfawr; y ir-aetit yti hollol (IdN s- taw ynghylchy pynciau pwvsig ag y mae medd- yliau y cylfredin yn chwennych hyhbvsiaetli o'u iierwydd." Nid ydynt yn crybwyll dim yn IIgh) kh y bvddiaoedd dan Schwartzenberg a Blucher, nac Hill sefyll/a Sóult, brwydr Ortiies, na chyiioeddiad Bouideaux o blaid y liourbons. V cargliad a dynir JII naturiol oddiwrth hyn; yw, nad ywpethau JIl myned yn y blaen yu Ilwyddiamius o du Bonaparte. Cadarnheiry casgliad Imn gan iselhad y trysorfeydd Ffrengig y rliai oeddynt yn is ar y 2 lain o'i- mis diweddaf nag y buont erioed o'r blaen. Dv wedant etto fod lluoedd lliosogo fllwyr yn v,ti o I)al,is a'i sydd dan Bonaparte: a'u bod yn pariiou vvrtb y gorciiM-yl o amgaem'r mynedfeydd i'r brif ddinas. V e4 11 y rlni ydynt wedi eu harfogi a'u peiriannu (equipped) yn wJch, yn ymarf^r a'u iuu-fau bob dydd, kc. Filhr y mae'r son pirhaus hyn am amddifiyn y b.,if ddinas yn fath o addefiad dy-- taw fed o ymosodiad oddi- \Hth y Cyngreirwyr, ac nad yw'r fydditi sydd gvda Boanparte ar y maes it d('i;roit grymes i b gadw'r bvddiaoedd Cyngreiriol Vhag rhuthro ami. Y niddeng) s hef\d fed Napoh'on yn ym- roddi hyd yr eithaf yn nihob modd i gad w'r brif ddinas rliag ?yrt!iio i duwyfaw ei wilhwyneb- wvr; ac nid Jieb aches, canys y n.ae lion wedi bod yu feithrinfa i egwyddcriou ^hwyidroiadcl, Crevolutionary) trwy y rhai Y mtio efe yn teyrnasu; ac y »uae wedi parhau i fod yn gyn- nullfa i golcddwyr yr egwyddorion hynv. Vn r dref bono yr una yr hoii deym-loiddiaid, He fruddinll amser Robespierre, ynghyd a, Barrere a Julien, ar ho'I !of;uddi,on lliosog tit wcdi bod yu harlmus yngwasanaeth Bonaparte, megis Savai v, un o weinidogioa ei lys, a Hulin, swyddog at all, yr hwn a enog-f-irnodd y Dug D'Knghicu i farwolaeth. Y mae'r gwyr hyn a'u cvdweithredwyr ) n gwybod vn dda, nas gallant ddyygwyl trugaredd pe gorfyddai ar en mheistr roc' U'r ymdiech fyim—ac yr ydym yn deall fod agos i 20 mil of fath ddyuion yn awr yn Paris, y rhai ydynt yn ymegnio i wroli'r dina-yddion yu erbyn y Cyngreirwyr; o her- wydcÏ pa ham, yr ydys yn meddwl nas gellir adforu'r Bourbons yn y ddiuas uchodheb ddifrod a tiinystr echryslawn. Dywedant fod Schwarfzenberg, mewn can- 1) niad i giyymp eddar ei gefty 1 w edi ei analluogi i llaenori'r fyddin, a'i fod wedi rhoddi'r llaenor- iaetit i Bianchi. Y mae erthygl lied ddirgcJaidd yn y pai-urau hyn o Toulose, sef Io bod llawer o iihvyr yn myned i'r dref uchod? a bod y trigolion yn awyddus i roddi iddynt dderby niad croes- tivvd('ILts i i-o(l(ii i(Idy-it tidet-1)?!iiiid cr(,es- c!U)r ei fod yn fath o addetiad d?sfaw, Dad yw Huoedd Dowwartp yn c,wl derby niad croesawus ynytrc?prpi! Yr'oedd Geneva yu meddiant y ( ar yr 20fed, er dywedyd o'r ffraucod iddynt li w)- ei chymrneryd ar yr ail. PAPURAU GERMANY. Dywenydd gen.ym hysbysu fed yr anghydfod ag oedd rhwng taleitliau Swisserland ynghylch unoliaeth, yn invon derfynu, ac y tnae'r boll bleidlau yo ymddangos yit barod i gydweithredu o blaid y radios cy 11 red in yn erbyn gelyn hedd- wch Ewrope. Ac mewn canlyniad i'r tiiedd heddychol hwn, ymadawodd gweinidogion Aws- tria n. Prussia o Zurich, tua chad-lys y Cyngreir- wyr. Y mae'r avnddillynfa Ffrengig yn Antwerp wedi colli yn yr holl ruthriadau a wnaed o honi, mewn lludd, clwyto, carchurorion, ac encilwyr, ynghylch eh we' mil o wyr. -u

[No title]

-LATIMER A'R BRENIN HAHRI…

OCH I GEN FIG EX!!! -1

Advertising