Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

n,.\ Ii I) g) t) :\ I AEl'…

SENEDD YMERODROL.,

.4T 'S;;;'K' GOJUEX.I

I -AT GYiIOEDDW>;EReLV GOJIER.…

ICYMDE!THASGENHAUAWL Y =BEDYDDWYR.

News
Cite
Share

I CYMDE!THASGENHAUAWL Y = BEDYDDWYR. Y mae yt! wir yr hen ddywediad ya Diat. xxv. 25. mai, Fei dytroedd oerion t ennid sychedig yw :.<'w. yddion da o wlad beH." Oud y goM yw tody tath ddyftoedd yn rby bt iu i gytateb cin syclied, ac yn iity Mmheraidd i tcddiont etn h.u chwaeth, etn meddwi wrth hyn, yw, fod y aewyddton d& yn brunch na n dymnn. taf<, ac yn caet pn Xychwino gan bcthau gofidHs. Hya 'ydd t'w ddysgwyt tra fyddu)T< yn y byd hwn. G t). SA!.MUERy. Fe dd€tbyn!wyd 1tythy'tau o ryd'l'rAt¡. Ca.-ii-lereagli, yn n'hii ioitg y dyciiMeitjdd Air. :) Mrs. Johns i Loegrtrwyorchymmyn y Lt\wodmpU) Fruta: aidd yn yr lndt<t, am fyucd ohunynt itHa!) heb gcnad y Cyfarwyddwyr. li 'ifcl''¡!piado lythyr 1), Cart!f, a amscrtlJyd I Yr ydwyf yn eistt'dd i lawr i ysgrifcnn gyd& rsc- dd\\t yn cael piai!ony'!dn gydâ'r al1lt'yw t';<th o (}<'hu!ad- a)!, fpl mat -lx)i,iii y g\n pa fod>1 i'iv gosod .dhin. Y genynt t a!ar<! atn d.mo y catedu niawr trwy dan. Y Hwyddyn hon m a neiti- dmoju;1mscr wcdi i d.icudde:;tmsfym'd ticibioi au. galarlls hWllw; p.n) y dydd o <('<- byniasom tythyt'.n) oddmrth y H\cd!<t('th, \!) ?orc!)- y)H!))y)) i'u brod)' Hcbinson, Juhu. a LiHrSl.Il) i ddych- welyd i Lopgr. Nis ga!taf roddt Mn rhc'wm am hyn: y macvt) sicr n:)'s g.i!lant d(!ywcdyd fbd dim o ran y bn'dyr fct the' Wtn. Yn wir, yr ErthH) pgybol yn y Siartr, yr hon tydd yn gofyn i'r tioll Lwropinid nad yw yn iigwas,tn, aeth y Brenin nfu y cwntpeini f t;aet en daiifoii i Joegr y\v y i-heswi)i a roddir. Dy!Hd.wyd(! sydd yn gwasgu at- bawb !<ydd yn cm-u lesu Ct'tst, yw, HatHrio ymhob modd .,priodol i gnei c.'nintad gan y Gosodwr Cyfraith t ?cfyd!u yn India, ac i yin4ic-ithio o tc t tc, neu 6e<\ din ynrhai o'r tateithau heb wysU, oddtCittu eu bod yn ettog o droseddau gwiadot ncu gam-yn]- ddy:;iad." Os nuls gaU Dr. Carpy roddi rheswm am y f:tth fy- nediad ymiaen, oddieithr yn nacaol, tud yw debvgol y gallwn'rti. Nta gawn, gan hyay, osodilawf ygwtt'- ioncdd.m. A)' ddyfbdiad M:. a Mrs. Johns '3. Lawson, y thai a aethant ¡:}hm ar hyd nbtd <t Antentr, gwnawd deisytiad i btaenorol at y Hywodracth ar eu than, cuniatawyd iddynt arcs yn y wtad nes byddxi e\vyUy!! y Cyf.u wydd- wyr yn adnabyddu.s: ac ar y -a:li o ganiatad, trcfHwyd Mr. Johns i tod yn Haw-fcddyg yn Serax.pcre gtn, y LIywodfactb Cyfl'l'('dinol yn y Cynghor: a.challiatawj'¡} i Mr. Lawson i ar<M yn chy y Cenha<)au i gynn(li\vy() yn iiiwvg-ad y uurf tythyrf))an y Chinese. Yn tonawr bu Hythyr.tu ritwng y Sgrift'uylld Cyfi'redin a Dr.Marsh. man, pedf'ff:. Diad pa rai oedd cydnabyddtneth o du yr oiaf, i't Cenhada¡l yma<làcl heb genad y Cytarw.yddwvr. Ary 12fed o Fawrili, --(Iei-byijiodd yCenhadau lvtlivt-. an oddtwrth yr Ysgriteny(ld Cydredtnut yn cnw v GwirAi<rbydeddus Hywodtafthwr yn y Cynghor, yia cynnwys Uytityr t Dr. Marshman, yn dymnno artto i roddi gwybod t Mr. Jotms, Lawsun, R-obibson, fod iddynt hwy crchymmyn i ddychwctyd i Ewrop gyd:t'r Uyuges ocdd bryd hyny a'! gcrddcd, a rho'cd Hythyr i bob un ohonynt hwy t'r un pN% i*pas. Gwnawd fdly yr un dydd trwyorchymmyu oddn'.rth Hcddynad gwladol yn Catcutta, tbobun ohonynt,t oiyn iddynt ymddango! o't t/en ef y dydd tiemaf. Fet hyn gwnaeth Mr. Law- soH ynghyd a Dr. Marshman; pan ddarfu i'r Heddynad osod ar Mr. Lawson YlUl'Wymo yn bendaxt i fyned air f<t idd Mn o'r Uonga<! oedd bi-,y(i byny ar fyned. Dr. Marshftian a ddywedodd n:ts t-awsent rybydd o bedzir ankr ttr hugatn, ac na3 gattcm wncud Hn trefa tncwn perthyoas iddynt eu litiuair, !!U't< tfnh<oedd babaaaidd; ac Yn.heUach, fod yn eM bwnad wneuddeisyuad narch. us at y IJywodraeth yn yr act)os; ac er y buastt yn rho't cu hcnv-au yn Eu'io! wrth addewid i nroddha:! i CtvyHys y Liywodracth, etto ei t'-xt yn ymd(tangüs yn hyWJå gaicd t'w cymheU i ymrwypw, yr hyn, wedtdan- ton at y Uywodraeth, teihau n:ewn canty niad o'r cyt'- !'yw d(lei,.Niiixd. Fe'u gwnai liwviit t ymddangos yn anguyson eu bed yn fawr am gaci esmwythad oddiwrth awdttrdod y' ymrwymasant cnhunain t'w chynawni. Ni ehaibdd hyn, pa tbdd bynag, un eu'aith ar y!' Hfddynad. yr hVtll, ar waith Mr. Lawson yn nacau rhoddici enw wrth yr ymn-;ymi¡,¡,d, a't gorchynunynodd I et' i dda!fn, ac &'t daniuncdH ef trwy gyu)ho:'Ih g\ yr y i gurcltar, tie y bu rat orinu, ues t jtodd) y ;'eth o HafH yr Ysgní'llydd CyUt'edin, yH.i 1 g"ldlY''IIIIY1' "nh cb.: i'v )'yJd/t«M. G(Jtnitl o tiacM yr lie. ddynad gMiadoi, yr hya a wiiaetli, uc a :'odd Ht euw ar ufuddha'i t chcttiun y Uywodra.eth. A gorcttyniinyn eytYe!yb a ddaufonwyd t Mr. Jchn!=, yr h\ n u <rwydd. odd. Yr oc,i-d Mr. Robinson wedi myued i J:t'.a ychy. dig ddyddian cyn i'r gorchynunya gaei ei arwyddo. Y ectiliacl,,tti, cr gydag yd Jig obaith am twyddiant, a gyt\llHmmt ani'cn detsyii.td nt y Hywodntcthwr Cyt!. redin, Y Dirprwywr hefyd (Coiniiiissi,iiet-) dros Spfmn* pore n gymmerodd arno [ used achos Mr. Johns o Huctt ei Arglwyddiaeth. Yr ocddtd wedi dwend wrth y UywodraethwrCyfTredin, fodMr. Lawscn wcdi dsch- reu ntfer gytYdro o argratf iythyrenau Chtne:e, yr hyn oedd hcbpi orphen, y p}e hwn a fu yn ei ffa.1r; ond m I v/naed Hnsyiw 0'rdcixyhadauar ran Mr. Johns. Yn y gwrUnvyneb, gorchymmyn am et ddychwcUad cf yn ?dini,, a gndaihawyd,a ihodd\vyd ar ddnaH tddo, mai os na chymmcrai ci daith yn fuan y cymmcrtd ?t' fyno, ac yr sent ag ef ar f\vrdd y Uon?. Y'r YsgnfcH? yd(! Cyntcdiu hefyd a ddywedodd y buasai raid i Mr. Robiuson gaei ei ddatifbti o Java. Ar y 29am o Fawrth, wcdL ymgyHwyno mewn modd symi i'r Arglwycld, ac i gydymdeindad y brodyr yn Lloegr, Mr. a Mrs. Johns, a'u un bach, a gymmerasant genad eu brodyr yn Serampore, yo disgv'yt myucd i tawr i'r Hong y dydd ucsaf. Dr. Carey a 'chwane;;a Y mac cyflwr India o ran crpfydd, yn wahanot tawn i'r hyn ag oedd cr ys ugam miyncdd. Bryd hyny loyd(hÜ'n anhawdd caei Cristipn; nawr ni's geUwch braidd fyned i nn He beb gwrdd a rhat, naill ai Ewrop. iaid neu'r gwtedyddiOQ. Y mac rhai o rheiny yn y TywyiOgacthau fbdd bynRg yn ymddifcid o foddion gras, cddi eithr i un o'n gwlad neu TI'einldog a anwyd yno ymweted a hwy. Y mac ysbryd eyffredinol o ymofynhHI a\n yr cfcngyt dros yr hoit w!ad; ac mae'r yrncfyniRd hwn yn cynhyddu fwy fwy. Pump o'r "wtadwyr o r?dd uchet nid pcH o Serampore, a fcd- yddiw,'d yu ddiwddar.. y rhai a ddygwyd t wybodaetb o'r gwlhonedd heb un cymundeb a ui. Cyfarfuant a Bibtan a thratthtadau, a gweithtodd Duw trwyddy:)t. Dechreuodd y bob! hy0 sanctciddio'r Sabboth, a chyt arfbd er add&liad Gnst'nogot cyn i ni eu haduabod hwy. Addcfasant y Ceidwad y" h, "c wyneba.sent cr!ed:g. aeth&a eu perthynasau eu!"n addcigar fet Crisfnogion. Dywedant ibd yh agos i gaMt a rwystrir yn unig gan \vrthwyneb:ad cu teutuoedd rhag pMtftsu Crist yn gy- hoeddns, pa rat fe obeith'r a alluogir i ddyfbd ymiacn mcwn ychydig amter. Y mae achos ein Prynwr yn Uwyddo'n ogoneddus. Et & a aeth allan, ac y mae'n myned o hyd: aC er cytnniaint yw ein traSerthion, nis ganaf beidio meddw!, wedi'r cwbi, aiB am<er buddu. gotiaethau tragaredd ddwyfot* Dychwf!odd fy mab Ffelix yn dd!weddar o Ran- goon, gyda Norman K.err, ei gydweinidog, yr boU Ew- ropiaid ereHt a adawsant y w!ad oblegid gorthrymderau y L!ywodraeth Bnrmanaidd; ond mae Ffelix yn dweud na fn erioed otygiadau fwy dygtair. Yr ydym yn nawr yn argralqu yr ysgrythyrau yn y wasg t thri yn y<-h. wancg"a ddisgwylir i ganJ)n yn fnan. Y mae'r Egtwys yn Catcntta wedt dyibd yn tilwr, ac yo \'liloitaQ)'D cyuhyddu." 1

TAFLfN riH!FÝriDIAt.

f MARCHNADOEDD. J