Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

n,.\ Ii I) g) t) :\ I AEl'…

SENEDD YMERODROL.,

News
Cite
Share

SENEDD YMERODROL. TY YR ARGLWYDDI. Merchc, ?S.—Gosododd Mr. Lichfield, 4Dtr D!rgct Gynghorta (Pi irit -Council Office) adysghfpn bTyw o r. chymx!yn o e.ddc y Cyngor, yn pert i Artandy I-loegr d iithfott ger bron y!- Argtwyddi. Gorctr r.jyi'wyd eu goxodar y bwi dd, Gosododd Mr, r.laclelito hefyd gyfrionb1ynyddol p Gist (CIu'$t) Greeuwich ger eu bronau..>1)arw'd cu gosod a) y bwrdd. lall, '¿1.-Cymnwrodd Esgob Watcrfbrd y Mwon a'' "R:steddfa. Gos(<dt'dd Mr. Sp'cer, o Yspyty Ch:tsea, hane!! ger bron y Ty, o'r aruui ysafac! (prize munry) ag ynhonihawl tddynt. Cyt'adodd I:tftt Bathurst, yn ganlynol t'r rhybudd a roddasa) o'rbfaeh, i'rdyben i annog y diolch- {;arwcb i Arphvydd WpHngton, ar gyfrif y fudd\lgoI- taeth ddiweddar a enniHodd efe ar y gelynion. Yr oedd efe yn t!wyr gredn y bnas:uyr Arahvyddt 'yn c: tuxo az ef, fod y fnddngohaeth a ennittwyd yn mrwydr Ofthes yn dra thpnwnp; o'u diotchgarwch, nid yn onig âr ??frif y mcdrustwydd a d(langos%i!vd wrtJt ft hen- n.t!, end a.r pytrtf y mattteision a'i caiilynodd i'n byddin ni. Yr oedd yn rndd¡;;Q¡¡<t'Cth o'r pwys mwyaf, pan ys- tvrtr y niynediad drcs yf Adour, yr hyn oedd mor ddyinunot i Ar&twydd Weiington ga<d cyde i gyc!)\vyn ym!aen, a phan ystynr yr anhawsdcrau oedd ar y ffordd i gyflawni hyn yr oedd yr.afon yn ddofbn bob amser, niallesid ei rhydio ar yr ani.er hyny u'r nwyddyn: !? yr'oeJd'f;ym a rhifedi y gclynion y rijai oeddynt yn ci wrthw\ npbn ytt fav. t iawn, a'r) hai a dywysid ifan nn o'r Cadt'ridogion nnvyaf iiiedi-v,6 a ni aHasai y blll('Iynion ddanos n!wy o ysb''yd':ictb a gwitllwyneb. :My(!d na? a v.racthant. Ymladdrtsant dros datm o anixcr, a chUiasant yn o! yn y modd tnwyaf tref'nus a chywrain, hyd oni ddcaHnsant <od Syr R. HiU wcdi :myncd cyn betted oddiantt;y!ch tua en haden aswy, nes d¡lrfu tddvnt ofni yn gywil' v buasai efe yn ot rhwystro K'l'o yn yn ffocc.ligQcth -annhrcfnus perthith. £tf;1Ïth bl'wyår Ort!ws ocdd 'peri gilio f'a Rourdeanx, ncn aca v goi-dtl tua'r d'hnas hono yn adored i'n ituoedd; yr oiat'a dde- wiswyd gan y Cadfrido!: rfrcns:i)! ac yn cbrwydd wedi hyH aeth Syr W. Hercsfotd a't ddosparth i Bonr- dcaux, y riiai a dderbynnvyd gan y trigolion gyda phob :untygindau o barch a gorfotedd. Gosododd y frwydr hon Aire a Mont de Marsau yn ein meddiattt, YJlgbyù a t!awpr o gad-drysoran (¡iw!;a7:illfS), nl-oi-od(i heJacth- rwyd.J o w!ad iddhva)h) ein byddinoedd. Ac am (ud Plo(ll-(Ie::IIX y)] awr yn ein me,(Idiant,,ni by<id pin t!onp- a:] vn .i!z6tetl i'r per3-;zloti tg of,-(](IN,,I'f o'rbhe!) wi-tti dr<iss:iwydJo thtniact!) i'r tmlwyt-; ac hcfyd bydd ban- ddynt )at o b( Hdcr i hWJIi<). Dywedodd Iarll Gn'y ct rod yn IIwyr gytnito ¡ cyn- nvg yr Urddasu! jh.rn, gan ci ti,t.! yn<uhe)! oddiwrih fwyhan y :)).tt;u'is:<in a gafwyd trwy y fuddnsroifapth dhvcddar. A i'r Htdd:),?t)Uaeth hon (eb etc) a cnn[!!wyd gan yr A"t;l!ydd Wciington, dywys at y Lr%vi-thdti;veit o "jT anrhydedd nutwraidd !—Cc- .oner hi yr h':ddn'cb a fcit!iro d<)cdwyd.iwc)] I.;wledydd ¡ heddwdl a f:vddo yn c.idiogelwch uc Yn fudd:Gti'ri)n!tb!ctdiau, KC yn gytiawn tiC yn sn!t)\(). pddus rrwh.! hon!Tncddcd i <jsod terfyn ar d\;waHt T.vaed aca!i:h.th ((.?. clfllt'h, <'<M'(-tJ/ Yna -,tr fbd y Ty ad t i ro-' dd. i'r hon a'r /!wY', yn Frutatuaid, Portu- K"ese, ac Yspacniaid, o dan Argtwydd We)ineton, y thai a ymenwogasant eu hunain vn yr ymdrech di,,x- cddaf. ?.5.Goq,)(tod(I Mr. Irvine, e't Dollf-.Ii ilanes bron o'r nwyt'an a ddacth i, ac a d:'osgtwyddwyd o'r 'Iad, )'n y tlwyddyn 181.3. Try Y EDIN. J .M?'cA?r,2S.—Hhoddodd Mr. Ki"?ton, &*r Arg-raff-I nodta ('.S'/aM? O?cc), s-yf.'i? o'rnriau 'ydd mcwu Uaw ?an ddosparUn'.r yr ArgraiTnodai!, o't lOfcd o Hydrcf hyd y 5cd o lonawr di". ed()af Hy?bysodd y R!):?!af;t)-\yr (.S/M?;-) ci f? 'cd.i tk! byn erfyuiad oddtwrth Martit) Kn wan a Syr. 0. Nt'at, -P<- erFi! yn ac!nvyn ar cth<'t!!td Matcher n.cwn modd <)ttghyntwys dros ¡,;wydd Mayo i gorchymmyn \\yd cym- 'Tt'ryd y dcisyfiad hwn i y:.tyriat'th ar y 13ttd o KbfiH. Goscdodd Syr S.RcmiUy ge- bron, \<- hwn 'i arwyddwyd gaB ddwy <;1 o scirt UoHgnu ya Mcnxborth Ltundain, yn achwyn bod y a Vttiaethpwyd adc'i!a-j)t Hongan yn Indta wcc< diny't) to y gcttyddyd ar yr nfonTharnps, ac yn dctsyf&r y Scncdd b'tdiohwyhan yramser iddcrbyn y itongau aadcitcdir yn India igoflyfrall Urntanatdd. DarUen. wyd y! crfyniild, a pharwy<! CKM'jd ar y bwtdd. Gorchymmytnvyd i ertyniad araft od(Uwrth ffl(itliaii- wyrtir arhut: y Thames, yn erbyn yf Ysgrif (Bitt) am ddio?fhi ndar ?\vyl!<.i0t) yn wcU, gac! ci c?d Mr y bwrdd,hyd ont d(fai-ileiii:l yr y.sgt'ifyrait waith.. S%.i- S. Roxuiiy, yn xantynoi i'r rhybudd a roddasai, i geisio can:at:id t ddwyn Ysg'it' ger hron, t t!ymmeryd ymmth halogcdig¡Hth gwaed, n)€n achosion angeuo! a thcyrHfra(huiacth; '-cf, na byddm ctH'cddtnngoUteu rhalhlimctld ar gyfrif tmsfddan cu <<td i", vn y niodd ag yr ydya yM brese'tnot. Et- ang- pe byid;ti gem \1' tub itc wyr, ac i'r mab g), !aw!u m wg anghcuot, ac ilitio yntef farw yn ddiewyilys metlaipt vyr feddtanuu yrchfeddiiicth; ond cs !ho< ddai <-fc yr ctifcddiacth iddo yn ci lythyr cynwn, yr oedd ynciddo cyft'ptthhtwn iÚ!o gan hyny yr ocdd yn yniddangos <bd cisiao y <ath ygl'if, fel na byddai dyn- icn yn dytwi i't-meddiant o dreftadaeth eu hynaiiaid M antur. Yn o! rhat sy!wadan gan Mr. Yorke, yf hwn a ddad. !euodd dros gymhwysdcr y cyfr<ithtan fel y maent yn ¡ bresennc), caniatav d i'r Yflgrif gaei ei dwyn t mewn. Cynnygodd Mr. WaUace ar fod t'ytrifo'r Hongau, yn flghyrl a'u maintmH, a adeitadwyd yn Liundain, Rristo! a Liverpool, oddiar y 6cd o deyftmsia.d Ct F&wi hydi,! gaet ei osod ger bron y Ty. 7aM, 24,Annogodd Mr. Fawcctt, fod hanes hoti !ongan y gadres a &dpHadwyd trwy eytnndeb ac mewn Hong-gadtasau (dock yards) anghyoedd, rhtfedi en n)angne!au, t'tncUi, amser ca gwasanaeth, y pryd y tal. wyd hwy ymatth, &c. &c. c'r Itaf o lonawr, 1793, hyd yr 21ain o lonawr, 1313; gaei ei gosod ar y bwrdd. Cytunwyd. Cantatawyd i ygnf gael ei dwyn i mewn fbru i bar. hau ysgrit'masnach yr India OrHewtnoI. Cyfododd CangheUawr y Trysorlys i annog y Ty i-o. ddi diotch&arwrh i Arghvydd Welington a'r Swyddog. ton a'r gwyr dano cf; gwnaeth araeth ar yr aehos cyc- e!\b t'r hon adraethwyd gan Iarll Bathurstyn Hhy yr Argtwyddi: gorplienodd ci araith gan ddywedyd, ei fod yn destun gorfoledd ¡'r wlad bOil, U1ai gwedi iddt gynnorthwyo hoU wtedydd Europ yn erbyn Ffrainc, fod ft nntwyr yt) awr ya caei eu derbya ya Ffrmuc et nun fet gwaredwyr. Cefnogwyd ef gan Mr. W. Keene, a chytanwyd y° unft'yd ar y cynnyíad. Cel!kodd Mr. B.Bathnrstgcnad i osod vsorif ger bron t attal y cynghawsan i'(tctions) a osodid ar droed yn erbyn gwyr Lien am ddirwyaa dan y 43ain o'r ntn prescnuo), am innlirig;lait (lIOn -eqi:ience) y thai gan tnwyai' & t,<tutyMi.d fA hífr¡ùth uedd ó6'U trMscdd.*u y" 'n.:y!!edig (,'v..t1 pe!dro m;nid &t ea he!!bob¡o geisio ysgrif..odJef (Iiceiice). Yr hyu,)\cth'thai sy iwadau gan Mr. Whttbread, a thai ereitt, a ganiutawyd, a dar- iicnwyd yr ysgrtf y wadh gyntaf, a gorchy'ntuyuw.yd tddt gael ei dariiea yr aii waith ar yt IaH cu-utyuot. Dygwyd ysgrtf gcr bt-cn gan Uroydcn, t alitio,i Ar- giwyddi y Trysordy i brynu Uwytht'eydd Quuys) c't t'cttttton yn Uongijorth Lhmduuh AraHnogacttt CanghcUawr y Trysotlys, cytunwyd i ',<>hiflo Ysgnf yr Aur )Iii ((;old hyd ddydd iau aesai. GM'tW-, Z:J"óiRhoddodd Syr S. F!ood rybudd ci fod yn b%N t-ti(iti d\v:,n ysgrit't'r Ty iiie- ii tret,ii i ymdcbyt:!) y gytratth yn yrlwetddon i'r 'nodd y )nac yn y \viad hot), ynghytch dewis Aciodm) i'w cynny)-chi<j!t yn y Sc- oedd, yi hyn fyddal o f.twr fudd i'r Ethotwyr a'f I.thoi- edig yN y \v!ad hono. Pattiaodd yr ymdrech dd:m iis yn yy ethuhad dtwcddur dros swydd Mayo, yr hyu a achtysurodd lawef oddrwg, '.ganbyny etc a gynnygai Ha byddat t<!do gaci para Hfwy na ij diwrnodyno lei ya y wlad hou. Darllenwsd 'Ysgrif Syr S. Hom:t!y ynghylch diHein- iad'etifeddtdnyn ac)n)s tcymtradwri.teth, &c. y waith gjitltaf, a gorchymyuwyd ct ddarilfn yr ail waith ar y 18féd o Ebritt nesat'. Csfodd Mr. W. Smith penad i ddwyn i'mewn Ysgrif i aUnogi y Gymdcitbas Bysgota Frutanaidd i godi treth ar tan y tucr. DarUcnwyd ysgrif dirwy yr OiTeiriaid annhrigtaool yratt watth. ArannoKaeth Cangbe.Ilawr y Trysodys, acth y Ty t Etsteddtbd Cynnorthwy (Supply). Cyfododd CôlJJg- hdiawr y Trysoriys t'r dybcn i gynnyg ar tod .),Qoooo()I. gaeI en cati,tau at angenrhcidiau mturferoi y t\ ddih. Jlyd(lai hyt !H('wn ychwanegiad at y j,000,000!. a gan. iutastd otr,L)Iacii, t wneuthur 5;()OOOÓOl. Nid oedd am- mhcuneth gauddo ct pan gamatawyd y swm gyntaf, na fdasat eisiau ychwaneg, ac yr oedd yn gobeit'no ma. n.d aniiawdd fuasat gan y 1'9 gydsyuto a'r mesur. j C)fododd Mh\, Tierncy, nid t'r dyben i nacau y t!o<* yniad, and yr ocdd yn gohdto tod achos cyuuyg y <a(h beth a.. )'1' anise1' hwn. IMmi;) ?edt cymnicryd Ue oddnu' udechrcuitd yir ciste<!d. tod Cytmnvyd ar y cyntat y!) uutKy'd, a t-hyH hy!)y c.mmta wyd .j5,0()0,00bi. (juiwyd am\tit thacttet'u t uLirto, iicb tuddi un rheswm dros tfyny. Ac yn awr dtachefn, heb roddt un syitaen tun y go. hniad dtweddat,uac un <yfrit o'r uitidd y treultwyd y S5,OUO,OuuL -Igeiwtd arnyut hwy drachcth i galliatuti! ,\)O(),ooOl. Wrrh gaiii *tau y sw!M hyn Myddcnt yo: cynHnetadwyoy thytetheb wybod?a tod<< yr ocddyh cuet ei duw?n ynntia?'M pha m) a ucdd )'gy'a¡¡dlcdd I mn hcudweh yu niyned rhu?ddi. Yroedd ?teytity?ed y !uitmi?t gai?uoedd Canghcitawr y itysudys ayd?u r Jj,UOt.<,OU(Ji. yn hwy ha hyH. t Dywedodd CanghéIlawr y Trysorlys tod hyn yn cap! ei ,eisio fel cani;itau o yfilddii-ieti. A)n y Ú\()Oll,UU()I.! iClg Y q,tcinwyd atynt, c.mmtowyd than t) -htniyiit tt \Y<tsan<teth y Ltynges, a t.haM A daiu snf4u.y 'ir'S'Ji. ,)':> ( iiis Cymnwyd ar gatnatau y symau canlyno!: 2,000,000!. at angfinheidtnn auurit'roi y tyddm; a i4t iilll- 1. pcuhymi i'r dcymas<

.4T 'S;;;'K' GOJUEX.I

I -AT GYiIOEDDW>;EReLV GOJIER.…

ICYMDE!THASGENHAUAWL Y =BEDYDDWYR.

TAFLfN riH!FÝriDIAt.

f MARCHNADOEDD. J