Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

. I ..ATEINGOHEB\VYR.'11 -1

GO RUCHW Y L 'VxR.

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y mae'r GpudeM.has a.t' ht'tacthn Gwybodacth Cr!st'- npgo), &c. yn Esgobacth Ty-Ddewi (Syli'aenydd a Hy- 0 .J J. wydd yrhon yw'rEsgob presennoi) wcdt?osod y pynciau pwys;? caulyno!, ryw amser yn o!, yn destunau tmeth- p,vysig caiily.iiol, i-y?v  1. A!- y cymhwysdcran, mcwn dysc a inoesau, a?ngen. theidio! t'r swydd Oiieu-iadp). I II. Ar ho!! bresenoldcb Duw, a'r dyledswyddau a c-ddiwrth hyny. IIL Ar Ddychwehad: yn nmvÝ:" y tri gofyniad tl) Pa un a ddichou fod Gwt'Ïnidogo'r Egtwys yn BroApswt- anny.;hwe!edig o GnsttauogaethaipeidK)!' (2) Pa beth yw nodau annychweliad,mew!1 Gweinidog o'r Eghvys ? (3) Pa bcth y\v't' moddLon goreu i3,ffroi yn nledd\vi y cyi't'yw Wemidog (os tUchon y -<'yfryw ("e-iiila(i o'i aiijiv(!)iWe,eetig. l IV. Ar Arln-Vcidion-iiett nodaQ dychweHad, ac an- yr eghvy¡¡¡? Cj!;na}wyd cy!chwy{ gyntafCymdeithas, Qcnàdol Eghvys Locge!' yn i'-Irysto Yl'WYtj¡nl) ,<i,d i\V,!t'Jf; Yr ole" y cyfarfod yn Iliosog a .chyfriM; y" oedd y rhcsymau Cristianogo), a'r lian(,,sion draethwyd gaii yr ann-ywiot areithwyr ytio yo ttdigon t weithio pa.wbag,i.wddUt. L'fesenno], mai (lj'lCùswy(hl pob aciod o'r Eglwys e f yd, led'ig..Yw cefhogt.ymdrechiadancc!)hado! Rlit,iig 10 ac 11 o'r gloch nos LoH În,vcdda:t torodd b'pt!Q! (bOUÜ¿g1tÛl() I hetaeth, a etwid Mcbn-wen, Y, I Cacrfyrddin, eid(to Herbert L!oyd, Y8"am; ytudt-echwyd hyd yr eItttafgandrigoHon y dt-ei'i ddlifodd y <&n, end bu'r hpt) ymdreehiadan yn ofct; dlaystHwyd yr hoU adeHiad, oudyrohvynddwfr; ditawydyr hoU wenith a phciU- [aid agoedd ynddi ar y p'yd, N I- hyn oedd yn Ued hel- aeth, gan yr eh'cn ddmystrio!: tcimin- y gotled yn 'fymganMr. ocdd.y:} ei cbudw, yr hwn sydd a the:)Iu lUosag yn Dygwyddodd damwam dm hUn yu y dtaf hon dydd Merchcr dhveddaf; taflwya yt- bon oed.d dr&s 30!nlwydd oe<), rai Mathca! oddiwflh y ddaiar gan eidion ag oedd yn caci ei yru, gan y Cigyddion t'r i!add<fa; yr oedd hi yq dAY lèsC'i gilio !riewn pryd oli- ifordd: torwyd eL c!duu !)n y codwrn, ttc m wyddys t10 pa I1U a. w}illí¡i hi I.'i I b,: I ii, u Jl "L' I a .It ? Cynn¡1iwy¡} cyfarfod mO!lq,; a ,!Iiyfriful yn; Linndum ') ddiwt'ddaf, .toag at annog casgliadau i I ddyo<idctwyr Gernmuy, '? rhai a yspeiH'wy.d o'u hot! -.iiii-er y rhyfet CaercH oc yn y gadair. D;mfonodd y Tywyog Rha-¡:I:¡,W enw ef hnvr am 50<!L Ac Arglwydd SuLbnauth am lOOl. Hys- y!; mstcdtlto y p.erthynâi cf !d& wedi ,del'byn ,1)'000[, tuag at esAjwythan y Ccrman- ia!d. Yrydysyn banm y uydd y -c yfi-'a,)iad;tu at yr achos *chod yn fwy helaeth yn ý:bÜf ddinu; nag a tddyliod.d y IlIwyaf !.mttlfl'ydíg eiddy;;gwy!¡ad., Yr 4dy' yn dt.'a!l bwyllasmn \n eht paMit- di\Ted:!Hf, a gytaddcthdd iddo ag s-i- o honaw, iTiLvnpdd yn o!, latrcr yn vcH, ac yr yd\\s yn.'npd4wiyna\Y)' yradfe!h-t;ft,icchyd. Ann, Cadp2n Jones, o Gacrnarfbn 10f'<;d y ghn eligil,; 't'hwng 'Dover a'Calais,. Hw'yHoddyPnrc! G. C. Smith,. Gweinidog y Hedy'Mwyr yn I t-'nz.tnce, <hJd< Sadwm wythnos i't' yn y ]-i(ly Arabc!!a, i Passaccs rei ccmüt Et'f-ngytauid ic.i. S.pain, s:an arwcdd gydagef'Fiblauanyft.M o'efyddo!, i'w dosp.u-thn Y11 tnhUth y t'rg-(Jtion,.O',dan gyt;.rdlWyliu(,LCymdeithus. yn UHnduin,' gån ;'a<I ei uoddi-gan r&i o'f dynion penaf yn ydcyrnas'.—.St?? M?t'M;'y. (ba {[¡..lion), o'r Nei,y,r sydd dan dywysaeth Syr W.. W. Al,niie, o Boi'tstuouth ¡dyd.d Merchet' wythnos i'f{}hvcùdatj. i \lUG 4g Argi. Y map y-S7 Catrodwc(li nno 5'r .t(iilith yn M-ainc; aK ymac'i catrodau gv.ycluon o ta'chhioedd, Gwinen.od y Frpnincs Baytt) a'r LIwydiant Albanatdd eu trosg!wyddo o Portsnittnth yn ebrwydd t'run He. LIun wythncs i'r diweddaftor. odd j'hyw ddihirod t tin o'k fienesti-i- En dybcn, dybygtd, octld dwyn ym. althlfsthanan perthyuol i'r bwrdd cyniundeb; ond ? gan iddynt fT,ael eu sionÜ yn hyKy goriu uraynt yinadael II) ..J \1 J oJ gydagychydigo!yfrauagawseutyno. 'I Yinrysonodd dau ddyn ieuanc, sefJoMh Stephens gwas Mr. AVu.tc o Longdon,a Ie hwsmon o'r un gyiiiiikydo,,aetli, Yd',th t'yced adref o tiair Tewkes- bury dydtt Lhmwythnos i'r dtweddaf; aetHanti Westfa (IillL), i dprfynu y ddadi tn'yi'Y1rc,orff a dyrur.n; yr ocdd ynagqs nàw 0'1' g¡oth'i:ac'cIly. yn dywytt nos .ganhyny ymladdasant\vrth o!eu can\\y!tau; ac \vedi brwydro yn galed dros ryw yspan! o amscr, pan yr y)i'ddanpt)sai fod John Stephens yn dcbyg o gad yr v. edi codi a(!diar LcnUn 0! g'vnnorth- wywr, a rhuthroymlaenat eiwrthwyncbwr/ a fidiedd- iodd, "Weie (];" ac yli dJisynimwth syrtbiodd ar M! gefn, ,ac a drcngodd iiieivfi munndytH' Dechafwyd btopdd fndttngoi gan y bluid wrthwyncboi, am iddo syniuo h<'b ddyrnod: eifhr deaHxsant yn ebrwydd, gydk b)nwa go6d, nad oedd efewcdi sytUnohcbachos! Yn ofKi y cyrchwyd cynnorttiwy metMygo!—yr ccdd p&ir- .ianau y gaam wed! got111m ys am hyth olld¡ en naftu! CjnnaUwyd )'mof'yn¡ad)nad-l1ofrnddialth ar ei gOl'ffgan Henty Fowkp, Yswain, ar pryd yr agorwyd ef, ac y deaihvyd iddo farw mewn ca'nlyn- iad i nvygiad y gaton, yr It-wn a achiysm?yd ::an gwymp ar ryw syiwedd caled, ?f. ,?d ? o achos un ddyrnod a gatodd gun ci wrthwynpbwr._ Rhcithtarn, 2t7?M'.?.??h (<J«i.'<K'?K?/. Yr ocdd .y tren"- e''Ug yn d<iyn cadarn, yH y 24am, ??y<!d o'i oed: a pheth tra arswydus i, t'eddwt, yw, iddo Hoeddio yn ang-I crddot, pan 'g.e¡slwJd galllldoroddl,tYllU yr ymdrcci) mi tynaf. fy na)ifnio cs n:. ymiaddaf tra bydct) dafu o waed yn arcs yn fy nghorti!" Gchc'Uuwny byJd hyn i i ddadicu trwy rym yn dcg ynghyich pethau.ag yr anghynm:r o'u herwydd., C<mwu y chwedi am y btaidd a'r oec—mynat y blaidd t'tid yr ocn yn brynti y dwfr idd,Ø..er ci fed yn ytcd e'f Xant isinw y Ue y saial y blaidd; .ac er tad y .bMdd yn gryfacit o gorif n&'r OCIJ,¡lC yn gallu ei ysgiyno, nid ocdd hyny yn pton bd rceiil-ii ytiiati teg, acnid <Jynwdiaug\vaedly{J, yw y moddton t)-f-symoiionen detnydd.io-p.6th dychrynUyd y\v yn' Ildangùs ger bron Bainwr y 1 roddi cvfrtf c'r ornchwiliaeih, yn y fathysbryd,aco guMi y fathincidd orchwynon. Drgwyddolh1 damwain.aDghc:u)I yn Rmmgatc. )'1'" wythnos ddnvcddaf, yr oedd dydoiiad o t'archiuoedd yno wedi <'a&i gorchymyn igyr,ll\vyntH:t Dca!; sylwyd ar nn o'r gwyT, George Gregory, ei fodyn Hed fcddw; I, gorchymynwyd ci.rpddi i fyddin; end ? ptdiodd Crcsory gychwyn g-ydâ'rHeill got'nv.;yd i()da gun yr Uchgadpcn Gordun, beth oedd yr achos? Dyw.; edodd na chychwynat o'r fan hyd cm ddywedid am beth yrcedd yn garcharor. Atebodd yr Ucli,f,atll)cii ei tod yn t'cddw; nac ydwyf," cb Grcgoty; yna tynodd yr pch?adppn gl&ddyt'Grcgoy e'r wai1. ac a gurodd y I CfCyta't !nfn, cithr daUai Gregory y fTr\vyn yu dyu fct na aHai ?ym'd ymhen, ?ithr tt&dd y cdtyi yn j?yilym tray!' ocdd yr L[ch?adpcn yn d?a yc?ddyf aMan, a gata!usywad<'odd,aet:t blaen y c!eddyt' i ocbr aswy Gregory dan ei asenau, ,!r J:r n a achiysurodd iddo goUi cynnnaintowaedffiy bufarw mewn ycbydig t'n:md. :U). Cadwyd ym8fyniad Yuad Llofi-iiddi;ietli, i:lc Ae(ii lioli Itawero dystion, dychwejwyd y Reithfarn—JL!o/- (/nun sbwghter) Yil trbyq U chgadl)ei, Gordon, yr hwn a dd.mfonwyd t Sandwich n)(;v.n trcfn iddo gnei ei broii yn -tr¡- J!anes Cymmarifa-y' Ti-tftiyd(lion. Calfl!ti(izd(t, yh j Deheu- ?: ? gyizliuliwyd. a?' y ?</ M'lO/ed o .F«u?/(, ?/t M/?'My. ?K?/'?w., SH'y? ?''</?«MM-c-.—Dydd ?crc!:<r, am 10 y ¡ bore, bncytartbd neiUdnoi gan y gweinidogion, yr'bwn a barhaodd ddwy awr a. hannfr, ac ain ddau c'r g!och bn cytajfod nciliduo! gttt) y a bfafhoriaid yr eghfysi o'ranirywiol yrhwn a barhaodd hyd Ull ddarHen rhan o'r yi-gryth??H, yn?hyd a mawt a gwe(ttli, gan y Parch. R. David, o Cnyo,oddiwrth aiarcix,49. a'r Parclt. oddiwrth Sahn xcvii, 1;2. ynghyd a'r adnod gyntaf' o Sa!m xcix. Dydd lan, am satiny bore, dedircnodd yr addol:a:d (.yhoeddustr\t:y ddaritcn than o Air yr umawin gweddi gan y.Parch. J. Thomas,' Pantynyfrith (gynt Risca), Pl'tzgethodd y i. D. e5.. r;1?fn.ýrld,Otlùi \Y! th Judas 24. CynhaHwyd c-yfarfod nti'iH?uoi o haw hyd ug¡ni y geipid!71 ab!aeno.'inid yr cgiwysi. Amlh decqre,1.4)dd yr addoliad cyhoeddus trwjf ddar- !ien rhan o Air Dnw, JI;lhy"d a I1\awla gweddi, gM y Pareb»- .]\ans, Aberteifi; pregethodd y Parch.Jo!m Evans, Llw),iifforte iiyn Gytni-neg a Sit ti o. z &(I(iiivtth Rhuf. iv,.5. ar ypwilc o GynawT;)md,a't Parch. E. Mor. ris oddikrth, Prcg. Xl,: 9. Am ddaa, dech.etlbdâ yr addoliad trwy ddarllen l'h_n o'r Bib!, ynghyd a tnawt a I swydd Aberteiti; p£egcthod'd y IJarcl1. W. Morris, swydd Benft:o; oddi w¡,t¡Job xxKvi, S2. Jtlffl,, Caertyrddin, Titt's tii, 4, 5. Am addoliad cybot-dd:!S trwy tid ar *11 en rhaTf 6 Air y Bywvd, vnghyd a ma.Ml a gweddi, gan y Parch. W.-Edward ? y PMCb:J< M'ergaa, odJIwrthSa!m \cddiama.v!. aiii i-oi clH ac mor ago!'l.,d l ùdws Chst u'i bobl, a gobcithio y' bydd y gwirloneddan pwys:g a giywsant o tcs i'w hen- eidtau hyd byth. Yr oeddidyn bat'nu tod dt'us naw mi! 'o bobtyngbyd am :H ot gtoch dvd(i 1411,- ,4ber'l¡stWl¡th, 2S.—"YnmhUth, yr ,arnrywioI Gymdcithasau y Bibhm, cynhatiwypLyr un a berthyn i Aberystwyth ar gyiiiiiiy(logt" (-Ili, ar y dydd cyntat' o'r ¡mis prescnnol yny drefhon, iig y ae emiii; ac o yLywyddj JMr. J.oiuis, o'r, Hat'od, deisynvyd ar y y dar'h'nadj Yr Ysgri.f.. enydd amrywiol weittu-cdtadau y Dirpr?y'.vyt oddim- Cyt'r?db!ynyddoio'rh!:)t'n; cant'yddwyd tbd y.??-aith wed. eig'oroni A ,!}wyddi.int <'?ny?\vyHud\vy, a'r ariau a s-asi?uyd yn agos i 7-00!. Mewn araith t'cr.?ynhv.ys- tawr. hysbysodu y Cadcirydd t'od y?\Ya:th camnoladwv h?'r, ynci holtranau, yn cyfarfod ?a'i.hvyr gyd'.ynmd ac wrth rod(U dLoIdi?J-wch i'r Dirprwywy! cyfudodd y -iiii i iii  i o eiii? tach undcb a y o v,-Aiitllol yrhyn sydd bob amsc!,ae yiii!i-jlob man, ar yr achos hwn, mor npiUduot adywpdodd,er mm un o'i- Lgl-%iys. wyroedd ete, cr.hynyfod ei bareh yn "lnmaÎ1]U Ym- neiMdnwyr ag iddynt hwythau, €rn.td.,opf1d vn caru 11.1 9,. 'll swn cl,lnnhrcfn, etto, ei Jod, yn cvf;tltlef gystql Yiiin ei! 1-1 ie, y <!atfu ci-t.ac.d L. Evaiis, Fi(!,ti .)m ci f:mr 1,1",Iir a'i ddiwyd. rwydd dtdawL.yn yr :ichos, acamytans()ddt HsHes y Gymdeit!!a' D!oichuyd t'r Tjysomyr an) eu gwasan* aeth, aci'r yr un modd; uc hctvd i'r 'wu:td Lloyd 4'u cl piydt'crUi yn y Gadai! Ai- ddclsyt1í1d rhai o'\Vc!ntdos;'<jn yr erngyl, y' r vdy' m IIallesam rub Ür.wnc,J9mlwydrl QÇ'J, p Uil'!il G j"ÔIl!:<ail¡'K. } Yn mhpn ychyd" ddyddiitu wedt i'rmab rchod ¡:;Jef 'ychu, t'fc.a d!1¡Hl.ful)qd¡) a.u duHhf (s:f W. W.); fi:Jly p:ui aet{tU)'t,t'w ,led('f,,).: oedd yn fdrych, yn sirto) iddu pa fudd yryddedu:' etc a !ddywcdudd,0! yr wyf yndda la\\II;, omlJy mod \-n mcthu earn yr Arglwydd fel y dymunwH: y mne'!) dda !:)wn gel) f mch o henvydd CtCh bod mor oncst yn dywedyd y f!\yir vi-iii I)e.,cliadiii,iaid; 0 grymlaw('r, grym !awpr i ch\Yi hydf'ch dn'.edd. Yn awr yr w\t yn gweled g,nrth y g\noucdd, dangosodd yrArKi- o'n) tyvyUwch ac o'tii trueuus gytlwi- i mi, t'el nad oesgnn ddyniou y byd ddtgon o daibdau i ddywedyd an) dt)t)o, ond gogonianti Ddnwbyth, fp gudofht yr ha!)! draRywydd ar fy enaid, fd na aUaiy tywyHwch .s<'i'y!to'i tj!en, end y mac cymytau heddyw y i Ia u liedt'vtv rhyugofa'r h..u!, yrachos o hyny yw daitod i nu t'edd\ fv Itil?.111 1)1.awti zil g'ormod an) fy p)an) ¡¡¡nv I a'n) brawd ainvyj, pa rai oe- ddyEt gyst!td()to!, ond tra yr oedd\\n p neddwlllawcr i ill] "a ti am ,ctt cvfl,,vi- h\ y.nu a 1,.] 9liotiil"S It ii-wv hvuy f(:ddaethcy)ny!aurhyngofa'rAr,Yyd[). 6nd<f ddaw liaiii Cvti-.iwzide.r etlo, pbc i). Daw. da (, b eff', o:.d mac byd, cnawd, a diaM yn fy mHro yn fawr: r!yd(t, pa ie yr wyt ti? dere yn miacn tFydd *n'.yL Yna etc add,\w6Iodd, 6 ?\\cd('hvc)t drusof. Etc a, 0 H'ydd dcre ynrntmn. Amt iawn y et'e a (I( I vw(,?ldo(l'cl Nid:(ii, etc a ddywedodd, NiJ digou yw i chwi we(it(io drosi)fl ond y mKC y!! HwJd i mi weddio t'y hun, codwch H yn fy etst(Mid,a ftu'rddwch a!!an, tra yr elwyfat yr ArKt- u ydd canysanjd ia\vn oedd yn gwcddio, a syndod ocdd t'i gly,Jcd yn dadh'n iawnCrist. Bore y Suhl,lath ar y I cyn,!ld):tltl, etc a ddywedodd, 0 fy uhad duwiot, yr v.yf y;)<yb!cd fy!od yn!Wll (!lffodd, () 11{;rwydJ y mae, y 1'lIygaid hyn yn tywyttu.fd nad ydwyi'yngwe!ed,ood y mae f'y; Hygaid tiydtt yn gwcted yn \veti o iawer: go- v ti wh', ydyw ynra, <7. (ty v,?; Yiia e t(? (iti ?,,eii y ni alw y t6tilu-.ic a ddywcdcdd, Bydd t'y t:had,a War- kin, a mmai!, yn cam! yn y nctbcdd t-yn b!) hir, yr nn ¡ rn 1 el\wi aC t minan, y'hjae dinon o riuwedd yr Oeu ni:d¡¡¡naf h ddigonb\t'it-l)dmvam goíio, swaeicdd !hTc!) v Wedi i ni IUychwelyd 0')' t; ryfar.fotl, yr h\nl oedd ar en th'hwy, etc addywedodd, Yrocd({ t'y chwi ;ac'fel'ag yrnedd ei tarn ar e: thcriyn, er nad oedd neb yn mcddwl hyny, hi a antbnodd amdanafoddi wrthci matjatihi, aca<Mywedodd? Ft'arwet.tiarwe!. Miaofynaisaoedd hi yu ymadat;! ynawrF hitttaM a it OfNri,i-,ti. a oe(',(i Ili vii yjiadii?l,vii aw-i-? Iiitliati,-a I"r oed¡{ pcthau yn sety!!)hyn?ddt a'r ArKh'ydd?.h!- thatta'm i:att<;LMdd, Yr wyfyn temdo j?awrda'.vehvch y.sbryd wrth roddt fy hun i'r ArgI? ydd i wn?nd Ir hyt) a to da yn ei o!vg o tibnof. Hi a cstynodd Bi tiaw dra- chet'n; ac a dàywcdodcl, Ffarwel, ri'arwel, ac a ofynodd, l)a ley hvdå-i\'dr dl\viy dyddiaucantynf)!? Mtaddy- I wcdacs 'fy m')d wedi addaw dytbdi ymWt:;eda'i mab ThomM a hithan. O! ebe hi, nid hyny yw y peth, ond dytbd i t'm fmngladt! i ¡ y ib,a dydd Unf, fterty-dd dydd ,I faNv,,rth. dydd Mercher yw y di'Í'nô({. Yna aeth €i dad at- y baehgen, a<- a ddywedodd, Y Ina,e Ki<;h mam ynmran dartbd-: ebe yntau, Gadewcn i nt (Y-' ncd a'HtHchos at yr Arglwyd,(!, yrf av.r yw y pryd Mid mater by<t yw h)\'o;' Ft-lilv i% ddarfu am dam o gylch awrwedi yrymadtodd whod: etthr y mab afn byw wythnfMynmheiiach: Yuhydigcyn ymadaet, etc a tfdywe'i&dd, Msc 'yn d'!a. ia\\n ?c?yt' am danoch, t'v nhad (htwio), nc am y!' lioll -dilli,.v;iolioil, Mtd mae KC"yf weii Tad na rhwi, set Tad nefol: yr ydych chwi yn rhy ?an?oH<t.y t?e Dftw y? Nghrist nr 'fy rhan, gogotnant 1¡(ldo yndra.eywydd; O! nt chanat' iiddi?un byth am. i(ldo yu,di?a,yxiydi; .0! ni chanaf ti ddigoti tiyth iiii, -,o r ffe. n, ti (1 (I, e I i i e u o d ct gaifu fe! hya, ¡ Y 11 Y '¡yfl"Ot1fl J}l'Vr a'l' tQua, X!do€sh!'baddctt fymhcn,<ec. HaulyCynawndergyfyd yn yman, ¡ Ov. Ac yn t?i ;iyii!filli da\" mnofdd t'r laa.. I' Fetl)' dè a oftNj<jdd ci rfil: Tra'r oedd Deon, (' De«K) a bèrth:ri i Canterbury, ær Mffioedd n hýnod oherwydd tod r,ndqo gy)itr o I fywiolaethú Egt\vysig, yn teiihto yn bvyHig yn et geK- byd tua'r ddm&s hono.goddiweddwyd efar yiibrddgan IOffci"¡ad.tt\vd,yr liwa lmewii .rhyvf fodd neullj:dd I oedd we<U cael bcnthyg cenytUcd dda yi amSel'hWD\f,. Ymgtymodd yr otfeiA.iait-yir,y iiiodtp-,(rchusaf i't Deo' yrhwn gan gRisi6. g'au(fdo aros, a ddeisytbdd a. no aiw ynarWyttd.y F'or-foFwyn .,(-,)Ieri)taid) yn Rochester, a pheri iddynt b -ei.pitivv (;r6yp, yr awr a: n?d,)':d ganddo ef. Yn gyfateboi i'r gorchymyH galwodd yr OnMnad dLr, y I,kt-dTaw,y, aca tynegodd iddo yt anrhyd- eddid cfary cyrtyw emoscr ag ymwehad cysmus, a bod yn rhaid idda i)a'.ratoi einiaw., ba gynit'er,ll eb jy Ify(? "?, Tafatnwr. '<Beth ebe'r <itfciliad, nis ga:natddyi¡êdü yn gywir pa,gyni-fetlo. bersbnau a ddMhon ddyfod, cauys ni welais i neb CBd Ueoil CEkilterbury, C;anOM ,jbCls't*'r;lqOJy({d:Pf(j¡:Oit) Litclifie*. id Pe 16i Ofp'ngton,ac uu o Gaplaniaid y Lrcnin." Aetit yr OSftf'ad raagddo.w<'dihyt<. tua i dy ei tun, yr bw.n oead-O fcnvn wcll),(Iig tiid roekld dech- r,euodd Y TnfaTn'tr wncuthur p;'ù:Qtœda h-,Ia(;tli h Ac fen: pan ytUain. "Beth ywhy.u?(co,y Detln, u)eWT¡ hid sicr yr ydydl wecWm ty.yys ¡'t rJ;,and; ('!M?M) nu dJy!n fod y,HI,tlo, <'H:]ys y n'ne yn hwn wedi ci"bmotoi',i,' rywbrymdeit!ws Hmoy." gaiwotitl lHt,. j.Jnc!}v.:ys :H.,ntfeiri;'ld t;nd awr yn c!, ac 'rjùy"'eùodd fud vn rhHid f riii. .'ch A)u'hydH<Id, a C))am'n & Rhpohdd L!tci!* fiel.(I, a, rho'ig'u!- ac un o Gaphir.i.ud y B<nin, ac m's gwn i yn nc b.'d<{:'<h An!ydcd. t!!I d!- gon." qIi" .0'1' goreu. (cb y,Dco!} yn dawe), 'hwn oedd yn a'-vr yn dt'.iU. pn f<'dd y bu't' p?th.) d?Ia.?'.n ?eisio gau Mr. U:!fgiwy& t aros a chu?'?-a ? ,{? ??- j GW.H.L\U v<r LLYTuvn J. J. B—1—. j LUncI' d?rUcnc?/??o?a.y?ncCtSwy'.dta.: ?, d:n';r<-n??!0.?'tt.<,b<),yn nt' yh!a'?; ?S.<?k'????7/M/-Mef'f.Y?i ?I? ?.i.f<??o<'dd; 5'i,dar!!?n/?/f;?;?,Y?H(-h<n.hyu; 55,dnrncn?TM?,\<Y)i?i.tunnda;? .5?, d..r!ten?f-/tf),yn iieacdt!s; ? 8?, dtU-Uca ?e?-Mt/Mr, ? n t'e geirl?fr. ?

Family Notices

' I LLONH-NEVVYDDIO?.

f'EM?T.ANWR'M?RYK MHCr?nLADl?T.OD…