Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.TO TANNERS. ;¡ TOBELET, Am.! mrr.1} be Etdcn:d upo'Jz immediately, ? Compact TAN?YART),-Situate at the end -?..?. of G.).v'?'-?!.rect, Sw:?sea., !:t.te m the tenure of Mr. J');) throu¡th the'premises, aIJ, a Pateut (lark Mill bas Ltl')Y be'eu-i.'rectc(L I-6r Swemscai, 61 ljln.lnà\fcf,)lberta'u)e. ? ?ODD'R, nysby-sl?et. t.r?y hvn. v CY?- j -M? tiF.LU; CY?'A!n?)!) C? FF!:F.'?!NO? B!)!L (;)f\J'\JA\FA'EHTA\VE, yn y LnS-D\' ('{'oWIlI ? ????!,arD.dyd?!t)?,y4y<i(1<)EitRtLLU''s:tf,:u!tf'!)??ch 'r;chyny?ryd)i:)LV<:),!ft;(ivsKU?Hr:r!).\vh,)ydrcf h-M?ichy)!n/dn?;)(-)h,sy' d.! \\n(-;uu(h?harthiad?)-. Y s- t:r\t!)yrau. Jdyfot) y.nt?e': t toi cj'nnorl!m), IiolJ uu y.) o! f?dI?,tr G\M!:aa.:tfuuchf'd. J.KAOC?IPFE??.i? s?n.f. enyd„d..on. D.JE?<.K?, ? A!?rta?i.Ia?rth?,?l}. mLWYS LOEGR. I C!JhocddTcyd ?/M R/;?/j/7! 7. PRISSWLLT, O'R. ? ?YLCHG?AWN CYMRU, PwbarhM yn ?.'? Chw!i).t?.?i? Rhaft\ynGY?mAEG,nRh?ynSAHS?nG, dan Ol;¡;irtif ?e/<;?M.h'g'?.<-L"<'?. Yf!cyumvys,pr?cU':u'Gcn.xvitI.19.—SyhtHdau Es- j coh He\rh!t; ar Lc-. i". 7.—Y?o!h:H? V.?o] ?ut—Rhy'- ) ?Rtddyn?rhyn Batcher YshrydoI—- Y tnilv?t" ? Ydwyt ? y:) (?rt?tion?-?-'Ctu'iad Brawdci—Y ('ristion yn 'Uta.rw—h-=. HeVtt!? ? \hh t'!t<!rif\\ schools—?V<')sh Litc- ?<)!-{.<')?— '\V(+:b tniH.ms—Ri.!t0p Ç,ristjan W tateiy puhtishcd, &, C. Ar'wfri.h yu ¡¡:an M.J(;?;Es, No. 5,>;d\g:tte- 'ret; a. ch:'ii boh r 1,1 Yfi-ati yn \ghymru. y (llJ"Yl i!Tdel' ¿,.it (}erJnanH NV N CYFARFOD o DRrGOL!ON A A ,t'i DnEF IJall). ar RA'SU tu ? at I.KtTiAU t'VFt\GDERAU THKi- ()LU.)N fEJ.tl\1ANY, :t t.t.t;0t:i)!) EHEtLL o'r! CYFiNDIR, mewn calJlynj;ul i'r Ith;yfd, I' .TOHN LLE\VELN,Y:;wtlill,ynyGHda¡r. '') Bod y Cyf:rf't)(t hwn yn cymmcr;)dwyn ?-u fawr wrUt- <<()r\ch y Cytari'od n ?ynhuthvyd yn Dundiuh, a.r y '27:un u it)?i?Lw r ttil,itiliti?iiii, ar y '?? 7 ?iiii o ? Hod i'r < fie: :.)id.?a'r (infiiiid?ion Yr:u!?H)d'!<'d?,o '?n i'rJ):'t't .?.n a'i Ci!ym)nydn?;n't!ti, ac yr vdys ?)) y '?)dd hy!) y)) dt'isyt'arnyitt, wneutiiur Ca?gHada* n yu cu ?a)tnmt?c<?'()doaddft!i:<.d. '? Bf)d i )):H)'sc)'if<')) (.??'c??M'!) ?.i? ?i ha?ryn fnvr, a '?x) t'r G\vyr)x'')''ddt?)(H) <m)yr)o) ?.n'! cu ;)wvutio vn Eis- tf'ddt'od tddwyu G?rthddryc:) y Cyfarfod h-.vn \)tilacn yu <?!cithio!. Y Prif-Swydd°A", .Iohii Ysii-iiiii, L W. Dillllyn; YSli'aia .Parch, n u'h'WM)!) Pai-ch. Thomas :\Inrris J: 'l't\ "(i, ,1\]'?.T!:oniaE,Y.<Mniii j D. T<Minnn<, ?:-?'a)U ]Ur. J(!H)f)<')'fM" Mr..r O'Jm '\Y al krs )\)r.r)atidJrnk)H j Mr. Thomns Jnnrs Mr.Ja!n<'sR;tdt')))H' Mr. J<)!tu!.dtT)«))<t:< ?i'.Robcrtt?toti ?' f't'ot'?? R ?r? 'I.Y' C, Coli¡w;,L D. Nfr. Joseph CiShins M)'tic))a)'(t).)rftv .\tr.1f!t) Vn.« eii t:)ht rrTry- SfH-K:\ i ?:K-t f'<t f:)Tf?)Myddu i'r F.isteddf?fi yn fJundain. B"d iAIrJ<Kt'()? ?'t''?"M!?;:M'tt-i))wyt)<.K)ynD)-yst))wr. 't' Bod I'r i'.i?tpddibd ar; Ddya I ?Nl'wrtli y 5cd u EhriH. i?'d i'Tt'?M)a?an hyn ?'ac! euh:u'a;4'?fru yn y Ca?ibrian a Scrcn Qumer, yn?iiyd ach:)n< o ?)ptauat<? flospm-thu. ?JOHN LLEWELYN, Cade?-.vr. Y)i f'U'r Cadcii n) ?yinud (/<- (!?d:m-, j €Y'ni\?Y?.—H<),I) ddt?ct?anvch yCyfarfnd hwn ga(? j t'? 'Mdd i i J ohnUcyf-?)), Y !.tt;ti)t,h!netn'-tttd)wy'd dd :)L'i /S.ddytahvch iwrt.itddt-?h yCytai'ftMi, .i'i yMd;ygi;), yn v \n J Lj.4' '.1. "'¡¡W" .JOHN JONES, TA?'scRn?ENADA.U. i £.s,d.1 .r.?.f7. 'j y:wrdp!sdn'f-br[-? jJo'f?V-'?. ? )() 1 ¡awe, 9! 0.0!\V)?!;u-.)Kcm))'f.. 1 10 .} ?.t)t L;?\<-)\.). ?.UU J.-L:u?<!ttn,Lt.K.N.LU.Q JchnJ?n?-?tr?y Jf)hnWa.tt.cr:i. i i0 !vi\! t\t' ??- ThoinasJones. 1 1') f!!cr,?!)i,o'i&Co. 5 50 H.-m'vHnath?. 1 )') L.\V.?i)!?yn. 5 .5i) JohitTuckcr 1 10 .)as?'?(T'h?!s. n 50 .)m? R:)dd)n'e.. 1 10 ?(.tx'rtEa?n. 5 50 Thomas Wattcrs.. 1 10 '1'110; ;t!¡kes, Bean "p, EHioH, AI. l), 1 10 Ca<t)c. 5 00 R.Jt.nkuK, Middle. \Vt!!ia'n.<t Co. !) £> 0 Ha.nk 1 10 T. L. 1 10 :JO ,J¡bnlkvau. 1 10 ?'tH.<:T(;y(-& S.)))s ? ? 0! W)i).t;?.?. l ?o Timo?yB?tn?i? ? ?O J Win.n?.?.un. 110 Thorns Ht?. ? 20) J.P,))!ai-d. U ?0 ?-ich?-iDicw. 1 l O i J.E?rry. 0?0 John EdnHHH!S. ,1 1 () J{, ,0 :3 0 JotmEd)Mnd.s. 1 10!R.Rtc:).j.r.l: 0 30 B?t???u?? ?m'au? OFFIC? Ii. (Agadafn'?wyd trwy Siaptj Brenhinolyn Nhcyrnasiad ""oryCyn?f), J Mtneu?KM C<97,Z.ED70.V?/f!/ ?).?.;v ? ? ?- j??nn I wneudf ,yr,u IIOI,L.EDIO,V'l??iy/v i D-.Yl, .71rDD- ? ? A?'? ? DDlG??ljED7?.D ? F?I??c/. (?Mr?ce ? 'IIYPVI'D-?1U, (Inv uratice ?j?E rcddir hysbysiaeth trwy hy?, I'r rhai sydd -H. ?\) Gwabran Biynyddo! (??ynfa? P?'CH::MO:?) yn ddy- ..b!ll' :n' v ?5a)n o'r mts hw! fod yss:rit'('n?<f:m cyfadddut.d f/-cc?Ay) yft harod i ?ipi en-dtoddt ?,?itn Y'(.uruchwytwyt' a ganl,n; a, ar y pergoilill tlio"clecli, i ymofyn am o,6 ar "t'uoyii o itprwyddbod y Pymthcj;, utwrntid .u-fcrut a aniat('h' i da!u dro.s hen amser pub Ys- rirell1Ji()ge¡¡ad JIl diweddu y pryd h,'ny, 'SA:UUEL I"ENNING, Ysgrifenydd, M.nn-th,15IL I- W. nmvc & Sons CAjEKUYUD. Mr.JosPph,Dayies )' Stej/tM CAt.RFYRHDM, M' 'Wimam NorUi Pt-:NFRO, Mi-. W. E. Wilmot'' I J\IYw ?'???7''??. n ,?..? ? ? Y, 'Mr.Tiit)frtasTud(? ????M?tT? ?t??\F/'sc/<eMM". ? -??. Mr. Charles WM w!/dd,Dd¡m11<;l'h, Mr.R.;hertWi!!iam<; ? REXHA .1, .o]\Ír.J O:t' t)h Longford ? j TREFFYNO?, Mr-WiiHamTur?n" !It Y tn&c y G??rau ar Kwytnutlw;myn wcdt cael pu Ut-i- ?''?o2s.6d.i2?.ycant.  '\1'1 ?' ?' ? rod?! Y?'fcnadau Dh?iiad Tanyn dd;dmu! Ð.!J'ddo y ?<.br biynyddot yn dyt?d 1 6! ucu tagor. ?? ??' y Gymd<-ithas h0)) wcdi a;waend Fynn yn ddivs- n?. ('ûHt'dw!1 tr\tyD?add:unwp!ntagan .t''e}l<—GeiUf ?yf!ny?iad:m?auyramrywio!()ruchwy!wyn (' "J ,I .J (1,11, f(od DI?OGEF, IAD.,L IJ &)-FYWYDAU (?MM?cA ??,) '? ?cdt caei ?'u sicrhau t tbd yn fautpistot i b<'r-?nan ? '?'?)?,???'????' ??'?1?? EtiMd?n<-t:))au, &c. t<;<- ?rL? ?'?' ??' ?"?' "?"cr.-t!i, ?!i! chel (:A!iI\'j.' 0 ?"?'?"ETH! ar y cyt'! y? OooG?t.tAUAU, ac urn ''dedis- o,)??'-v?VDCbLar i''vn'YOAU Kan y rha?ddy'.y- ??'?.' y m??'? ?? ?' ?"? y? iwy cyjicu. r?- t.;y(P- ..(?-'Wj/ ?/,??.ymdcit))!ts wed);)efi(terty)iu t h?yh.i.u "b (, ?iel,.I, I" "1'< 1" ,.Jr; ?J??4opd.' "??.' y Diog?tad.? ar Py? ydatt 1.?5 '¿ i V'" f c T ? y? ?'?1 V -X ? ? -.— ,}Il¡J r:r, I UswHIChdy Whu. (yn y C'yir-! -I)vti it'uanc o ¡¡: 1;'H'ddf¡¡a ¡¡:-Ir-, chm,.ac yn ltilu ysgrtt'CHt! yn wcddus, u gyfcftydd â:4 amwgadil haet" (?" A)u wyhodapt)) n0)!lduo! \mnrYM\\ch t). Mr. JgHN LEtVfs, ('<d VNryl)()Cf?let.1 I ii(-illdxiol JL-)R "\T Ca<'rfy)ddin? <?,t.r?y)yt!iyr:M,ritaidlaiu'r(.trau!. A I"L T I,' V,Y (,'YTI:N,I)EB T. \V o D\t ANXKDD/y .hai ?:<dp?a?- Jj? ?y:{ yu ujiw<dd?.r o Ddcfuyddi.u) da, ac yn dra c?yt?u.).t i'asnac!), yu ticot'DmtiycI), yn ntu'et' LianrWat, swydd Udntt'yct!. Ytnofyitir \'h)!!<-n;n'h :t M)'. ?'illiam Qwens,, o'r rhag* (!dywcdt'dtgdt\'t'<at.r?:-t. ? WEDI Et LADKA?'A, Nos LHn, Mawrth 98, tRL), o S!ah! yn.T?? \nc!?n, yn.a?os t'r yn mhlwy.r L!al)allíld, ydd CEFFYL GWrNKU TYWyLL, he!) e: J nn arl't'g yn Maï "('jar,' ae YII ¡)C(I,lIr Haw ;¡y ddt' a imHw'r II \Jf,ílit'r; ,-FelJ \\('11 YII ('¡'daln-II, dli hy¡', (,)'ti'/i(m {(HI, ¿(f']Ø n'ii t)ci) t't titori, ¡.Yllion trwyddi, H'r driicd tttaf i)'!ia), o'r i.?rn iam', yu.wyu. Aciu yr un p)'ydt'ci.K)rat\\yd p\\ Y h,ynag aroddo hyhy-,iiH"¡\ 0'1' c('tlY¡ -lIchwl,a cider.; Tiiuma'i, J,.IWYll OMO, UansunLtt'P. rfAiK ABERAPON, SWTDDPOR(LL\WG. HYSBYI Rfod y FFAiH. hen ?)pt e: -iLj?CllY??ALury n?DD unyE!)BAFn En?tM., yn y .F?rdc!sdr(-t'u(.'h'od.—-Ac('t' mwyn cah'u<'si <!y))i<U) t ddyt'od a'u HanifciHaid i ;;ael "U ¡'H'i't¡¡U, at' eÚ'l:l, i y .¡usawdd y lie vi;. bur dd.i, ft'l y gdlir caci ytnbort)) o)'njoll ac :)tt'eih:ud inur a. y¡!;dlir ci 'Caii- iateir t nuttti o faclcrtaetu gad ft gyi' IJ vir :ir werttt. ,d: DAVID THOMAS, Maer.

. I ..ATEINGOHEB\VYR.'11 -1

GO RUCHW Y L 'VxR.

[No title]

Family Notices

' I LLONH-NEVVYDDIO?.

f'EM?T.ANWR'M?RYK MHCr?nLADl?T.OD…