Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

wj^.wm-^Tw , LLUNDAilS, S…

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL. |

I I . I ,.-L__.,--I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I L_ 1 It oe(ld son yn lfynn yn y ddinas pan daeth ][ yr hysbysiaeth diweddaf oddi yno, fod byddinoedd y Tywysog a Llywydd B'Ueher yyedi ymgyssylitu, a'u bod wedi maeddu Bonaparte mown brwydr yn yr hon y cafodd y Ffrancod goHecl diii i wr. Oiid Ii liid ydym yu gwy.bod ar ba sy Ifat'ii y mae y soil yn K'<HVh wys.. Yr ydytilWcdiderbyn papurau Ellmyntudd, y rhai a gynnwysant haneskfi* am y bydd.inoC'dd ¡' yu FFttUnc }'2!:u?0?a\\tth, sef uti-diwrnod yn ddhveddarach na?r ^auesion Ffrengig diw-. eddaf a gawsom. Cymmevodd Blucher afacl yn y cylle a gaf- odd i gychWyn y n nes i Paris, pan aeth Bonn- parte yn eflVyn Schvvarfzenberg. Ar y ] Med, efe a gychwyn odd tua Beiy-au- l'ac, gyrodd y 1 lluoedd Ffiengig cedd ..yno dros yr afon Aisne, ac aeth drosti ei linn ynghyd a. choilF cadarn o wy n, y rhai a gychwynasant tillk llhcims., Ar yr 20fed cymmerw yd y dref uchod, am y 7-feci ncu J .yr.ftfed gw.a'dlv niewn ychydig 'wythnosau. Ac aryr 2lain yr oeddcad-lys y Llywydd y no. ¡ Yr ydym yn dysgu hefyd, niai beb law 50 o fuhgnelau a gymmerwyd y n mrw-ydraii y iifed a'r IOfed gerllaw Laon, fod rhan arall o fvddin Prussia wedi ysgaf^aelu 45 yn.yc'hwaneg yiiglryd a. thref St. Qiieutfn, ,yr hon -sy'n cyrinwys dros | 10,00t) o drigoliotl. A dywedir fod tixd' Com- peigne all- ynddi wcdicu eym- meryd. Y mie Blucher m^wu cyhoeddiad i drigolion F frainc yii C' ,1 1U. d do "Bo n H.I>a rtf''O 0 S 0 <1 rhwystrau' newy.ddion yn barhausyn Ifordd y gynuadleddam heddweh. Y niao yr hwn a gym- merwyd yn mrwydr Orthes wedi dyfod i'r ddinat?, rhyddhawyd ef gan Arg. Welington pan ddeallodd mai uu o'r Dutch ydoedd. Prn'ed efe i 12 mil o'r Ffrancod dallu eu harfau ymaith a dychvelyd adref ar pi y frwydr nchod, ac i mil yn yqhwaneg gael eu lladd, &c. Yn y Scnedd-dy Cyirredtn Dydd Mwrth, eytunwyd i ohirio darlieniad Ysgrif y -Suyddfa (y w3,d i (Colo/fiat Ojice Bill) hyd Ddydd 0. Coloifial.0 Bill) liyd 1)(13-dd ?)refed Iig I ( n [a. Darnenwyd DR?y&d cdd!wrth 0?'ei'Iad yn :wydd Noffplk, ?an M! WhUbtcad, y n dy- muno cael ei ryddhau oddiwrihdraul y gyfraith CIt?l t?i Tvtl(lhau ul ,-yfi-aitt, |-e,i bsd ar y-by.uddv f' \.010 „. v G EIIIIA I) ti It BY it .n. Cirxa.tE|}. SAESM;C. E« HVSTYE. A dgyiiemv:ltl Supplement, A ilknw i'petlt A^citiU Vapour Ai>«rdurta A If .in Tia All-orsafw'yr Out-posts .Ychydig tilyvyr yn Sefyli 0'1' lIeilldu OtlJi\Htíl ¡;'odl',y f) tlain Ar £ rafF StaInp, prinl | A Arianydd l>anktT Atiiroin.ieth i'iulusopfiy « A\yti>4,e l'alisado Airruldi! tifa a trneir a pliolioii, \c{ Awjrbwysydd Barometer Peiriaut, iu-u oilbrya atiiroayddawi JBanerwr Ensign Y r sy dii y n dwy n y fanet. iiaranrcs R-n;n or file ii'iies o' hiv\yi- disw ydJau, lir.uut-jsgrif (,/tiarter iirvsycu Cabbages -ijiyvgeuadvvri Evprtsa J'JtlcililOl'lg lisd(iiuu.u lJe-tiiclimcHt Ychydig tilwvf r-jcyugrair Ai'iui»tice .jli^dUwui.bjr Ciiviiiulav,g. (irneral Cad-iys Head-ijU.-irlers (Jtrdpoii ('aptuin (-'ad-res J,uk:of battlf, Rlieso wyr nen longaurhyfel Cad-weinytld, Aid-de-Camp, tiweia^duvi r i benucLh.byudin Caudas Callal Caisgiaddawl tde i oiler atli- roiiNUaiDn I Canoi-longydd Midshipman Catrau d jRegiuu-iit Y"iighy'leh 1,900 o wyrarfog Cliwibol Tuiie lvtatii o bibeil Cluron .Potatoes CvlV-gydd Pickaxe, vulgo Picas Cylcuwylwyr- Patiolvs V gwilwyr n('u'r mil wyr a fyddo' II invnt-doddi a.mgyl'eli o le i le, i edrycli a tydci pob petli yn iaun, Cylhdydd «. Exciseman Cyngieii'loiig Cialei r Cyne'cinvyr.. Allies Gwyrm^wn cj ngraira'ngdydd (II wanog;J v lit I' Eitet Dailnnh-ii Map '• Dengvvriad < <>iporaV Ditivii^uv; J.ife (iuards l)W(.2:dl '.dbr i-.ydoiiad. Detachment, party Eangw^ r. Y eiruiaury uwyr rbyddion hfl'iyc"iad > Imitation • Eisgiw'yf .t'jut'i-. y ?'  r:,i\ l7:.¡¡:¡ F)'yhi(i?ydd.)).i. ¡ {ft: I Ü II t. j{llnanati"m (??orddft'i)'('it. lio.se gminis I'GIJ:J/j'¡ldiOll (,uards (<warch?)u?ddi''<))'t,()rtnt)'cnchmcnt •. fJwiifyddin ■ • • Picket Lta(ll .V f'?i!iadu)' Ct'lltiud I (T?)F:'w(L.p'ritmh?l.tqunr (}«lawfe!iiirydd i luviameter 4 Peiri_ ant athronawl I GvV niidawg ?"-??''y"?ct,f,'u? JHa?n'ft t.wn.ihm !L"i (twron flero ])yn eitlmf gwrol Owyntfynegai Anemoscope Ceiliog y gwynt i'ierw-long Privateer 'i!htyddi.n'? Aieteorology ilyjbysai Teb'gn<pii ?s?'ii?)<'<i.LicL)Lt'!i.-[ut,ncuy.?cn?. Isi'arll Viscount Llnit'iddangosydd llygroscope (Mciyn.athwnydds.wl J It J.lifant. Catarrh Llongbar.tti Harbour » l.lii-ngiw ystr Embargo „ ? Lyiesteiwr Q»J:irtenu:sstcf Llynges Elect V Idynsresydd. Admiral i Ll\s Arc-!ian Arches Court i.lysbeniidiir King" ? iiench 1.I,-LJrhratr Gazette Papor a gyboeddirgaa y ') 1I:odr;f('t!¡ new w.yi:y II), Uytlivr-long Packet Lions > n d\\ yn UytiryiiiN Alae>-ly'w'ydd Field-Marshal Lly v\yud eirt'ae»y g\\aed -Mungui Igiuu dd Battery Mciu yr iSiilitia Ah-tlsdahvr tJankrnpt Milwriad ('olom- nt-u Cornel j IVior-hwlron PÜates Mor-lys Asimiraltv Mw-r.«ji;law Coiuuutdure 'Ol-Ungesydd Rrar^Admiral Penliiidw r Boatswain,, neu Bom Peiieiwdawd (Jeneralis?i;no, or Corninander in Chief Pi-iillui-teiwr Qvmrtormayter General Penllvngesvdd Lord high AdmiraV Pylor ????' 'R!).?hn??ddA' ici:*Admiral  Rt.ay;wii\ vr Advanced guard i Hhan tel" Ikijpide. Itlian o fyddin i Ww,;IJfa; Parade ;i!s;y? .Sc)j(\Hit r Tali\nidwr. Drummer 'i'oll'ia ('nstomhouse Tolilmrt.il Tui'iipike.gate. Turnpike roaa TiaecU'aichki Dra?wus Gwyr celTylau yn ym- ladd ar draed ae arfcireb 'tl'O"!w'ydd.'ojJ Tmn-port Tnvvddcd Pa;;i'°rt 'l?udK-n'c?n-ydd 'LWflnumeter Offeryn attM-HH!mt ■ L'ch-gadpen Major L fellesm-%(id Pyi-onvtcr Oll'eryn athronawl 1 marred;¡ Parade sbYly liospfftl Vsg.ifael Qaptiire Y.-gannes ^kirrnfah Y'sgrif-oddef. Licence ? ?t?-n Sex■ W'h stlenardd Sexual ?'?

Advertising