Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

wj^.wm-^Tw , LLUNDAilS, S…

[No title]

News
Cite
Share

■ j.i.rx, 28., I Cyiyiwy^ir pigion o lythyr oddiwrth y Llyng- e^ydd' ^yi' E. Pellew, i Jnhu Wilson, Ciokec, Ys.,vatti .)-in Lly--arg*ra(l' rics SaO%v,i,ii, a amser- wyd ar fwrdd lIongei Favvrhydi Caledonia, ar gyfer Toulon, C, h NN, e f 3. Sivin y llythyr y w, fod y llynges Frutanaidd wedi caufod chwech o lougau v gelynion, sef tair o'r gadres, a thair ffreigad, dan hwyliau ar V bore uchod ymitdlwydhwy yn ebrwydd e'thr diangasant trwy lochesau, fel nas gaJlvydèu dwvn i frwydro; end dadhy Boyne fviiull,r olat' o Jtouynt, y Romulus^a ùùhryrdr boeth drcs gryn anVsor rhyngddyut; end aiii eu bod njof agos i'r creigiaii, gorfu ar Syt* E. Pellew ¡ roddi arwJdd iCadpell Burlton o'r .Boyne am beidio my-bed yn m'hellach' ymlaen rliag peryglu colli y Hong. I-laddwyd dau, a chlwy fwyd -10 ,ar fwrdd y Boyne. I Myi!tega y Llys-argrjaff yn mhellach foki liciig: ei'Favvrhydi, y Pomciie, Cadpen Cariaret, wedi y-sgafaelu yr iipj-w-long Americaidd (gynt llong t-i Fawrhjdi y Linnet) o 14 inanguel a 86 o wyr, ar y 4ydd o'r mis hwit. 1, PAPTJFAU ELLMYXATDD. Rhuthrodd y Ffrancod allan o amddifTynfa Antwerp ary 17eg cyn belied a Grand Wille;. | broclc, He nad cedd ond ugain o'n milwvr ni, eithv wrth g!) wed swn v di-? d,eth o bum? i chwech cant o wyr, y rhai oeddynt yn y grm- mydogaetl; i gvfarfod 1-iiai oe(II(IIN-tit brw)dr fywiog rhv iJgddynt; coHoddy gelynion o ddau fy wI l?lit'- ('011odd N o (1(1;1 ti a'r chvyTedig. 'Ycd caei.pBcMp:n-tc y gnreu ar Btuc?cf yn y mis Chwefror diweddaf, efo a ysgrifencdJ at ei Dad ynghy fraith i g_\ nnyg hedtiweh iddo, gan ddywedyd 4i Y n'ae byddin Russia wedi ei difodi; y mae byddin Prussia allan o drcfu ac nid oes i ii -ilos yn awr end eich bycldin ehwi i .ryfela a nii: oud pa bam? bydded i ni hedd- :vchu," &c. Daiigrsodd Ynieiawdr Aw.vt.yi y ilythyr hwn Cyngreirwyr, a dnnfoiicdd dri o swyddogion itg afebiad geneuol i Yr oeddidYII dysgwv 1 40 o Ffrancod yn Fi iiuk- ilbrt ar y 7fed, y rhai a gyhuddasid o wenw) no'r Russiaic!—])y vvedir fod • Brenin Naples i gaei y llaenoriaelh ar boll luyddwyr Awstria ag sydd y tii-hwnt i'j' Piglcn o gv horddiad y Tywysog a berg i'r Ffruncbd yu Tr<-)es, ar y 101'ed o Fawrth'— "F'J' r) 1, I l' i liwi godi: ¡:m:1e  ¡th LIywQd. KHth .yu acldfHu'r fath fe u au.ag-" jydynt yn t?pddu i yru trigolion y p?nt?U) a I" Jd" C' r' i'eddianiiir g!m y Cyi?'ohwyr yn'?'?'y Un\P yn ceisio eich tysvys H r gytViiiprii' tr\?y 1 ttdde?idlon t?y!!o(!ru?—yr ydyc!t chwj yu gor- fod goddef presenoldeb byddiiioedd" 1:ioog-- I eídl, fjywddraeth.chwi yn unig a ddich?n oscd 1 te.rfvn ar eich cyfyng'Jei'au—nid yw'-r Cyngreir- wyr fodd yn y ?yd yn ccisio buddogcnaelhu ar yi fo(!ti I-ii N, jin-(i Nit c(?isio bu(:Otl"(,fia y fath ammodan a dd'c?!ant i'w teYl'naoeùd, He j Ffrainc ei hun, cythvr oecmwythyd parliaus. Fri-,Iti(-od icli anyrr.ddibyniaetli gwjadol gael ei sefydlu, yn gysfal a'r \J .i reiddÛl eich melbion yn Hifo dros d'cbosloa yIcli llesiant. Jleddwch yn uuig a d(iici;on -symud y bVddincedd cyfunol o diriogaeth Ffrainc. Y I niae lluoedd .ycliwanegol yn gorchuddio ffyrdd Germany, Belgium, Spain, ac <ia!y. FiYajicod, d\ rchrfv. eh jbich" llefan am heddweh i Europe^— eei-iw eh gan eich l-'y wodiaefh adferiad fro eiphIloilo-. byrtb, a rliydd-did d"ch masuach—• cyrinygir yr huH fanteisiou hyti i Wi—ond pwy b)uag a'n gwrth?yupbo m t eu uti?iin yn agored i j ddinvstr anocheladwy.. 44 ScuwAnTZExnEnG,?* IIa?rir mawn Hythyr 0 Ghent, vr h?n sydd ?yn y Fputau 1::UOJP3aidd, Jod Bonaparte ?vedt gwrthod eyiiny ??a.d:m !'h:!?nimodoi hpdd?ch d ddanfoiiodd. y tto ac iddo vii ei-, s'? ?ddeirom'?'ydd wyg'o'i' yss,'r)fpu a? wdd yn et\(:pl.lIrys;.o ganlyitiaid fod y b!aen<?'i:ud cy f- 'uno! ".N? ele(t- g%vi cetsl() cynnadleddu ??pf. ? ?,————. ?' j ■ Ca \Ysom,bap'}qu]?arisi'r '21ain.C'ynnwysa nt i genadiaeth i'r Ymerodres, yii hysbysu sefyllfa- h?y"?u :n? urr?Kyd!' yn neiUduo], eithr dy- ofdd y ?ddthncdd Pr 20f&d. ???-dynt yn i wi (' nit eu bod wedi cymmeryd cnt 0 h('droJfni I )?M?<??,) a rhai carcharorion tua ?tcntrpfj ChaUes a. y 19<'g; ? ??? Bonaparte yu Arcis..¡ sar- Aube (la miUdir o du'r gogledd i Troyes) ar

[No title]

SENEDD YMERODROL. |

I I . I ,.-L__.,--I

Advertising