Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

wj^.wm-^Tw , LLUNDAilS, S…

News
Cite
Share

wj^.wm-^Tw LLUNDAilS, S VMVRN, MA^VIITII 26. ? "?DOE dapth ?!- urJ?a?ol araH o barth ? !? noa?o f'?S?c't? ddtnas. a chcnad!aeth- .M.? ;? V' cc.??< ■ «. i bant o Bo'tird- taux ydynt?-y !??'. X>o i L ti>e aMonsiour J)e Ta«zia;VCaf^d HvU >i d t vvrth Swyddog 1 i:t?c!, yr h?v?t :L g?ly.Uas:d' ?!? D'A.gouieme i IJri, gaii Y Loi?a'u ?rc?gh?ydjcjcih?y j m<y ? hwn n.'dJar?:?? tun.?.t. otfolcdd a amlygid" gan (bi?oitf'n y dd);)?s uchc.d ar ddyf?diad un'c') j.?n w:?d bTet,m<-1 r.w ?;)th ?-- HCB \\jd yr heoiydd EJda¡u a ¡¡irio;i{.pn y torfcydd,y rh;u a hoHfeMt) ) r awyr denau ?'u blceddiadau Üidaw. A bus le Tyran I A bus les A'-glcs Vive Bourbon St. •JL,-uis! a bod gwyr Bourd-eaux yistlra gweithgar yn hvddmo lluydchvyr o blaid y Bourbons. Ynmhlith papiuau e re-ill a ddygodd y ccnadon uchod ganddynt y mae allnJchiad Maer Bourd- eats i'w gy d-ddinasy ddion, yr invn a argralfwyd ac a gyhocddwyd er y 12Ted olr 1, mis hwn, CMI dyfodiady lluocdd Brutanaidd i'w Ii plith; yn yr hwn y mae,ji t)-stiplaetfiitfod aNvy-r Boardeaux wedi hir ddy'muno'r cylle ag cedd yu awr yh eu meddiant i amlygu eu medc'yliau, ac i (Idangos o du pwy yr oeddynt; ac yn mynegu. Tivdi nid i ddosparthu'a. darostwng eu'taleithau i iati estrolldyr ccùd y 'Brutauiaid, y Portuguese, a'r sp.ieniaid yn dy'ord i'w plith, Pnd i ddi- DViiiio fHaiigeil g>\ltdyud, a goscd yn ei le y Bieitin <)'freithlon,Yl'lnvnyw tsd ei bebl.- Y t(,r yn 3-nili P4 gaii cldywedyd y buasa! ff?yH p!ys" t-i i'r lau Ormeaol yu hwy ('ni buasai fÎ frd wedi c! lwyr ennill i gredu, h wi?. (,Iii ci ei l?iT),r e.,iiiii.1 i-gi-ec!,u, a?rhnad y tfulu Q freif hlon i orsedd y wiadhonc. Yr ,ydym)",n cu?l adysgrif yri y^papurau EiU inVnaidd p gyhoedftiad a yrWyd allan trvyy j i fcardy, Aitois a'r Ffiatiders pcrthypcl i Ffra-utc o du'r Hot-ibons gan yr ardalydd Chabaiiiies, Prif-Gadt-,citiycld i'r Bi;enin (Lou;S 'XVUi) yr hwnsydd .fedi ei gyilawn andurdodi Yngpgiedd. J'ftainr. P'gion o'rfjtvn gyhoeddiad a ganlyn • '1.. 1 ,1 aticnv N, r i mae amser eicti g\varecagaetn yn lieshau, y mae eich Bicnii!, a merch Louis; X V.. y viiai a ganlynir gan Dywysog Condc a tiiad v Hl1g D'Enghien, ynghylch ymddangos yu eich plith; y mae MOllsieur, biawd Louis XVIli n'f feibion urddasol Nvedi ei ragEaciiu eisoes yn y dwyrain, y deau ar gorllcv-in o Firaiitc y ) i 1ai a iiii) tadol eich Preniti. ac yn sicrhau i cJiwi, ei eiiiv ef, ad- f i.id .ded".v* ddwch a licddwch, dua lyupdraeth rr hen a at^ddiffyn y deddfau a rhydd-did l:yhofdd. "Y jloedd Vrce.le BuD (b'yw fyddy'r Orenin) yf lion ox1(t mor hoff gan eich tadau, s N- d d' i i fyfcai o beb parth, ac yn dadseinio ynnihob ('¡¡low! Y f,,tter wen sydd yn cliwiiio dios eich treli; £ fan h> s!^y-u i'r (rigclion ddychwcliad tre.'Vi, iidfv^vid ;r.k^ach, dirgelwch teuluoodd ac limitb y Ffianccd. Ni'lhihaid i chwi mwyath 1 ofni rhyfid a'i erchyll-gnnlyiurdau, bydd ,r bobi pjth S) hl yn peri gresyuo'deb i'rger.edl ddarfed rrgc.'gorfkriyirymeio'thcl, cu holl Cadfiidogion &" u Swydidogicn, a'r g"F {:yibcdin, y rhaia. ddiftyncnt ei a-chosj eu swyddau, eu gwobr a'u b/vintfau a'u N'fyJlfacdd a'u anrhydedd iTr Ito 1 i ldon) rhaia gj boeddant dtcsto a gwebr- ivvir » r.elaeth v rhai a. lydd'cnt -wasauaetlfaar-' ti tit' jodo. vj 44 Ffrancuyr • Y fifth yw'rgvvrtb-chwyblpciad fe raid gymnseiyd He er eicli dediv.yddn ch rhVi, a jhonydctvch. i'r b.yd. Y mae liall Ewrcp yn éi (Vj ddus dios adfe/iad Penaduruiid cyTreitidon■<; i t i a Buyllysiecli chwi i'< d yr ynig gencdl i-t iv dar, y r oi mes-dey n i'-vyat" gwaiadwyddus ? f ivc le. ),t r, D C I i A B -k I'S. Yna gi rci?v»iiynir i'r holl frs'ninel'aid wneu-1 tlitii- v L,(Itloln Loi-ibf; ac i Irif s«3<!dogi<>n y trcil a'r dinasccdd grdw cofres o crvviKU y rltrsi a ymenwogant eu huiutiii o blaid y Brcijin, fel y geHirJcu gwc% "R yo. ILiiiid s y lanCr ten yn yr hoi I a hcdryvyii gwy!»j fel anvy tHl ¡ gvvaha;i.K.eikoi e'u hci.;deb breiducl a gospd r bit; ell y vhyfei ar y rl.:ai a l;eh!n'>tit cyhoeddi eu }iunani o (■ u'r Hrenin pan roddir yr arwydd eyn," 1 ti f a (I% stry \viO' a: wyddit ii ei liyfbysai (tele graphs) y inn hot | man j a p( h yhidoithwr yr hwn na alio brrfi yud y \v o du'r gormeswr.. Yarddibynir j llawer ar 11) ddloruleb yr riiViriaif! a ch'y{ri{!) t iiiii(il araicid iia cliydymliui lient a gahvadau'r Brcnin yn y T. ?c. &c. —'— ? | Derbymawn haln1tauYHj'r 28a!n. Nia yd? h't yn q!UW)s Li? undiaeth i'r Yineiodies: OLd hyshpir gan y Mcni?'u' fed b)ddin y Ty- t yr hciij yn 01 yrhan^.s- ■, ion di-vecniaf n gaw^br. cedd yn- -cvehwyn tua Chaloiis c',Iio yn ol i liar-sur- f Aubpi A 'dk;wcdatit fed Yme;nvvdr Russia a Biemn Pj.tis.sfa gvdl bj ddifian ;ig gcdd. yn cych- ■wyn o Arcis-sur-Aube, yn -agss i pet.eti. cym» tnflryd gan y Ffrullfod. iSrld oes ail" o spa N y pnpuiatj liyu am y L'yv/ydd Bjucher oiid dy- Pedant fod Sou It wedi 'v-\cinvyn yndapn, heb sou am y fywy(ll., iii(.tcyclllvyll ¡' t' 0 tl "("t m'aen a wi;ae'h wrih fi m.u o 0;j!u:s i Ccuc e(- ¡ ond cilio naill ocir t-ua'r {lv. yram.mo(\cngYt< y ddaethent o Suatn cdaliwKh Suohet, wedi uno ag Aageieaif yu aG itid a Soult,- fel yr. t),Pcl(l (iii weds'' clywe'd ychydig i cyn daiifcti o honaw ei renadiacth ddiwe(!dåf. i YniftVcstiaht fod ibuvcr o filwyr yn cyehwyn yn barhaus o umry w b^ith.xu i «n& i'r fytkliu fawj- o Hcrapnrtp. Ocd yr o^ckl y I rysorfeydd lYrengig yn aroS yn (4 teiy'lfa ii'el, 48f< W?t? b?p?au G.innYTÍ' y?y? In'-draIL. e bod wt*di cly>v«'(l yn Vrie\.na, fod Yf Ymvr- '00(l wt-cii cl?;?i(,(l v n N. P- r,, a, fod i- a?vdr i-ii apghyttrfidd) 'rliwrg y 'CyrtgreirW yr, ond dnI¡¡ltt f< d y .son yn I-iu}!?! ddi.?H'apn, a b;»d y^uioiiaetli iiuvyaf tfwvndl yjs'fiyhu rhwng y galluoodif'Vyfsinol; liul;el ddis?%I-fiier, It yn yinrcddi dwyu v rhy fdJfBlaE'u yn y.modd mwy?f?gtno? a '!)cd.(iU,CCC o ?'yr.yn barodj ?'/ch'.t y? fu?r Rhine cyn' ?y':tcd :'? v byddc W a III Mynf.ga y papurau Eilinynauld,- y Vhai a. ddaethant i law y bore hwn, fod B'ucher yn meddiannu scfyllfa gadarn o lfacn Laon ar y I, 1 'lfed, tia yr oedd ei gatrodÀau (y npnYll g«5b- ruthro yn mhell ac yu agos, hyd y nod i gym- mydogaeth Paiifi. Dywfedant yn nihellach, nad oedd y-"l'Trancbd mewii moddiant o ar y ft'd, oiid eu bod wedt el eu gyru yn oi gyda rhoHüd mevvn amry w'fewydrau. "I Ymosodsvyd yn Ionawr diweddaf ar Leghorn I gaaycll) tEg; o for-lilyvyr pertliynol i y w lad fion a rhai Itiiliaid o.ud o iierwydd eu bod t yn ihy auainV, woifu amynt dd) fed yn ol beb gymm'erydy lie, wedi ysgafaelu rhai niangiielau a chyninien d ychydig garcharorion oddiar y ge- lynion ac- iii laddwyd ond dau o'r ir.or-lihvyr ar

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL. |

I I . I ,.-L__.,--I

Advertising