Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

! LLUNDAIN. I

[No title]

News
Cite
Share

Cyrhaeddodd y Fuanlong Landrail, Is-gadpen Hill, Falmouth, dydd Alawith diweddaf, o Bourdeaux, o'r hon ddiwas yr ymadawodd hi dydd Gwener; dygwyd dau gonad Ffrprigig yn ] gwisgo'r lied-rosyti guyn, drosocld gyda hi, Y rimi a ddywedant fod Law ryi (huiirel) wedi eu taenu ar hyd holl heolydd Bourdeaux, i roesawi'r lluoedd Brutanaidd,, a hod yr holl wlad mewn cytlwr o wrthryfel, ac wedi cyhoeddi o blaid Louis y XVIfL Y maa'r ddau genad wedi dyfod i'r ddinas y bore hwn. Yr achos iddynt f<?d cyhyd heb ddyfod oedd eu bod yn dysgwyl am ganiatad y Llywodraeth i gychwyn i ben eu taith, sef I Lundain. Hwyliodd y Zephyr, o IS mangnei, Cadpen Ilichens, o Bortsmouth ddoe, tua Jersey, a Phendeiig Ffrengig enwog gyda hi. Yr y dym yn deall ei fod yn dwyn hyshysiadau i'r Dug De Berii, yr hwn y mae'r Zephyr i'w dros- glwyddo o Jersey i Bourdeaux; gan ei fodyn wr ieuanc mwy diwyå ac anturiol na'i frawd Dug d'AngouleiTie. Ban hwyliodd y gwr a grybwyll- wyd olaf tua Dehcubarth Ffrainc, efe a gym- merodd gydig ef Arwaesafon (Commissions) o raddau milwraidd uchel, mewn trefn i ddenu rhai o swyddogion goruchel Bonaparte i uno â banerau'r Bourbons. Cair gweled yu cbrwydd pa un a dderbynir y cyniyg gau rai o honynt ai peidio. Gyrodd Arghvydd Welington amryw genadon ar. hyd gwahanol fly rdd, i roddi hysbysrwvdd i Arghvydd Castlereagh o'i fuddugoliaeth gan hyny yr yrlys yn gobeithio, y bydd i un neu arall o honynt gyraedd hyd ato mewn diogelwch; ond y mto yi, dra hynod nad cedd dim son am hyny yn mhapurau Paris ar y igeg. Hysbysif gan long or Brazils, fod y Ffreigads Brutanaidd Tagus a Niger, wedi ysgafaelu'r ffreigad, Ffrengig Sinus, ar eu mordaith i Rio Janeiro. CJybuwyd saethu mawr ar lan tir Ffrainc o Dover ddoe, yr hWII a biirhaodd rhwng dwy a (hair awr; a thra gwahanol oedd y casgliadau a dyrtwyd gan wahanol hersonnau oddiwrth hyn tybiai rlmi fod y Ffrancod wedi ennill buddu- goliaetll n'i bod YII. 8aetllu fel arferol o orfoledd; mynai ereill fod rhan o fyddin y Cyngrcirwyr wedi gorescyn y rhan hyny o Ffrainc ag sydd nesaf i Loegr, ac mai twrf y rhyfel oeddid yn barnai ereill fod rhag-ammodau hedd- weh weài, eu harwyddnodi; oi.d yr oedd yr holl gasgliadau yn g),fei ioi,jius, canys un o longau bychain ei Fiwrhydi y Decoy oedd wedi glrnu wrth y Hawr yn agos i dir ffrainc, yr hon a gymmerwyd gtit y gelynion wedi iladd o honynt ddau, a chlwyfo pedwar o'i gwyr. Ni ddaeth dim i'r amhvg ddoe a allasai roddi'r goleu I-ir ansawdd y gynnadtedd yn Chatil- lon; ac er fod rhat yn dywedyd fod y rhag-am- modau wedi eu arvyddnodi; nidyw hyny yn ymddangos yn debyg yn bresennol, canys yr ydys yn tybicd fod Arglwydd Welington, ac o ganlyniad y Lly wodraeth Frutanaidd yn dvsgwyl am godiad y Ffrancod yn mharthau deheuol Ffrainc o blaid y Bourbons (yn hyny gym- meryd HG; ac os felly, mdhawddyw crcdu y goddefasai'r Ltywodraeth hon i'r Brc!.ut«tnud ("7?y?/.?) yn Ffnunc i godi yn crbyn eu L penaeth presennol pe boasc^t yn tneddw 1 yni- j i heddychu ag ef yn fuan, a gadael y gresynolion hyny yn Bourdeaux yn agored i gynddaretid a fl'yrnigrwydd Bonaparte. Ac y mae gostyngiad r mawr y Trysorfeydd (Funds) yn Llundain, yn brawf fod y cyffiedin yn ofni nad yw heddweh yn agos. Yr ydym yn deall bellach mai gwirionedd oedd y son a daenwyd yn ddiweddar fod Arglwydd Welington wedi ei glwyfo yn y frwydr ddiw- eddar; crybwyllwyd yr amgylchiad gan Iarll Bathurst yn Nhy'r Arglwydd), wrth annog diolchgarwch y Seneddi'r Maeslywydd. Chvyf- wyd ef yn ei forddwyd, ond nid yw'r clwyf yn ddwfn nac yn beryglus. j Derbyniwyd Uythyr yn y ddinas oddiwrth swyddog yn Lleng Germanaidd ei Fawrhydi o flaen Bayonne, yr hwn a hysbysa i yinosodiad aflwyddiannus gael eu wneuthur ar yramddi. ftynfa liono, a bod y lleng uchod wedi colli 270 swyddogion mewn lladd a chhvyfo yn y rhuthr. Y mae'r lluoedd sydd yn gwarchae Bayonne yn cynuwys dau dosparth Frutanaidd (ynghylch o naw i ddeng mil, fel y tybk) un dosparth o Bor- tuguese, M un fil ar ddeg o Yspaeniaid.

Advertising