Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

! LLUNDAIN. I

News
Cite
Share

LLUNDAIN. I D VHD lAU, MAWRTII 21. j A)iT P,Tll Bap-ur,,tu SI)aiii, y,rl-iai a dder- bymwyd ddoe, yr ydym yn dysgu V V fod y Sencdd Y spaenaidd yn dys- gwyl dyfodiad Ffei-dinatd Vil. t'w mysc; clywsant ei fod wetli myned trwy houlose ar ei trordd i Perpignjjn orid er ehwilio I r hancshon yn y tfiodd mauylaf, illtl oeddynt yn gwybod pa un ai fod wédi cyrhaedd y lie Jnvnw ai peidio. Dywedid fod Blaciiory Ilhag- lavviaeth yn barod i gychwyn i gyf, trfod a'i Eawi,tti-dl cyn gynted ag y geilid gwybod am ei ddyfodiad. ilysbysant fod swyddog wedi cyr- haedd Madrid ar y 9fed o Fa wrth, oddiwrth Arghvydd Welinglon, a darluniadau o frwydr Ortbes. Yn yr hon, meddant, y cymmerwyd [ mangnel a tair mil o garcharorion oddiar y gelynion. Rlvoddwyd Gvvarctiglawdd Laredo fynu i iilwyt, Spain ar y 23ain o Chwefrdrya gwnawd gwyr yr amdditfynfa yn garcharorion rhyfel. Ac y maecenadiaeth oddiwrth y Baron de Eroles yn hysbysu fod amddlffynfeydd Lerida, Megquineura, a Monzon yn meddiant yr Ys- paeniaid. ———— PAPURAU FFRENGIG. ,I Ulmthrodd gwyr amdtMftynfa Ostend cyn Celled a Bruges yn ddiweddar, a chymmerasant uddi yna ddau can mil o Ffrancs, yr holl ddillad a phethau milwruidd ereili o eiddo'r Cyngreirwyr In y lIe hwnw. Ar y 15 fed o Fa Wrth ymdang- osodd y gelynion yn lied liosog o ilaen tref Com- pielrue), a galivasailt dair gwaith ar y dref roddi fJnu; atebwyd hwy gan yr Uchgadpen ag ocdd I yn Blaenori yno, Dygwch imi orchymmyn oddiwrth yr Ym6rawdr ac yna ceweh ddyfdd i'r dref." Parhaodd y tan olr mangnelau a'r man ddrylliau ynagos trwy'r dydd: cynnovthwyd y milwyr gan drigoliou y dref mewn modd tra clewrwych a chychwyiiodd trigolion y pentreli gydâ. brys i gynnorthuy'r dref. Ciliodd y gel- ynion yn ol, ac ymlidiwyd hwy dros dair milldir o'r lie. Niweidwyd amryw o'r tai yn y tIref gan fanguelau'r Cyngreirwyr. eithr ni cliluyfwyd un dyn. I Pigion o Gyhoeddiad Dug Dalmatia (Soult) ilw FilNvyr! Geltvir artioch i frtvydrau o'r wewj-dd, iii bydd llonyddwch i ni hyd oni ddj- fodir v fyd+lm elynol hon (byddiu Welington) ag sydd wedi ei lfurfio o'r fath ddefnyddiau anarterol, neu hyd cni's cilio o diriogaeth yr Ymerodraeth. Gynta. failltfyddoei rliagor, r iae.th mewn lhifecli, a chyuta faint a ddicltyn fyned ymlaen, nidyw yn gWJbod am y pervglon sydd*o'i hamgyJch; eithr amser a'i Imddysga yn gystal a'r Cadfridog sydd yn ei thywys, mai nid yn ddigosp y gellir gorescyn rhan o'n tiriogaeth: I ac mai nid yn ddigosp y gellir dirmygu'r anrhyd- edd Ffrengig. Fihvyr! Bulr Caclfridc, yr Jnvn sydd yn fclaenori ar y fyddin, a'r hoon yr ydym yn brw y- dro bob dydd, raor haerllyg ag i'ch gwahodd chwi a'ch gu Latiwyr i wrthryfel a tberfysc.Y mae yn son am heddweh tra y mae tewynion terfyse yn ei osgordd (irtsill). Sonia am dang- toeddef, ac yna yn gwahodd y tfmncod i ryfel uladol. Diolcher, gan hyny, iddo ef am am- lygtt i oi bellach et amcanion. Oddiar y munud hwn y mae cin Uuyddwyr wedi ychwanpgu yn gan cynimaint; a'r rhai a ddeuuyd gan yi!)- ddangosiadau tv/yllodrus i gredu ei fed of yn jhyfela mewn modd aurhydeddus, ydynt yn fcrysio i ddyfod oddi amgylch i'r eryrod" Ymer- lÐlol. Ef ru mor ddlrinvgus a. cheisio gan y t'francod i fradychu cu 11 won, i rod) n. euog o anudonedd tu ag at eu Hymerawdr; nis gellir ytnddial ar y trosedd hvrn heb waed. tc Ymavfogwch Dadseinied y floedd hon trwy holl Ddeheubarth Ffrainc. Nid. oes gym- maint ag un Ffrancwr a'r na ddylai ymddial ei fcuii, neu y mae yn ytnwrthod å'i wlad, ac o'r Innnud Invndylid ei gyfrif fel un o'r gelynion. Etio ychydig cldyddiau, a bydd i'r rhai a fedras. alit greda ynghywirdeb y Saeson, ddysgu er eu gofidj nad oedd gan eu htuldewidion tsvyllodrus undyben nmgpn na lleihau eu dewrder a'u da- ostwrig-i ddinystrio Ffrainc trwyddi ei hun— ddarpstwng y Ffrancod i gaethiwed fel y Por- tug-,joSP;> y Sicjitaiti a phawb ereill sydd yn ei iau u Filwyr! Bydd i rti gvflwyno i warth a 1 wyr! i IIi gvfiwyno i warth a jnelldith gytlredinol pob Ffrancwr a ddygo yn mlaen mewtt un modd amcanion bradwrus y gelynion—na fydded i ni gyfrif neb yn Ffranc- tryr o'r rhai na ymdrechant ytimhob modd il w irygu—o'r munud hwn nid oes dim undeb l'hyngom a. hwyutr/ a gellwn ddysgwyl y bydd Kanesyddiaeth drosglvvyddo'u henwaugydimelU ^ith ir oesoedd a ddel; ein dyledswydd ni. yw finrhydedd atf'yddloudeb, u* fudd-dod a dyscybl- faeth-Hid anghymmodlou i fi-adycbwyr, a rhy- fel anorphen ar y rhai agynnygant ein gwahanu, tne, lyt, trcfn i,it dystrywio; yn gystal ag ar y ^no^°n "hyny a gilio oddiwrth ein heryrod i re„ & eu hunall) dan fanerau ereill, &c. &c." mi:l,rd y cyhoeddiad uchod yr Sfed o'r mU (Mawrth) sef pedwar diwrnod cyu i f„. I !am ^^resford fyned i Bourdcaux, yr llvn "d1 i) n P) du } n eglur ddangos fcdSouUtyn deall ft)(I litwer o'i gy(lwla(lwyr yn wrthwyjiob i*w feislr, ac o blaid y Bourbons. Ac yr yrlymyn clywed fod cynllun helaeth wedi ei drefni eyn brwydr Orthes, yn ol yr hwn yr oedd rlian lie. laeth o'r wlad godi o blaid yr hen Lywodraeth, nc yn erbyn yr hwna ystyrir gan y bobl hyn yn Ormeswr a thrais-feddiannydd gorsedd Ffrainc. Pa etiaith a gaiif y gwrthryfel hyn yn raharthau dcheuol Ffrainc yn erbyn Bonaparte ar y gyn- nadledd yn Cliatillon sydd anhawdd i'w fynegu. Eithr yr }dys yn tybit'd y gallasai cenad oddi- wrth Argi. 0 gyrhaedd y dref nchod cyn y gallasai Mr. Robinson fyned yno a'r Cvf- arwyddiadau diweddaf oddiwrth Lyiv-odraeti f y wiad lioti. Goildus genym yw dysgu oddiwrth vr araeth ragorol a diaetliwyd gan y Barnwr Day i Ucliel Iteithwyr (Grand Jury) gwlad Wnsl meath, vn yr lwerddon, yn y (Assizes) diwedd- ar dros Mulingar, fod trefll dei fysclyd cyttelyb i'r hon a rag-flaenodd y gwrthryfel yn 1798, yn llynu yno yn awr. Yn y Brawdlys uchod ClIog- ■farnwyd uaw o ddynion o weini llwon anghyf- reithlon, terfysclyd, a bradwrus, y rhai ydynt i gael eu halltudio dros saith mlynedd. A phrofwyd chwech dyn yn euog o gyd-fwriad i llofruddio dyn a gyhuddasai a'1; y rhai a euog- farnwyd o weini y llwon anghyfreithlon, mewn trefn i'w rwystro roddi tystiolaeth yn eu her- byn.—Y mae yr hyn aganlyu y» ad-ysgrif o'r 11 w i u Yr ydwyf fi A. B. yn tyngu y byddaf ffyddlon i Bonaparte, ac y cynnorthwyaf blanu pren rhydd-did yn yr Iwerddon, ac ufuddhaui'r Swyddogion a osndir drosof; ac y cynnorthwyaf i ddystrywio y cad-drysor (wagaiinc) yn Ath- lone; ac na bydd i mi fyth ganlyn a chyfraith fy Swyddogion a'm brodyr iVyddion; ac y bydd- af barod, ond cael deng niwrnod o rybudd, i roddi unrhyw ddyn a ddatguddio hyn, i'r far- wolaeth fwyaf creulon."

[No title]

Advertising