Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

YR AIL OROHIAN.'

EMYN AR PSALM CXXXII. i.

i ANNERCH ?

j JfT GYIIOEDDr":'"R SEnÈN…

-.dt GYHOEDDTPR SEP,-t, IV…

AT GI'IIOEDDWR SEREN GOMER.…

[No title]

IfAFLEN RmFYbDMETH.

MARCHNADOEDD.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

MARCHNADOEDD. CrFNEWIDFA. }Tn, IIEOI.AN lJl.mc, 1JIU1.rtll 2{. Yr oedd yma gyflawnder o Wenith Hopgr y bore hwn, end am fod y rhan fwyafo ansawdd waelach na arferol, gwerthwyd y goreuon yn ttytt-ach yn ddrntach na dydd Llitii diweddaf. L!cd farv. aidd ocdd gwcIth- tad yr Haidd, OlHlni ddaeth y pt'is !awr. Cododd pns y Fta yng';i!yic!i 2. y gryncs'. Cadwodd RhYg- a Pin's en prisoedd. Nid Hawer o Geirc11 oedd yn y fuchjiad, fe'u gwerthwyd am brisocdd dydd Gwettcr di'.vcddaf ynghylch Is. y grynog yn ddrutach nng 'wythnos Hrrttt! yw. H<n!au Erfin gwyiition ydynt ddrr.tm-h. Cnd- wodd Hadau Liin eu prii-opdd. Ychydig oe"dd y cyf- newtdiad yii mhrisoedd Hadau BIciition. Prisodil ilet-bgn(tdivy,?Ir Yd, y Gwenitli cocii 7,lsi82s G\vciuthgwyn-76s SOs R!jyg-S8s i 44s If.ild(i (.Bttrletl)- 40siIis Br!'ig-gwelw C Pale) bEs i 825 Cei)-ch Ms 33s PotanJs 27s 35s i Ffii il(,w. 44,; i 50s Hfnt!ft(-pfiy)au-48s i 5h I<'tac<)!omcnodi!c'V).-}7s i [):; if,-tr")Iotnenod Ms J)8s Pys{itfcrwi-7Cs 7G3 Pys!hyydton- M.:i 58s Pris c!Jfartal yr Yd yn Ngh.lJmru y Grgnog (Eight frMcAM- lei- Buskels). Gwen. I Rhyg.¡ itaidd Ccirc'! s. d. s.(). s. d. s. d6 Swydd For?nw? 79 ? 0 0 S9 4 24 0 ——— Gac'-fyrddin 80 4 0 0 S3 8 IS 0 ——— Benfi'o 71 < I 0 0 :Jrl 10 16 9 A hcrteifi 85 0 00 S.) 0 16 0 ———— HI 8 57 6 46 4 21 0 ——— Faesyfed 76 41 U 0 39 7 27 IJ Fynwy 8.-? 9 00 33 6 M 0 '———— Drcfatdwyn 70 4 00 38 5 32 ;j ————Mcirlon M5 0 0 476 ?'0 -——— FHint 78 5 0 0 j .51 4 00 ———— Ddimbech 87 0 0 0 I 4S 7 55 7 ———— Caernaffon 89 4 00 1 4S 8 25 () ——— Fon I 00 I 0 0 40 () 21 8 1- -1'ŽS Peilliaid (F!onr), y Sack(iitl o 280 pU'iJ- Peilliaid it,g, 70st75s EiIiou,- 6Bsl7Cs Peilliai(I Anierica, 3, Faril Os t Os I Pris,1) J3a<-a_n Llundain. Dydd Mawrth d'wcddafgorchymynoddyr ArgJ. ]\faer I'f dorth bedwaran ( qll(lrtern) wpnith i barhau am 12d. I JP; is cyfadal Siirgr G<CM;CM (Ilrown), Yn ol y ry&tf a wnawdyrwythnos a dcrfynoddMawr. 16, yw £4 Ij 1 Y cant 0 112 pwys, Heblaw yr Ardi'eUi a dalwyd, neu sydd i'w tha!u ar ei drosglwyddiad i Brydain Fawr. I Pris C?' heblauly Briw-f&ytl- I y !rlaen 0 8 MK'M. I Ci,- Eidion r)s 6,,1 i Gs 6e CigMaharen 7s0di8s6d CigL!o- 6sOdi7sM Cig Tyrchyn 7s Od t 8s 6d I I'l'is yr lIopys CYDAU fBA&s). Kent- 6: 10s i BIOs Sussex 61 Os i 81 Os Essex-910silHOs I HAXNER SACHAU(POCKETS\ Kent.- 8! Os I 1'2] J:; Sussex-Si Os i 101 10s I ran.ham-lH SsilMtM I Pris y Z./e<7r 7/n Le(tdenlctll. Crwyn Gwadnau ( Butts) 50 i 56 pwys yr un, 23d i 2.5<L Erei!i, SMi27('. (?wh'()d-?yf!<'ithgnvyn ( A?eyc/i?M?' ?.tc'?'?, 22?d i ?i?d. Crwyn Uchafcd (D'reMM:? /j!!dex), ?'d i '?d. Cp/yd-rwyR tê¡c, 25d g6d. Cr\vyn Hoi, 30 i 40 pwys, I :f0d i 34d. Errii!,60i70pwys, .i8d i i2tt. Erem 70 i 80 pwy, 38di4M. Crwyn Morlat bychau), (Seals Gi-eeiiland).. I"id 36d. EreiH, mawrion, y dwsm, 1205 150s. Crwyn Ceffylau cyHcittnedtg (tanned) '2d 25d. I Prisy Giteryn L.Iuyztiaili. F. d. I MarchnadWhitpchappIS 7 ———— St. James- 6 I -———— Clare Q o 1. Cyfarialwch 6 71 s. d. Gwcrydrefycant 114 U ——mc!yn Russia 112 Oi Russia 105 0 ScboH Rus&ia. 1U7 (' Ucfnydd <odt:cdig 92 0 -————garw 63 0 g-,iriv 63 Rbytion d? r???), 12 0 ScboHCoifran. ?gO.; ———Hrychtyd 104 Ot ————MelyM Jl2 M I Pris CanwyHau—MoMi-.m. IPs Od y ddws:n. EreUt. 16s Odyddwsin. ABERTAWE: ArgraphwydaChyhoeddwydgan JENKIN, yn HEOL-v-CASTELL, i'r hwn y dymumr i boi' IIysbysiaeth gael ei danfon, yn ddidrau!. ? DerbYlIir I/ys(1)siadalt ac EmMit gan NEWTON čç CO. (gynt TAYLOR 4 NEWTON-), No.5, JVltxf-icm SQFARr:, Nr, WrAVE-STREt, T; Mr. J. JYHITE, 33, PLEET-STREET; 1 a Afr. M. fONEIS, 5, NEWGATE.-STREET, LLUNDAIN. SWANSEA: Printed and PuMished by D. JENKIN CASTLE-STREET, to whom Communications, post-p.ud, are requested to be addressed. Orders <!H6f AdvDrtisemcnts receÙ'cd by Ilessr.7VV,, TVTOX and CO. (lale TdrLoR and NEWTON), TVo..5, 1VARWIC SQUARE, NEWG.HE-STREET; hIr. J. fFYf7yC, 33, s!'Rp;ET; S; Mr. N ¡;,rJ'a.HE-STR.Eil;l', LO-'iDO' i