Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

YR AIL OROHIAN.'

EMYN AR PSALM CXXXII. i.

i ANNERCH ?

j JfT GYIIOEDDr":'"R SEnÈN…

-.dt GYHOEDDTPR SEP,-t, IV…

AT GI'IIOEDDWR SEREN GOMER.…

News
Cite
Share

AT GI'IIOEDDWR SEREN GOMER. I SyR,Gandybiedfod ynddoluri ehwifc! finnan i we!ed y rhai mwyaf hynatis o'm cydwiadwyr mor chwannog i gnoi (end diotch iddynt gydio mown a,gui,n cuM), meddyliais y byddai ysgrifenadau o adeiladaeth a budd cyiTredinol yn fwy derbyniot genych. Y Lly- thyr hwn a ddcrbyniais oddiwrth un o'm cyfeillion o GymrH er ys tro yn oi. Dichon yr argramad o honaw fod o !es, os ca ei ystyried yn drwyadt. Gobeit!iio y rhoddwch ie iddo yn eich Seren odidowgwych, ac y gwna e<faith ddyiadwy at feddyliau amryw o'r rhyw fenywaidd. Ty'nyrhos, M. 5ed, 18.. "ANWYi. GYFAm.Yr wyf yn bresennol mewn gwayw a blinder annhrstethadwy. Gan fod y cyfeH!- garwch rhyngom o'r fath ag yw, adroddaf yr achos o'm niawr di-affertli. Pan gefais y pleser o YSArifenii atoch o'r blaen yr oeddwn o fewn ychydig ddyddiau i gyr- haeddyd y funud ddedwydd hono (fe: ei gal\vaswn, hi) y cawswm fy rhwymo ynghwiwm Priodas. Tybiwn fy modyn myned ar unwaith i Ardd y Btodau, ac i Ysta- fell y Gwynfyd. Yr ydych yn cono fel yr ymhyfrydwn fy mod o'r diwedd ym mron bod yn abt i a!w y perl go- didocaf a welswn ar wyneb daear yn eiddo fy hun. NtfMcy oedd wcdi perchenogi fy nghalon er ys biynyddaa hirion o herwydd ei gtendtd anghydmaro!, ac yr oeddwn yn rhagQaenu i n fy hun ryw bleser an- hafal wrth feddwt fy mod t gael y fath rosyn i addurno fy nhy. Nigawsomein rhwymo yn Ltan gan y Parch. Mr. Hughes. Ni fnom byw yn gariadus ac yn gysurus dros dro; ond yn awr y mae y cwbl wedi my- ned yn bendramwnwg! yma. I fod yn fyr, y mae Nancy wedi fy ngadae! am byth, o herwydd i mi, yn fy myrbwylldra, estyn iddi ychydig o gernodiau. Gwn, anwyl gytaiU, y byddech bared i'm condemmo am hyn oni bae eieh bod yn gwybod fy hyna-,vs'er a'r geiriau ?. Ida ag oeddwn yH ddweud am ?c? yb ?vasiad cyn pd..1 odi. Ynawr mynegafyr achos o'r dyryswch a'r rhyfe! bHnderus hwn, a barnwch chwithnn tarn gywir rhyng- om. Yr Hit wythnos yn o! i ni briod:, dcch 'euodd Nancy esgemhso ei gwisg a'i duU o ymddangosiad; at ynfwyfwyannibehowytimosi wythnos, ac o ddydd t ddydd. Ni ymo!chai o Sut i Sut; ac cr bod nath1' w edi gosod dan rosyn hardd ar cideniydd, yroeddyutyn fy- nych yn anwcledig gan aJlendid; Yti i!e y lliain teg rhid- yllog ag oeddwn wedi weted htwer gwaith am ei gwddf ynffaii, di,e, gWtsgmhen lws(Ln r!fddlas g-lytiog, Ymddan- gosai ýn fwy tebyg i fetan aiii-i-y?iliw lawn o wlan na'r ferch ganolfain, ysdyshir hono a'i gwetsid yn y fflir. Erchwn, yn fynych, iddi ymdrwsio ac ymddangos en- waith y Frenhines goronog afuasai gynt yn fy ngo)v.g, gan bro6 fod hyn yn ei gallu, &e. ond hi ni roddai glust I'm geiriau. Mewn gair, nis gaUaswn ddangos sirtoldeb tu ag ati yn mhelIach, ac yr oedd hithau yn awr yn fy nghyfrif yn anserchog iawn. Yi hyn a'm bimat fwyai oedd ei gweied morymdrechgar ifodyn daclus ger bron dycithnaid, ac yn f1.llniben yn wastad o'm b!aen L Yi oeddwn yn eistedd ryw ddiwrnod yn yty, iii achadact) tewdi'wm o wlanen goch ant ei phen, a g\ve!em ryw wr ttwsiadus a phylor (powdet) yn ei \vaHt yn rhodn) heibio y ifcnest)', ac ar fyr ctywem cf yn ergydio y drws. Wi!! dyma hi yn ihedcg fe! ,tragal i ymgnddio wrth geth cit mewn congi araU o'r ty. Y Gwrbonhcdthg yma p-dd wedi colli anan gerHaw y ty, a throi wnai i mewn i ddweud ei amgylchiad \\TtlJym, a c!ian weled Nancy yn ymguddio wrth gefn y gist a'i haWle'l' yn y go- luog ncidiai ym!aen atti, pan haern mai hi oedd y Mad- ronos, a Hawer o boen a gawsom cyn caei ganddo fyned ymaith yn heddychion ac yn Donydd. Yn ot ei ymad- awiad, dechreuais ei cheryddu hi yn y geirlan hyn, Pe buasai y Gwrbonheddig yn gweted eich cadachan ba\ iyd, ni buasai achos i chwi ondio. Mae yn debyg bod yn wet! genych cnni!! opiniwn da creilt na'm serch a'm cariad i. Byddai yn fwy cymmwys i chwi iyngu fy modd i na rhyngn bodd neb arat! Digon yw dweud nas gallaswn, o'r diwedd, lai na hoi iddi rai cernodiau lied chwimmv. ch yn fy ngwyn. Dyma id mae arnaf yn awr, fy nghyfaill. GaUasem fyw yn gy&urus pe buasai Nancy yn peidio byw mor hwchaidd ag yr oedd. "YdwyfeichufuddgytaiH, "JOHN DAVID." Meddy!!ai8 tawer gwaith cyh derbyn y Hythyr hwn, fod gtendid a syberwyd yn anhebcoroi angpnrheidiol i bob gwraig a fyno g.'Uw gwresogrwydd a chariad yn monwes ei gwr. Os ywyr eneth yn gwybcd cysta! fod ymdrwsio a gwisgo diMad harddliw yn t'ocU¡oÚ eScIU]- iot i ddenn ca!on mab, pa ham, wedi ei gae), nad yw yr tm moddion yn angenrheidiol i enniH ei gariad pathaus? A oes yn awr, !ni o eisiau ei gariad a'i serch nag o'r biaen? Pa ham na cheisiai pob gwraig, yn ol ei sef.,i!fa, wisgo yn làn ac yn gryno, a chadw pob aflendid o ]y- gaid ei gwr gycla y gofn! mwyaf? Trwy ymddstngos yn y duU gorau yn wastad o tlaen ei gwr, ceidw fynu o hyd y gwrcsogrwydd hwnw a deimtai gynt tuag ati, a bydd arno gymmaint, os nid mwy, o ofn ei digio-a'i !ianfodd!oni yn awr nag o'r blaen. Ar y Haw ai aU, pan roddo y wraig ei hun yn union yn o! priodi i anghymcn- dod ac anweddeidd-dra, dyna y tcgwch a'r swyn hyny a gynasant y tHam yn ei fonwes yn e:Mo o'i olwg, a thyna ei gariad yntan, mewn mesur mav.r, yn oeri ac yn Meihau. Atebir, ysgatfydd, mai dyma fel y mae gyda'r rhai hyny a roddant gymmaint sylw ar bryd a gwedd, ond y dyUd edrych ar gynheddfitH y meddwi yn hytrach ni, I drych aliano!. I hyn dywedaf mai an- ami y ceir neb yn priodi mf rcb er mwyn ei chynhedd- fan da yMMMM' hcb wcted yn ei olw{J ei /t<fH ryw degwch ynddi er ei fod (fe allni) yn anwelcdig i e.cill. Gwir mai'r 'pMfj/)' a'r cynheúdJuu. Yw, fyuychaf, litw y boc!w:lIj Ac cdrychir am y ?7t</HM'fM, A'r d<MO?!t ar y d<mK<'<M. Ei dytedswydd hi, gan hyny, yw gofain gosod allan i'r fantais orau yr ychydig hatddwch hyny ag y mae, yn ei dyb ef, ynfeddiamiol arno, bydded cyn Ueled ag b'o. Nid fy amcan yw cynghori y menywaid i dreulio eu hoU oriau o Hucn y drych, o'nd dywedyd y dylent, yn c) eu iiamrywiol amgyichiadau, fyw yn weddaidd, ynsyber, acyn gryno, YmaGyniweidtanadarddant o'r anystyriaeth o hyn mor wetedigymhuth y Cymry ag nn dynion. Gobeithio pan ymddengys y gwu'loneddau yn ngoleuni eich Seren ddY5g1eirlon y gwelir It',iwet, cod-tich yn cael ei danu i'r tywyllwch a'r gwisgoedd hY,.y ag sydd yn awr ynmron bod yn fwyd i bryf'cd yn caet eu tynu aUan i'r gotwg er lloni nnwaith yn rhagor galonan priodwyr. Gan ddymnno Uwyddiant i chwi a phob Cymro arait ag sydd mor deilwng o barch ei wtad deis. yfaf gael fy nghyfrif Eich mwyaf ffyddlon wasanacthwr, Rh——chen, Lloegr. SlENCYN SYBER.

[No title]

IfAFLEN RmFYbDMETH.

MARCHNADOEDD.