Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

IATEIN GOHEBWYR. I

CORUCmvTLWYR.I

[No title]

News
Cite
Share

Y mac cyfyngderau Germany a phai-thau er- P:U cyt'andn- Kwrop wedt bod yn fawr dros ben., Ue y mae elfeitbiau gwaediyd rhyfeJ, wsdi di- boblogi pentrcii, difrodi trufydd., a rhoddi yn etifeùdiaeth y gresynoldeb mwyaf t'r tiigoUcj) anuedwydd.—Dywenyddgpnym yw caei cySe i hysbysu fed t'ef fechan CasteUuedd wedi gosod axgiirmH'to hyuawseddt'r gotthrymedig; cyn- hatuvyd cyfariod cyn'rcdm o'r trigoiton yno dydd L!uii diweddaf, I gyfranuat anghemon ytraiiod- edig-,yr ydym yu gobe!thio y cantynir yr atig- fir,tilft I)yNvysog,)etli, ac y daugoswch chwi, Inl:ogaeth yr itCu Gymru, nad ydych yn yrnddifald o deit:)ladtuag at resynoideb yr ang- honus, end e:ch bod yn foddion dyfodynndaen a phrof! fed eich catonau yn brydi,,) gan eluscngar- weh cristianogol, eich bod yn Hawena-u wrth we- led a chynnorthwyo gwaith ag sydd mor uddas i dderchafu baner yr egwyddor gustianogoi., yr honaddysgddyn'ongaruynaiU yl!atl; ie, eu gel) nioI!. Ni ddichon dim fod yn fwy cym- hwys i fpithrin yn y gwiedydd hyny, a'r rhai yr ydym, neu y ga:lWII fod,mewll cyngrair, ym- ddiiicd yn niysgcgr.vydde!n dymumadau i gy: nal heddwch a, phob dymon. Yr ydym yti dea!l f-.)d Ddewn gael ei chadw yn Dundain y !eui yft fwy gogoneddus t'ag y cadwyd ht erioed o'r blaeti ca.nt o Syn- yddau sydd er pan sefydlwyd yr Ysgol !'rCymry yM UUlldain, fptiy Jubile ydyw. Os n!i ym- ddengys y Tywysog Rhagtaw, Arglwydd Percy syddyn eymrncryd ygadair. I liotig !!ythyr.godnewydd Caergyb! yn cuel ei haddurno yno yn brcseitol, yr hon a wnn. y sptthfed pprthyucl i'r porthtadd hwnw mae'r porii))add hwn yu cael ei ddiwygio yn fnwr h wy godi argae cadarn yn ddUt'yniad tddo o du'r gog- ledd, gan o gylch 200 o weithwyr ar draul y Llywodi-aetli. Bydd Brawd-!ys (A.size8) HenfTbrdd ddech- reu etstedd ar y 23qin o Fawrth; Fynwy ar yr 2 lain o Ebrii), a Chaer!oyw ar y Med. I Yr oedd cryu lawer o anifeHiaid yn ffiir )Vyl- Fair ddiweddaf Henifordd gwcrthwyd yr holl auifeHiaid corniog yn ebrwydd am uwch pris nag arferol; ac yr oedd pris y ceffylaun dra ucheL Dirwywyd Nichotas Horwcod, plwyf Forth Einon) o 51. am ladd ysgyfarnog. CyfrgoUwyd y Hong WiH!am ac Atecsander, o Penzance Abcrtawp, ger!!aw Pen yT!r, ar yr llpg o'r mis hwn. Dydd Gwener diweddaf cynnygodd gwra!g weddw o'r dref yma, (yr hon a enniHai ei byw. io!aeth wrth oichi,) wneuthur terfyn ar ei hein. ioes, trwyymgrogi wrth gorden fain, yr hou eL g!ymasai w. th gorden ara! yr lion oedd ganddi ar grces y ty at cldala dtUadi sychu; gweiwyd hi gyntnf gan el mherch fpchan ei hun, yr hon a redodd aUan yn athrist i'rhecl; aphanruth- rodd y cymmydog!on i'r rhandy He yr oedd, torwyd y cordyu yn ddioed, eithryroedd ar. wyddion gweledtg bywyd wedi cilio e: hwyneb wedi d'uo, a'i thraed wedt oeri; ond trwy gyn- northwy amserol a chanmoladwy Mr. B. Wil- Uams, Uaw-feddyg, yr hwu a ddygwyddodd fod yn agos ar yr amser, hi adfyw:odd yn mheM yclti, dig, ac y, mae mewn iechyd yji awr, ac yn ymddangos yn ddlolchgar p.m i'w bwriad rhyfy- gus b ruthro o naen ei Harnwr heb alwad gael ei ddiddymu; gcbetthio y dysgir h! ac erei!! trwy y rhyhudd hwn adnabod dyfnderoedd dicheli- ion y d!afot yn weH o hyu aHan. Dygwyddodd damwain alarus ar dyddyn Aber- nant, gerUaw CasteUnedd, ar y 14eg o'r nus hwn tra yr oedd Mr. Grant a'i gyfaiM yn beta ar y Hr uchod, brawychwyd y ceffylau y rhal ceddynt yn tynn yr aradr ar y maes, wrth s\in y f \vn, a thra'r oedd un o fobloh pprchen y ryddyn uchod, Rpes Rees, yn ymdrechu eu gosod yn eu He, sangodd un o honynt ar ei droed fel y syrth- todd Fr ddaear, ac ar waith y cetfylau yn rhedeg ymalth, aeth swch yr aradr trwy groth ei goes, ac yn ymodd hyny Husgwydpf ganddynt dros chwcch Ligain Hath o nbrdd. Y mae efe yn dra chtwyfus. Cwympodd Thomas WiHiam, Garddwr, p!wyf 1,1%iigr,illo, Morgan wg, oddiar frig Ffynnidwy- dden (Fir tree) yn ddiweddar, ac a fu farw yn y fan, gan adael gwraig ac amryw btant by chain ) alaru ar ei ol: yr cedd yn ddyn hardd yn ei fuchedd, ac yn perthyn i GymdeMhas y T:-cfn- ydd:on C:dtiuiaidd. ? ,,);, .11:([ HcfrudL? g<?? y plentyn a gafwyd mewt cae gerHaw CasteHnedd, am yr hwn y crybwylt- ?,isci-ii yn e'n Rhifyn diw?ddn? oedd, mai Rachp! John, (y ddynes sydd yn awl' mewn cadwraeth) oedd ei t'am; a'i bod yM euog o'i osod yn y c!awdd me\vn trefa i ddhgclu ei cnpdigat'th.—Rhmd Iddisefyll am ei bywyd otlaen brawdlc'r Eis- teddfod neaf. Dydd Gweuer wythnos i'r d!weddaf, lladdwyd dyn inewn pwH glo gerllaw Pontardawe, Mor- gan .rg, gan ryw gymmaliit o bridd a syrthiodd a! no. Fe ddanfonwyd, yrydym yn dyall, ir Gym- deithas er cynhyddu gwybodaeth CTist'nogo!, o biwyfau L:anfachrethaL!aueUtyd,ynswydd Feir'on, y rhoddtoa Iscd a gynhulLMyd ar o! prpgeth a draethwyd yn dd!weddar gan y Parch. R. Morns, A. M. y Gwemidog:—Llanfachreth, ,E24 os. 101-d.; HaueHtyd, el2 168. 7d.- Y cwbL £36 17s. 5M. Dydd lau, y 17pg o'r nns llwn,, y Parcel. Jas. WHHams a gafodd ci neiltduo yn yna wn i waith y Wehiidogaeth fel Bug!tH ar Eglwys Crist yn Ty'nycoed, yn swydd Freche:n!og', y'mhiith yr YmneiMduwyr Protesfaxaidd a elw!r yn gytF- redui Anymddihynwyr (Independents). Dech- reuodd yr addoliad dydd Mcrcher, am dti o'i- gloch, hwy ddarHen rhan o'r gair sancta!dd, canu mawt, a gweddto gan Mr. J. Davips, L!an- wrtyd. Prcgpthodd y Parch. H. WiMiams, L!ane!!y, odd",wrth 2 Pedr iii. 8. a'r Parch. L. PoweU, o'r Crwys, oddiwrth Esa. Hii. 10.; dt- weddwyd trwy weddi a mawl. Dydd lau, dechreuodd yr addoHad am 11, trwy ddarUcn., tanu maw1, a.gwpddto gan y Parch. L. PcweM, Mynyd-bach. Prpgethodd y Parch. P. Jenkins, o'r B/'ychgoed, ar cdd!wrth Deut. iv. 2. Gofynodd y Parch T. t Bowpn, Castelhiedd, y cwestiynau perthyno! ar yr achos, a datileowyd cyires y Bydd. Gwedd- todd y Parch. D. Evans, Mynydd-hach, yr urddlad wcddt. Prpgpthodd y Parch. D. Davies, Abrrtawr, y slars j'r gwehudog, cddiwrth 2'Fun. iv. 2. a'r Parch. J. Davies, AUtwen, y siars i'r bob), oddiwrth lit'b.xii:. 17. Diwpddwyd trwy weddi. CyHawuwyd yr holl waith uihm dydd lau.) o hcTwydd fod y gyntitilleiclfa mor )!io:.og ymddangosoJd trfgoHon yrardal yn wresog yn eu carpdigrwydd i ddyeithriàid ar yr ach!ysur; ac er fed yr htn y" Cfredd i arcs ai!an, cafcdd gwp!t)!dog!on a phob) achos ddywpdyd wrth ymadael, I Da ocdd t ni fod yma/ Ctcd Fr Ar- glwythl am anvyddiol1 o'i resennoldeb! Dydd Iau, yr 16eg &'r mis hwn, cafodd y Parch. Benjamin PoweH, Astudiwr diweddar yn Athl'ofa \Vrexham, ci ueilhluo yugyf!awn i waith y Wehudogaeth, fet Bngall Egiwys Crist i,ii yr \Vyddgrug, swydd Fflillt, ynmhtithyr YtnlleiU. duwyr Protestanaidd, aenwir yn g-yffredin An- ymddtbynwyr. Dechreuodd yr addoiiad y dydd o'r btaen am 6 o'r glcch, tr%vy -m-ed(li amawtgan Mr. Jonfs, Wrexham; pregethodd y Parch. J. Jonpc, Liverpool oddiwrth P-at. lxxii, 23. a'r Parch. J. Powe!), Paradwys, oddiivrth 1 Cor. xv. 2.-Dydd lau, am 10 c'r gloch, dechreuodd yr addcttad trwy ddarUen a gweddto gan y Parch. B. Evans, Ruthm prpgethodd y Parch. W.Wil- itams, Wprtt., ar Natur yr Eg!wy< oddnvrth Hcb. Yui. 0. Parch. J. JOllCS Liverpool, a cfyn- odd y Cwpstiynau, ac a dderbyuiodd Gyffes y Ffydd gwpddicdd y Parch. D. Jone' Treffi,fi- non, weddt'r urddad; a phrpgethodd y Parch. J. PoweH, Paradwys, y siars Fr Gweuudog, odd!- wrth Phi!, ii. 20.—Yn y prydnawn, fe ddechrpu- odd yr addotmd am ddnu o'r gloch trwy wcddt gan Mr. Evereet, o Wrexham, a phrpgethodd Dr. LewtS, o Wrexham, FrEgIwys, oddtwrth '2 Cor. i. 14. ac ar e! ol y Parch. D. Jones, Trc- fi'yrtiion, odhiiyrtli 1 Cor. iii. 6, 7.—Yn yr hwyr, am chwech, dechrpuodd yr addo!!ad trwy wedd! gan Mr. Grimths, o Wrexham; prPgftbodd y Parch. W. Wmiams. Wern, odd!wrth Luc xHi. 2t. a'r Parch. J. Jones., Uvpn)ool; oddiwrth Ps. lxxxv, 2.— Y r oedd presennotdeb yr Arglwydd gyd:i'r gwaith, yr hyn fu yn achos iawerocdd oeddynoddywedyd,Mai da oedd iddynt fod yno.' j

I FFEIRIAU CYMRU YN MAWRTH.I

TAFLEN RHIFYDDIAETH.

Family Notices

IIL0NG..NEW\-DDIO.

FI?LLA?'?R :-tI'',R. YN ?MC.RT?LYDBO?D…

-? — . - I l\IARCHNAlJoLln;ITRLroJ.…