Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CARMARTHENSHIRE. TO BE SOLlT BY AUCTION, Ún Tuesday, the 1.1th day of March, 1814, at the Dwemng itt)ose of Air. Thorns Evans, VictuaUer, in he village )f Pumpsaint, in the parish of Cayo, (unless disposed of in the )nean time by private contract, of which timely notice win be giV'Il),"l\hject to such conditions of sate as shall be then and there produced, A I.L that MESSUAGE TENEMENT, And A LANDt?caUed PENARTH-FAWR FARM, con- {a'¡nin abøut'in\) Acres, more or less, of excellent Meadow and Pasture Lund, now let under il lease; which expires at Atichaphftas next, at the low yearly rent of ..G50. The above {'Mi-m is capahte of -rezil improvcinent, delight- fully situated near the said village of Pumpsaint; distant ft'orn i'nnsawc) three tnUes, from LIandovery about six mn. md Lampct.r ,ahcut seven mHes, n<-arty adjotiiing thf turnpike road leadmg from Lampeter to Ltandov'ery. i or a view of the pretnises appty to the tenant; and for further f!H('f¡cnlars appty to Mr. tuomasJenkius; of Hhyd- y t.enan, Lampete)-. TO BE SOLD BY AUCTION, (Unless pre\i(;t)s!y di-poe' of by Private Contract, of which due notice tvm be gÎWIl), By S. LLEWELLYN, At the Markworth Arms Inn, on Monday, the 7th day of March, loi4, bet A e<-nthr<e and n\e o'clock in theat'tef HOHn, TWO SIXTEENTH PARTS ?- Tt)O SlXtLL:¡T.lI PAh"'S ?? OF THE ??GOOD BR.1G ENDEAVOUR? With TWO SIXTEFNTH PARTS of her STORES, &c. {'!fe said Brig is t)on' f'lnployed in the Transport Service. For particuiars appty (.if by tetter, post pat-t), to the Auctioneer. TO BE SOLD BY AUCTIO.N, By T H 0 M A S J EN Kl N S, Oa t!tc Premises, at (irovesetid, near Swansea, on Monday, t:te ilth day of March, 1814, A LL the FARMING TOCK and CROP -k 'low on the si(i Farm; tosether with various iM- oi 11 U S fl,,N N 1) R Y. And also, .A PART of the HOUSEHOLD FURNI. "l'U n E, BREWING UTENSILS, aad a variety of other Articles too nunterous to iosert. The Sate wiHcominem'e at 10 o'clock in the forenncn. '??ANTHD,—A truly sprious PEKSON of ,y Evan¡:;e1¡('<l Principles, who has been accu.t.med to Citi!dren, and is competent to take upon her the hisi'uc- timofthc Female Hranchesofa Famiiy in Reading, Writ- t'H;, Artt:))nctic, brammar, and also capable of t"ach<ns; them to read Welsh; with atl kinds of usefut J'Pedte-wor! and )ik< wise to look after the Linen of the -ainilv. A i'ersoM of the age of from 30 to 40 would be preferred. Frequent opportnn;ties of h:>aring the Gospel in both the ivelsh and wtH t)e afforded. Letters (post-paid) addressed A. B. to the Printer of this P;t,per,, stating terms, &e. will he duty answered. A It WEKTH, TRWY GYTUNDEB AKGHYHOEDD, ?AW o DU AN?FDD, y rhai a adei!ad- '? n ?? ,y" ddiweddar o Ddefnydaian da. ac yn dra ??y.).Td ? ??' ? ?eol-Dinhy? cn, ? yn nhref Lianrw.' t,' s\,ydd Ddmbych. ?mofynir y'mt)e!!ach a Mr. William Owens,- o'r rha°"- t'dywededigdt-efHunrwst. SMALL LOTTERY, ??? ?/??? ?'??? And Gj,-cat P i t .14-- e s. On FRIDAY, the 4tii of March, STATE LOTTERY begins rawing. THE SCHEME WITM OXL Y 8,000 TJECKETS, COJfT.UMs 3 Prizes of £20,000, Besides 20 other Capitals Of -4-2,000, tl,,()()O, £500, &c. And the usual ProportiaM of inferior Prize of £100, £50, &c. TICKETS and SHARES are Selling by SWIFT oi Co. of London, Who Shared and Sold IN THE LAST LOTTERY, ;Nc. 11,183, — a Prize of £10,000 ALSO No. 2,199 a Ptize of 20 000 resides several others, in the preceding Lottery. Likewise by their AGENTS, J.DANIEL, Bookse)!er. CARMARTHEN, THOMAS <Sc M Alf ON, (io. SWAN SEA, Eo NARHERTH. D. VI 1) JENMN, PK NTER OF Tins rAI'ER, Bookscl!iJ¡', (;nd Ifiisl,c CA S TLE-ST HEET, S W A N SEA, t? ETURNS his ?r;tteful ac?ucw?ed?mPn?s to Jt Íli numf-rous Fri-t)f!s and the PuMic ii! ?"cra!, for th,è vt.ry H?l.ttehnx eneouta?ement and support he h? ?.My e??jtj-?cn? a;.u r'-?ectfniiy infonns tttcm thut he m? reeetvcdfrM? Ljstdon a vaiuaMe.CoMecHon uf :r,f:\ ") :1j'l!k <, l ]oJ" w,;tt. ch hf Cti'!J'r for ,iile their published p' .ccs, for l'etd,lJ ,"fuI/e.y, atnon. whieh are the fo!!ow ins:— ttu-ryWot-<<.s, 'Zvols. litO. :ti;J.llli(,tiof Scotland, [) v. 8vo m Den- mark and. Sweden, 2 ,uIs. 4to. platt's l'l!olÙ¡ .t\aturaJ Iiiiiory, by W c:od, 20 v. HViI. lHuny pl. (OI1,ITlII'¡;,Peeragt>, by !.u- E. vols. tivo. Sir John, Pocins "—" Tour m Sc<.d<u)d, 4to ""—————- Baitic, 4tf). I)ud(iri,lge,.i EXjJŒitor })ry¡Jel1' WorkS, by Walter Scolt, 18 voh. 8vo. by De 'GIllon! 5 Life of Pit(, j vols. ''ty??to. *'?"' exposition on die New <"sta!?..nt, 3 vo!s. roya) ) to. <Ps?or?'sptction;n-yQf.\r? ?d!-ic.t-ncM,2vu}'4t.o. '?? on the ?w Te?. ? 9vo?.?o. ]??th.?y j LyC?rk, '?-? ? by ?'??? St('('n., 2 Y.4to. 16-,) f'lIgrav'. ?r.i????? 8vo, :del.'t Works, by ?? ?S?. ?! Do. 5 V. royal ?%-O. ??????? 1\ -1?- Imison's Elements of Sck'HCC a.adArt,2v«ts.8v't. I Jacob's Travels <n Spam 4tf) '.Jones's, Sir W. Works, 13 j \'ol. 8vO. Meyrick's History of Cardi- I, g:msbtre,4to. Moore's Utopta, by D:bdin, 4to. Aipghpim'sEcdpstasticat ins- toy, 6 vois. 8vo. leak's IHstory of the Pun- f tans, 2 vols. 8VG. Naylor's History of the Hel- vetic RepuhUc, 4 vols. 8vo. Ntcholson's BrtUsh Encyclo- pa*dia, 6 v.ols. 8vo. Owen on the Spirit Palmer's N on-conformist's vol, 8vo. Roma-iue'ii Works, 6 v. 8vo. Seeker's, Abp. Works, 6 vo!s. 8vo. Scuttergood's Sermons, 2 v. 8\o. Shakspeare's Work?, 4 diae- rDtteditions Sii;t;json's Plea for Reltgton, Bvo. Skomer's present State of Peru,4to.plates Botanical Ar- j raitgelil("it, 4 vols. 8vo. Young's AN-ork,, S'VGIS. 8vo. ?"" ? 'ale a. ?reat collection of second-hand ?p s .n the various baches of Arts aud Sc.eaccs,Un v? <a<fjat('tf)ms. M??xines, Reviews, and other pcnodtcal Works at the -noa published 1-ices. .tmuai i?ocket-hook?, Atmanacks, Court Ca)pM)a.)-s, &c NN, clioice 8<cction ofChitdr?'s and Scfwol Books. "t)ng Papers of aU sixes of the b?t quality. A ?'? '?????"???" ?? ?'? ?"? aud most ap- Bm?vfd MustCa! PuMtcattons. ? choice Assortment of Mn;.? InstrHmentp. A ???"?"*??""?'?' ?P?d to any Trade or 1'rot-essi()n .1. G-:?' Books ?'? ? 1'?? or c?g?Rt Binding at the ¡win-test o MAsÑAénriy DAIL I)YSGWYDD CHINA, A f [ C.RAWN PER ARABIA (TEA ? COFFEE), ? L. aJ.MIC.HAEL, 77 E ? r- ? < ? r2v y, ? s E ? 2\? ? E, At Gyfaa-'?'ert!), SIan-wertif, ac AUaM-di'awsgIwydd, At G3-faii-ivei-tlj, Bl?n-m-ertli, ? Lt? yd!choh Masnachwyr, Marchnadwyr, ?),'? a Thcu!uo?d an?hyhoedd gaei eu diw.diu a? ychydig ncu h.wpr, ar Gyfanwerth npu Fan-werth, a'r Daii P) ysg;- wydd ( Tea), a'r Grawu Per ( Cld!èe) gorau, :i'r mwya<* di- dwyil a pherarog!a.idd. am brÍôoedd tsflat' HuHdaiu, ,1/11 uniung.lJrclwl II D.;¡'¡' india; u'r hwn y maeut newydd dcr- byu dtv.a'Had heh.eCl. Tfiir yr ystyria.eth fanybf i c;rchion tnvy lythyrau, :). dsnfotiir y ifwyfau i bob pardt o JDdeheudir Cymru yn y modd mw yat tTAIR KEWYDD, LLANYMDDYFRI, SWYDD GAERFYRDDIN. jnHIODDIR hysbyslaoth trwy hyn, y bydd JSL? FFA1R i gael cichynna} yn Y FwrdF?dref uchod I yn llynydd.)!, ar y P?nwAit.'y?DAR ?HMTn?s, a'r UcF.iN- 1"ED o Fis MA \1'RTH; y dydd cyHtaf i werthtt Anifpt!ia!d I Corniog a ChcMytau; a.'r att ddjdd t werthu Moch.—Gan- i bob math II ( lIIerclialldíze), gad Uan fod y pedwarydd a.r bumthpgo Faw:'th yn y Swyddyn it(m ar ddydd 8aúwrll, o yr z,ii dd-,Ptld L!tii N,t- Mated arhugaith Ai'wvddwyd yr Slain o lonawr, 1814. SACKVrLLE G\"VY:N E, Ysws.in) PpnswydJoa, Y:' ydym ni, y rhs.i y mae ctn henwan isod, y ritai \dy!ti Fa!!iachwyr mewn AnifeUia'd a Moch, yn ymrwyuio (iytod ¡ l'r l' t.trIl :na;r-r:r \}wyHeût!?, ri .lJOVW "I/lt;S, .fohn .Tone." David ,Evans, I HCe. /tlc!CcU, up ittial)-t ./o?lI l'j¡(}ma. ¡YWimJl:l, A rl<JI", Dau«<f.<'e,Rfrts'f'(?;A?  I .MR. GO)IER, I! YN Hewyrch y SERlC:.N y caiff Ilaivei, vn y Dy- i JB wyso¡aeth Hyshysrwydd amGYJ\1 D EJTHA S a scfyd!wyd yn Ngwn'xham, Mat, 18!3, mewn Cyi'arfttd gany l'i-eftiyddion CaiSnaidd, ac hcfyd, feaha.), n1 c)n- northwyo. Y mac'rDrysorfayn isci, ac yu anaht, yH wynpb y drysau sy'n bara)]:; agor, hcb ¡rynnorth,ry ewyll- yswyr da t achos Crist. Gwrthddrych y G% mdcitna" irnn \n beuaf yw T)igo!!nn Gnror C!awdd'()t}'a; er m:u (,ii). cptx'dt ydyxt, y maent yn yfrredíllol yn siarad yr iaith Saesnct:, ac am en yn y pethau a bcrthyu i' h<'ddM'ctf. yn rhodio 'n «tiie- Iy:!t y byd hw)i, o ran eu crefydd a'u mucsau; y mw';¡t tiewti dygri all". yl)odactil. I Y LIJlw!Jdd, Cadpen .JoNEs, Rlw¡Û¡OtI. ) Y Tiysorytld, Hucw LLO}"D, Caerlleoil- I*r Yscrije1!lJddioll,.TcHIN 1Vnu.oTS, Z./<:Me/-g-«Mt; D.J.YIEL t/OAE< JVrc.rllalí1. Y Persorlfl/l s/ldd il,) ll,iftirio, Parelt 'ROBERT lÜus, JV!lddg,.ug; P.tR-RY, CaCt'MM'M; hioiii?iq, ¡;;VAV,, RllIIsllanncrcltrug()g; 1'11oM_4.5 .fOSEs, u' un Ue. 1..JOHN Jf.tTlIElrS, I-VI¡ddgrug; ? 2.(I:t:' Ef, us, 3. ivir. NonFlus. Cael'UcoTl; 4. JOIlSJO,\ES, (,'r titt lle, 5. Ep ANS, Lldw,lj'r Clawdd; 6. AfoxEs fVHl.UUS, J.lànergaill; 7. Er)tv.iRii PE1'ER, Cacrgwrle; R. b,uc PR1CE, Rlwsl!allncrc!trugdgl 9. JOHN EDWAIHH, CTai; 10. IVnui,11 PIHCE, Doteit Ditch; 11. RicirdRD JONCV, CacrMcujt. Rhosl!annf're!Jrl1¡!;og, Chwt'f. 9, ISH. RHYBVDD Rhag anfon, arwedd, a throsa;lwyddo Uythyrau yn ang- hytrMthion. LLYTHYR-DYCYFFREDINOL, (RENtHAL PCST-CFriCE). Trw,1J y Tteilki-ed o'f 42ain SioR III. 81. S?RDHIN?R, na bo un persou p\vy byna?, 0 aofon, nou &e/-t ??M, ncn s;ynny?, neu draddo?i ? mown tretn i ddanfon hcblaw ?yda'r ttf-dp?wr ( Po?'i, ncu t:My awdurdod y PfiJtytttyi-Mr ueu ei Ddirprwywyr (De' plllic.), ncu i'r Drpf Uythyr-dy nesaf ncu fwyaf cyHcus, i p.:ad eu dwyo y'm!acn oddi vno an y RhedC'?;wyr, neh Hythyrau, dan y pcrygl o ithrltftu am bob trosedd X3,, ii gae! eu codi YÜ¡I;hyd a'r costÏüugan unrhyw ber,if)tz a 'gq- hlJdda ac a 2:wyna mewn un Llys Colfadwriaeth (Cuurt of Recol'd) yn WesttMinster—y naHIhaMnpr :'r Brenin, a'r Ha!! i'r cyhuddwr. 0 dan y Gyfratth hon dichon Yr hwa fyddo yn a.rwedd Llyti¡yr /2;yhudùo yr hwn a'i danfollood. Y mae etthr;ad' (e.i-reptioli) yn y Wcithred o da Llytbyrau a ddanfontr gyda'r Ctudwyr (Carriers) cyHredin gyda nwyf- an, tra ddantonir Itwy g.l¡da ac t'r dyben ftv ti-a oilofli gyd;r IIlv¡Jfau, /;c6 "I I' I' t)M llwnlais am dderbyn neu dradd- odt, ac hefyd o du Liythymu a ddaufomr gan gyfaill neu genad cyf) inacho). Ondwyr, Mt isti-iaid Llog Gerbydau (Stage Coaches) Cer- hydwyr, Meistriaid noa F!apnoria)d Liongau, ncu For- ac Y?gra<twyr, ydynt ddarost3"1g,t-di ? t'r ddifwy o .£5" hebbw y costiau, a)n hob LIythyr a dderbyn- iant, a arweddant, neu a draddodant, hyd yn ofd i'r dyben < hysbysu achoiol1 anghyoedd ur! pprson, hcb gyflog na w()hr.-Ae t'r ddirwy o ,elOO ain bob wythnos yr ymar- teront a hyny; a gcMh' codrr d:r\vyau hya gall uni-hyw ber- sor, <? t,de). "n;<í"r Penl!yt!'ynvr ti-7ry hyn ?Iii hotli Rhyliidd, y bydd t h:iwb a ymddygo yn wrthwynpb t'r Gyfraith gael en 'tymdostfdd mwyaf, a rhoddir anuogaeth ddy- ladwy i;r rhai a g,-yhu(ldant. Wrthon-hvtnynPennvthyrwreiFawrhydi, F!:L'\NCIS F'REELING,Ysgrif-raglaw.

IATEIN GOHEBWYR. I

CORUCmvTLWYR.I

[No title]

I FFEIRIAU CYMRU YN MAWRTH.I

TAFLEN RHIFYDDIAETH.

Family Notices

IIL0NG..NEW\-DDIO.

FI?LLA?'?R :-tI'',R. YN ?MC.RT?LYDBO?D…

-? — . - I l\IARCHNAlJoLln;ITRLroJ.…