Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'1- .....,.,= :;..! I LLUNDAIN,…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

MAWRTU, 22. Yr ydym wedi derbyn Moniteurs (papurau Ffrainc) yn cynnwys hysbysiaith i'r 16 o'r mis hwn. Nid ydynt. yn son mwy am y Tywysog Schwartzenbcrg ali fyddin na phe na byddent yn Ffrainc, ar symudiadau yr hwn yr ymddibyna r raddau pell lwyddiant neu aflwyddiairt y rhyfel hwn. Yr oeddid yn rneddwl yn hyderus y cym- merasai efe fantais' oddiwrth absennoldeb Bona- parte i gychwyn tua Nogent, ac oddiyno i Paris: ond pa unai fod wcdicychwyn o'r tie yr oedd ai peidio, nid oes hysbysiaeth wedi dyfod atom o Ffrainc nac o ud lie ai-all. Y peth mwyaf a gynnwys y papurau Ffrengig hyn yw darluniad swyddol o'r frwydr a ymladd- wyd ar y 15fed rhwng Blucher a Bonaparle yn Montmirail. Y mlTrostiant i'r fuddugoliaetli gael ei hennill gan yr olaf,ac yn gyfattebol i'r genad- iaeth a drosglwyddwyd gan yr Hysbysai (yr hwn sydd mewn parth arall i'r papur hwn), dywed- ant i Bonaparte gymmeryd deg mangnel, degpâr o fanerau, a deng mil o garcharorion. Am- gylchwyd y gelynion," meddant, "eithr tywyll- wch y nos ac ansawdd ddrwg y ffyrdd a'u hach- ubodd, ymlidiwyd hwy cyn belled ag Etoges," sef y lie ag oedd Marniont (Ffranc) wedi ei ad- ael ar ddynesiad y Cyngreirwyr ato, ac fe ym- ddengys iddynt aros mewri meddiant o hono, ac o'r holl fanteision a rydd y fath sefylifa yn ain. v -(!(Ii, o,-dd. 0 u Wrth yr hanesioh F¡) n yr yd) in canfcd fed gan Bonaparte yn yr ymdrcdl hyn y rhau fwyaf a'r.enWoca f o'rCadfi idogion agydynt wedi eu gad- ael iddo, heb eu liadd, na'u (,Iiimei,yd yn garch- arorion, canys dywedir i Groucliy, Tywvsog Neuichatel, Count Bertrand, Dug Vantic, a'r Tywysog Moskwa, oil ruthro i'u byddlnoedd ar y ge}yniplv» Ond cr yrholl yindrechiadau a'r Ihvyddiant FfreUgig hwn, y mae eu Trysorfeydd (Funds), yn methu codi yn uwch ar y 15fed, yr oeddy nt am 53 francs, a 25 cents, sef am yr un bris ag oeddyut ar y 9fed, cyn cael o m-yr Paris neb o'r newyddion da uchod ac ar y 14eg yr oeddynt wedi cwympo i 53 (bnont ychydig yn uwch) er a allai'r newyddion am y tair bnddug- oliaeth fawr gyntaf ar Blucher vvnenthur i'w dyrchafu ond ni wyddys etto pa. effaith a adaw- odd y pedwaredd arnynt. Nid yw papurau Paris yn cryhwyll dim am Chatillon-sur-Seine, na chyfeirio yn y mesur IIciaf at yr eisteddfod o gynnadledd wyr a ym- gynnullasent yno yn ddiweddar; o herwydd y dystawrwydd hyn, ac am nad oes neb cenadau wedi dyfod o Ffrainc oddiwrth ein Gweinidogion yno; y mae yn ymddangos debycach debycach 1 fod terfyn wedi ei osod ar y gorchwyl o gyn- nadleddu am dangnefedd. Y chydig welid yn y papurau ddoe, ac a gly- wid mewn cymdeithasau, heblaw son am farwol- aeth Bonaparte trwy wenwyn, &c. ameddian- nad Paris gan>y Tywysog Schwartzenberg eithr pan chwiliwyd i amgylchiadau'r hanes, deall- wyd mai dichell o eiddo rhyw wyr masnachgar oedd y cwbl. PAPURAU GERMANY A H03.AND. Keulen, Chzcef. 4.— Y mae byddin Tywysog Coronog Sweden, mown canlyniad i'r heddweh a Denmark, yn llawn 70,000 yn cychwyn tua'r Rhine isaf, a chanlynir hwy gan 10,000 o'r Dan- iaid. Croesant y Ithine yu nghylch y l'ifed o'r mis hwn y mae'r pontau wedi eu gwneuthur yn barod j'r dyben hYliY. Basle, Ch.ii'rf. 3.—ITysbyswyd unoliaeth Bre- nin Naples a'r Cyngreirwyr mewu modd swydd- ol, acni bydd llhag-freniii Italy alluog i sefyll o flaen y gailaodd cyfunol.—Derbyniasom lyth- yrac o Milan (Italy) y rhai a ddywedant fod y ddinas bono eisoes yn meddiant yr Awstriaid. Yr ydym wedi derbyn pa pu ra u Yore- N ewydd i'r 21ain o'r mis diweddaf. Y mae benthyg arall o 30,000 o ddolars i gael ei godi gan Ly- wodraeth Amerig, i ddwyn yn miaen y rhJfel yn erbyny wlad hon.

-'-7--,-'-I

| AT GYHOEDBWR SEREN GOMER.…

-.- - - - --__; THE DTItsG…

- -_':'_-__-+h___- - - -____m__-,,-_-.-…