Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'1- .....,.,= :;..! I LLUNDAIN,…

[No title]

News
Cite
Share

Y mae llythyr-god ollolati(I ivedi eyrhaedd y ddinas, gan yr hwn y derbynia^oni ba purau I yn cynnwys fod adgyfnerthiadau llioseg i'r byddinoe^d eyng- reiriol yn cychwyn i Ffrainc. Crcesnld cyrli o filwyr Ruf.siaidd y Rhine wrth Riiin- warder ar yr 2 ha in o'r mis diweddaf; ac mown ychwanegiad at y lluoedd hyn, yr oedd byddin o 36.000 o Russiaid a Phrussiaid wedi cyiiiaedd cymmydogaeth Cologne (yn Germany, agos i'r Rhine isaf). Dywedir fed Tywysog Coronog Sweden wedi gadael Hanover ar y .5ed, a'i fod wedi myned i Minden yn Prussia. Ac yr ydym yn deall fod y CyuÚeirwyr wedi gosod Dug Saxe Weimar yn Benciwdawd ar y fyddin sydd yu Belgium, yr hon a gynnwys ^axoniaid, a'r trydydd corti Prussiaidd dan lywyddiaeth Cadf. Bulow, heblavv'r corff Russiaidd a berthyn i I Cadf. Winzingerode, a'r corff Germanaidd dan Cadf. Walmoden, y rhai a gymmerwyd oddiwrth Dywysog Coronog Sweden. Dug Saxe Weimar sydd etifcdd gwrrywaidd i Etholydd, neu Frenin presennol Saxony. Bradychodd y Brenin hwn ci air breiiiiiol (Idwvwaitit, yr hwn a wystlasai i'r Cyngreirwyr ai- aehosion pwysig, ac yn en- wedig ar yr achos o feddiannad Torgau gan y F/rancod, trwy ei ganiafa.ad ef. Gan hyny trin-f iwyd ef gyda'r dirmyg mwyafgan y Penaethiaid cyfuno pan gymmerwyd ef yn garcharor gan ddynt yn Leipsic yn y rhyfel dymhor diweddaf, ac yn ganlynol efe a ailtudiwyd mewn modd gweddus i dref yn Prussia; eithr defnyddiodd y Llywodraeth Ffrenj?;ig yr amgylciiiad hwn i frawychu gwledydd lIeiaf GermaJiY, tnrr arwy- ddo y ouasai y Galluoedd cyfuriol ag oeddynt wediymaifogi i'w gwaredu o gaethiwed mewn ymddangosiad, gymmervd meddiant o'u hardal- oedd, a'u rhanu rhyn^Jdynt. Yngwyneb am- ,)-y,lcliiad o r fatli ,il oedd dim yn well tu ag at wasgnru tybiau o'r fath yma, ria gosnd Dug Saxe Weimar yn (laonor ar un o fJddinoedd penaf y Cyngreirwyr. Gyrcdd Dug Saxe Wei. mnr gyhoeddia'd all.iv. i 'drigolion Belgium yn a¡J!lid j'w dderchafič¡d: VI;- yr hWII y mae ;1¡ gahv ,i. r y hob! i c.y!v,i ar gymhedrelder ac l.^wfedd y gallucodd cjfunrj], y fhai u'A vdyat J v J J yn golygu dint J'u fwy na rhydd-did ac anym- ddihyniaeth y.gwledydd hyny ag cedd wedi hir liddfan dau iau a-ethiwedfe'ubaJmogir,yn,y, cyhoeddiad i giHhv trúfna llonyddwch yn eu plith eu hupaiii i ddiswyddo pob Ffrancgened- igol a'i ddanfon adref, fel na aflonyddir ymhell- ach, esmwythdra gwlad ag sydd ynghyich aden- nill ei henw, ei hansawdd, a'i.lhvyddiant, Nid oes brys mawr ar y Tywysog Coronog i groesi'r Rhine; y mae yn bosibl nad yw ef yn caru gweled dinystr cyfangwbl Bonaparte. Y mae'r Tywysog Coroiio- yii frawd ynghyfraith i Joseph Bonaparte, yr hwn a fynasai Napoleon osod yn Frenin yn Spain; nid oes neb lluoedd ond uiilwyr Sweden a chorff Benigsen, yr hwn sydd yn gwarclle Hamburgh, dan ei lywyddiaeth c l an c- yn bresennol; ac y mae rhai yn tybied nad yw'r Lly wodraeth hon yn ymddiried lIawer r \v ym- drechiadau milvvraidd ef yn erbyn Ffrainc, canys y mae ynys Guadalope, yr hop-a roddasid mewn ) cyngrair i Sweden, ) n meddiant Bryda!n Fawr hyd yma, er fod y cytundeb yn gofyn ei rtioddi i'r Swedes yn y mis AwstJliweddaf. I Daeth llong o Cbristiansand i'r wlad lion dydd Sadwrn a. Ilythvrau a amserwyd y Qfed o'r mis hwn, y rhai a fynegant fod pobl Norway wedi cyhoeddi fod y wlad bono yn deyrnas anymddi- I bynol ar ei phen ei hun, a Thywysog Corcnog Denmark yn Llywydd ami. Rhcddiryrhanes ganIynoL am y chwy!droad gwladol hwn :— Tra parhaodd y gynnadledd rhwng Tywysog Coronog Swedeu a Ilys Denmark, anfonodd 'I' Pendefigion a Boneddigion No. ,.ay genad wri gyfriuachol at y Tywysog Christian, gan geisio ei bresennoldeb dioed yn y wlad bono. Ufudd- haodd ei Uchder Breniuol i'r alwad yn ddiaros, ae aeth clrosodd mewn agwedd morwr. Tra yr oedd y gynnadiedd yn myned ynmlaen efe a yin- welodd a'r amryw amddrtfynfeydd yn y wlad, ac a gyfrinachodd a'r diJaeth a ciiyn gynted ag y gwybuwyd fod amgylchiadau Brenin Denmark yn gyfryvv fel na aliasai lai na chydsynio a. chais Sweden, bwriodd aelodau y cymmanfaoedd ar-ighyhoedd vmaitb bob gorch- udd, a thrwy ymwasgaru arhyd y dcyrnas, cyf- odasant y bobl o |s-radd i wrthvvynebu Sweden ac ar y gfed, cyhoeddwyd y lywysog Christian yn Frenin Nonva3', a'r whd yn anymddibynol." Yr ydym yn deall fod heddfaner (flag of truce) i hvvylio oddi yno ar y ( fed i'r wlad hon, i hys- bysu'r drefn newydd o betiiau yno i'r Llywod- raeth, adeisyf ei chyfryngdod a Sweden. Dygwyddodd y cyfiiewidiad hwn ar amser en- byd i achos Ewrop yn gyflredin. Yr ydym yn dysgu gan hysbysiacth a ddyg- vvyd gan y llong Desiree, fod Arg. Welingtonyn parotoi i fyned ynmiaen yn Ffrainc; yr oedd wedi ppri i'r mangnelau trymion ga'el eu dwyn vnnllaen, a galw ar yr, holl Swyddogion absentioi i uno a'u catrcdau. Yr oedd y Cadf. Spainaidd Morilo wcdi dyfod ynmlaen o'r tu ol a'i fyddin, a chymmeryd sefylifa ar Ian yr afon Adour. Morilo oedd y Swyddog aryr hwn y gorfu ar Arg. Welington aclnvyn, am yspeilio anneddau'r Ffrancod, yn groes i onliuaad gylfredinol. G)'rwl,d rhai o,n liongau ni, y rhai oeddyni yn myned a lluniaeth ac arlwy rhyfel i Argl. Welington, yn erbyn y tir yn Passages, mewn ty mhestl yn ddivveddar. a chollodd rhai o'r gwyr tu bywydau. Hwyiia deg o drosglwyfld-longau a. march- fanpnelan (horse artillery) a'u peiriannau, o Portsmouth J'dydd hwn i Passages—trosglwyddir ar3an i'r fyddin gan y Seahorse, yr hon sydd yn my ned gyda hw)r. Mynega llythyr o Iloland, yr hwn a amserwyd, Ion" 23, i Mr. Colicot, Canol-longydd, a 42 o for-lilwyr Brutanaidd, ymladd a. deg cymmaint, a Iladd y tri chymmaint o'r Ffrancod, ag oedd- ytic hwy, yn South Beveland, lie y danfonodd y Ffrancod 800 o wyr i dir, ac o herwydd i'r gwil- iadyddion EJlm) naidd (Dutch) esgeuIuso l'hoddi rhybudd, daeth y gelynion mor ddisymmwth ar Mr. Colicot a'i 12 gwi-, fel y gorfu arnyntgilio yfl olyn ddioed,ondllid heb ddwyn un mangnel gyda hwynt. Ymlidiwyd hwy gan 400 o'r gel- ynion hyd oni ddaethant i'r tfordd fawr, He y safasant, ac y saethasant at eu bymlidwyr, y rhai oeddynt ynghyich 300 o lathenan oddi ?,, O o o latheniii oddi wrthynt, brwydr booth a ganlynodd, a llwyr I orchfygwyd y gelynion, y rhai a giliasant yn eu tro, gan adael Ifit> o wyryn feirwon ar y iiiaes. Nid llawer o niwaid gaiodd Mr. Colicot* ei hun, er i amryw belenau ei daro, ond lIudd wyd agos i banner ei-tyddinau o wi onion, (heroes) Y mae diolch y Pencivvdawd wedi ei ddanfon i Mr. Colicot am ei wvoider ar yr achos uchod. Y mae pob arwyddion fod ei Uchder Breninol Dug Cumbedandyn bwriadugwneuthur ei drigfa yn IlanoTer.

[No title]

-'-7--,-'-I

| AT GYHOEDBWR SEREN GOMER.…

-.- - - - --__; THE DTItsG…

- -_':'_-__-+h___- - - -____m__-,,-_-.-…