Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'1- .....,.,= :;..! I LLUNDAIN,…

News
Cite
Share

'1- .= I LLUNDAIN, S.vmvn.YJ CUWEF. 19. D FRBYNASOM bapurau Germmy ddoe; y n.aeitt ) ii ixy mmys y try dydd. i'r ped- warydd Cei.aUwri oddiwitii y fyddin syed yn gwarchau ar iiau.Lurgh. Dyvvedant i itaeri f) ddin Cadfr. Mackow, (Ilussiad) yn y nos rhwng y 13eg a'r 1 leg o lonawr, yTU yn 011 vr holl allcr^afwyr Ffreugig i amgloddiau Sterns- chance, ac amddiffynfeydd ereill gerllaw Altoiia eafcdd y gelyniou eu colledumewn I'add, civvy fo, a chymmeryd yn garcharorion, i i-addiu cryii helaeth ar yr achos hwn. Yn ganlynol i liy, it, sefydlwyd ulior.-afwyi y Itu^iaid ar gyfer am- gloddiau'r gelynion, a tlmvy hyn arngylchwyd rn gorsafwyr yn Wand-beck a 13arribeek, fel y gorfu a rn) nt hwy, yn gystal a'u gorsafwyrYII Shifibeck a Horn, gUio yu ol. Ar vr achlysur hvvn, yn gystal ag ar ddivvrnodau eredl, fegym- irserodd rhat ysgarmesau le, yn Y rhai oil bu'r iiussiaid a.'u Cyngreirwyr yn fuddugol, lladd- asant a chymnserasant giyn lawer o'r gelynion. Ar yr c20fed cymmerodd Count StrogonoiFyr holl 1:eatreii o llaen liaarburg, ac ynys Moorw aider. Rhuthrodd rucedd Count Strogouolf i dref Haar- burgh, a gwnaeth naw o fanguelau mawrion yn aunefuyddiol yno. Ar y dydd canlynol cyn- iivgotid v gelynion ruthro ar Ochsenwarder; 4. r gorfu arnynt gilio yn ol gyda brys, gsri mlaelpedwar o'u nuiugnelau yn meddiant eu j.orchfygwyr, a chymmerwvd oddi arnynt 12 o .swyddogioi), a 5CO o w yr yn garcharorion, a liaddwyd a thlwyfwyd llawer o honynt. Mynega'r peuwarydd cenadwri, i'r Russiaid £ .'u cyfeiilion, ar y 25ain oIonawr, sef dydd genedigaeth eu H) nierodres hoff, Elizabeth At- exwiria, wneuthur rhuthr cyffredincl ar holl sef- yllfao; (id y gelyniou yn Hamm, Ausehlagervveg, i a Stadiebe, y rhai a emiiliwyd yn ebrwydd trwy rym v gwii-lidam-g: dinystriwyd neu cymrnerwyd r holl wii wyr nesaf alian, ac ymlidiwyd y lIein hyd at y muriau ar y rhai yr orÙd Ctl mangnelau colled iv yd y gelvnion yn fawr yn yr ymdrech j iiia; cymrnerwyd wyth o'u swyddogion ynghyd a 300 o'u gwyr, a liaddwyd lawer mwy ua hyny v rifedi. Vchydig oedd colled y Russiaid. PAPURAU ELLMYNAJDD (DUT?H.? j Liege, Ch:ct[f. 11.-Aeth y Barwn Von Bous- <i\r, truy'r dref hon heddvw o gadlys Cadfr. AVinzinget ode, ar ei daith y TywysogCoroiuig, i foddi agoriadau Moris, Rheim?, a thref Avenues iddo ef. Cymrnerwyd 1G o fangnelau efydd yno, ?'e'da? Hawer o adwy rhyfeI. ac arfau n,ân. I!el)la?v ltawer o aiiwy 5—Mynoga Llys-argrr.ff ?issc)(io!'tf, fed yr holl wkd cyn belled a'r Meuse wedi ei phuro oddiwrth elynion, a bed y bobl yn I!lob man eu rhyddau oddiwrth yr iau ttiii i- hon ) r oeddynt yn grrddfan. u Barwn Falkenlsausen, LI) wydd catrawd ofarch- hwedd Prussia tnfr ddedwydd a thori ymaith oddiwith y ge!yuion y cyunorthwy ag yn (ly iiu i) ardal -.aiiil)re a'r Meuse, a'u hymddi- iadu o 100,000 o Ffrancs, a rhuthro ar ddwy gololn o feiwyr Ffreng;g, y lhai a lwyr ddinys- iriwyd, neu a gymmerwyd. Y mae ilaweiiydd y Lobl yn aiirhaetbadwy wrth weled llwyddiaut v 'lluoeud cyfuiiol. Prin y rlywir dim ond iloeddiadau goifclrdd, sain clychau, a phob Math o offer cerdd; a'r lliaws yn bloeddio, ein gwaredwyr! Hir-einiees i Ymerawdr Aw stria Byw fvddo'r Cyngreirwyr Marwol- íJeth i'r Ffraneod! &c. Alternative Ckzccfror 13.—Echdoe, gwelwyd rong dau hw) 1-bren perthynol i Frydain ger- 1 aw i'r He hwn niewn cyfyngder. Aeth-rhai o'n pobl alian mewnllestr py-gota i'w chynnor- tiiwyo, ergarwed oedd y mor a dealUsant mai t:osgwydd-long ( edd, yr hon a hwyliasai o Jer- t-ey erjsi wythnos yn ol, ac a fuasai yn gwibio ,Pddi amI,n, ylch mewn anwybodaeth o'r Iraeth EII- r:ynaidd. Y"- oedd ynddi saith Swyddog milw r- aidd, un rhingyl!, dau ddenwriad, 26 o filwyr, lb ceiiyi, vn pestJiyn i'r 18 gatrawd. Y r oedd cd lleniaeth ar ddarlod, ond dygwyd hwy oil i \n ddiogel i dir dranoeth y mae yn Din genym adrndd fod dwy drofglwydd-long Frutanaidd fieill wedi eu cyfrgolli gerllaw'r Texel, a bod Yr bull wvi- ytiddviii, sef 300 o eueidiau, wedi eu fJfrgrW, end 40. Derbyniwyd yr hysbysiaetli gaulynol ddoe o E-(OI)Icgl,e (FfrniiK-.) Boulogne, Chzeef. 16.-—At M. Martin, Syr, y maer Hysbysa) (Telegraph) newydd tros- gl" yddo'r hphJlàeth g-ai;lynol Ar y 15fed ennillodd yr Ynierawdr fuddugcrJiaeih arall ar y Kussiaid a'r Prussiaid, gerllaw Montmirail, a cbymnlerodd 10 mangnel, 10 par o fanerau, a 10,0C0 o garcharoiion. Ydwyf, &c. NAUGER." Y mae Bonaparte yn ymddangos yn dra pha- rod i drosglwyddo livsbysiaefh i'r w!ad hon yn ddiwetldai-, tiwy sefi(ilu yr llysbysai, yr hwn a esgeuluswyd dros arnser maith yn Boulogne; rithr hawdd yw canfcd y gwrthddrych sydd y n ei olwg wrth hyn 0 orclnvyl; nid oedd gweini- flogion v Brtiiiri wedi danfon eu penderfyniad ynghyloh anmt-dau hedlwch i Castlereagh, pan g}'nof'ddwyd.\ r hanesuchod; a thyhid mai nid peth Httmhosihi fyddai i'r son am fuddugoliaeth ar ol huddugoliaeth o du Honaparte, wanau ychydig ar y Llywodraeth lion, fel y byddaieu hammod- au am heddwch yn fwy nianteisiol i benaeth Ffraiuc; pa frdd hyuag, os hyny oedd dyben ein gwrthwynelwr, yr ydym yn deall nad yw'r ddyfais o werth dim, ranys yr oedd Mr. Shaw'r '■enadwr wedi gadael L'undairj a phenderfyniad -einidogion y Ilys, cyn i'r hysby^iaeth uchod vrhaedd y wlad lion, t r ei f^d ar ei daith yn Ffiainecyn ymadawiad IV!r. Shaw a Llundain.—- Ymae c)nnwy-iad yr hysbysiad uchod yn peri 11j flY:¡U pen.-o heiwydd nid oeddyni yn dys- givyl t a(, Bonaparte yn Montmirail ar y 15f,d, plpl y dywedir yr ennillodd efe y fuddugoliaetli I liowydd lion yr b) n sydd bed war diwrncd ar ot nl !wyr ddinj"tnofyddin Blucher, medd efe, vn y fan hon y mae v n rhaid fl,d gan y Russ- i *id a'r PïI:S i.:d ryw serch neillduoi at y gyiK- r.vdogneth bono; canys dywedir iddynt gael eu r ar \r Sfpd a'r 9fed, rhwng CI,atral1- Yr e i, i, fAr. ar y lOled, gorclifvg 7! 1 j, '1'" t'J r"t v vd ii>vy vn CUanTp-'A'be-rt; ac yr diii)slnW")o. a dyracliwoUryil ytiiiv.yr yu MoiUniiruil ac ar y I'ifed, buddugtvHaethwyd arnynt yn Chateau-Thierry; ond mewhdry w fodd rhyfedd, magis pe na bu,a(,li'rd.id).itr a wnned yn eu plith yn ddigon, wele htq. yn dy- fod i Montmirail etto ar y 1 5fed, i ga;jl eu euro yn fwy tfyruig; ac yn y l'rwydr ddiweddaf hon, y mae'r holl ysbail, tCo. yn dyfod i feddiant Bonaparte mewn dull anarferol, oil wrth y deg- au; deng mangnel; deng par o fanerau, a deng mil o garcharoi ion Y mae hanes eglurach na'r un uchod wedi ei derbyn o gyffiniau Ffrainci pa un a'i bod yn gy i j- ai peidio a ddaw i'r amlwg mewn ychydig ddyddiau. Yn 01 yr hanes ison, maeddwyd MacdonaJd (Ffranc) ar yr 8fed a'r gfed; oud ar y lufed, torwyd ymaith un golofn o fyddin Prussia gan Bonaparte; ar yr lleg. a'r 12fed, efe a enuillodd bcth ar Biucher, gan beri i'r gwr profedlg hwnw giiio yn ol gan y ml add tua Chateau-Thierry. Ac ar y 13eg cyfnerthwyd Biucher yn y lie hwn a. llucedd o fyddinoedd Winzerigerode, a Von York; ac yri awr efe a deimlodd ei hun yn ddigon cadam i ruthro ar ei wrthwynebwyr yn ei dro, ac a yrodd Bonaparte yn oJi MOIl/mirail, lie yr ymladdwyd brwydr, waedlvd ar y 1 5fed, yn yr hon, medd yrhanes- ydd, y cafodd Biucher y gwaethaf. Ychwanega yr hysbysiad,i'r Tywysog Schwarfzenberg(Aws- triad) ruthro yn mlaeu trwy 13rovitis tua Paris, tra'r oedd Biucher yn cadw Bonaparte ar y maes mewn cvllawn waitft ac yr ceddid yn dywedyd yn y modd cadarnaf yn Boulogne ar y 17eg, fod j inilwyr rytlyrn y Cyngreirwyr o fewu 20 milldir j i'r brif ddinas hofio. Os yw'r hanes hon yn gywir, rhaiù bod- Bonaparte v/edi pendeifynu, cyn cyehvvyn o Nogent yn erbyn Biucher, ga- dael Paris i'w thynged, ei Ymeredrcs, a Brenin btch Rhufain i drugaredd y Cossaes. Mynega llytl-yrau anghyhoedd o Paris, fod y Llywodraeth yn ddirgel yn cefii(-gi taeiili'r son fod y Coisacs gerllaw, mewn trefn i barotoi y trigolien i'w gwrtlnvynebu yn vvrol, pe l uent; ond y mae r UI llyihyrau yn ychwanegu, fod yr un ciaiarineb a marweidd-dra, ag sydd yn Ifyiui yn y wind, yn Hywodraetbu dinasyddion Paris mewn cyflelyb fodd. Ystyriant eu bod yn nesau :>t ddiwtdd eu gresynoldeb, a <1pgwyliallt y di- wedd hwnw gJdà. braw ac arswyd, yn hytrach na cl:yda'r bywiogrwydd a'r c.alondid hyny ag ydynt angenrheidiol i wsthwynebiad gwrol a llwyddiannus. Nid ces dydd yn my tied heibio a'r nad oes llawer o unigoliou a theuluoedd vn dvfeisio ll'ordd i ymadael a'r ddinas, gan geisio n odd fa niev/n trigfanau ereill mor belied ag y ga'ilont o SWII y rli) fc-I ac er y buasai yn an- ha wdd gwrieuthnr hyn ar amserau ereill, ar gyf- rif trefniadau manwl Ilvwodraethwn y ddinas; ond y mae rhyw esgus bychan yn ddigon o sail i i-yn gymmeiyd lie yn breseunol. Y mae Swyddgi?; penaf y UyAodraeth yn parotoi di- ogelwch iddynt eu hunanl; ac y mae cywifydd neu ofn ar y 1'uyddwyr c)Jfrediu, i ddaht eneil- ?yr,ncuchwi!io yn fanwi i natur eu trwyddpdi (passports) fel y gwnaed g) ut. Y mae un o'r papurau Saesneg C \veinidogoJ,1 (minister-rot) yn haeru nad oedd y geriadwri a ddanfoliwyd gan Mr. Shaw oddiwi th y Llyv.od- raeth at Argl. Castiereah o natur heddvchol ac os na bydd rhagammodnu heddweh wedi eu ysgrif-ncdi (signed) cyn elo Shaw i ben ei daith, y gosodir erfyn ar y gynnadled yn ddiced gan fod y Llvvvcdraeth hon, mewn cydsyniad a. Russia, Prussia, ac Austria, wcdi pendeifynu dwyn y rhyfel y'mlaen yn y moddmwyaf egniol yn nhiriogaeth Ffraiuc; ac na dderbynir uncyn- nyg i gylafareddu am heddweb nes byddo Paris yn meddiant y Cvngreirwyr. Nid ydym ni yn Ifugio gwybod pa un a bod sylfaen safadwy i'r fath ddywediad a'r un uchod si peidio; ond wrth sylwi fod holl bapurau diweddaraf Paris yn hollol ddystaw yngby!ch heddweh, er eu bod ychydig amser yn 01 yn defnyddio pob cam tuag at gynnadleddu fel annogaeth i ymwroli'r bobl; y niae yn ymddangos fel pe byddai ceisio hedd- ii-cli, yii ail beth ar yr amser hWIt

[No title]

[No title]

-'-7--,-'-I

| AT GYHOEDBWR SEREN GOMER.…

-.- - - - --__; THE DTItsG…

- -_':'_-__-+h___- - - -____m__-,,-_-.-…