Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

'1- .....,.,= :;..! I LLUNDAIN,…

[No title]

[No title]

-'-7--,-'-I

| AT GYHOEDBWR SEREN GOMER.…

-.- - - - --__; THE DTItsG…

- -_':'_-__-+h___- - - -____m__-,,-_-.-…

News
Cite
Share

-+h_ -m_ BALM 0 GILEAD SOLOMON. Y Mae rn amlwg fod amryw anhw'ylderau'r cortt dynol yn cael (-it iiiacu gan afradlonrwvdd yrr airisei, a tliroseJdiad gwarthiis o'r rheolau a, v mae callineb yn eu nodi alian er d'wgelwcb icciiyrl, ac er gosod sylfaen einioes hir a dedwydd, gydag ansawdd¡;;ret u chadarn. Nid yw bendithion ifchyd yn cael eu colli vn gyiit nili; y mae profiadau poenus yn datjgos eu gwerth a'r tJ}od,Jef)ùù mmedw}dd yn edrycit o'iamc" ylch, vn rhJ v asi;" och h yn of, am foddion ad welliant. )' mae'r Dr. SOlomon, o t-'veioool, yn cymmeradwyo ei GORDJA L BALbi of GILEAu i havvb o'r rhai y ill,lif-- ållSéiiVdd eu cy rff wedi adfeilio o achos anghallineb mewn jeiienctyd, a r holl rai sydd a'u gewynion yn IIin o actios Haw er o tyfyno, neu ymarfer gormodd a «wirawd ( spirit x » crytion, tea, neu goffee, yn gystai ag i'r rhai sydd wedi &udiiau trwy hir breswylro mewn ardaloedd tw vmion ac ;itiach yn Inhob ull o'r cyfryw amgylchiadau fe dry alian >v1»1 r rcdIflI ygin'i■ aeth ,in\yyaf «tt'cithiol, gan dynau y sfwynion llaesn, a chryt'au a bjwiocau ausawdd y Yr amryw iol anbwylderau pertliynol i'r rhyw deg (fuir \ez) a ddeuant yn driigyfrwng dan awdurdod vradierydd hwn; Key mae llawer o bendefigesan cyfrifol Wedi proti ci fod yr ychwanegiad meddygoi gorau i 1. bwi-dd ymdiwsio a ^wrodasant erioed ag ef; i gyjncrtha'r ysbrydoi'dd adfeil- iedig, clnvahi dobir y pen, Imrtrwydd, allesgfdd; ac wrtzi greu bywiognvydd hyfryd, ac ymlid ymaith 'dryrtrf-ydedd," y mae yn rhoddi cysnr a nerth i'r holl gorff. i th) o glcfydaii tryinfrydol ng sydd J'n evstt,(Itlio'r enrff (Iyiiol, ditli yr ciiw Auhwylderau Ciewynol, y w'r aehosion pci'af » resynoldeb dynion ag sydd yn nuuldituid o ieehyii. Y mae'r auhwylderau hyn yn deillsaw o'r fath amrywiaeth antynegril a rhyd-blethol o aehosion fel. y hyddai yn Hn- liiiiosibl, pe byddai hyny yn mltzid yn aiigrnrheidud, il\1f cimilio ailan i'r achos cywir o honynt. Pa fo(!t! )n, fe. adweinir ae fe deimlir eu hefleithiau yn rliy dda, vn mhlilu riian fawr o ddynolryw; ac ar yfef J r elleithiau hyn. etlit.. haeru heb fyned y tu draw i'r gwir, na cliafwyd un fe.ftH" K- iniaeth erioed yn rhagqri ar, neu yn fwy clcuUiiwr am ei elfeithioldeb na CORDIAL BJl.i11. of "(iJLj^AD y Dr. SOLOMON. Y mae llavier o'rgivelliadau agymmeniiaiit k- trwyddo wedi eu hargraflu yn mhoh pajjur nev\ v'ddiun yn y deyrnas, er annogaeth i'r cystuddicdig i yiriarfer, a pharatt yn vr arfcr o feddyginiaeth, yr hwn sydd mor oditlog yn weini iachad trwyadl mewn poh achos o nyclidod. Y mac tyh yn Ifynu fod anhwylderau gewynawl yn fwy cyilredin yn Ewrop yn iiN-r Illlg y liuont ar mi amser arall, a phrioflolii' liyn yn bt*i!af i'r gomtodd liunan fwynaad sydd yn ttynu yn yr amseroetld gloddestgar hyn. Y mat' yn wirion- edd sicr, mai pa bellaf yr ymadawmn oddiwrth svmledd a chymhedrolder yn ein lluniaeth, a pha fwyaf a aberthom o yiTiarferiadau lachusi r anweithganvch ag sydd vn t vdfvred adifyrwcl, teuluaidd, w.,vi-yaf Fy(i fycld elliitti Po) eyfeilior- Kad meddygoi, yn gwanau pgni'r torif. Y mae auhw vl- oerau rgewynau yn ddygwyddiadoi ir d(I'ati r), tv (givrryvi a iavyw.), gyda rgi-,lahaiii.tetti hyn yn unig, eu bod yn y rhvw /??a!f? o herwydd ei'l ansawdd eu cyrtf a'u (fu? tynerach o fyw, ??ll fwy ami a ft\rni? n?- yn y rhyw araH. Acidy&nrir gwendid ya yr ansawdd ewynawl, fu h ti! Yarhv fynych ?att at'reolusn. ydd yn y naiU ryw? a ()rmoddau trythyll yn y llall. r arwydd mwyaf cya'rcdtn o'r ar~ hwylder hwn vwr ofn angnu yn banius, yr hwh ?vdd vn cerdded trwy'r holl ansawdd evvynaw I a'i (?'tttdati dinystr 'o!, ?annydd-droi'r?aion ag in?anfyn''?)], ac yn cynhyifti y crybwyHiadau mwyaf a?wydus () ddychryn ac anobaith i r dinystrydd hwn y mae mUoedd wedi syrthio yn ahcrthan yn ffymigrwydd ei Ipsmair, yr hyn sydd yn gwneuthur y dynion annedwydd sydd dan ei lywodraeth yn anv?ad, yn anwadai, ac yn anamyncddgar,yn <[neddo! t redo?oddi? rth UHmfddy?atynaH; a by n yw'r rheswm pa ham y maent mor anfynych yn cae) budd odnvrt.l un feddy?iniapth, am na feddant Iwyifrydi?wydd di?ono! i lynu wrth 1m nes catfo amscr i ddwyn ei etfaith ¡modo!. Y C?r</M< ??M of Gilead anghvdmansl hvvn tv 'r Mdv?- iniaeth fwyaf eeindlws -,xc eft?? I a gafwyd erioed &ta?- .^wdd wan a d, tUnw r corit' gw endidgrdwg, neu wondM cof. t.?d.'r yshryd, cr?,n?iod a d?chryniadHu'r m(d(!?!, ?wendtd ystlenmdd (?M?, a phob anhwylder :uaH ar S.V n cytodi oddiar laesiad yr ansnwdd ewynawl, y rhai 'i 'n ami ydynt vn eanlyn ag1ym.hedrolder, div?,,r d'ffvg ?ta!' am an?Mh<f'"tu 'fchyd, ?odd?t, h?w?d IIn- nydd, visteddol tny?r?ar, y mac'r ?r?' ?,?? ?,? wedi sefydlu yn ytlreHlot ei eftalth adferiadoi, ag;eHir vn g=l 7y:tf ?iiitililith y P'ato'ca()-ae!iadaua ?fodd oM:c:ni?dHK-df!y?tattan ertocd, f?  ?"??n,)' ryw,a.?r?wpiti?dd i r?y?oMt-h 'd?-n ? y?wr?n yn hyw yn   gymmery(i yM"(ki-?iniaeth a) .v!1au be<hthlO!1lchYrl, y rhMmpwn r?Ma)n?- a ailasent tod WMh syrthw, r hedd yn anam?ro;, yn aherlh au i anghaHineb bore leuenetyd. J!?' Y mae hanesion o'r Jwerddon, y'r India Ddwvreiniel aGorllewinol, Germany, Hambtir?h/ Bpdn). Hf?und Ja- maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai o!I a ?ytunan? na chafodd un mcddy?tn?ifth crmed a fM??yd i'r g" kdydd hyny v fath werthi?d ebrwydd ae anarfc.oL— Fe ddengys llytrau r Tolfeydd ( <M.?w-/tM<?) yn !Judain a Liverpool fod mwy o'r mtddyginiacth hwh yn cael ei yn dros y u'6r na? o'r hoB feddyguuaethauereltl a u rhoddi ynghyd._ y CardW Balm of Gilcad yn awr fel v caifacliad ) stynr y CorjMt! Ba?t of G?ec;? yn awr fet  ca!lac!!afl mwyaf a gafwyd alian yn nghof dyn y mae yn gadarn, yn ddiniwaid, ae yn tlasus; y clod buanac ychwnnegol aroddir i'-w awdar a, ddyfeiswr ( Dr. Solomon, o f,iN YW)1 unig faen-prawf i farnu teilyngdod meddyginiaeth, yrhwn sydd wedi ei roddi I r £ raddau uchelaf a'r iselaf o'r bohJ. gyda'r fath lwyddiant dedwydd a phariius.-t Y ni;ie g-wcftb- wyr y meddyginiaeth hwn, y rhai ydynt lawer nag a wybuwyd erioed o'r blaen, yn incthu yn fynych a'i gael mor ebrwydd ag y byddo r g-alw am dano; ac y mae yn deilwng o sulw, tod costrelan yn cael eu gwerthu yn agos cyn gynted ag y delont i law, gan eu bod wedi en rhag- erehi cyn gyru am danynt. ArwettitganJenktns, ac Jldmorid, Abertawe; Daniel, ac Evans, Caeifyrddin; iVorth, Aberhonddu; Paititrr, Wrexham; a phob Gwerthydd Nleddyginiacth arall; pru lis. y gostrelaid, neu bedair mewn un costrel deuluaidd am iiSs. wrth yr hyn fe arbedir lis. a'r geiriau Sainl. Solomon, Liverpool" wed i eu certio ar yr arg rail' (stamp). (;:11 Y mae'r Dr. Solomon ya dvsgwyl, pan ymgynghorir ag ef trwy "y lythyr, i gael ysgnf-ar'iaiiydd (bank bill) am un hunt yn y llytiiyr, vvedi ei gyfaiwyddo fel hyn, Money Letter, Dr. Solomon, Gilead House, neur Liuerpuol.—Paid ilouble postage." —— Cyfarwyddiadau cyffredino! i gymmeryd y Cordial Balm (if (ril'Uld. Ynmhob achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (odlli eithr pan y gorchymmynir i'r gwrthwyneb gan y Tywysydd i Iechyd"), cynnnerero ddau lonaid Ihvy de i loriaid hwy bwrdd (table spoon) yn gyfatebol i oed ac au- sawdd corlfv dyoddefydd, banner awr cyn bore-fwyd (break- fast), ynghyich un-ar-ddeg o'r glocli, pump yn y prydnawn, ac ynghykh awr wedi swper, wrtho ei hun, neu inewo Hon- aid gwhi-wydr (wine-ghm) o ddwfr, gwin gwyn, Madeira, neu win ceirioes (sherry).