Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

- LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLUNDAIN. DYDD lAu, MAWRTH Ii". Y Mae swyddog wedj dyfod o Holand i Ileol Downing, a. chenadiaeth i'r Llywodraeth, yn cadarnhau'r hanes a ymddangosodd yn em Ql-ysgrifen ddi- weddaf, ynghylch buddugoliaeth ISlucher ar iio- narparte, yr hwn a gyhoeddwyd yn foreheddyw mewn Llys-argraff anarferol gan y Llywodraeth. LLYS-ARGRAFF ANARFEROL LLUNDAIN, DYDD IAU, MAWRTH 17, 1814. Ileol Downing, Mtfwrth 17. Un o'r gloch y bore daeth swyddog i'r swyddle liwn, gan ddwyn cenadiaethau, y rhai a gyfeir- -wyd at larll Bathurst, o'r rhai y mae'r hyn a ganlyn yn adysgrifau Adysgrifo Lythyr oddiwrth y Llyngesydd Young, yr hwn sydd yn blaenori ar lynges ei Fawrhydi yn y Moroedd Gogleddol. Impregnable, Maivrth 15. U IFY ARGLWYDD,-Ni's gallaf arifon y genad- iaeth ganIynol yn mlaen heb amlygu fy nghyd- lawenychiad ar gyfrif yr hysbysiaeth a gynnwysir yl,ddo.Nleddwyf yr anrhydedd i fed, &c. (Arwyddwyd) W. YOUNG." Y Givir Anrkydeddus larll Bathurst, fyc. 0'c. Ad-ysgrif o Lythyr oddiwrth Cadpen Charles Hamilton Sr,iiti., Dii,prNiryCyiinoi-tliwy-,vi--Ilenlluesteiwr( Deputy Assistant. Qwrter-Mmster-General) at larll Bathurst, amserwyd Brussels, Mawrth 13. "}'y ARGLWYDD,—Caniataodd ei Urddasol- TWydd Syr T. Graham i mi yFgiifenu yn ddigyf- nvng at eich Arglwyddiaeth, pan ddygwyddai 11I1 rhyw ddamwain bwysig; yr wyf yn defn- uyddio'r hynawsedd hyn yn awr, gobeithio gydag addasrwydd, o herwydd y gellai grym y rhew arafonydd Holand, ynghyd a pharhad o'r gvvyntoedd Dwyreiniol, attal cenadwri rhag ffiyised yn ebrwydd i ben ei daith heibio Hel- 100tsltjys, a rhwystro hysbysiaeth o'r pwys towyafrhag cyrhaedd gweinidogion ei Fawrhydi. Yn ganlynol, yr wyf yn cymmeryd rhydd- did i ddanfon at eich Argl wyddiaeth pigion o lythyr oddiwrth ei Uchder Dug Saxe Weimar, Penciwdod lluoedd cyfunol Russia, Prussia, a Saxony yn y Netherlands, at Count Lottum, Hhaglaw'r ddinas hon, yn cynnwys pigion o lythyr Blucher, yr hwn a ddylasai gael ei amseru y lOfed o'r mis hwn, ond yr hyn o herwydd rhyw anfeddylgarwch a eggeuluswyd. Am y ddichon fod yn bosibl nad yw'ch Arglwyddiaeth yn meddu hysbysiaeth ynghylch mcsurau blaenorol y Llywydd Blucher, crefaf genad i ychwanegu, mai pan adewais Dug Saxe Weimar, ar fore'r lOfed, yn Tour nay, efe ageis- Jodd genyf hysbysu i'w Urddasolrwydd Syr T. Graham, ei fod wedi derbyn llythyr oddiwrth y llywydd Blucher, a amserwyd Laon (77 milldir ° Bans) yr 8fed o'r mis hwn, am 7 o'r gloch yn yr hwyr, yn hysbysu ei fod ef wedi cynnull ei iuoedd ynghyd, sef y rhai sydd dan Bulow, D' Yorck, Kieist, Winzingerode, Langeron, ac yr wyf ya tybied, Woronzow, yn 90,000 o fil. wyr i gyd; bod ei aden aswv yn meddiannu'r sefyllfa mwyaf manteisiol i c hwarae ar ddinas Laon, a bod ei aden ddeau yn cyrhaedd hyd at amddiffynfa bychan La Fere; a bod brwydr yn anecheladwy. Ymddengys fod Winzingerode wedi cael peth Golled ar y 7fed, ond tra parhaodd y gorch- estion a gymmcrasant le oddiar yr ymadawodd y Ijlywydd o gymmydogaeth Meaux, coliodd y gelynion hefyd cryn lawer o wyr, ac ynmhlith ereill clwyfwyd y Cadfridogion Ffrengig.Victor, Grouchy, La Marque, a chlwyfwyd un arail yn llymdost, &c." [Yma canlyn hanes y fuddugoliaeth yn y Llys-argraff, yu yr un geiriau ag yr ymddangos- odd yn ein 0!-ysgrifen ddiweddaf: sef fod Blu- cher wedi llwyr ddymchwelyd y Ffrancod a chymmeryd ilawer o garcharorion a 70 o fang- Ile,au; ond am fod hyn wedi ymddangos yn eiii papur diweddaf ni'th raid adrodd yr amgylch- iadau yn bresennol.] Saetlnvyd mangnelau'r Twr a'r Cae ynghylch 9 o'r gloch y bore hwn, yn amlygiad gorfoledd ar yr achos, a chyhoeddodd y Llywodraeth hys- fcysiaeth yn cynnwys swm yr hyn a ymddangos- odd yny Llys-argraff, ?c a'i danfonasant atyr Ar- ghvydd Maer, yr hwn a ?ynega fod y gelynion '\ed cael coited ddirfawr, a bod y Maes-Lywydd '?"g'g Macdonaid, a'r Cadfridog Sebastiani wed. et 11. dd d (' b h 'we(li e" ^add cymmerwj d Soissons trwy ruthr (yan Y C y nSreirwyr, y rhai oeddyntyn gwneuthur ?,an Y C37n-,eir-yi-,),rhaioedei),xityn g-?v?ieuthur a'r le-. goreu o'u llv,,yddiant ar Y 10fed Derbyniasom bapurau Ffrengig, yn cynnwys hysbysiaeth i r 13eg o'r mis hwn. Dywedant fod Bonaparte wedi ennill buddugoliaeth fawf lir y lluoedd cyfunol dan Blucher yn Craon ar y 7fed o'r mis hwn, pan gqllodd y Cyngreirwyr 6 o Gadfridogion, a 6,000 o wyr, ond ni chollodd y ffranco d fwy nag 800 mewn iladd a chlwyfo; 11 mynegant fod Blucher wedi colli yn -yr holl ymdrechiadau o'r 22ain o Chwefror hyd yr 8fed o Fawrth o 10 i 12,000 o wyr mewn Uadd, ciwy- 0, a chym?pryd yn garcharcrioh, a 30 o fang- Reiau Heuirya }iy? ar y Cadfridog Ffrengig  .ig celd yl yn ?bor. ons am c[ annewr- J< (CO"l') l' 1 ,1 1 w<(?? r (<'cR-<r ?/'? ? g? Bonaparic. o herwydd rhoddi o honaw y lie fynu i'r Cyngreirwyr; gorchymynir iddo ef a blaenoriaid y ddinas gael eu dwyn ger bron Llys milwraidd, i gael eu -chwilioaluprofiyijghylehypetliliy,it. Y maent yn addef fo(I Dug lieluno (Victor) a'r Cadfrid- ogion Grouchy a Laferrie wedj-eu clwyfo yn yr ymdrechiadau uchod. Wrthgymharuy ddwyhanes uchod, sef cen- adiaeth Blucher ac hysbysiaeth Bonaparte, ym- ddengys yn eglur i'r gelynion gael y trechaf ar y 7fed o'r mis hwn. Addefir gan Blucher fod Winzingerode wedi cael peth colled ar y 7fed, sef y dydd af yr hwn yr honna Bonaparte iddo ennill y fuddugoliaeth; ond uid yw y papurau Ffrengig yn hysbysu dim ynghylch yr hyn a ddygwyddodd wedi y 7fed, yr hyn sydd brawf eglur nad oedd ganddynt ddim da o'i tu hwy i amlygu (canys nid ydynt fyth yn cyhoeddi eu colledion eu hunain, hyd na's geilir eu celu yn hvvy) o'r tu arall, wedi'r 7fcd y dywed Bucher iddo ennill y fath fuddugoliaeth hynod ar y ge- lynion ogalllyniadnid oes fawranghyssolldeb rhwng y ddwy hanes, ond yn unig fod Bona- parte yn mwyhau colled Blucher ar y 7fed a'r dyddiau blaenorol. Ymddengys ynamthheus i bob dyn diduedd yn bresennol pa un a bod gan Benaeth Ffrainc fodd i rwystro y byddinoeod cyfullol i Paris ai peidio, os ydynt oil yn dewis cychwyn yno; oblegfd cs maeddwyd Bonaparte gaa Blucher, ac os nsd oedd banner digon o wyr yn erbyn Schwartzenberg i'w rwystro ef rhag cychwyn lie y myuai, anhawdd yw gweled yn awr o ba le y daw rhifedi digonol i'wr hattal rhag ymosod ar Paris. Y mae'r rhan-gatrodau (battalions) canlynol wedi derbyn gorchymyn i ddanfon dydoliadau yn ddioed i Holand:—4ydd traed, Cclchester; 5ted traed, Windsor; 9fed traed, Canterbury; 14eg traed, A-Veedon; i gfed traed, Hull; 22ain traed, Chester; 39ain traed, Weymouth 6Sain, traed, 86ain traed, Hythe. Danfonir y lluoedd sydd dan dywyeaeth Cadfridog Bailey i Holand yn ddiced, i gyfner- thu Syr T. Graham, ac nid i Ffrainc at ArgI. Weluigton fel y bwriadasid. Clywsom ddoe fod y clefyd a wnaethai y fath ddifrod yn Ninasoedd Ewrop ag oeddynt yn agored i gyfyngderau rhyfel, wedi yrnweled a Hamburg o'r diwúd, a dywedir wrthym fod llawer yn ir:P,, w yn feunyddiol o'r trigolion yn gystal ag o'r milwyr. Daeth cenad awduredig o Norway, Barwn Anker, i'r wlad hon yr wythnos ddiweddaf i amlygu anfoddlonrwydd Norway i gyfnewid lly- wodraeth Denmark am Sweden, ac, fel y tybir, i geisio cyfryngdod y deyrnas hon. Tiriodd y Genad yn Leith dydd Sadwrn diweddaf.-Ed- inburgh Courant. Yr ydys yn deall bellach fod y Barwn Van- der Dayn Van Maasdarn, dy fodiad yr hwn a grybwyilasom yn ddiweddar, wedi dyfod yn genad awduredig o Iloland i'r wlad hon i geisio y Dywysoges Charlotte o, Gymru (sef merch y Tywysog Khaglaw) yn Briod i Dywysog ieuanc Orange, a thybir na bydd neb rhwystrau i gael eu gosod yn lfordd yr undeb hwn; gan y dy. wedir fod cydsyniad y Tywysog Rhaglaw ;I'r Dywysoges Charlotte wedi ei gael yn barod. Ac yr ydyni yn hyderu y bydd y briodas hon yn llawenydd i'r holl deyrnas; gan fod rhydd-did gwladol a chrefyddol yn cael ei cynnal gan Dy- wysogion Orange, ac yn neillduol am mai un o'r teulu uchod a roddodd rydd-did i'r wlad hon ar ol hir gaethhved a gormes.

[No title]

Advertising