Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

BARDDONIAETH. >»

I AT GYHOEDDWR SEREN GOMER.…

IAT GYHOEDDWR SEREN GOMER.-1

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT GYHOEDDWR SEREN GOMER. -1 Syr, Os gwelwch yn addas y Llechres hon gaellle y tu fewn i golofnau Seren Gomer, byddaf ddiolchgar i chwi am y cyfryw dderbyniad, gan hyderu y bydd lla- wer o'ch amryw ddarllenyddion ei dartlen gydag aw- ydd a bias, a'i hail-adrodd a'i mynegu i'w hiliogaeth a ddel, ac yn enwedig y rhai sydd yn bresennol wedi eu geni, ac mewn gwth o oedran, heb wybod oDd ychydig am en hen achan a'u teidau, o bwy lwythau y daethant neu y tarddasant allan, o ddiffyg ac awall na fuasai Se- ren Gomer, neu'i chyffelyb, wedi dyfod i'n plith lawer gynarach; etto gall Seren Gomer fod yn gludau o ddir- fawr werth, gydag amser, i oleuo llawer yn Nelieu- bartb a Gogledd Cymru, i ddeall amryw betbau pwys- fawr a dwys, nas gwelsant hwy na minnau erioed y fath drosglwydd yn y iaith Gymraeg o'r blaen, o leiaf er ys llawer o flynyddoedd a aethant heibio, Yr wyf yn hy- dcru yn gi yf gael gweled Seren Gomer nid yn unig yn cystadiu a phapuidu Saesslg, ond y bydd iudi ei llivyr orchfygu gBrtlil-echu yrliyclig amser, ac y bydd iddi drosghvyddo lianesyddiaeth oddiar for a thir yn ddiduedd o bob tu, fel ag yr addunedwvd ar y dech- reu; ac y byddo y rhan amlaf yn N ghymru yn dyfod i fwy o wybodaeth, mwy o oleuni, medfusrwydd, a chyw- reinrwydd yn yr holl gelfyddydaUj yn ei masnach, ac yn ei hafiirywiol alwedigaethau, moesol a chrefyddol. Ydwyf eich gostyngedig was, Gwilym All GWILYM. Tredyner, Mawrth, 1814i LLECHRES, NEU DAFLEN 0 HOLL frenhinoedd BRYDAIN O'R PENAETIIIAID CYNTAF HYD AT ItYWELYN AB GliCFFYOIJ, YOYNT FEL Y CANLYN: Noah hen, penaeth yr holl fyd Japheth, penaeth Europa | Samoth y sei-, vieu illesech brenin Brydain Magus Sarron Druis ? Bai-diis Albion Gawr. Oddiwrth Japhcth y daeth neu y ganwyd Gomer, dechreuad y Cymry presennol. Gwyllt Walia. Yr wylh tichod ni cheisiwyd, neu fedrwyd cael all,-in yr amser y dechreuasant deyrnasu, na'r blynyddoedd y teyrnasant. Am y lleill oil sydd yh canlyn; cevvch bob un o'r ddau. Blynyddoedd cyn geni Crist y deck- Teyrnasant o reuasant deyrnasu fiynyddoedd. 1103 Brutus ab Sylfiua 24 1084 Locrinns ab Brutus Qo 1064 Gwendolen :15 1049 Madog ab Locrinus 40 1009 Membyr ab Madog 20 989 Efrog Gadarn 40 929 Brutus Darian Las 12 917 Lleon Mawr 25 29 863 Bleiddydd 20 844 Llur Lhvyd 40 804 Cprdila 4 800 Morgan ab Gon,orail g 798 Cynedda gg 766 Rhiallon ab Cynedda 46 721 Gwrgan ab Riiiallon 37 684 Sisyllt ab Rhiallwi 49 25 612 Cynfarch ab Sisyllt ) 4 559 Gwrfwydigu tt> 03 496 Porrecs a Phorecs 5 Cyfrwng, neu heb Frenin, (a therfyn y Brenhin- oedd o Brutus), 50 441 Dyfnwal Moel Mud 401 Beliah Brail 2G 375 Gwrgan Farfdrwch 19 356 Cyhelyn ab Gwrgan 26 330 Sisyllt ab Cyhelyn 7 Cynfarcii ab Cybelyn 3 321 Daned neu Danius 9 311 Morydd Greulon ab Daned g 303 Gorfiniaw ab Morydd 9 5 286 Elidur War 5 281 Arthael ab Morydd etto 10 272 Elidnr War ctto .2 270 Owain a Pheredur 9 261 Elidur War etto 4 258 Gorfyniaw ab Elidur 10 248 Morgan ab Arthael 4 234 Eignion ab Arthael 7 227 Idwal ab Owain ""$f 20 207 Rhun ab Peredur 16 191 Geraint ab Elidur an 173 Cadell ab Geraint 10 163 Coel ab Cadell 00 20 143 Porrecs ab Coel O. 000, 5 138 Cheryn (ab Coel) Feddw 000' 1 137 Phylcenus (Ffulgen) ab Cheryn g 135 Idal (neu Idwal) ab Cheryn 1 134 Andreas (Andras) ab Cheryn i 133 Urien ab Andreas 3 130 Eldryd (Eldred) ab Urien 5 124 Clydawg ab Eldryd 5 120 Clydno (Clydna) ab Clydawg g 118 Gwrwst (Gorwst) ab Clydno g 115 Meirion ab Gorwst g 113 Blaiddydd (Bleiddyd) ab Meirion g 111 "yph ab Blaiddydd 3 108 Owain ab Cyph 2 106 Sisyllt ab Owain cl) 104 Blegwryd ab Sisyllt 10 94 Arthmael ab Blergwr 2 92 Eidol ab Arthmael 4 88 Rhydion ab Eidol 2 86 Rhydderch ab Rhydion 3 83 Sawel Ben Issel 5 78 Ptirab Sawel o. 2 76 CapAurabPur 000' 2 74 Manogen ab Cap Aur 4 70 Beli Mawr ab Manogen 1 69 LIudd ab Beli .1 11 58 Caswallon ab Beli 12 42 Thenefan ab Lludcl 23 19 Cynfelyn ab Thenefan 35 Blynyddoedd teedi geni Crist. 17 Gwrydrab Cynfelyn 28 45 Gwaurydd ab Cynfelyn 27 73 Meurig ab Gwaurydd 53 126 Coel ab Menrig "0 53 180 Lies ab Coel 12 207 Seferus 5 213 BaSsian 6 219 Caron 8 226 Alectus .0 g 232 Asclepiodotus 5 262 Coel Godebog 27 289 Cystenit ac Elen Lueddog ioi 310 Custenyn Fawr 18 329 Eyddaf 54 383 Macsen Wledig 8 391 Grasiin 4 Cyfrwng heb Frenin — 36 433 Custenyn. 10 443 Custenit Fynach 5 448 Gwrtheyrn ..0 ..0 16 464 Gwrtliefyr •• 7 471 Gwrtheyrn etto 9 480 Emrys Wledig 19 500 Utliyr Bendragon 16 517 Arthur 26 543 Custenyn ab Catwg 3 546 Cynan Wledig 2 548 Gwrthefyr 0." 4 552 Maelgwn Gwynedd 35 586 Caredig 3 589 Brychwel Ysgythrog, Plegrig, Meredydd, a Chadfan x 24 613 Cadfan • • 22 635 Cadwallon 48 680 Cadwaladr Fendiged .»•. 5 j [ TV\tV§CG10S CYSBU" j 688 Ifol ac Idwal Iwrch 32- 720 Rhodri Molwynog 35 755 Cynan Tindaeddwy 6 j 817 Merfyn Frych ac Esyllt Fodrwyog 26 i 843 Rhodri Mawr 34 877 Anarawd sg 913 Idwal Foel 27 940 Hywel Dda g 948 Iefaf ac lago 25 973 Hywel ab lefaf 11 984 Cadwallon ab lefaf 1 I 985 Meredydd (neu Meredyth) ab Owain 7 1 992 Idwal ab Menrig 0 992 Mcredydcl ab Owain etto 0 1003 Aedan ab Blegorod H 1015 Llywelyn ab SisyUt ac Augharad 6 1021 lago ao Idwal 16 1037 Gruffydd ab Llywelyn (Gwynedd), a Rhydd- erch 1060 Bleddyn a Rhiwa (Meredyth,Owen, a Blethyn) 13 1073 Trahaern ab Caradog 4 1077 Gruffydd ab Cynan (neu Conan Rhys ab r Tewdwr) 50 1137 Owain Gwynedd 32 1169 Dafydd ab Owain (neu Owen) 2.1) 1194 Llewelyn ab Iorwerth 46 1240 Dafyddab Llewelyn 5 1246 Llewelyn ab Gruffydd (acOwainGoch ei frawd) 36 ac Owain Las yn y flwvddyn 1282. Terfyn Llywodraeth Brenhinoedd, Penaethiaid, a Thywysogion Cymru, neu y Brutaniaid.

Imarciixadoedd. I*11-i