Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO BE SOLD BY AUCTION, At .Haverfordwest Qnav, on Thursday, the 24th day of Afarc\>, 1^14, (nnkssdisposed of iate mean time by private Contract), r/¡:- THE CUTTER MORNING STAB, Mirthen 40 Tons, or thereabouts, with Sails and Rigging complete, and ill every resp.'ct fit for sea, having: undergone a thorough repair. She has a hew. Patent Winch and a Brags Fire S'ot; A, lie sale to hr-gílat eleven o'clock. RIGHARD GIBBON, Auctioneer. |T'* ——^ '■ Tillg DAY IS PUBLISHED} in Quurto complete, price 2l. 5s. unbound, AN ENGLISH &I)ICTIONARY, JCNL wherein not only the Words, hut abo the idioms and Phraseology «t the English La signage are carefully trans- lated into NY-e!sll by proper arid eciuivalent NI-ords and •Parases. Dy tile Rev. JOHN WALTERS, Rector of Landough, in Glamorganshire. A very few copies only of this valuable Work remain 11- sold.—This is the genuine Edition cor octed by the Author's own hands; Which is greatly superior in every point of view to a PIRATED EDITION now printing in a remote corner uf the country. Sohl by E. Wn.LT-VVts, Bookseller to the Duke and Ducixssof York, No,11, Strand, London; by D. JENKIN, Printer of this. Paper; and all other Booksellers. IVhcre may be had, just pub lished, The POETICAL WORKS of EDWARD RICHARD, of Vf-tradineiriff, in Cardiganshire, with au Account of jis L>ire in English; with Notes and illustrations, price .'J. od PUM GINI o worn: Nqs fall dizccdtKrf, FE LADRATWYD CEFFYL COCII, PED- J!)L- war hlwydd oed oddiar Calan Mai diweddaf, o STABL EVAN MORGANS, Gwarallt, vn agos Talsarn, yuswydd Aberteifi: y droed olaf bellaf oddi wrlhynyn wyn islaw yr ar i'r iwrl, seren wen facii yn ei dalcefi, a rhawn ei yntl;)n wedi ei dori wi th y giihoren; y mae ef yn Cieil'yl cryr, t) dair i bedair dyrnfedd ar ddeg o uchder: Pwy bynag a roddo Hyspysrtvydd i'r rhagddy'wefledig Morgans, y percben, am y Ceffyl nchod, fel y gallo ei ° a'1" ^hredwr gael ei gospi, iV gaiSf PUM GI.lo Wobr am ei dratlcrth, gall yEvan iis. (Pf Fe, fudyn dyeithr yn lletya yn v gymmydogaeth y rios o'r blaen, ac. yn rhodiaana o ildeutu y dydd tau hwnw; I dyn cyffredin o faiutioli, o ddeutu 28 oed, wyneb cryn dew, cot las a gwasgot o hlwshcoch am dan. Mae He i ofni mai dytt.drwg oed. i efe wrth anghysondeb ei siarad, ac achos i feduvvl aill dauo yn fwy na nebarall; ni w eiwyd o houaw wedi by ny. GwaralH, Mawrth 12, 1811. AR WERTH, TRWY GYTUNDEB ANGHYIIOEDD,  o DAI ANNEDD, y rlmi a adeHad- ?' ?y? yn ddiweddar oi?iii tlii, ac yn dra l1|^tJ dllaCiJ, yii yi? ii[iref Llaarwst, t^ A Ddtnbych. ??y" ^hc'lach a Mr. William Owens, o'r rhag- ,?j,W?d?dref-L!anrwst.. AT DRIGOLION Y MWN-GLAWDD A,l GOROR. ION, l^JlD ydyw y dyddiau hyp yn cWytldiau i urwedd metvn anystyriaeth. Ptwi y inae'r Cleddyf yn I Vindrcchi yn n.gwaed ei tilordd, y mate Anwybodaeth yn y-Hirfipchi vn ngwaed oi fyrddiwn. Ac er, yn beimf, 'mai; yu ofiau marw, y mae Anwybodaeth yn deciireu ei ddinyslr; ctto. nid yVv y diuystr yn ilai sicr riae yn llai i'w ofni. •• Yr Ysgrythyiau Sauctaidii yw yr unig foddion o drefr.iad Diuv i (iicuo dynion. Pan ystyrir d;ifyg dsdion v gyihinyd- opeth o honynt, nis gall yr ystyriaeth lai na clircii fetud. yr yinofyniad anmhrrtiaith diweddar, cnfwyd fed yn y i\vn-glawdd a'i Goror dros BOO o bcrsoaau, ae a#ir>w l?e|il'au 0 drvdtioedd, yn ymddifaid hollol o air Duw. Tra- •cliein, vvrth datiu'eotw^ ar drigolion gresynol y liyd, ni a nid iieb deimladau awfli o o-l<d, o suith; i "yth CJ miliwn 0'11 cydtlonldolion i'r Byd Ttagywyddol, neb gymmahita Rerbyn hysbysiacth, fod l)ir,v, ynei raskM- i wyad, H efli dadguddio ei ewyllys erioed i ddyoion. Ac os net oleuir hwy trwy gynnorthwy. ^an y lirutaniaid, pa tc y troant ell hwynebaa ? Nid oes gan y trueiniaid gresynol un man i dnH, WL dim i Wueyd, ond ynifoddloni i'w cyllwr, scrch cael eu dyteiha yn dragywyddol o eisiau gwjbodaetb. Sefydhvyd 1)11)1 Gymdcithas yn y flwvddvn 1801, yn Llnu- n. ¡!.):da i y Hiltl da j n. gyda golyyg i argraftu y Bihi yn iaithj ii'i anfon i bob cenedl.. i mae petifliu iirawrion, yn barod, wedi eu, g .vneuthur ganddi; ac oblegid mai terfynan y Byd yw ter- fynan gwrthddrychau ei liekisen, y mae yn alw ymniadan penaf y B i-Lit zi ni aid. -Cjrre _(Ii eu hargyhoeddi o ardderofiog- n dd ci dybenion, cynUyrfwyd trigolion G w recsain. i llurtio Bihi Gymdeitiias i'w cliyniiorthwyo i ddwyn ei baincan i lici,. A t.hrrvy annogaeth Bibl'Gymdeithas Gwreesam, Hltrtiwyd Bibl Gyiamanfa dan lywyddiaeth H: BURTON, Y swain, yn y Gegin-ddu. Y mae sefydliad y Gyinnianfa hon yn corpholi y werivi, fel y galian 11 tebgael eu beichio, eisiau tlodion y Gynimydogaetb o'r Ysgrythyrau Sanct- aiJl. Acohkgîd tod Bibl Gjindeitbaj Gwreesam yn rinvymcdig, wrili articlau ei sefydliad, i roi Bihiana Thcsta- mmtau yn rhad, neu am isel brisiae,, i dlodion y Gyniinyd- ogaetb, y ma^ yn yrwhíangos yn dra egJur, os hydd frwenn (Idigoui eu (loulorl, hydd tryjorau Cymdeitnas Gwreesam I gryfach i gy nnorthwyo Cymdeithasarddcrchog Llimdain. Oddi yma gi-i tr fod" y Gymmaufamcwn eflaitk-yn. cyn- northwyo dnsyarthiad o'r Ysgrythyrau i lioll g^nhedlaethau y ddaear. 1 rwy y trefnhid invn y mae r tJav,d yn eyfran- ogi o r un bmtnt a'r j endetig. Ac nid yw yr haeriad mai dyleoswyun y < ytoethog yn unig ydyw, ond dw"aihH disyi- wedd dya.au «wag yw vr Wiad Vn grefyddo! yn gall, nac yn Osturio, Y maey mues mor fudaetn ag y cynn^rs y cYfoetho- a'rtlawd: Nid' y w gwerth ymerodraeth HrydaKy er mor gyiaetijog ydyw, yn dligon 0 t'itüau idori dsiau y Byd. Y mae angen y myrddiynau sy'n aros yn nljir. cysgoa angau yn gahv pawb L wiieyda allaiit. Tra hyddo y pendchg yn rhoi ei gannoedd, y bon- beddig ei ugcinian, y masnachwr ei bnnnau, y crett'twr ei sylttaii, rhoed y weddw, y tlawd a'r ymddifad, trwy gyf- 6 y Gynsntanfa hon, eu ceiniogau a'u hatl"agau.N HI ydw y Gymmanfa yn perthyn i un enw o-greiyddwyr fwy Ilil u KJlydd. Ac hi ddijlai cyfraniadau neb gael eu gwrtiiod s,f gytrit-eu pvahaniaeth mewn pynciau cretyddoL Y inae o'r brasdd pDb djTi-yn abl i gyfranu, rhyw-faint; ac mewn acjios mor fawr iii.1 yw yn bWllc o ddoethineb id cyf- rtmadau lleb. Canys fe gedwir egwj'ddorioaisy^'aeiloi Crist'nogrwydd yn ddilwgr yn y Bibl, er i bob Sectwr ym- lytal yn gyndyn wrthei opiniwn ei hun.—Ac ni bvdd y llyfr •Spruehel hwnw, y llyfr dwyfol hwmy, y credo cyifredimd .ll,n nw. ag 'y mae pob Cymro da yn ei brotlesn, yn waeth i'r tiawd i'w feddiannu, er i Eglwyswr, a Methodist, a Dis. seater, a W estleyan, a Bedyddiwr gyfranu tnag at roddi! WCui eu Henwi a'r un yspryd. y rnaent, 0 basihl, am wneyd yr un lleshad. Ac yr ydys yn gobeithio nad ydyw.y gyin- i^ydogaeth yn lHosog iawn o ddynion mor ddii, :u heg- jyodorion ir.or wgeler, na ewyllysiant roi cynnorthwy, > n eu gillu, I r (Tymmanta urddasol hon. G,y'nHnY!)oii)!I, y mac yn bryd i ddeffroi. Y mae'r am* .eoro;»,Vj^Sa^c&cyunortliWY. A ydych ehwi yn me- -<)dWtman.<id)!ndyben. y map khaglumaeth yn ymddwyn atoeh moj-dirio;i ? 'Pan oedd y gweithydd yn metiiu mewn parthan eiciU o'n gwhid, ac amryw o'r trigolion yn new} nu; a ydyeh ehwi yn tybied mai i ddim dyben yr a^hedwyd chwi? Pnn oedd hQll Ewrop yn Iygll, dan orthrwiU Illieohvr Ffraine; a oedd dim dyben yn cadw .nrydainfyu\1? Oedd yn ddiao-a dybenion mawr hefyd. A tiira y parhao Brydain i yingclcddu y Bibl Gymdcitnag, yw yn !*nghofus genych, i; luocdd Ffrainc, btwyddyn lr Cynhauaf •eddafj oresgj'H lirio^aetli Russia, y* n yi agwedd mwyaf wriii gv> tdi eu gwi?go a dyebryn a phob cam o'r eidd- )l1t yn siarad dinystr. Pan satodd y Russia id o blaid y Hibi GyrndeitJias; safodd Rhagluniaetii o'u plaid hwy thai!. Ar anjrantiad neidi.odd y MBW «r luocdd y gelynion, fe It fe'u hymlidiodd, fe'u diuystriodd, fe'u gQrch- -?ymn)yf?;?, v mae Duw o blaid y Bi?,l Gymdeitha?.— Y.??'' <fpnau vn ymladd dros ei bamddiitynwyr. Deuwcb "y"0.-thwi? ,? Gwnaed pob un yrhyna at!o—a 1)? dd ? gvdag pf. .s THOS. EVANS, Ysgrif-raglaw y Gymm?nfa. 1 ??'FC)nwdd,Ctw?L??.?S.!?.. J WOOLLEN MANUFACTORY. TO BE LET, ANI) ENTERED UPON AT BIAY NEXT, A WOOLLEN MA XI." FACTOItY, called •.TRYFAN FACTORY, situate within four miles* of the Town of CARNARVON. It is worthy the aliente_in.oi any person wishing to enter into that line, having a constant stream of water. The Machinery are complete, on th?b?!. plan, which consist of two Cardi:? Machines, two single Looms and one double, with pro?rGt'ers ? eac .d three Spinning Wheels, ail in excellent repair. -A i ?o, a complete FULLING MILL and D?P-tIOUSF, if required. — and -FOUR comfortable DWELLING- HOUSES adjoining. Apply to John Griffith, Tryfan. CA iiMARTii EN SH IRE. Notice to Creditors and Debtors. ALL Persons having any Claim or Demand r? on the Estate of JAMES THOMAS, late of Aber- doynant, in the parish of Han-adwrn, Cient. deceased, are h?rpby ?o take Is otic.e, that unles they wiH send an A ceonnt of fheir respective Demands to Mr. Jones, of Llwyndewy, or Mr. T. Morgan, of H;Ui?adock, on or bet ore the 7Ui day of April next, they wiU be excluded any benefit from the of A it I-, t, tiiey I'V ill beexcluded an y benefi t f? oin ti?e And a!: Debts due to the said James Thomas, must be paid to either Mr. Jones or Mr. Morgan, or they will be proceedcdagainst without any further notice. —- Ni V. VDI) El GYHOEDDI, Pris Dinj-geining', neu 128. y Cant, IJTANF.S BYR CYMDErmAS BH3LAU JOL BRUTANA.IDD ac 1EITHOEDD ER KILL. Argraftedig ac ar werthan n, Saunhkrso^, IJala; ar werth hcfyd gan yramrywioi LIyfr-werthwyrynNghymru. Y mae y Traetliawd bye ban hwu yu «leilwng o suivv yr amrywiol liibl yii y Dywysogaeth.—Y mae i'w gael yn Sacsneg gan Mr, J. Hatchard, 1!\1, Picea- dil.)- Mr. I'B. Seeley, HiJ, Fleet-street, Llundain; aclian D. S. Yr elw (os bydd dim) a roddir at y Bibl Gym- deitbas. A. IIAI)CI,IFFL, • Per-UjsieiMr, Gvcefther Te, a CkanhivyUwr ISLAND-HOUSE, WUTH Y FARCHNADFA, ABEHTAWE, IYDTI) yu os-tyngedig liysbysu i RAVSMYN. ac eraiil, ei fod"ef wedi newydd* derby ti A mliira mav. r o If A OA U MEILLION (Clouer Seeds) go ran, pa rai, o ran eu hansav/dd a'u pris, y mae ef yn gobeithio y bydd iddynt- roddi pob boddlonrwydd. Mawrth 18,18L1. HYSBYSIAD. YMac Percbenogton SEllEN GOMER yn hys- J!. bvsnvn barchiisi'wTiin'scrifwyr (Subscribers) lliosog, j y bvdd mis oddiar pan ddechreuwyd cyhoecali y Papur hwn wedi i ITis od,.Iiii- o'r mis hwn; ac am fod v draul o ddwyn vmlaen waith o'r fath hyn, yn neiilduol dros y chwe' mis eyntaf, yn fawr dros ben, gobeithiant na thrain- gwydda eu t^yfeillion, tra y deisylir arnybt tod cvn garedici>d atlmln i'r Goruchwilwyr yn engwaiianolgymmydbgaethau, yr hyn a fyddo ddvledus arnynt ar yr amser uchod. Danfonir hybysiaeth i'r Goriiehwilw, r mewn amscr cyf- addas, o'r hyn sy dd ddyledus ar bob I'tin'scrifydd.

-j Dydd Gwener, Mawrth 18.

GORUCHW YLWYR.

YMDDIDDAN PECHADUR AI ENAID…

|AT GVIlOEDDfVR SE, - I

Family Notices

" - LLONG-NEWYDDION.

.MARCHNADOEM) cARtREFCK: I…