Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

---.1 LLU¡DAIN, SAOAVRN, MA^VRTH…

[No title]

[No title]

"I II1}!?gJi.-. I

I-GEIRIADUR BYR. II1: -----?

1-IBALM O GILEAD SOLOMON.

News
Cite
Share

1 -I BALM O GILEAD SOLOMON. YMae yn am)w? fod amryw anhwvlderau'r f}t corlf dynol yn cael eu mau gan afradlonrwydd yn 'Irn,?er d, a tlirose«diad .gwai-tlms o'r riieolau a? 'v mae caliineb yn eu nodi aUan < r dn??-iwch i?chyd a?e'- gosod sylfaen ein iocs hir a dedwydd, gydag ansawdd- gref a Ciiadarn. Aid yw bendithion iecbyd vn cael ci colli y ) .rllt na; )'wae I'rofiadan 1){,i1\1sY",hnos ett a'r dyoddefydd annedwydd yo I'drY!"1 0 laln<vkh. Y11 ]-by amI oc;l ii yn oter am toridiou adwellinnti Y m1. ae'r Or. Solomon, o Liverpool, vn eviiim«r^.i vnv; GO Mi IA I, HALM of GILEAD i bawb oY rh^Vmae ansawdd eu oyrd wedi adfeilio o achos anghalline^ iiaewn ienrnctyd, L'f holl rai sydd a'u gev. vniou ^n fiin o aeho# llawer o tyfyrio, neu ymarfer goriawdA A gwirawd ("plrits > Ci'yfion, tea, neu go (fee, yn gytla! ag i'r rhai wedi gwamv.i trwy hir breswylio ruewn ardaloedd twymion <.it: afiac-l:; yn inhob UiI o'r cy fry w auagylcbiadan t. dr,. all. yii c-fl'eitfiiol,' g-an dynau y 111 ag oeddynt wcdi llacsu, a ehryfaa a by" wiocac rxnsjr.vdd y corlf.. r amrywiol anhwjldcrau pertliynol i'r rhywdej (fair a ddenant yn ddigvfrwiig daa'awdnrdod" vr a-Gervd.' hwn; acy mae Ihvvcr o bendefigesau cyfritbl v/edi prd: ei fod yr ychwanegiad meddygnl gorau i'r bwrdd ymdmsio a" g-.vrddasant erioed eg ef; i gyfnsrthu'r yybryVloedd adTc il- iedig, chwala doltir y pen, hurtrwyd«i, a iieSgeiid ar rtii grt u bywiogrwydd hyfryd, ae ymlid -yir.aith'drvinfr" vdeJJT y mae yn rlioddi eysur J. i:en!i i'r 11O!} gorll'. Y 11 j-o gleiydau tryir.frydol ag vii Corr- dym, dml yr enw jjenaf o resynoldeb dyiiion ag sydd- yn arnddifaid 0 ieciiytl lill),C r auliwylderau hyn y-n "deiHiaw o!t fafh nnu-ywiacitr anfynegol a chytl-blet'aol o aehosion Fd y hyddai yn ar.- miiosibl, pc byddai hyny yn wi-tld yn angeurheidiid i'w ciiwiiio ailan it o I'a ti)dd ly) rii, advvcioir ac fe deimlir eu heifvMthiiiu yn )-hy dda, Vn mhiitjj. riianfawr 0 dcJyuo/ryw; acargyfer yr e/'eithiwu ^Vii,-g«Uir iiaere hrb fyned y tu draw i'rgvvir, mi chafsvyd mh teikiv" iniaeih erioed yn rhagori ar, neu vn fws' eiilfawr ainei eiieitiiiolde.b i:(i CORUlALJi ILM of GlLRAD y Dr. SOLOMON. Y mae Iktwer o'rgwelhadan agyxnmrraiarrt k trwyddo eu hargr.dH; yn jnhoh papur newy* ddiou ya y er annogaedr i'r'cystttildiedig i yirtarf'tr. a piiann yn yr art's r b feddyginiaeth', yr sydd mor uJdog \n • gwcii}i iachad trWyadi m^w n pob-aelios' o ily Y mac tyb yn fty-iiu fod anhwyldersiu g.^v"vnavvl yn fwv; •eySyedin yn lvferop yn mvr njig y buont ar mijunser arall ( pMM(lntit-!tyn y'n bClmf :'r?:)?nodd !Hmanh yn:md syd:l  Itvnu yn yr.u?n«?! ??des?r )?. Y ?'yn ?! ? 1 end sicr, inai pa belief yr ym;ul:w<mi oddFluth S'mintd a r 11 y nt li ed ro 1 d e r y n. ein lUiui.'ieth, a piu; fnyaf u alwrthuUl () yin-arferiadau iarlnis i'r amvcrwch ag sydd yn cydfyned adifyrweh teuluaidd,mwyaf gyd'fydxl eji'aith pob cyfeiiio; meddygol, yn gwanart V mae anhwvl- derau'r Se.wy«an y* ddygwyddiadol i'rddauryw (rwrryw gwahaniat-tii hyn yn imigveubod yn fenjicnidd o herwydd tyaerwcii ansnwd'd eu cyrtf a'u dull ■tyiferarh a fyw, yu fwy amI a uag yn y rhy w anu-L Achlysnrtr gvvendid yn yr ansawdd.ewyuawl, och ii < y'n\v fvnyti'i gan alVertlnsrvrydd yn v naijl ryw, a gorinoddaii try thy 11 yn y flail. r/arwydd muyaf cyllredru o'r an- hwyMer hwn yw ofn angaii yn brnaus, yr hwn sydd yn cerdded trin Y'r holl ansawdd ewynawl a'i elleithian ältJytr- •ol, gan ac vn eviihvrfu I i'r dinystrydd hwn y mae miloedd wed, synhw yn aberthait yn fl'yrnigrwydd ei lesmair, yr hyn sydd yn gwnenthur v dynion annedwydd sydd dan el ),t,. anwada), ac yn anamyneddgar, yn dueddol i redegoddiwrtn i.iii ine(l(.iy g at y Hall; a hyn yw'r rhoswin pa ham y maCJ; t mor anfynych yn cael budd oddiwrth un s an na fcddant !wyifryd)?:wydd digor.ol t !ynu wnIl mm ne3 callo amscr i dd ? yn ei t?aich prindd. Y Cordial It aim oj Gilead anghydmarol hxvn yw'r ffJJ'/n-? iniaeth fwyaf ccti?dh? ac ct)eit)<Mt a gaiwyd erioed at a?- sawdd wau a dm ilfn h "r co:-? ?M t-?:'d gnlvvg, lieu ? <'udid (,of i?tdfr ysbrvd, ('rvnd?d a '-dychryniada'i'r meddwl ?wcndid ystk'naidd fN?Mc?, a phob :mhwY!dcr araB a? ;)'n eyfo(fi oddiar 1ae"iad F ansa\;d1 t'wymiwl, y rh'? y? a rai ydynt yn ca:?yM .??t.ynth.-droL'o, d.-v,? 'fM-hed<i/ .'1 diUVff gofa.1 am aogenrhodraa 't-<yf!, ??dd??hywyd Mo? nydd, e.sleddol, a 'ny y.?r, y ,nacr ?'M?M? ??K ),wu wedi sefydiu yn gyllreduiol ei ellhfth adferiadol, a ?'Hn- .? g^wirei !:ytnfynn:Mi? y pcnafo'rraHactiadaHa?M? olraeimad meddvgo! allan erioed, fel hrhdithkm i ei?? fYW, a gwrthweitiiydd i rp?yooMpb dyaok Y n? m?u'?i yraMr IWI! yn byw yn v taU- t<YIl. f('I¡Jn rJydd v dechreuasant ?VtnmK'ryd I, ? ]*,)I, It,,$ ii ac vn mwwau henditnioii jt-eiiy d. y rhai mown modd am.r,.? a ailiisent fod wedi syrtlsio f,cli) d? v r!iai nl( abelth. au ian^hallineb bove ieuenetyd.. t ?ll -Izlzil".Se;7ol, yii abeltt, ji.'zr"YirnachanesIOHo'r !werd:ùon, yrTnrlia Ddwyft'ÍI:io}: a(..rU?i?., G?any, Ha??.r? Berlin, H?n "J ,na.<-a, Amenc? ??ay, Sweden, a Denmark, y rbaioH a ?ytunan na c!.aMd Un mcddyr,iniadb <'w<.d a ddypvytl ? ? Lcdydd hyny y fat'i v?rth.ad chwvdd ac iiiiariert)l.- ll,fi-au'i Totft-ydd ( f'ustow^oussj J yn Lhuidain i a t ll .i- vrrpooSl 1 fio<d mwy o r meddyginiaeth hwu vri ca?ei yru' .d liii,ti %,ti (-at-t ei y iroi- ili, F. 0'i ll()Il fMd" gi!!i ztctiiau erjill a"u Ystyrir  fc! y'ca?hf'Uad Ysi:r:rir y Cordial Balm of Gilead yn awr fcJ y-cal.1 mwyat a gafwydallan yn nghof dyn; y mae yn ?darn, Y? ddzmwmd, ac vn fhisns; y clod hmm ajs yehv-ancr >1 :Úoddir | »'w awdur a'i ddyfeiswr(Dr. Solomo»,-o I.iveij.ool) ?.? "I:: i'w,Lw(tur a'i d?lyt'(,isNi,r (]')r. SolotnOll, 1) %v -N.  ?xydd wedi ci roddi i'r p.rn.?daH ucht'?fa'r kylaf o'r beb! } ?yda?- fath I?yddi?nt dedMydd a pharaus^—\ mac .???! {? wyr y nM'ddy?'ni?th hwn, y ''hm ydynt I?wcr lliosoeac-U n? a wybuwyd edocd o'f htac-n, yo mcthu VH fynych u't ';acJ m(}f t'bn,;y(d a: y b):dù()'rdlw am claw}; ac y ma' .?,ii deiiwii?, & c 6Etrel?iii yn m,d ell11 yi., it f'O'" cyn ?\utfd »R Y ?'?? ?w? gan CU bod wedi el4K4,l.? cj-htcyn?n'antdanyRt. -I 'A r wertii gan Jenkins, -.t,, Edinonfl ?Nbertpw-v; acEvaE?Ci?yfy'-dd)!); NMth.?t?rhonddn; P::in<r? >Vn\\ham ? jt?'?b f.M?thydd Medd?iniacth ar;dj; pri? n$;y gwstrekud, neij bedair ntc?a un\?strci deuiuaidd pri^,  ?&. wrth yrhyn ?e arbedir- Us. aV grhniu ?'Stm? So??o,; UvprjKX??' wedi eu Cerlio sta?np, ?- Y m:i(?r Dr. Soioino? yn dJgwyl, pan ynKyE?horip ag ef tnyy lythyr, i eaef'ysgrifVarfauydd (bcsrJt Hit) a)n un bunt yn y vfhyr, '?fd) ei ?yt':brwy<Ho feV hy», Money Letter, 7?f. &<?MMM, (<?e<M? ?/OKM, !?/' i?'MpeM.—?<? double pos4age." Cyfarwi/ddiaditu ciflj i-editwl i gymmeryd y Co-dial Balm i q/?Mj. Yn tnhob achos ag y gweinir y Cordial Bilm of Gilead TN eUUr pan. y gorcii.yn,;nynir i'r gwrt»wyneb gan v Tywysydd i lechyd"), cymtnerer o ddaiionaid lhvy dê. kinaul lh'yy bwrdd f table spoen) yn gyfatool i oed ac Ili, sawdd-corl'fy dyoddffydd, banner awr cyn hnAwyd (break- fat), yngliyleh un-ar-ddeg o'r gloch, jinmjyn y prydnawn ac ynghylch awr wedi swper, wrtho ri hur neu Uiewn llonJ aid gwin-wydr (wine glass) u ddwfr, gwirgwyn J1 neu win