Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

---.1 LLU¡DAIN, SAOAVRN, MA^VRTH…

[No title]

News
Cite
Share

I.U;N, II. Ein dyledswydd ofidus yw hysbysu yTnosodKHl aflwyddiannus ar Bergen-cp-Zoom, (Holand) gan y 1 luoedd. Biutanaidd, dait Syr T. Graham, yr hwn aganlynwyd a cholled ddirfawr. Cyn- nwysir yr hysbysiaeth swyddol o'r ymdrech hwn oddiwrth Syr T. Graliani, ):1 y Liys-argraff an- .il -foi o Ia gj'hoeddwyd gan y Llywodraeth y bore hwn. Crynodeb o'r hwn a gaulyn:- SWyiini.K-'it liHVFEL (WAR DEPARTMENT,) i I l l (!,) l Daeth yr Uch-gadpen, yr Anrhydcddus Jas. Stanliope, i'r ddinas a chenadiaethau oddi- Ii wrth Syr Thomas Graham, y rhai a amserwyd y 10fccl a'r 1 leg o'r mis hwn. "My negant ganlyniad annedwydd yr ymos- it wnawd ar B^rgen-op-Zoom, gan ran o'r fyddin F utanaidd, dan ly >vyddiae<h y Cadfridog Cooke, yn y nos yr 8fed o'r mis hwn. Gwnawd yr ymosodiad gan bedair rhes 01 filwyr, yr hwn ar y r-ynnyg cyntaf a fu (La llw-yddiannns, 'i'reiddiodd dwy o'r rli si i'r arnddiitynfn, a meddiannasaiit y rhagfnrian heb fawr colled. Oad syi tiiiodd y thesaswyi a nhrefn, o hei wydd colli o liolli ei blaenoriaid, y rhai a laddw i d ac a glwyfwyd yn yr ymdrech, a gwanha'vyd yr un ddeau trwy gol!i o honi ddy- doliad o'r gosgorddion a bertnynent iddi, y rhai a dorwyd ymaith, ac a gymmerwyd yn garchar- orion, gan y gelynion yna adnew uldwyd y gw rthwytiebiad (gan y Ffranccd) gvdag egni ychwanegol. Yr oedd ein miiwy r iti wedi niedd- lannu portlr (gate) Antwerp, ond gwelsant yr angenrheidrwydd i gi!io oddi yno pan (iluodd y I bore drauoeth; ? gorfu ar y rhan fwyaf o'r llu- yddwyr aaiosasent yn y lie roddieu hunain fynu .,I.' 01 y n garcharorion rby fel, ar ol gWneuthur y gwrth- wvnebiad niwyaf awrol. Bu'i- goliell y-n* yr ymosodiad hwn yn llym- dost; dyoddefedd llawer o Swyddogion enwog. Y nmhlith y lladdedigibn y mae Cadfridog Core, ) Milwriaid Clifton, Mercer, a'r Anrhydeddus J. f M'Donald o'r gocgorddion, a'r Milwriad yr A-i- rhydeddus Geo«ge Carleton, llywydd y 4-lain catrod. Clwyfw}d y Cadfridog Skerret yn Hymdost, a g wna weI ef a'r Cadfi ic'og Coolie yn I garcharorion. Y I' oeddid yn gadael (pan ddaeth yr hysby';iaetho Hciand) fod 800 wedi eu liadd, ac 1,800 wedi eu cymmefyd yn garCharorion, I gan ? umvy' c'yn lawer'o rai clwyfedig. u Ar y ICfed o Fa wrth, gwnawd cyfundeb â.. Rhaglaw Bergen-op-Zoom i ryddhau y carchar- orion: i yr lioll wyr nad oeddynt wedi eu dwyfo yn Hymdost i luestai (canton- ments) y Bvutatfiaid. Y maent 1 ddyfod i I Loegr ar yr ammod o bekiio gwasanaethu yn er- byn y Ffrancod, hyd oni gyfncwidir hwy yn rheúlnidd.1 "Dyoddcfodd yr amddift'ynfa Ffrengig yn ddirfa wrar yr ymosodiad yn y n' «, a dygwyd dros gant o lionynt.ymaith yn garcharorion gan y rhan hyny o'r fyddin Frutanaidd a giliodd y;i ol mewn diogehveh." Cynnwys Llys-argraff nos Sadwrn yr hysbys- iaeth swyddol a ddanfonwyd gau Arglvvydd Burghershf am lwyddiant diweddar y Cyngreir- wyr yn Ffrainc, sylwedd yr hwn sydd mewll parth arall o'n papur. Blin genym glywed fod byddin Aw stria mewn peth cyfyngder o eisiau lluniaeth, yrhyn a achlysurwyd gan fuandra ei chychwyniad, fetnaaHesid ar gyfrif hyny sef- ydlu y trysorfeydd angenrheidiol yn ddigon buan. Y mae hanes swyddogol oddiwrth Arglwydd 'I Welington hefyd yn y,Llys-argraff. Ar y 14og 0 Chwefror, gyrodd yr aden ddeau, dan. Syr R. Hill, allorsafwyr y gelynion i nie-No, oddiar yr afou Joyeuse, ac a ymcsodcdd ar eu sefyllfa yn Ilellette, o'r hon y parodd i'r Cadfridog Haripse (Ffranc) gilio gyda cholled. Cycnwynodd by- ddinan y Cadfr. Mina (Yspaenwr) yn nyffryn Bastan un dyJd tua Baygorcy a Bidarray a chauwyd tramwyfa y gelynion i St. Jean Pied de Port n Syr Rowland jlill, a gwarchaeAvyd ar yr amddiffynfa hono gan I y milwyr Ys_paen- aidii rhagddywededig. Parhaodd. Syr It Hill ymlid y gelynion ar y 15fed, y rhai a gi.liasent i sefyllfa gadarn o llaen Garris, lie. yr nnodd dosparth Ffrengig y Cadfridog Paris (vr hon a alv/asidyn ol, wedi caeto honi orchymmyn i tua pharthau nesaf i mewn- Ffrainc) a rhai 1hi oedd ereill, a Hnrispe. Gcrchymyn wyd i'r Cadfr. Murilo a'i ddosparth \spaenaidd, yn ol gyru mewn allorsafwyr y gelynion, gychwyn iua tit. Palais, mewn trefn i droi aden aswy y gelynion, a'u rhwystro i gilio yn 01 at' hyd y ffordd hono, tra y buasai dospa rth Syr W. Ste- warf ymbsod "ir eti tu blaen. Gwnaeth y llu- oedd hyn y rhuthr mwyaf gwrol ar RefyUfa V I gelyuioi), yr er pi bod yn byijou o gadarn7 I a luihlawer o golled, Parhaodd y frwydr hyd wedi tywyil nos; gwnaeth y gelyn.- ion amryw gy-Vnygiadau i eu sefyllfa, •ondgyrwyd. hwy rIi 01 bob cynnyg gan y jtiaill y 3111 0 1 catrod. Cymmefwyd deg o swyddogion, ac yn catr ( I Z, ngrlyich dau cant o garcharorion. Cliadd y gelynion d> os yr afon ar nos y 15fed gan ddiny;,trio y pontau, y rhai a adgy weiriwyd yn fUJI), a chroesodd Syr li. Hill ar yr USeg, ae ar y 17eg gyrwyd y gelynion dros y Gave de Mouleon, ac yn y nos ciluisant dros r Gave de Oleron. Y mae y gelynionWedi ileihau eu rhi- fedi yn Bayonne.wedi'r lJeg, ae wedi cilio oddi ar du deau'rafon iVdoni', uwchla w'r drcf.

[No title]

"I II1}!?gJi.-. I

I-GEIRIADUR BYR. II1: -----?

1-IBALM O GILEAD SOLOMON.