Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

.LLUNDAIN1 -

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

FFAIR NEWYDD, LLANYMDDYFRI, SWYDD GAERFYRDDIN. RHODDIR hysbysiaeth trwy hyn, y bydd -n FFAlit i gael ei chynnal yn y Fwrdeisdref uchod yn ftynyddol, ar y PEDWARTBDAR BDMTHEG, a'r Vofjn- FEp o Fis MAWRTH; y dydd cyntaf i werthu Anifeiliaid Cqrniog a Cheffylau; a'r ail cIdjdd i werthu Mocit.-Cam- iateir i bob math o Fa^lerraeth (MerciiaiiditeJ, gael eigyn- nyg ar werth, ar y-ddau ddiwrnods Can fod y pedwarydd ar bamttieg o Fawrth yn dygwydd y fl^vddyn hoar ddydd Sadwm, o ganlyniad cynhelir yr ail Ffalr ar ddydd Llun yr unfed ar hiipin. Anvyddwyd yr 31ain o IonaT, 1S14. SACKVILLE GWYNNE, Yswain, Penswyddog. I Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, y rhai ydym I Fasnachwyr mewn Anifeiliaid a Moch, yn yuinvymy dyfod i'r Ffeiriau rhag-grybwylledig. David Jones, I Daniel &'?M?!</e?, John.folies, I Daniel Jones, I David Evans, I Rees Prickett, William Jones, Thomas Williams, Allor, David Price, Berhbrook, David Davies, Cwindu. LLYFRAU CYMRA EG A ARGRAFFWYD AC AR WERTII Gan JOHN EVANS, Yn Mketryal B;crdeis-dy Caerfyrddin; Ar werth hefyd gan D. JENKIN, Argraffydd y Papur hwn, a J. HARRIES, yn yr Heol-fawr, Abertawe C. LEWIS, Aberteili; J. JAMES, Aberystwyth Jos. RICHARDS, DoigeUcy; RICE REES, Uanymddyi'n; I a FRED. EVANS, Llandilo. 1. Y BIBL TEULUAIDD, gyda Sylwadau ar .I poh Penaod, ac Ys?rytttyrau cyfetriot ar YmyI y Dail,?an y diweddar Barch. Teter WUIiams,pris .?i 12s. heb ei rwymo. 2. Y BIBL SAWCTAIDD, sef yr Hen Destament a'r New- ydd, gydâg Ysgrythyrau cyfeiiiol a Sylwadau ar Ymyl y Dail, pris 10s. yn rhwym. 3. i 1 BIBL SANGTAIBD, sef yr Hen Destament a'r New- ydd, gydflg Ysgrythyrau cyfeiriol a Sylwadau ar Yinyl y Dail, gan John Uanne, pri! 12s. 4. iilBLAU ereill heb S'ylwadau, pris Is. 2d. 5. TESTAMENT NEIVTDO, gyda Sylwadau ac Adnodau cyfeiriol ar I.-iiiyl y Dail, gan y diweddar Barch. Peter Williams, pris 6. wedi ei rwymo. 6. TESTAMENTAU ereill, pris is. 6d. 7. Y Llvfr C yntaf o ESPONIAD Dr. Gill ar y Testament Newydd, y n hedwar-plyg, inewn w vth rhan ar liu-ain s-i-lit yr un, neu £1 14s. yn r i%-ym.-D. S. Y mae yr Ail Lyfr yn yn awry Wasc, ac yn dyfod allan yn rhanau misol, Is. yr llil. 8. Y Llyfr Cyntaf, yr Ail, a'r Trydydd o ESPOXIAD ar y Testament IVeivydd, gan y Parch, G. Lewis, D. D.; pa rai a ellir eu cael yn rhanau, swllt yr un, mor fynvch ag y myujr. Y mae y Llyfr cyntaf yn werth 8s. 6d»; yr ail yn 10s.; a'r trydvdd 8s.; a'r pedwervdd vn awr vn v 9. ESPONJAD ar y Rhufeiniaid, gan y Parch. G. Lewis, D. D. mewn wyth rhan, swllt yr un. 10. ESPONIAD ar Bump Llyfr Moses, gan y Parch. T. Jones, l gynt o Lanpumsaint, yn wyth-pfyg, pris lis. 6d. mewn byrddau. 11. BASES WLADOL A CHREPYDOOL PRYDAIN FA,,vR, o'r amsery daeth y Brutaniaid i wladychu iddi gyntaf hyd yn bresennol, gan y diweddar Barch. Titus Lewis, pris 10s. 6d. wedi ei rwymo. 12. CANWYLL Y CYMRY, sef 6waith y Parch. Mr. Rees Prichard, M. A. gynt Ficer Llanymddyfri; vnghyd å" Ychwanegiad rhai Lloflion o Waith yr an A wdwr, o Gasgl- iad y Parch. Mr. Griffith Jones, Llanddowror. Hefyd, Hanes Bywyd a Marwolaeth yr A wdwr; ynghyd a Rlia"- ymadrodd helaeth at y Darllenydd, a Chynghor i'r Llyfr, gan Blr. Stephen Hughes, gynt o Abertawe; gwerth 65. wedi ei rwymo. Y mae y liyfr hwn wedi ei argraffu a lly- thyren fras, yn wyth-plyg mawr. i3. GEIRIADUR YSGRYTHYROL, yn bedwar llyfr, gan y Parch. Thos. Charles, o'r Bala, pris £2 10s. mfewn byrddau. 14. GEIRLYFR SAESNEG A CHYMRAEG, gan y diweddar Barch. William Evans, wedi eiddiwygio, ac yclrwanpgtl tua Mil o Eiriau ato, gan y Parch. Mr. Richards, gynt o Lan- grallo, yn swydd Forganwg.—Y mae y llyfr hwn yn cyn- nwys pob gair angenrheidiol tuag at ddarllen awduron Seis- nig; nid YIl unig te, roddir Cymraeg cyfatebol FrSaesneg, a'u haml arwyddocaad wedi eu gosod mewn trefn briodol, ond hefyd y mae pob gair Saesneg wedi ei acenu, i attal swniad anaddas: y mae rhan-ymadrodd pob gair wedi ei osod, ac awduron priodol wedi eu Cyssylltu, He y mae angenrheidrwydd. 15. GEIRLYPR SAESNEG A CHYMRAEG, gan T. Jones, o Mold, yr ail Argramad, gydag chwaneg\adau a Diwyg- iadau. vn ddu v ran, pris 4s. y itian gvfltiii, a 3s. vr ail. neu ar bapurgarwach, 3s. y rhau gyntaf, a 2s. 6d. yr ail. 16. GEIRLYFR SAESNEG A CHYMRAEG, gan Thos. Evans, pris 7s. mewn byrdday. 17. GEIRIADUR CYMRAEG A SAESNEG, gan Win. Owen, F. S. A. ynghyd a Grammadeg Cymraeg, yn ddau lyfr, pris £ 3 1&. 6d. 18. TALFYRIAD o Eiriadur Cymraeg a Saesneg William Owen, F. S. A. pris 7s. 6d. 19. Y MEDDYG ANIFEILIAID SAESNEG A CHYMRAEG, yn cynnwys darluniad cryno a chywir o'r amrywiol Anhwyl- iadau i ba rai y mae Da corniog, Lloi, Defaid, a. Moch, yn fwyafagored; yn nghyd h'i- Alodilion goreu o Driniaetii ag sydd hyd yn hyn yn adnabyddus; gall Isaac Wyke, Fie. ryllydu a Gwerthwr Moddion Meddygol, pris as., mewn byrddait. 20. HANES PEEIDIAU Y BYD CRISTIANOGOL, ynghyd ag Annogaeth i hynawsedd crefyddol; at yr hyn yr ychwa- negwyd, Golygiad ar Atheistiaeth, Deistiaeth, Tneophilan- thropiacth, luddewaeth, Mahomctaniaeth, a Christianog- aeth; gan John Evans, M. A. Pen-ddyscawdwr mewn, Athrofa at Rifedi pennodol o Ysgolheigion, yn Pulin's Row, Islington. Y degfed argraffiad, (yn Saesneg, yn v fluyddyn 1807), wedi ei helaetini a'i ddiwygio; ynghyd a Thabl Gottadwriaethot o'r dygwyddiadau hynotaf mewn Hanes Eglwysig, o enedigaeth Crist i'r amser presennoi,, pris 4s. 1 21. Y RHYFEL Y SBRVDOL, yr hwn a wnaethpwyd gan Shaddai ar Diabolus, er ennill yn ol dref Mansoul, gan y Parch. J. Bunyan, pris 2s. 6d. mewn byrddau. 22. TAITH Y PERERIN, dan Gyffelybiaeth Breuddwyd; yn yr hwn y dangosir, 1. Y modd y mae pechadur yn cych- wyn, neu yn dechreu ei daith o'r byd hwn tua'r iief,),.Id. 2. Ypervrrion y mae ef yu gyfarfod â hwynt ar ei daith. 3. Ei ddyfodiad o'r diwedd i'r wlad ddymuuol, neu y nef- ode., mewn diogelwch,gan y Parch. J. Bunyan, pris Is. 6d. 23. TAITH CHRISTIANA A't PHLANT, 0 Ddinas Dvstrtw tua'r Ganaan nefol, arol « Phriod; yn dangos am y hlin- derau mawrion a gyfarfu a hlVYllt ar y ilordd, a'u dyfodiad diogel o'r diii-edd ir wlad ddymunol: set yr ail ran o Daith y Pererin, gan y Parch. J- Hunyn, pris Is. 24. TAITH Y PEREIUN, fynediad Dyn trwy'r byd hwn i'r un a ddaw, dan rith Breuddwyd; yn mha un y dangosir yr amrywiol berygloa a r rhwystrau a gyfarfu ag ef, a'i oruchafiaeth yntcf ar fyd, cnawd, achythraul; yng- hyd <t I ddedwydd ddyfodiad i'r ddinas ogoneddus, aLr Jlaw- enydd ft'r go" oniajit a gafodd er ei dragywyddol ddyddan- wo- yn y ddinas hono, gan y Parch. J. Bunyan, pris Is. ?lor' Y RHEDEGWR YSBRYDOL, neu Bortreiad o'r Dyn ag  yn myned i'r Nefodd; ynghyd &'r <tbrdd y mae yn rhMpg ynddi, y nodau y mae'n myned heibio iddynt; a rhai cyfarwyddiadau i red eg fel y cafler gafael. Ilefyd, Llytliyr at bob dyE 0!Pg ac esireulus- gan v Pardi. J. Bunvan. pris .1s. 6d. 26. GWELEDIGAETH Y BARDD Cws»t; vn cynn?. 7 GweIed?aethcw?ybyQ. 2. Gweledisaeth angeu 3 Gvv,- ledigaetii umru; gan L- llis A t ba un ?cs?' wanegwyd. Myn?tad o'r &e,rlaU mWyUt aanealladwy t-Y gWy gwaiw, pris Is. ? Ft-?HOKAO lACHAWDWRiAETS; neu Am??-niad 0 Athrawiaeth Gms;sef, Bjr Draethawd i Lyfr ac?jr Traetoawd ar .Etholed¡aeth a (?.ihudedioaeth, a He- ?et?ydd yPrynedi?th Gnstianogoi;" ?B Jones' Gweinulog yr Mecgyt, pris Is. 28. BYWVO JOSEPH, MAB ISRAEL; yn wyA H?r A fwnad^ra ?a?f, i ddenu m?Hau dyuU bn ieuaSintLc Li garu yr Y?ythyrau Sa?ctaidd. ?n S?? Mac?W€n,M a gy?Hthwyd .'r CyTnrapg gan yoSnJEva?' A?nedydd Meddygiaia<?; prisis. 6?.?,0,?? ±.. An ENGLISH AND W ELSH V OCABCLARY, Mane?"v Gu.detotbe ancteut British Language; by ThJ?s Evau To winch )5 prehxpd a Grammar of me 'els'Language; hv wnias ic?'iards; price 2s. 6d.- 30. YR EOS; sef, Gwalth Awenyddawi Mr. Edward Richard, o Ystrad Alcuhg, yn swyddAbertciS.-?. R,,? ?' ??.i-gerdd. 3- C^nyBont 4.AtcbiGany rdd. ?7 1.,)rt 4. A tel) i GIA. v Bont. 5. Emyn, x'ieu I^ fymn. 6 Ma.?i.ad lorwerth IU? siart, ynghyd a N oJau ar odr?r dail; pris 6d.'a 31. MYFYRooD AR }rHoEs AC ANGEU, a y?rifpnw?d mewn Myn?ent yn y Wlad, yn mryg yr h?yr, w"d? drli o ?u?Gray, jai? y Parch. D. D?ies, Ca,tdl H}wel, Jr ail argraffiad, pris 6cli. S2 CATECISM EGMYTS LOEGR, a gafodd d ymmeradwyo gantTymmantaoiphrrt Eghvyswyr, ar eu ???d odd.- )V}! -8;il)v,-idiaeth yn y a?yddyn -l?, a ?..oeMwvd ya 1? ac z?airn-w we?b?uar cl kyny; ac a ?chym?vnv.Pd ^n ?ohon y dyma.s: wcdi e? ?yuchhu 'P. r allan o?r argraaiad Lladinaidd gan Dr. C"?'?"e?- b-v biesennol yn Esgob Llaaelwv; Plis 1. 6d. •M. MESURWR CYFFREDINOL, neu Gytarwvddyd i Grdfi.4 wyr; )n mna un y cynhwysir Tabiau?od. eu cas?ht vu bar?atamrywac?sion, yn en?dig i fsur coed,? uu bynag ai ysgwar neu grwnion; byrddau, estyllau, plaiu i.iu, Uoriau, lfiuriau, wailiscodau, ac amryw bctfiau ereill o'r un Snatnurr. T<bl Jliosogiad a ciiyframad, paun all fod yn t'uddiol J seiri coed, sein maen, hwpperiaid, gwvdrwyr, liifwvr gwyiigalchwyr, a maendowyr; ynghyd a fhabjau at ev/rif pa faint o arian a daisgyn ar nn faint o bwysau neu laSIeid < iau, yn 01 hyn a hyn y pwys neu'r llathed, neu ryw beth o'r natur; ac telly yn,fuddiol isiopwyr,hwsmonwvr, ac arnryw ereill. trydydd argraifiad, wedi ei ddiwygio a'i heiaelnu mew ii llawer o bethan hynod, cvfleus i'w dtiail, er hyfiorddj i-,id i bob math o ddynijn, gan M. Williams, Mesurwr Tir, pris :1s. heb ei rWynlO, neu 2s. 6d. wedi eirwvmo. 33. Y WFINIDOV,.KETII 1,WYDDIANXUI,; neu, Ymddvddan yoghylch Eft.eithiokleb a Llwycidiant pre.cthu vr Kiru^vl yn ublilh Crislianogion o wahaaoi farnau rhwng d o-vw mydog, sef Caltin ac AnticaiMn; hyny yw, g-wr t faru Cal- tin, a gwr o fam wrthwyneb, pris tiJ. 34. PRIF FEUDYGiNfAETa; sef, Pit -r Oes- odtfcgynt: neu, Ffordd liawdd a natural i iaciiau y rhail fwyat o Glefydau, wedi ci gyfieithu i'r Cymrak- zillan o'r pummedargraffiad yn Saesneg, er lies i'r C vitirs,. pris 9d. 35. Gogokedovs DOIRGELWCH TRCGAREDO Vun-; lieq, Werthfawr Feddygiriiaeth i Eneidiau liuddedig. A 'sgrifea- wyd ynSaesneg gan John Bisco, Gweinidog yr Efengyl yn St. Thomas, Soutuwark, pris Is. 36. TRAETHAWD AR DEYRNAS CRIST, gan Abraliam Booth, wedi ei droi i'r Gymraeg o'r trydvdii argniSad ya Saesuejj, gan y Parcli. D. Saui-ders, prL. 37. 1 HUHAIIEAD A BARN; ueu yn agos i Dri Chant a I Siainplau rhyfeddol o Faniedigaetn Duw ar yr A nnuwiol, ac o Drtigareddau nodedig i'r Duwiol, mewn air.r v -.v wie<iydd ac oesodd; gyda llawer o Ystoriau buddiol ereill; wedi eu casglu allan o Ysgrifenadau Gw vr d N-cectiz (-r d i'r drygionus, er a it ris 9d. 38. ALLWEDD MYPYRDOD neu, Arweinydd i'r MEDDWL segur; lie y cynhwysir un ar bymtheg o liennodai', mewn I()rdd o Fyfyrdod, a Hymnau menu ifordd o t fyrd.Ki va canlyn pob uuohonynt, gan y Parch. AzariuJ »,.adracli, pris 6d. 39. BLODAU PARADWYS YN LLAWN 0 FEL, ncu ddifrifol Fyfyrdodau ar amrywiol o'r Enwau, Titian, a'r Cyft'eiyh- iaethau rhyfeddol ag y mae y Duwiolion ac Eglwys DdW yn gael yn yr YsgryUiyrau Sanctaidd, gan y Parch. A. Shadracli, pris 4d. 40. PERLAU CALFARIA, neu Arian gwaediyd y GïOC", wedi eu codi ailan.) Fane Caersalem,&c. A. Siiadrach, pris Is. 41. TRYSORAO'R GROES, wedi cael eu cyflawll agor ar Ddydd Marchnad yr Ingyl, &c. gan A. Sitnarach, pris Is. 42. DRYCR CYWIA I GANFúU Y GWRTHGILIWR, yn el ymadawiad a Duw, yn éi holllochesan dírgd, yn ei grwydr- iadau, yn yr Anialwch, ac yn Babilon; ar hefyd yn ei ddychweiiad adref at Dduw drachefn, gan A. Suadraeb* pris Is. 1 43. GOLEUNI CAERSALEV, neu GyfeiUaciiau y Dyseyblion yn Jerusalem; lie y traethir yn ddifrifol am amrywiol o bethau pwystawr, ar ddull o Ymddyddan rhwng yr Apos- tolion mewn deg ar hugain o Gymdeithasau "yn Jerusalem, ac y mae Hymuau ar ol y pennodau, gan Shadrach, pris 1:0. 6d. 41. LLYFR RTIYFEDDODAU neu, o Waredig- aethau rhyfeddol Duw i'w Weision, a^i^Farnedl^aethau trymion ar ei Elynion, wedi ei gaii y Parch. Titus j Lewis. At yr hyn y chwanegwyd, HanesBibl, gan y Parch. J ohn Campbell, pris 6d. 45. CAMNI YN Y GOELBREN neu, Ddatguddiad o'r modd y mae I>en-arglwyddiaetii: a Doethineb Duw yit ticl'nu Cys- tuddiau Dynion, ynghvd a'r modd y dylaLCristianogion ym- ddwyndanynt: wedi ei osod allan mewn Fi-g.-Ui oddiwrtii Prg. vii. l5. ynghyd a Phregetli ara]l ar Diar. ivi. 19. gaa y diweddar Barch. T. Boston, pi-i- 8d. 46. POB DYN EI PHYSYGVVR EI HON: ynd:lwy Itnn. Y mae'n dra'chymhwys a.c angenrll<:¡dwl yu nviiob teulu, ac i bob trafaelwr; pris 9d. 47. GOLWG 0 BJEN NEBOAR WLADYR ADDEWID; MEWN Casgliad o Bigion Hymnau, am Gwyiap Dyn yn yr Adda cyntaf, a'i Cryfodud yn yr AIl, & gail ;\1()rw Rhys,prisl- 48. CASGLIAD o Bum Cant o Uyninnti, yn ",I"ee rhan, ar amrywiol destunau, g-an y Parch. D. J ones, o Drellynnoo, pris 2s. 6d. mewn byrddau. 49. PIGION o Hymnau, prt?dc' i Grefy*dJ *yy n ei hamrywiol ranau. Hefyd, Agor iad ar y Gamut, gw Parch. John James, Aberystwyth, pris ite. yn rhwym. D. S. Y mae gan J. E. Hymnau o waith amryw Awdwyr, o wahanol brisiau. 50. DYLEDSWYDD PAWB A GLYWANT YR EFEGYL I GREDU YN NGHRIST; nen, Alwad jyiiiedinol yr Efengyl mewn cysondeb ag Etholedigaeth bersonol, Pryr.edigcieth neillduol, Anallu Dyn, a (>alwedigaeth etfeithtol, meira Pregeth ar loan xii. 36. gan y Parch. George Lewis, D. D. pris 6d. 51. CYFIAWNAAD TRWY FFYDD; neu, Draethawd ya gosod allan y dull a'r amser y mae Cyfiawnder Cfist yn eaef ei weitliredol gyfrif i Bechadur, gan y Parch. Geo. Lewis, D. D. pris Is. 52. TRAETHAWD DEFNYDDIOL AM BEV-ARGLWYDDTAETH Duw A't GYFIAWVDER, ynghyd a'r prthau pwysfawT tarddu oddiwrth ei B^u-ar^lwyddjaeth ef, sef Etitoledig- aeth, Pryiieciiaetli,ti,inl, a Piiariiad mewn Grits: o waith Mr. i_iisens Cole yn Saesneg, wed if: gyfieithu e1' Iles i'r Cyrary uniaith. ArgtalRad newydd, pris 2s. heb ei rwymo. neu, Hlwybr amlwg ac esmwyth i fad yn gyfarwydil yn v Fratioiaitii. Yn cyn- nwvS Hytforddiadau fefUuctioi a phlesvns, er cyfarwyddo nwys Hy0'urdd!ad:u e)- plant i iawn vspelio, darlien, a (ietil yr Attaliadau, ynghyd a amryw bethan ereiil ang«,ar;!eidioI a pkert!iynas<ii i'r fath orchwyl. Y pedwerydd gan Robert ab loan, o sir Caernarfon, (gynt Attiraw Vsgid GymraegV D. S. Y mae gan J. E. amryw fath o Lyfrau lscol, o amryw brisiau.. 54. DIXTOR XtJPTiARTJAt; neu, Gyfarwyddwr Pnoda., mewn dull o Ymddiddan ritwng Martha Pseadogam a Mary Eugamus. Gan William W illiarns. Bvwvl) IIYNOI> A GVVEI THREDODJJ RHYFEDOOL ROo BiXsaN CRESOE; yr hwn a fu byw wyth ML,,cedd ar hu." gain mewn Ynys angiiyfannedd, yr hon, VI e. Uynv bobhvyd ganddo ef. EIk da I ws-tiu drac?ufn~