Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

.LLUNDAIN1 -

[No title]

News
Cite
Share

CWENER, 11. Yr ydym wedi derbyn papurau Ellmynaidd, yn cynnwys hysbysiaeth i'r 8fed o'r mis liwn. Mynegant fod fywysog Coronog Sweden wedi dyfod i Liege (Westphalia)ary27ain o'r mis diw- eddaf, ynghanol y gorfoledd mwyaf, nid oes fwy na'r dau cymmaint o fforddo Liege i Sois- sons, (He yr oeddyn meddwl uno a Blucher) nag sydd o Soissons i Paris, sef ynghylch 150 o fill- diroedd. Yr oedd milwyr yn cychwyn o bob parth yn erbyn y gelynion. Ar yr 28ain o'r mis diweddaf a'r cyntaf o hwn, aeth Walmoden a 10,000 o wyr trwy" Bremen. Ac yr oedd yr holl gatrodau ag oedd ar eu taith o Basle, a pharthau ereill o Switzerland, wedi derbyn gorchymyn i frysio eu cychwyniad. Dywedir i'r Cadfridog Borstel, ddanfon 5,000 o wyr yn erbyn y Cadfr. Ffrengig Maisson yn Menin, yr hwn a giliodd mewn brys i Lisle: pa fodd bynag, cymmerwyd 10 mangnel a 600 o garcharorion oddi arno. Cyfodwyd ac arfogwyd 10,800 o wyr tuag at amddiffyn eu gwlad yn Amsterdam (Pi if ddinas Holand) mewn llai na thair wythnos o amser. Dygwyd 1,866 o wyr, a 51 o swyddogion Frengig y rhai a gymmerwvd vn earcharorion can v Cad- fridog Winzingerode yn Soissons, i Breda (Ho- o r mlS hwn ymadawodd y milwyr Brutanaidd sydd yn Holand o'u sefyllfaoedd, a chychwyn- asant yn nes at Antwerp, rhwng y ddinas hono a Bergen-op-Zoom. Yr oedd eu cad-lys yn Calm- hout ac yr oedd lluoedd y Dutch y rhai sydd yn gwasanaethu gyda hwy, ynghylch 2,400 o nifer, yn Groot-Zundert a Rysbergen. Yr oedd by- ddin Wurtemberg ar yr 21 o'r mis diweddaf, a chyfrif yr ad gy fnerthiadau, ag oeddynt ar eu taith tuag ati. yn 24,000, yn Ffrainc, yn cydfilwrio a'r byddinoedd cyfunol ereill. Ac y maw. holl luyddwyr y freniniaeth fechan uchod, (yr hon nad oes ynddi dros 1,400,000 o drigolion) yn 1141,000 o wyr. Derbyniasom bapurau Parisig hysbysiaeth i'r 8fed o'r mis hwn. Cynriwysant un genadiaeth byr oddiwrth Bonaparte i'r Ymerod es, a amser- wyd a'r y 5ed, yr oedd ei gad-lys y pryd hyny yn Ber-le-Bac, ar yr Aisne, a dywedir fod y llu- oedd cyfunol dan Blucher, Sacken, York, Win- zingerode, a Bulow, yn cilio yn ol, ac onibuasai bradwriaeth y Penllywydd yn Soissons, yr hwn a agorodd byrth y ddinas iddynt, buasent wedi eu dystrywio. Dywedant fod y Cadfridog Cor- bineau wedi myned mewn i Rheims ar y 5fed, a bod y Ffrancod wedi maeddu'r Cyngreirwyr yn nuwydrau Lesy-sur-Oureg, a Mery, a chym- meryd oddi arynt 4,000 o garcharorion, 600 o bedrolfeni (waggons) ac amryw fangnelau. Danfonodd Bonaparte ddau ordinhad allan ar v 5ed, y cyntaf a gyfeiria at yr hyn a ddywedid fod y Cadfridogiou cyfunol wedi fwriadu wneu- thur, sef saethu holl bobl y wlad yn Ffrainc a gaed dan arfau yn eu herbyn; mewn trefn i atal hyn tystia Bonaparte yr ycuddialir gwaed pob Ffrancwra syrthio yn y modd hyn, trWy saethu cynnifer a hyny o'r carcharorion a gymmerwyd oddiar y galluoedd cyfunol. Ac yn yr ail ordin- had, y mae'n tystio yr yntyrir pob maer,a phob gwr mewn awdurdod a attalio pobl y wlad rhag niweidio'r Cyngreirwyr, yn fradwyr, ac y cospir jiwynt fel y cyfryw. Amserwyd yr oi-dinhadttu hyn yn Fismes, yngliylch haoiv i y ffordd o Sois- sons i Rheims. llysbysant yn miteliach fod y Cadfridog Ffrengig Augereau wedi adgymmeryd Sous-le-Saulnier, ar ol brwydr, yn yr honmedd- atit, y collodd y Cyngreirwyr o 3 i 400 o garch- arorion. Dywedaut fod rhan o fyddin Augereau yn dynesu at Geneva, yr hon meddant a raid syrthio i ddwylaw'r Ffrancod yn ebrwydd. Y maent wedi ail-feddianuu Annecy. Yr oedd y papurau Ffrengis diweddaf a gaf- wyd cyn y rhai hyn yn mynegu fod Bonaparte wedi gadael Troyes ar y 27ain o'r mis diweddaf, gan gychwvn tua Arcis yn erbyn Blucher, a bod y Tywysog Schwartzenberg, gan gymmeryd gaf- ael yn y cylle o absenoldeb Bonaparte, yn cych- wyn drachefn tua Troyes, lie yr oedd Napoleon wedi gadael 45,000 o wyr i'w harnddinyn. Y mae Bery-le-Bac, lle'r oedd cad-lys Penaeth Ffrainc ar y 5ed, dros 80 milldir o Paris, ac agos yr un belider o Troyes. Y mae'n amlwg gan hyny oddiwrth yr hysbysiaeth olaf hyn, fod bwriad Blucher o dynu Bonaparte cyn belled i'r gogledd (fel ag y mae yn nesaf at fed yn an- nihosibl iddo dil yeh wel yd yn ddigon buan i rwystro cychwyniad Schwartzenberg tuapharis) wedillwyddaynliollol. Aciiid yw'n ymddangos oddiwrtii y papurau hyn fod y profedig Blucher j wcdi cyfarfod a neb rhwystrau a cholledion yu ei gychwyniad embydus. Nid oes air o son yn y papurau diweddaf hyn ynghylch byddin y Tywysog Schwartzenberg, nac am y gwaith sydd yn myned yn mlaen yn Holand; nac am fyddin Soult, yr hon sydd ar gyfer Arglwydd Welington. Derbynwyd hysbysiaeth ddoe o Gottenburgh trwy Denmark, ar ol i 17 o lythyr-godau gael eu hattal gan y rhew. Y mae'r hanesion a ddyg- wyd oddi yno, yn gwasanaetbu i gadarnhau i ryw raddau y son diweddar am chwyldroiad (revolution) yn Norway: canys dywedir fod gwyr Norway wedi ysgafaelu dwy long o Sweden, a cliai-charu'r gwyr, yn wrthwyneb i'r cytundeb a wnaed rhwng llysoedd Denmark a Sweden. Dywedir wrthym gan bapurau Germany a Holand, fod Rhaglaw Ffrengig Antwerp a'r Cadfridog Cyngreiriol syddyn gwarchae'r ddinas hono wedi bod yn ymddiddan a'u gilydd, pryd y gwnawd cynnyg i roddi'r lie fynu, ond ni ddy. wedir ar ba aramodau. Cyehwynodd y cenhadau o Be-gium, ar ddeisyfiad brodo-riori y wlad hono, tua chad-lys y Cyngreirwyr, ar y 23ain o'r mis diweddaf. Derbyniasom hysbysiaeth o Buenos Ay res gan long yr hon a adawodd yr afon Plate ar y 7fed o Ragtyr diweddaf. Y chydig oeffaith oedd yn cydfyned aig yi-ndrecliiadau mil wraidd yr Y spaen- iaid yn eu tiriogaeth yn yr Amerig. Yr oedd yr holl wlad o La Paz hyd diriogaeth Montevideo wedi codi yn erbyn yr hen Lywodraeth; ac yn Chili yr oedd ei lluyddwyr yn rhy anaml i sefyll yn erbyn y Chwyldroiwyr (Revolutionists) yr oedd egwyddorion, ac yn ^ga»ly4iol canlynwyr, y gwrthryfelwyr yn ennill tir yn feunyddiol. Ac yr oedd eyfeillion y fam wlad yn dirfawr ofni y byddai teyrnas Mexico a'i phrif ddinas ar. dderchog yn meddiant gwyr y chwyldroiad yn ebrwydd. Y mae Penciwdod holl fihvyr y deyrnas gyf- unol, Dug Caerefroc (York) wedi peri hysbysu i'r fyddin, fod Llywodraeth y deyrnas hon wedi amlygu i Lywodraeg Ffrainc a'r Amerig, na bydd i un cytundeb a witeir ar y mor gan swyddogion y Gwahanol Wledydd ynghylch cyfnewidiad carcharorion, gan Lywodraeth ei Fawrhydi. Parodd ei Uchder Breninol i hyn gael ei hys- bysu i'r milwyr, fel y gallo'r swyddogion wybod, pe dygwyddai iddynt gael eu cymmeryd ar y mor, nad ydynt ar un cyfrif i roddi eu gair na wasanaethant yn erbyn eu gelynion, hyd oni roddir hwy ar dir Ffrainc neu'r Amerig, a bod pobgairaroddirfelly ar y mor yn ddirym. Os gwna un swyddog y fath gytundeb ar ol y rhy- budd hwn, efe fydd euog o drosedd ar ddys- cybliaeth, am yr hwn y bydd yn atebol yn bersonol. Ymarw ynfyw.—Hysbysir gan yr Edinburgh Courant, fod Tywysog Breninol Wurtemberg wedi cael gafael yn ei fam mewn un o ddaeardai tref yn Germany, yr hon a dybid ei bod wedi marw er ys talm. Chwaer i Dy wygoges Cymru, a gwraig ddiweddar Brenin Wurtemberg, yw'r Bendefiges hon.—Globe. Ymadaw6dd Syr Thomas Tyrwhitt, a Mr. Sylvester, cenadwr y Brenin o'r ddinas dydd Mercher. Dysgwylir Syr Thomas i ddychwelyd gydi ei Mawrhydi, Brenines Wirtemberg, yn mhen 6 wythnos neu ddau fis. Y mae son fod y DYWysogC3 Mary yn cael ei rhoddi yn wraig i Frenin Prussia. Dystrywiwyd holl lyfr-gell Arglwydd Moira gan y tin diweddar, yt hwn a losgodd Dollfa Llundain yr oedd yno lawer o iyfrau perthynol i'r byd dwyreiniol, y rhai ydynt mor brined fel mae anhavvdu yw eu caeLam un ariaa.

Advertising