Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

4í) BARDDONIAETH

I AT G YHOEDDWR SEREN GOMER.…

IMIS-RESTYR HI-N YDDIAETIIOL…

I-\ GWIN S-YDD YN LLAW EMIAU…

News
Cite
Share

I GWIN S-YDD YN LLAW EMIAU JHJW A DYN. I Tra'r oedd y synwyr-lawn Iarll Rochester unwaith I ynghyfeillach y Brenin JI, ei Frenines, ei Gaplan, (Chaplain) a rliai o wyr ei lys; dywedodd y Brenm yn ddisymmwth, ar ol iddynt fod yn ymresymu yngliylch aehosion y wladwriaeth, ymuniawned ein meddyliuu oddiwrth ofalon y Llywodraeth, a moeswch i ni wydraid adfywiol o'r gwin, sydd yn llawenhau, fel y dywed yr ysgrythur, Delllwa flyn." Dywedodd y Frenines, yn ostyngedig yn ol clywed hyn, nad oedd hi yn meddwl fod y fath destun yn yr ysgrythur, ac nad oedd y fath amgyffrediad ond ychydig yn fyr o gabledd. Atebodd y Brenin, nad oedd efe yn barod i droi at y bennod a'r adnod, ond ei fod yn dra sicr iddo gyfarfod a'r fath ymadrodd wrth ddarilen yr ysgrythur. Gofynwyd barn y Caplan ar yr achos; ond yr, oeil(i efe o'r un feddwl a'r Frenines. Ar hyn Ro- chester, yr hwn nad oed4i yn hoffi'r Caplan i raddair pell, ac yn tybied fod y Brenin ar y gwir, a aeth allan o'r ystafell at y gwasanaeth ddynion, gan ymholi a oedd neb yn en plith yn hyddysg yn y Bibl. Dywedasant wrtho fod Dafydd y cogydd, Albaniad, yn dwyn ei Fibl gydag ef bob amser. Ac wedi galw o honynt Ddafydd ger bron, efe a gofiodd y tcstun ynghyd alr lie- yr oedd. Gorchvmmynodd Rochester iddo aros ar ei ddysgwvliad, ac a_c:hwelodd at y Brenin. Y pwnc hwn fyth oedd testun y gyfeillach. Annogodd Rochester hwy i alw Dafydd mewn, yr IIwn," eb efe, sydd yn dra chytlnabyddus a'r ysgrythurau," yr hwn pan ym- ddangosodd a dynodd allan ei Fibl, ac a ddarllenodd y geiriau (Barn. ix. 13.) gwenodd y Brenin, ceisiodd y Frenines faddeuant, a gwridiodd y Caplan. Ac ynawr gofynodd Rochester i'r Duwinydd (y Caplan) os medrai efe eglurhau'r testun wedi iddo gael ei ddangos iddo; ond efe aeth yn fud. Gan hyny, ceisiodd yr larH gan Ddafydd ei esbonio iddynt. Y cogydd yn ddioed a atebodd gan ddywedyd, Pa gymmainto win a lawenha ddyn, eich Arglwyddlaeth a wyr yn dda; a'i fod yn llawenhau Duw, crefaf genad i ddywedyd, fod dan -oriiehwiliaeth yr Hen Destament fwyd oifrwm a diod offrwm yn ofynol, ac yr oedd yr olaf yn gynnwysedig mewn gwin, yr hyn trwy draws-enwad (metonymy) a ddywedid ei fod yn llawenhan Duw, gan ei fod ef yn llwyr ymfoddloni yn y ffordd o iechydwriaeth a drefn- odd efe ei hun, yn yr hon y mae ei gyfiawnder wedi foddio, ei gyfraiith wedi ei chyflawni, ei drugaredd yn teyrnasu, ei ras yn buddugoliacthu, a'r boll ddwyfol berfteithiadau mewn undeb â'u gilydd; y pecbadur yn cael el achnb, & Duw Ynglirist yn cael ci OtOnedJw. j Synodd y Brenin wrth yr atebiad efengylaidd hwn, a. j gorfoleddodd Rochester; ac ar ol rhoddi o lionaw sen I lem i'r Caplan, efe a ddeisyfodd yn ddigeilwar ar y 1j Brenin wneuthur Caplan o'i Gogydd, a Chogydd Gaplan. -1 Dffgwydribid tra rhyfedd.—Cyflogodd Mr. a Mrs. Bar- nard, perchenogion Cave Castle, yn swydd York,^y rhai a berchir am ell hynaWsedd a'u caredigrwydd (h. derfvn, gan bawb sydd yn eu hadnabod) was ar ddcch* reu'r gauaf, yr ltwn a gyiiiei-adwywyil idtlyht. V IIIIK'H ychydig wedi dyfod o hono i'w gwrasanaeth, efe a Ynl- ddangosai yn dra llwfr ar amserau, ond clywid ef boll I amsei pan fyddai felly yn tystio, fod ei feistr a'i feistre^ yn rhy dda h byd hwn, canys nid oedd neb gyfl'el'¡' iddvnt." Sylwid ar ei lwfrdra weithian gan ei feimtrt ond' o1 herwydd ei fod yn cael ei gyfrif yn ddyn ietianc tra rheolaidd a chrefvddol gan y tenhi, ni chymervyd t peHach syhv o'r amgylrhiad citlir clywid (if yn fynyrii yn dywedyd yn ei briuid-der, fod ei teistr a'i fVisti t s j nior dda fel y dylent fvned i'r Nefoedd. Ar y diwrnod I cyn yr hwn ag oedd ef yn bwriadtt eu llofruddio hwy, efe a ddywedodd wrth un o'i gydwcisioil cewch giy- wed am erchvll waith y foru am chlan o'r gloch." My- negwyd hyn i Mr. a Mis. Barnard, a phan alwasantani dano a'i holi, efe gyfaddefodd ei fod wedi bwriadn ell lladd cill dan-en bod yn gvflelyb i Mr. fl Mrs. Bonar (y rhai a lofrtiddiwyd er ys taiiii) y rhai aetlrunt i'r Net- l oedd yn gaiilynol ilw lladd gan eu gwus; a'i t*od efyll bwriadu eu g.vru hwythan yno y dydd hwnw. Yroedd wedi parotoi cyllell i'r dyben hvny—deallwyd ei fod o'i bwyH ac y mae yn awt mewn gwUgfdy. s ■»l II IHI I

—- ^ I TAFLEN KHIFYDDIAETH.…

! MARCIINADOEDD. )