Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

■m 15Jb bULD BY AlCiiO^, By THOMAS JENKINS, On t'ie Premises, at Grovesend, near Swansea, oil MtuftluV, tue 1-lth day of March, 1814, ,t ILL the FARMING STOCK and CROP 1- now oit the said Farm; together Mtll Various IM- I LEiVILN i S of ilUSliA N CIIY\ And also, A..PA RT of the HOUSBIIOLB FUFtNi- E, B R E WI N n UTEN SILS, and a variety 'Of 6thcr AA rti•cles too numerous to insert. The Sale will commence at 10 o'clock in the forenoon. THIS DAY IS FUBMSIIEIl, In. Quarto complete, price Hi. 5s. unbound, IN KXGUSH & Wt?LSH DICTIONARY, Al??tier(,ii,,not t)iilv the Words, hut also the !dioms and J hrascoJo?y ? the ?)g{?h Language re carefnHy tlrzlll?- I ].ltpC! IIlto "elsh by proper and equivalent Words and Purascs. By the Rev. JOHN W A LTERS, Rector of. Laridough, in GkKnorganskire. A very .few copies olli), of this valuable Work remain un- sold.—-This is the genuine Edition corrected by the Author's own hands; which is greatly superior in every point of view to a PI HATED, EDITION now printing in a remote corner of the country. Sl)l(t I)y E. WILITA-,YS, 'Pi)okseller to tile and Duchess of York, No. 11, Strand, London by I). J EN KIN, Printer of this Paper; and all other Booksellers. JVhere may be had, just published, The POETfCA L WORKS of KDW A RD RICH A RI), of in(ardiganshire, witit an Account of his Life in English w ith Notes and Illustrations, price 3s. 6d. PRENTICE YN EISIIU, Masnachdy lie gwertliir Siclanau, -™- Llieiniau, a PhCr-lysiau.—Yniofyner (os trwy Iytllyr, ttlereidraut) a John Phillips, Llyfr-werthwr, Ruthun, fwydd Dinbych. A R WERTH, TRWY GYTUNDEBANGHYKOEDD, "mJAW o DAI ANNEDD, y rhai ? adeilad- -L? wyd vn ddiweddar o Ddefnyddiau da, ae yn dra ¡iylIeŒ at Fusnach, yn HeoL-Dinhych, yu nhref Hanrwst, swydd Ddiabyci). Ymofynir y'mhellach a Mr. William Owens, o'r rhag- ddywededig dn-f Llanrwst. NVWYDD El GYIIOEDDI, Pris Diry-geiniog, neu 12s. y Cant, HANKS BYR GYMDEITHAS BIBLAU -&JL BRUTANAIDD ae IEITHOEDD EREIEL. Argraffedig ac ar werth gan R. SAMNnERso?, Bala- a- werth hefvd gan vr amrywioi Hyfr-werthwyryn ?s?hymru. ?< Y mac y Traethawd bychan hwn yn deilwng o sulw yr amryw?u Bib! Gymdehi.asau yn y bywystx??'th —\ M? i'w gad yn Saesneg gan Mr.J. HatchanJ', ]?), Picca- 4l?iy; Ati?. [,. B. iti9, Fleet-street, L:nndain? achan t""?H? L?'y? tt-werthwyreretn. .l)':Yr ?? ?? bydd d'm) a roddir at y Bibl Gym- AT DRIGOLION Y MWN-GLAWDD A I GOROR. GYMMYl)Of.IO, TJD ydyw r dyddiau hyn yn ddyddiau i orwedd rnewn anystyriaeth. Pan y mae'r Cleddyf yn y>nd, rochi yn nwaed ei liluedd, y mae Anwybodaeth yn .ndrod¡j )'nnwaed d fyrddiwn. ?c er, yn heaf, mai yn oriau marw, y mae A nwvhodaéth yn dechreu ei ddinystr; .ttn, lIid yv. y diiiystr yn ilai sicr rtac yn I la ii'w ofni. Yr Y s-grytiiyrau Saiictaidd yw yr unig foddion o drefniad Daw i oleuo dyuion. Pan ystyrir difl'yg tlodion y gymmyd- oaeth o hor.ynt, nis gall yr ystyriaeth lai na chreii tosturi. J i-wy yr ymofyniad anniherllaith diweddar, cafwyd fod yn y M wn-glawdd a'i Goror dros 500 o bersonau, ac amryw u o rfeiduoedd, yn ymddifaid hollol o air Drnv. Tra- chefn, wrth datlu gohvg ar drigolion gresynol y Byrl, ni a Ranfyddwn, ond iiid in b deimladau dwfu o and, o saith i ¡ wyth can miliwii o'n cydnorddoiion i'r Byd Tragywyddol, n« b gyinmainta derbyn hysbysiaeth, fod I ttu,, yn ei railon- iv, yad, wedi dadgiuldio ei ewyHys erioed i ddytiion. Ac os vi Ü\eUlf bwy trwy gynnorthwy gan y Brututiiaid, pa le y troant eu hwynebaur Nid oes gan y trueiniaid gresynol un iiuui i droi, na dim i wneyd, ond yinfoddloni i'w cvflwr gercilI eael eu dyfetha yn Tlragywyddol o risiau Sefydlwyd Bibl {iymdeithas yn y llwyddyn 18Ul,yn Llun- dain, gyda golwg i argrattu y Billi yti mhoh iaith, a', anfon i hoh ceHedI. Y inae pethau mawrion, yn harml, wedieu ^wneutliui ganddi; ac oblegid nuii terfynau y Byd yw ter- ty nail gw l thddryciiau ei helusen, y mae yn gal w yinegniadau },nat y Brutaniaid. Gwedi eu hargyhoeddi o arddercho" i-Avydd ei ily-beiiioji, cynhyrfwyd trigolion Gwret-.«im i ffurfio Hihl Gynideithas i'w cliynnorthwyo i ddwyn ei hamcan i b'p. A. thrwy annogacth Bibl Gymdeithas Gwrecsam, lhirtiwyd J Bibl Gyminanfa dan lywyddiaoth H. BURTON, K swain, yn y Gegin-tldu. Y mae sefydliad y (iymmanfa lion yn corpholi y werin, fel y gallant, heb gael eu beichio, dorii eisiau tlodion y Gymmydogaeth o'r Ysgrythyran Sanet- add. Ac oblegid tod Bibl Gyirideiti»;is Gwrecsam yn rhwyinedig, wrth articlau ei sefydliad, i roi Biblau a Thesta- pientau yn rhad, neu am i,el bri..iau, i dlodion y Gymmyd- ogaeth, y mae yn ymddangos yn dra eglur, os bydd i'r werin udigoni eu tlodion, y bydd tryiorau CJymdeithas Gwrecsam yivgrytach i gynnorthwyo C-ymdeithasardderchog Lluiulain. Oddi yma v gwelir tod y Gymmanfa mewn effaUh yn cyn- n<,Mjswyo d? sparlhia4 ,o?r Y s?rythyrau i hoH s;enhed!aet)')aH y dda-ar. Trwy y trehoad hw n y mae'r tlawd yn cyfr:m- ?'<)'r un hraint a'r pendent. Ac nid yw yr haeriad mai d ledswyd y c)foeU}O yn !?t!? ydy, ond dwndwr dhyl- W-' .-?dd t?dy? .non ?w? ae anv.tyriol.—nid Yy?w dwndwr disvl- i i- 1,• u" K',v:- £ ac anystyrio);—nid yw f lH-i ?n, n-c 5'n dosturiol. )t ma? haeriad yn (,th .g ? v y maes n«»r yisertK'-rvw'th y" ddion 0 -gy'n aroi s dori ^rySf^^ff1^ L° jvv gwerth Fiblau don ciiu y '???? ??' y" ?" o By. "1 J J na" sy'n arcs vn nhir ey gotl ano-au ??;?''y,???y? ""? ?tant. Trahyddo yP?de?yn?.?an??dd'? heddig ei u?,,cin.likti, y masnachwr ei bunnau y- creiW ;I sylltau, rhoed y weadw, y tJa a'r ymddifa l, trwy EVf r?ngyGymmanta)iun,eucciniogana'nhat)inKan.?d 'd,w v Gyimnanfa yn perthyn i un enw o grefyddwyr fw y «a u "I ?dd Ar ni ddylai cyfnmiadau neb g;ief eu gw) thod ar gy*l'ri-cu ?wahaniaetn lfwn pynciau cretyddol. Y mae o t biaidd p(?b dyn yn abl i gyfranu rhyw-faint; ac mewn «chos mor fawr nid yw yn bwne o ddoethineb i wrthod cyf- ra-iuadau neb. C?ys fe gedwir egwyddorion sylfaenol ;ist nogrwydd yo ¡1-llilwj!;f' ÿn y Bibl, er i bob Sectwr ym- tym yn gyndyn w rth ei opiniwn ei hnn.—Ac ni bvdd y llyfr gnrudJ('J hwuw, y llyfr dwyfol hwnw, y credo cyftrcdwol f '\nw, ?g y niae pob Cymro da yn ei hronesu, yn wacth i'r 1 w teddiannu, er i f?wyswr, a Methodist, a Dis- sen? ?".?Heyan, a Bedyddiwr gyfranu tuag at ei roddi! nvi ''r ul) ysPr>d' y maent, 0 bo-ibl, am wneyd ?'? ?tt ?'!?' ? ?t"y?- ? 'naent, o bo.ib), sm wnevd un 1!t'rhacJ.' A(: y y?' y" ?'?"thio nad ydvw  ?y;n- tnv? ? ,? iawll ddynion nwr ddû, a'u heg- \vvd dor in i "y?'cr, na ewyllysiant roi cynnorthwy, ?. ? ? eeuu gahn, ( r (.yn<manta urddasot hon. -,y 'it?n, ?'? yn "ryd i ddeflroi. Y mae'r am- S?t.r??« ?J?????'?"'?'?? R''a? y?? c?' yn me- <? ? ?"?y'?"- y "? ?UMaeth ynymddwyn Ituir atoH. <hl:i<?n •' Pan "?'-? y ??hydd yn methu UK vvn 'u, '?" g:??. ?' a;?I'Vi, o'l- t i.« wynii  tybtf-? ma) i ddlm dJheIl )' 1'h%ii ?ii ti-I)if-d tsiai'i dd bell yr "n¡'!¡ed\\>)'rl  ?'? '? ??" y" P?S". ??" oribrwrn Rheolwr tniUK'' a oedd ?"" ?'y ?" y" Cfuhv ?rY<}<.h) fvnn? o(.,|I( f'V1,. <?onion mawr hefyd. A thra y u''L:'i??f) Briyth "w ffi "amaarirt^ yn Bibl Gymddthas, te barlia Rhaglunia ijithau. N id yw 3,1; .? b?h" Rha!unHh'???????? i'r Cynha^af ( 5 n r ^rIr. ""??th f?ia, ?-nYr??dd,? yaf i? ? r?.dd, g? cd' cu g? ? a dyctuyn;? phob cam o'r eidd- ),ii si? ti:a4l dmystr. .safodti y 6u?!d o blaid v Bthl Cymdr.thas; mfodd Rhaghmiaeth o'u pl.u.?n<?'? ,??!nranti:?.d neidiodd y RHE? ?r hiaedd v geiyrton f?"u hYIUladdodd tc'" hym:idiodd,t-e-u d??d??u ?rch fY-'(,d(i Y????' y mae ?"? ? ??"? ? Hihl ?ymde.tha.. Y !IJ,her (.Jfeiiau yu ywladd dl'Oi1 ei hamd(1i1t'ynwr. Dcuwch i.1% cGi-, naed P"? ? hyn a ailo—a bydd l? w syda» cf. AANv?'rTIJOS. E ?RANS, v Gvminanfa. ?"d??.- ??-dd,Chwcf.2S?81). j TKOLLL DKA GOIsUDOG, A DIM OND UN DYDD I DYNU, ?4 DJTM O?D U-?' DYDJD J ?YAL', i DYDD LLUN NjSAl'\1 M<uvrth M, 1814. ARWYDD-NODAU a RHANAU, yn sitr o fod IIEB EUTYNU,a.eMirgaeigatt t SWIFT Co. yr Ammodwyt, Yn eu Swydd-dai yn IJundain, I 9.1I,POULTRY, A No. 31, ALDGATE L l'i,(.'HA"R l.NG-CROSS, IllGH-STREET; Neu gan eu Goruchwylwyr, J. DA NI EL, Llyfr-werthydd, CA EU FY RDDIN, THOM AS&!M A ffoN, do. A E. BLA THWAIT, idaw-Feddyg, AR BERTH. C\K\V\S?1)HOEI.L 2 .it A riandiw'S ,o •» v.20',000 2 .4?'264000 3 'ii. 1,000 tleblaw orein o x5oo, Xjoo, ?00, ?c. &e. Yn Ariandlws drbs adderbvn, niewn ycliwanegiad 'at y fath Dlws, y Swm o Ugain Mil o Buntoedd. Y JlrVN (MJtVRTH), Y "TYNIR Codbrenfu'r Wladwriaeth; ) 6-e20,OOO, Am yr Ariandlvys cyntaf dros £ 17. YMae RICHARDSON, GOODLUCK ? Co. hy,,bv,,u yn ost?-ii,-edig i'r y b.),(Id i GOELBREN FA'r WLADWRtAETii' pr?cnn? g?t ei CHYFLAWTV DYM; ar y 14eg o'r JMis hw n. Y mae yn awr yn y Rhod, 2 Ariandlws o 20 000 ?. ?o?.) i:3 1.?J llel)l,l ?v creill o -C300, ??OO, ?100, &c. &c. Y mae Arwydd-nodau a RJianau ar werth yn Swydd-dai ??c? ?tDsoy, Goodlvck, ? 0?. yn Uundain, a chan eu Goruchwylwyr, P} J EN KIN, Argra?ydd, A FliERTA WF, ??' HRt?FiTHS, Gwerthwr-papur, HWLFFORDD ?,M.MORR!S.t-!Ysic?r,CHKPST()W, -J. -PI;)Itl-, *R'• OBERT JOES, RuhiuN.

AT EIN GOHEBWYR..II

GORUCHWYLWYR. '

[No title]

AT GYI10EDDWR SEREN GOMER.…

II LLEFERYDD YR ANXUWIOL WRTH…

Family Notices

I- - -I.T:ON-;-\ I.WYDDION.

MARCFLNABOEDD CARTRFTFOL.…