Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR..II

GORUCHWYLWYR. '

[No title]

News
Cite
Share

Cynhalitvyd ryfarfodblynyddo] y Bibl Gymdeitbas Gyllliol't*Yol ']I y (]Ytt(i, Ian div etldaf, yj- ltwii oedd yn dra lliosog: yndilith yr amrywiol gyiTyg- ion a fabyvysiadwyd yma, cytmiwyd fod i Eisteddibd i gael ei threfnni alw ar amrywiol bersonau, yn-eu gwa- lianol ardaloedd, i ffuilio Bibl gymautaoedd, ae i yno-I fyn ynildith y tlodion pwy sydd mewn eisiau Biblau, ae i gasglu tanysgvifiadau ynol eu galln. Yr oedd y Gvvr Honheddig o Russia, yr hwn a anfonwyd i'r wlad hon gan yr Yiiiei-twdr (ac a fu metvn amrywo'r Bibl Gym- tleithasaii yn y deyrnas lion o'r blaen), yn breseunol. Agorwyd ty addoliad newydd yn ddiweddar yn Ca- dox-ton, swydd Forganwg, pertbynol i'r Bedyddwyr neillduol, yr hwn a gynnwys 06 i 700 o wyr. Athvaenir yty wrth yr enw Philadelphia. Y mae lIe i feddvvl fod liawer o les wedi ei wneuthur trwy bregethiad o air y deyrnfts yn y ayraniydogaGth ucliod, Ar v 22am o Chwctrcr, cytunouu sictwyr ucav. Cornwtul yn unfryd i hwyliau ett g-wasaiiii*etit,- a ehvf- lawni gv/aitb gwcrsyllol (garrison) ytwehlyn hon. Dydd Wuvvrth wythnos i'r diweddaf, rhoddodd Syr i W. W. Wynne glniaw tra rhftgorol i'vv gatt-od efyn Win- chester a rhoddodd y baneri j'r gatrod, gan dradtiodi ariseth bei thynasol a bvwiog'ar yr achos. Y Bara yn Llundain sydd yr un bris a'r wytlinos ddiweddaf, sef Is. a dimai. Cafodd yParch. J. Elis, Curad Crsesoswallt, gynt o Rydychen, ei osod yn y meddiant o fy^ioliaeth Llan- gwni, swydd Dinbych, gan Arg. Esgob St. Asaph. Y niae Wm. Owen, Ysvvain, o'r Demi (Temple), wedi ei osod yn Ddirprwywr Cyffredin (Attorney General) ynghylehfaCaerfyrddiu,yii lle'r diweddat JolniTouehet, Yiswain. Yr oc(ld cryn lawei- o anifeilntid yil flair <1 diweddar Bristol, y prisoetkl vn iselhau. Nid llawer o geffvlau cyfYwy, y prynwyr yti octielg? i-" yr oedd mwy o alw am geffylau gwaith; ond yr oedd ansicrwydd parbad y rbyfei yn effeithio llawer ar bi-isoedd amryw nwyfan, yili neillduol lledr. bydd Mawrth, Cliwef. 22, cynhaliwvd cyfaifod blyn- vdcJol Cymdeitlias y Bibl yn Cirencester, yn arwydd Ptih y Brenin yn y dref uehod, yr hwn Oedd gyfatfod tra Hiosog a chyfi itbt. Syr B. W. Guise, Barwnig, A. S. yn y gadair. Yr oed 1 hanes yr eisteddfod yh gysiir- Jawn ac yn fodrilonol iawn, gan ddangos profion cedvrr o ddefnyddioldeb y sefydliad, yr hwn svdd wedi helaetfcu ei effeithiau nid yn rnig tl'wy'r dref, ond i lawer o'r peiitrefi oddi amgyleli; y mae eanoedd o deuluoedd tlodion y l hai eeddynt yn ddiwcddar yn ainddifaid o air y by wyd, wedi eael Biblau a Tliestamentuu, i'w hadd- ysgu yn y pethau a bertliynant i ty(I atall. Dydd lall wythnos i'r diweddaf, danfonwyd Eliza- beth Morgan, gweddvv, i gospdy-gwaith y Bontfaen, Morganwg, gan Benj. Jones; Gwr-llen, am ledrata yn ffair Llangyfelaeh oddiar Mr. Thomas Francis, Hetiwr, o'r dref hon. Mewn ychwanegiad at dal dyddiol inihvyr, y mae y Llywodraeth wedi trefnu fod 2l. 2s. i gael eu rhoddi i bob un olr Meiwvr Lleel am ddyfod yn wirfoddol i,t- gwasaiiaeth •, telir yr haner iddynt mewn arian yn y dtillcaijivnol, sef 5s. ar en gwaith yn arWyddiiodi (sign) eu evdsyniad,a'r gweddill tra fyddont yn y gwasanaeth, nen ar ei ddiwedd, fel y barno y Swyddog penaf yn fwyaf addas; a threulir yr hanes aiall i brynu'r pethau angenrheidiol iddynt. ———- ..r.. ————

AT GYI10EDDWR SEREN GOMER.…

II LLEFERYDD YR ANXUWIOL WRTH…

Family Notices

I- - -I.T:ON-;-\ I.WYDDION.

MARCFLNABOEDD CARTRFTFOL.…