Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

-:-;-.- ,-LLUXDAiN, SADWRN,…

[No title]

News
Cite
Share

I,LV,N, 7. Derby hlasorn bapurau Ellmynaidd, yn cyn- nwys hysbysiaoth i'r 4) dd o'r mis hwn. Cry r- odd y Cadfridog Rus^laid.d Winzingerode gy- hoeddiad allan i drigolion Ffrainc, ar y 5fed o Chwefror; yn yr hwn y galvyai ary Ffranccd i aros yn eu haueddau, a dei-byn eu filwyr, gan addaw na byddai iileb o'i wyr cf gaet ysbeilio, na drwg (Ii-iii itob o'r trigoHon heddychol; a inynegai nad oedd v Cyngreirwyr yn chwennych Thyfeia a neb ond a. llujddwyr Bonaparte. Cadwyd cy Ichwyl ei Uchder VViliain Ffrederic Chsrles, mab ieuangaf Tyvvysog Orange yn y r I!u§«ej ar) i, o'r mis (U^'eddaf, gyda Uawer j. J '1' .Á'" V Tywysog ieuanc hwn gyda blaeu fyddin y Cadfr. iiulow, yn Laon, ynghylch 18 inilldir o du'r gogiedd i Soissons. Daeth chwech o Ivthyr-godau Bremen hyd atom; cynnwysant hanesion am amryw ysgar- mesau avldygwydda^aut ynghymmydogaethliaui- burgh, rhwdg y Ru^siaid dan Bennigsen a'r Ffrancod dan Divoust. Parodd Belilligsell i'r Cadfr.Arens.hild wneutbur Hug ruthr ar ran o amddiltynfa jlaaibugh, ar y 9fed o'r mis diw- eddaf, mewn trefn i dynu sylw a grym milwyry gelynion rrfait hono, t ra'r oedd y lleill o'i iil w yr yn cychwyn i ruthro yn ddigellwair ar Wilhelms- burg, yr hyn a wnaethant gj dii'r gwrolder a'r llwyddiant a ddymunid; meddianwyd VVilhelms- burg, lladdnyd a chlwylwyd ynghylch 1000 o'r gelynion, a chymmerwyd yn gaichaiorion, y ddau Gadfridog Von Asten a Home, 16 o swydd- ogion, ac o 900 i 1000 o wyr; ynghyd a 12 mangnel 60 basilaidd o bylor, 30,000 o sypy lor (cartridgeJ, 60 myddiau (hogaheads) o win, a 11awer o luniatth. Ac ar y 17eg o Chwefror torwyd yinaiih bob cyfrinach rhwng amddiifyn- feyelet y geIN, iiioli yn ilaarburg a Hamburgh gan I y Rusaiaid, y rhai a feddianasant y dram wy th rhyngddynt: cytlawnwyd y gorchestion hyn o lawer yn gynt nag oeddid yn dysgwyl, er yr holl wrthwynebiad a wnaeth byddiu i'frengig Da- voust, ) r hon sydd yn awr wedi lleihau i 20,000 o wyr. Yn yr ymdrech hwn cymmerodd y Russ-iaid y Swyddog, a 39J o wyr a chollodd y gelynion, y rhai a iloisant yn rhy gynar, 500 o | wyr mewn lladd a chlwyfo. Yfodd miiiyt- 1 Russia i'r fuddugoliaeth o'r gwin a gymruerasant oddiareu gelynion. Ychydig fu colled y Rus- siaid, sef, 7 swyddog ac 87 o wyr. With bapurau Germany a Ffrainc, yr ydym yn deall fod Beauharnojs (Ffranc) yn methu sefyli o flaen Belegarde (Awstriad), gan hyny dywedir ei fod yn rmddael o Lombardy (italy) a;' yn cilio yn ol i Genoa, yn ol gorchymyn Bo- naparte et liuii fel yr ymddengys. Y mae pa- piu-au Paris yn helaethu Uawer ar rysedd y Cyngreirwyr yu Ffrainc, dywedant eu bod yn yspeilio pa wb a allont gael gafael yuddynt. Ymgynnullodd blaenoriaid dinas Paris, medd- ant, ar y 26ain o'r mis diweddaf, i dderbyn y cenadou a ddanfonwyd atynt o dreii Montereau, Nogent, &c. i ddarlunio ymddygiad y gorescy n- wyr tuag atynt, ac i fynegi eu holl ddy odileliad- au oddiwrtliyut; cly f-od y Iluoedd cy f- unol yn dra dystrywgar wrth gyeh wyn ymlacl1, ond wrth gilio YH ol nad oeddynt. yn gosod un terfyn i'w ffyrnigrvvydd vspeilient, llosgent, a dinystrient yr hyn oil na allent gludo ymaith drwg-drinient y menywaid, ac nid arbedent yr eglwysi a'r ysbytai, &c. Pe gwir fyddai hyu i gyd, nid oes yn yr holl hanes ond dangosiad fod y Cyngreirwyr yn medru dyuwared ychydig ary r angreifftiau a o-ododdy Ffrancod o'u blaen; canys y mae cymmy dogaethau alfrhcithiedig Leip- sic a Hamburgh yn dystion o'r erchyll-waith a gyllawnodd.y gelynion wrth gilio o honynt; o'u blaen yr oedd y gwledydd uchod fel gardd pa- radwys. ond o'u hoi yn ddiffeithwch aurheith- I)cvpura,.t hyn yrnhellach fod y Rus-iaid yn ymflfrostio y n ed dynesiad at Paris, ac y rhoddent y (Minas fvllu i'jr. niilwyi, giel,ei hyspeilio o'i boll addumiadau, ac y dygent y gwragedd ymaith i bobiogi eu diiieithwch erchyll eu hur.ain, &c. Dyben hyn oil yw denu'r Ffrancod i gredu nad yw,e cr, c-ly iiiott wedi eu gwareiddio, ac nad oes dim i'w ddyswyl oddi wrthynt ond lladd neu gaethgludo pa,d) a ddeloyn eu tfordd; gan hyny mai gwell yw i drigolion Ffrainc farw os hydd raid ar faes y gwaed wrth amddiHyn ir r eiddy-nt, jia chael eu lladd mewn gwaed oer gan y fath ddihircd a'r Cossacs. Pwy, hebla .v'r Ffrancod, sydd heb adnabod eiduichellion of! (Bonaparte). ( r dd' dd' I .d.1 Y mae tri o ddlnasyddion Langres wedi eu danfon i Basle gan y Cyngreirw yr, i fod yn IWy stlou dros ymddygiad gweddaidd y lie uchod tuag at y galluoedd cyfunol. Dywedir yn y pa- purau Ellmynaidd fod Count Bieland ynghylch i cychwyn o'r Ilague tua Lloegr, dros Dy wysog ieuanc Holand ynghylch-ei Huchder Breninol y Dy wysoges Charlotte o Gymru. Yr oedd corrt o fangnelwyr Brutnaidd dan y Cadfr. Go wer, wedi cyrhaedd Utrecht (Holand) ar y 2Cain o'r mis diweddaf, ac aethant od:? yno tua Breda, cedd lluoed Ellmynaidd newydd myned; dywedir eu bod oil i uno 4 Syr Thomas Graham. Meddianwyd Florence (Italy) gan lilwyr Naples ar yr 31 o lonawr; ac yr oeddynt yn cychwyn tna Leghorn (Italy) o'r hon ddinas ysnbarotoiai yr awdurdodau Ffrengig i gilio. Dywedir fod llawer o filwyr yn cychwyn tua'r Rhine i adgyf. nerthu'r Cyngreirwyr. Dyw edir mewn Uythyr a dderbyniwyd gan wr o Blymouth oddiwrth swyddog vn y Ramilies, fod lrreigad o Amerig, y Macedonian, wedi dan- fon her (challenge), i'r "ffreigad Frutanaidd Statira, i ymladd law law, yr hwn gytiyg ,t d(ier- byniwyd gan y Statira. Os ge!))rcoe!io'r Hythyr uchod y.maebrwydr wraedlyd wedi cymmeryd lie rhyngddynt cyn hyn. Caslell Windsor, Mawrth 5.— Y mae'r Brcnin yn parhan dan gyflawn effaith ei anhwyldeb, eithr y mae ei iecliyd corft'orol yn dda^ae efe a drealioitd y IllS diw- eddaf mewu cyflwr tawel yn gyfl'redin." [At ■wyddwyd gan y pum meddyg.j LLYS-ARGRAFF NOS SADWRN- I Mor-lys, lllawrtit, 5. Ad-ys-rif o Lythyr oddiwrth Gadpen Philiiiore, at y I Llyngcsydd Ard. Keith. I Lioiig ei Fawrhydi, Eurotus, Jias-fur (Sound), I l'ltjhiouth, Mawrth 1, 1814. [pigios.J Fy Argi.wymv-Mcdilwyf yr anrhvdedd i hysbysu i'ch Arglwyllillacth, i ni gantod Hong ddyeitiir ar yr 21ain o'r mis diweddaf, yn Llededd (Latitude) 47. 40. gogiedd, a Hyliedd (Logitltde) 9. 30. yr hon a ymlid- iasom, a deallasotn yn ebrvvydd inai tfreigad a berthynai fr gelynion ydoedd (Ffraiu.) ac er idfli ymddrechu i'n rhw-ystro trwy ei dytais droioii i frwydroa 111 yn y modd y chwenye.hem, galluogwyd ni, i ddechrcu'r frwydr yn nghylch pump o'r gloch. Pan dderbyniasom ei Uawn- ystl) s o ddrylliau (broadside) syrthiodd ein llyw-lnyyl- bicii (mi:c-uast) ac yna gorclnaiynais droi y llyw a goresovn o', jiwivhl, ond o herwydd fod yr hwylbrcn tor- edig ysi goi wedd ar harth ol y Hone, methasom wncu- ,N,r j n l1t/Ll ")" .i:"UIULt: U iiiuuu iL a v.a 1' 01, UyciiWijl- wydentanganygeiyni.unyndt?egunda?wresoK. Am 20 nnmud wedi (i yrthiodd ein j^Hf-hwylbren (?H?/<- MM.?) wrth y bwrdd, a eiiwynipodd Hyw-iiwylbren y in.(ist) wi-tli y b,i-,Id 'a cliwyllipodlllvw-ilw?-11)1.en y gelynion ar yr un amser; ein blaen-hwylbren (foremist), a phrif-liwylbren y ge- lynion yn ebrwydd wedi hyny. Am 10 munud wedi 7 dechreuodd ein gwrthwyhebwyr laesu eu tiin. ond aiii fod eu blaen-hwylbren llwyddasant yn eu cynyg i fyned allan o hyd ein cyrhaedd. Yr oeddwn i y pryd hwn wedi gwanhan cymanit. o aehos colli gwaed o'r clwyfau a gefais yn neehreti yr ymdrech, fel gorfu arnaf-pmldi'm swydd i'r Is-gadpen Smith. Cadwasoni o hyd golwg i long y gelynion trwy y nos, trwy gyinmortfi huyibreni dirprwy (jury masin) ac yr oeddym yn neshau ati. yn lied gyliyni, a pliob gwr mor egniol i ymadnewyddu y frwydr ag yr oedd i'w declneu; pan y gwelsom ddwy long, er ein gofid yn neshan atom, sef y Dryad a'r Acliates, y rhai a gymmerasant long y gelynion, ac a'n rjiwystrasant i gael y pleser i weled ei baneri yn cael eu tynu lawr i ni: La Cloriude yw emv Hongy gelynion, yn arwedd 44 o fangnelau, ynghyd a 4 o rai efydd bychain, a 560 o wyr df-wisoi. Liaddwyd LJ() a ehlwyfwyd 40 yn ein llong. Ymhlith y lladdedig yr oedd tri c»nol-!ongwyr, a chtwytwyd yr Is-gadpfcn Foord o'r mor-<ilwvr. Ac yn ol hanes M. Gerrard, nil eareharorion Ffiengig, collasant. hwy 120 o wyr yn y frwydr. Yr ydwyf yn lira dyledus i bob Swyddog a phob dyn ar fwrdd y llong hon, y riiai a ymdrechasant hyd yr eithaf i ddarostwng v gelyn, Ydwjt, cVe. J. Phii.emoke, Cadpen. D. S. Y mae'r Ffreigad Ffrengig uchod wedi dyfod yn ddiogel i lloegr, [Fe gynnwys y Llys-argratf hefyd lytliyr oddiwrth Gadpen Napier, o long ei Fawrhydi Eurvalus, yn inv- negi iddo et beri i'r Trysor-long (Store-ship) Ffrengig, o 20 mangnel a 120 o wyr fyned yn erbyn y creigiau ar yr Slain o liagfyi-, yti Angorfa Calvi, lie yr ymdolciodd yn chwilfriw. [Ac un oddiwrth Gadpen Coghlan, olong ei Fawrhydi Alcmene, yn hysbysu iddo ef ysgataelu rhwng Corsica a Cape Delle Molle, y llong Ffrengig La Ftieche, yn arwedd 12 mangnel. [Ac un oddiwrth Oadpen Dilkes o long ei Fawrhydi Castoiy yn hysbysu fotl y fuan-long a lyw.d gan yr Is- gadpen Laveleyii wedi ysgafaelu'r herw-long Ffrengig Henreux. [Ac un arall pddiwrth Gadpen Dilkes, yn dangos i herw-long Ffrengig, a eiwir Le Minuit, gael ei chymeryd gan Ls-gadpen Stanhope, gerllaw Barcelona j diaiigodd y gwyr i'r iiiyi. [Mynega'r Llys-argraff hwn yrnhellach, fod y Hong Americaidd, Vixen, wedi ei chymeryd, a bod y Hong Americaidd Inca, o 6 mangnel a:35 o wyr, wedi ei rhedeg yn erbyn y tir, wrthgeisio dianc ar y Doterel,

[No title]

&lz§8gufem

GEIRIADUR BYR..