Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

-LLUNDAIN. - I

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

FFAIR NEWYDD, LLANYMDDYFRI, SWYDD GAERFYRDDIN. RHODDIR hysbysiaeth trwy hyn, y bydd FFAIR i gael ei chynnaI yn y Fwrdeisdref uchod yn flynyddol, ar y PJEDWA R VDI) ATL litiMTHEG, a'r UGEIN- KED O Fis MAWRTH; y dydd cyntaf i werthu Anifeiliaid Corniog a Cheliylau; a'r ail ddydd i werthu Moch.—Can- iateir i bob math o Faelcriaeth (Merchandize), gael ei gyn- nyg ar worth, ar y ddau ddinrnod. Gan fod y pedwarydd ar bumthego Fawrth yn dygwydd y flwyddyn hon ar ddytld Sadwrn, o gaulyniad cynnelir yr ail Ffair ar ddydd Llun yr unfed ar hugain. Arwyddwyd yr Slain o lonawr, 1814. SACK VI ^LE GWYNiVE, Yswain, Penswyddog. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, y rhai ydym Fa^naehwyr mewn Anifeiliaid a Moch, yu yoirwymo dyfod i'r Ffeiriau rhag-grybwy lledig. David Jones, ) Rees Prickctt, Daniel Saunders, ] William Jones, John Jones, ) Thomas Williams, jillor, Daniel Jones, David Price, Berisbrook, Duvid Evans, j David Davia, Cwtizdu. LLYFRAU C Y MR A E G A ARGRAFFWYD AC AR 1VERTH Gan JOHN EVANS, Ytt Mhetryai Bzzrdeis-dy Caerfyrddin; Ar werth hefyd gan D. JENKIN, Argraffydd y Papur liwu, a J. H ARRIES, yn yr Heoi-fawr, Abertawe C. LEWIS, Aberteifi J. JAMES, Aberystwyth Jos. KicJiAuns, DoJgeliey; RICE UEES, Llanviiiddytri; a FRED. EVANS, Uandllo. 1. Y BIBL TEULUAIDD, gyda Sylwadau ar JL 0) pob Pcnnod, ac Ysgrylhyrau cyfeiriol ar Ymyl y Dail,gan y divveddar Barch. Peter Williams, pris XI I%. heb ei rinlo 2. V HTBL SANCTATDD, sef yr Hon liestament a'r New- ydd, gvdag Ysgrythyrau cyfeiriol a Sylwadau ar Vinyl y Daii, pris 10s. yn rhwym. 3. BIRL SAI%GI-AlDr), sef yr Hen Destament a'r New- ydd, gydag Ysgrythyrau cyfeiriol a Sylwadau ar Vinyl y Daii, nan J olm Canne, pris 12s. 4. iliBLAU ereill heb Sylwadau, pris 4s. 2d. 5. TESTAMENT MEWYDD, gyda Sylwadau ac Adnodau cyfeiriol ar Vinyl y Uail, gan y diweddar Barch. Peter Williams, pris 6s. wedi ei rwymo. ti. f ustamEN i'Au ereill, pris is. 6d. 7. Y Llyfr Cyntaf o FSPONIAD Dr. Gill ar y Testament Newydd, yn bedwar-plyg, mewn wyth rhan itr swilt yr un, neu Xi 14S. yn rhwym—D. S. Y mae yr Ail Lyfr yn yn awry Wasc, ac yn dyfod allan vn rhanau misol, Is. yr un. 8. Y Llytr Cyntaf, yr Ail, a'r Try dydd o .EsPoNIU ax y Testament Newydd, gan y Parch, G. Lewis, D. D.; pa rai a ellir eu cael yn rhanau, swllt yr un, mor fvnych ag y niynir. V mae y Llyfr cyntaf yn werth 8s. 6d.; yr all yu AOs.; a'r trydydd 8s.; a'r pedwerydd yn awr yn y Wasg. ESPONIAD ar y Rimfeihiaid, gan y Parch. G. Lewis, D. Ð. mewn wyth rhan, swllt yr un. 10. ESPONIAU ar Bump Llyfr Moses, gan y Parch. T. Jones, gynt o Lanpuuisaint, yn wyth-plyg, pris lis. 6d. mewn byrddau. 11. HAVES WLADOL A CHREFYDOOL PRVDAW FAWR, o'r amser y daeth y BruUniaid i wladycltu iddi gyntaf hyd yn breseniiol, gan y diweddar Barch. Titus Lewis, pris IDs. (id. wedi ei rwymo. 12. CAVWYLL Y CYfRV. sef Gwaith y Parch. Mr. Rees Prichard M. A. Prichard, M. A. gynt Ficer Llanymddyfri; ynghyd fig Ychwanegiad rhai Lliitfioa o Waitlt yr un Awdwr, o Gasgl- iad y Par h. Mr. Griffith Jones, I tiiddowror. Hefyd, Hanes Bywyd a Marwolacth yr A wtlwr; ynghyd a Rba- ymadrodd helaeth at y Darllenydd, a Chyiighor i'r Llyfr, gan Mr. Stephen Hughes, gynt o Abertawe; ?werth 65. .edi ei rwymo. Y mac r li?fr hwn wedi ei argraSu a Hy- thyren fras, yn wyth-plyg mawr, 13. GEIRIADUR YSHRYTHYROII, yn bedwar llyfr, can y Parch. Thos. Charles, o'r Bala, pris mewn byrddau. 14. GEIBLYFR SAESNEG A CHYMRAEG, gan y diweddar Barch. William Evans, wedi eiddiwygio, ac ychwanegu tua Mil o Eiriau ato, gan y Parch. Mr. Richards, gynt a Lan- grallo, yn swydd -Forg;tnwg.-Y mae y llyfr hwn yn cyn- nwys pob gair angenrheidiol tuag at ddarllen awduron Seis- nig; nid yn unig fe roddir Cymraeg cyfatebol i'r Saesneg, ¿Ù, hainl arwyddocaad wedi eu gosod mw trefn briodol, ond hefyd y mae pob gair Saesneg wedi ei acenu, i attal sw niad anaddas: y mae rhan-ymadrodd pob gair wedi ei osod, ac awduron priodol wedi eu cyssylltu, lie y mae 15. GEITU/YYR SAESNEG A CHYMRAEG, an T. Jones, o Mold, yr ail Argiafliad, gydag V chwanegiadau a Diwyg- iadau, yn ddwy ran, pris 4s. y rhan gyntaf, a 3s. yr ail, neu ar bapur garwach, 3s. y rhan gyntat, a 6d. yr ail. It). GEIRLYFR SAESNEG A CHYMRAEG, gau Thos. Evans, nris 7s. mewn byrddau. 17. GEIRIAD(I n CYMRAEG A SAESNEG, gan Wm. Owen, F. S.A. ynghyd a Grainmadeg Cymraeg, yn ddau lyfr, II pris.C3 13. 18. TALFYRIA.D O tin. adur Cymraeg a Saesneg William I Owen, f'. S. i\. pm 18. tid. 19. Y MEOOYC ANIFEILIAID SAESNEG A CHYMRAEG, yn cynnwys darluniad cryno a chywrir o'r amrywiol Anhwyl- ialiau i ba ral ymae Da corniog, Llm, Defaid, a Moch, yn fwyaf agored; yn nghyd a'r N. oildion goreu o Driniaeth ag syad hyd yn hyn yn adnabyddus; gan Isaac Wyke, Fie* ryllydd a Gwerthwr Moddiou Meddygol, pris 5s. mewn byrddau. 20. HANES PLEITMAU Y BYD CRTSTTANOGOL, ynghyd fig Annogaeth i hynawsedd crefyddol; at yr hyn yr ychwa- negwyd, Golvgiad ar Atheistiaeth, Deistiaeth, Theophilan- thropiaeth, luddewaeth, Mahometaniaeth, a Christianog- aeth; gan John Evans, M. A. Pen-ddyscawdwr mewn Atbrofa at Rifedi pennodol o Ysgollieigion, yn Puliu's Row, Islington. Y degfed argralfiiid, (yn Saesneg, yn y flwyddyn 1807), wedi ei helaethu a'i ddiwygio; ynghyd fi Tfiabl Gottadwriaethol o'r dygwyddiadau hynotaf mewn Hanes Eglwysig, o enedigaeth Crist i'r amser piesennol, pris 4s. 21. Y RRYFEL Y SBRYDOL, yr hwn a wnaethpwyd gan Shaddai ar Diaholus, er ennill yn ol dref Mansoul, gan y Parch. J. Bunyan, pris 28. 6d. mewn byrddau. 22. TAIT!I Y PERERIN, dan Gyffelybiaeth Rreuddwyd yn yr hwn y tiangosir, 1. Y modd y mae peciuidur yn c ych- wyn, neu yn dechreu ei daith o'r byd hwn lua r r.efa,I.1. 2. Y person y mae ef yn gyfarfod a hwynt ar ei daith. 3. Ei ddytudiad o'r diwedd i'r wlad ddymnuol, neu y nef- odd, mewn dw^ftHivch,gan y Parcfa. J. Bunyan, pris Is. 6d. I K TAITU CHRISTIANA A'I PHLAVT, O Ddinas Dy-tryw t ttwr Ganaannefol, ar ol ei Phriod; yn dangos am y Min. derail mawrion a gyfa-Tu a hwynt ar y flbrdd, a'n dyfodi td diogel o'r diwedd i'r wlad ddymunol: sef yr ail ran o Daith y Pererin, gan y Parch. J- Bunyan, pris Is. 21. TAITH Y Prttritilql neu Fynediad Dyn trwy'r byd hwn i'r nn a ddaw, dan rith Breuddwyd; yn miia un y dangosir yr amrywiol berygl00 a'r rhwystrau a gyfarfu 3g ef, a'i oruchafiaeth viltef ar fyd, ciiavvd, a chythraul; yng- hyd â'i ddedwydd dflyfodiad i'r ddmas ogoneddus, a'r llaw- enydd a'r gogoniant a gafodd er ei dragywyddol ddyddan- wch yny ddinas hono, gan y Parch. J. Bunyan, pris Is. 22> RHEDEGWR V'SBRVOOL, neu Bortreiad o'r Dyn ag sydd yn myned i'r Nefodd; ynghyd a'r ffordd y mae yn rhedeg ynddi, y nodauy m'n myned heibio iddynt; a riiai cyfarwyddiadau i redeg fel y caffer gafael. ) lefyd, Lly"thyr at bob dvndiog ac esgeiiluJ, gan y Parch. J. Bun van, pris '3d. 1'1' ø 26. GwELEMGAHTH Y BARDD CWSG yn cynnwys, t. Gweledigaetii cwrs y byd. 2. Gweledigaeth angcu, ::>. Gwe- ledigaetti uilern; gan hUb Wyn. At Liaun y chwanegwyd, Mynegiad o'r geiriau mwyaf annealladwy trwy gortf y gwai U1, pris Is. 27. IFY.VHONAU LACHAWNWRFAETH; neu Amdditfyniad o Athrawiaeth (iras: sef, Byr Draethawd i Lyfr a eiwir Traethawd ar Etiioledigaeiii a Gvvrtliodedigaeth, a IIe- laethi-wydd y Prynedigaeth GrLtianogol;" gan B. Jones, Gweinidog yr Lfengyl, pris Is. 28. BVWYD JOSEPH, MAB ISRAEL; yn wyth llyfr. A fwriadwyd yn benaf, i ddenu meddyliau dvnion ieuainc i garu yr Ysgrythyrau Sanctaidd. Yn Saesneg gan John Alacgowen, ac a gytieithw yd i'r Cymraeg gan John Evans, Arteriedydd Meddyginiaetn pris 4s. 6d. wedi ei rw ymo. 29. AN ENGLISH AND WELSH VOCABULARY, Of dn easy Guide to the ancient British Language; by Thomas Evans. T" which is prelixed a (Jrainmar of the Welsh Language; by Thomas Richards; price 2s. 6d. 3J. YR Eos; sef, Gwaith Awenyddawl Mr. Edward Richard, o Ystrad Nieurig, vn swydd.A bei-teifi.-I. Hu{";I- ferdd. 2. Bugeil-gerdd. 3. Cán y Bont. 4. Ateb i G^n y tont. b. Emyu, lieu Hymn. 6. Alarw nad IOJ wertlj Rill- siart, ynghyd a Nodau ar odre'r daii; pris cid. YI. MYFYROOD AR EINIOES Ac ANGEU, a ysgrifenwvd mewn Mynwent yn y Wlad, yn inryg yr hwvr, wedi ei droi 0 Saesneg Gray, gan y Parcn. D. Davies, Casteil iiywel, wyr ail argralhad, pris 6ch. 32. CA TEClSM EGLWYS LOEGR, a gafodd ei gvmmeradwyo gan Gymmantao t phrif Eglwyswyr, ar eu diwygiad oddi- wrth wuhyddiacthj yn y iivvyddyn bid; a I vu bill, ac auiryw weuhiau ar ol hyny; ac a orchytninymvyil eiddysgu yn Vsgolion y deyrnas: wedi ei arviieidia gan T. Jones, allan 01- at-i-alfttd Li?dmaidd ga;i Dr. Ckavef sy a btc?nnol yn Esgob Hanehvy; pris is. &d. I J2. MESUHWR C YTFREUINOL, neu Gvfarwydd vd i GrefliJ wyr; yn miia un y eyniiwysir Tai>lau wed; cas"o-lu "vu a barod at amryw ^.Jiosion, yn enwedig i fesur coed ljji "i bynag a. ysgwar neu grA iiion; ityrddau, cstylJau, planciau Uoriau, muriau, wainscodau, ac amryw betnau eroiil o'r iiii natur. lab] iliosogiad a chy franiad, pa un all ofd yn fmldiol 1 seiri coed, sctri raaen, hwpperiaid, wydrwyr, liifwyr gwyugalchwyr, a maondowyr; ynghyd a ThaNau at gyfrif patauito arian addisgyn ar nn faint o bwysau neu latUeid iau, yn oihyn a hyn y nru'r liathed, neu ryw IIcUI o'r natur; ac teiiy yn fuddiol i siopwyr,hwsiti(>!nvv. ac ATNRYYY ereill. V trydydd argralfiad, wedi ei ddiu vgi'o a'i hrkteiiiu mewnllawer o betlian hynod, cvileus i'w d -ail, er liyilorddi iad i bob math o tkiynioji, M. VViiliains, Mesurvvr lir pris 2s. heb ei rwymo, neu 2s. 6d. wedi ei rwymo. 33. y VVEINIDOGABTH LWY»I>UKXI!«; neu, Ymddvddan ynghylch a LHvyddiant pregethu yr Efengvl yn malitli Cristianogion o waiianol farnan, rlnn;; dau gyi mydog, sef Laltin ac Anticaltin; hyny yw, Jjrwr o lam (Jal- tni, agwr o farn w rthwyiieb, pris (>d. JM. PRIF FBDDYGijfiAETa? sef, Physvgwriaeth yr Oes- add gyiit: neu, l'fordd hawdd a naturioi i iachziii y rl!aii Iwyat o Gletydaii, wedi ei gyiieitiiu i'r Cymrae.r ailrm o'r pu.mned argraihad yn Saesneg, er lies i'rCyinrv, pris H<I. ::b. GOGONEDOILSDIRGELWCH TROGAREDB L> A'; neu, Werthfawr Feddyginiaeth i Elleidha lluctdedig. A 's^rifen- wydyn Saesncggan John Bisco, Gweinidog yr Kfeii^v] yn St. rhomas, SouUnvark, pris is. •IO. TnAETHAw;) A R DEYRNAS CRJST, GAN A'srah' am Booth, wedi ei droi i'r Gymraeg o'r trvdydd argcafliad yn Saesuey;, gan y Parch. D. Saunders, pris Is. 37. iitOG A I', EDI) A BARN; neu yn agos i Dri Chant o Siamplau rhyteddol o Farnedigaeth Duw ar yr Anuuwiol, ac o Drugareddau nodedig i'r Duwiol, mewn amryw wli'dydd acoesodd; gyda llayver o Ystovian buddiol wedi ea casglu allan o Vsgrifenadau Gwyr dyscedig; t: i yi hrvn i'r dogionus, er eystir i'r daioElus, ac erriiybadil i b;nvi>, Ilris M. IIB. ALLWEDU MYFYRDOU neu, Arweinydd i'r Meddwi segur; lie y cynhwysir un ar bymtheg o t- inew a iibrdd o Fyfyrdod, a Hymnau mewn flbidd o Fy" fyrdod vn canlyn pob un o liaiiynt, gan y Parch. Azariai.Siuidracu, pris 6d. 39. BLODAU PARAOWYS YN LLAWV a FEL, neu ddifrifol Fyfyrdodau ar amrywiol o'r Enwau, Titian, a'r CynVlyi>- iaethau rhyfeddol ag y mae y Duwioliou ac iiglwvs Dúuw yn gael yn yr Vsg.ytayrau Sanctaidd, gan y Pareli. A.. Shadrach, pris 4d. 40. PERLAU CALFARIA, neu Arian g^viiedlyd y Groc-, wedi eu codi allan o Fane Cacrsalem, &c. gau A. Sliadrach, pris Is. 41. TRYSORAU'R GROES, wedi cael eu cyftawn ajor ar Ddydd Marciinad yr Efengyl,&c. gan A. Siiadracti, pris Is. 42. DRYCH CYWIR I GANFOD Y Gw RTIIGTUyn ei ymadawiad à Duw, yn ei holl lochesau dirgel, yn ei grwyilr- iadau yn yr Anialwch, ac yn Babiion- ae iiefyd yn ei ddychwcliad adref at Vjuw dracisefn, gau A. Siiaffrac..i, pris Is. 43. GOLEUNI CAERSALEM, neu Gyfeillachar. y DvscyblioH yn Jerusalem; lie y ti-aetikir vo ddifrifol am aniry"»Vi"l o bethau pwysfawr, ar ddllll o V mddyddan riiwng vr A po- tolion mewn deg ar hugain o Gyuideithasau yn 'Jerusalem, ac y mae Hymnau ar 01 y peunodau, gan A. Siiadracii, pris Is. 6d. 44. LLYFR RHYFEDIJODAU neu, 0 arffllg- aethan rhyfeddol Duw i'w Weisi.in, a'i Farnedigaethua trymion ai- ei Elynion, wedi ei gassiu tr in y Parch. Titus Lewis. At yr hyn y chwanegwyd, ilaues Hibl, gtn y Parch. John Camphdl, pris 6d. 45. CAMNI YN Y GOELBREN: neu, T)dat»mldiad irrmftdd y mae Pen-arglwyddiaeth a Doetldneb Duw yn trefoil Cys- tuddiau Dynion, ynghyd a'r moddy dylal Cri^tianosi.iti ir»- ddwyn danynt; wedi ei osod alian mewn od liwrrh Preg.vii. 1J. ynghyd a I-hregetii arall ar Diar. xvi. ly. gan y diweddar Barch. T. Boston, prisSd. 46. Pon DYN EI PHYSYGWR ET NTIN: yn ddwy Ran. Y mae'11 dra chyinliwys ac angeiiriicidi, yn m/iob teuiu, ac i bob trafael wr pris 9d. 47. GOUVG 0 HEV JVEBO AR WR VD va -A r)i)E-.vii.); M-WN Cas^liad o Bigion Hymnau, am Gwymp Dyn yn yr Adda cyntaf, a'i Gyfodiad yn yr Ail, &c. gan itlorgau R:iys,prisl-» 48. CASGLIAD 0 Bum Cant o Hymnau, yn cawech rh.a; ar amrywiol destunan, gan y Parch. D. Joaes, o Dreliynn >11, pris &ftd. mew n byrti iau. 49. PIGIOV o Hymnau, pri';i:i! i Giefrdd yn ci hamrywiol ranau. Hefyd, Agoriad ar y Gamut, gan' y Parcli. Jona James, Aberystwyth, pris 3s. yu rhwym. D. S. Y mae gan J. E. Hymnau u waith amryw Awdwyr, o wahanol brisiau. 50. DVLEDSWYOD PAWR A GLYWAVT YR EFEVGVL r GREDU YN NGHRIST; nen, Alwad gv.Vredinol yr EiWigyl mewa cysondeb ag Etholedigaeth bersono), l'ryneuigaeth neiUduol, Anallu Dyn, a Galwedigaetii eIP-itiiyi mewa Pregeth ar loan xii. 36. gan y Parch. George Lewis, 1). D. pris 6d. 51. CYFIAWNAAO TRWY FFYDD; neu, Draethawd yn gosod allan y dull a'r amser y mae Cyfiawlldpr Crist yn cael ei weithredoi gyfrif i Beciiadur, gau y Parca. Geo. Lewis, D. D. pris Is. t-, ETR AwD DEFNYnmot, AM BEN-ARGLWYI>DIAETH Duw A'I GYFIAWTVDER, yn^ityd A'r pethaa pwy-fawr sy « tarddu oddiwrth ei Beii-arglwyddia -t!i rf, sef Etholedig- aeth, Galweaigiieth imiol, a Pharc., mewn Gras; o waith Mr. EHsous Cole yn Su-snog, w.?di ei gylieithu er lies i'r Cymry uuiaith. Argrafiiad newydd, pris 2s. heb ei rw ymo. 53. DRTCH I'R Awaxhth CTOS • n»\», ITyhvyUr amlwR ac esrawvth i fodyn gvfarw ydd yn y Frutaniait'.t. Yn cyn- nvvvs HylForddiadau buJUiol a pUt-etn-, er cyfarw'yddn plant i iawjj yspelio, darllen, a de.iil yr Annliail^i, ynh.r,d as amryw bethau ereill angenrl enlusl a plwrtliviliw)i i r fath orchwyl- Y pedwerydd Argm!a:-td, gan Aoliert .all loan o sir Gaernarfon, (gynt Atliraw Vsgoi Gymraeg). D. S. Y mae gan J. 1, amryw fath o Lyfrao Vscol, o amryw brisiau. M. DOCTOR XUPTI\R\M nca, Gvfarwvndwr rlortrw, mewn dull o Ymddiddan r'1wO( MartSaPaeiriegani a Mary Eugamus. Gan William Williams. 55. BVWYD HYNOf) A (UVEIRUNN>or>f> RTYFEODOL ru) BINSON CRUSOE; yr hwn a fAt hyw wyth mlyaedd ar lib- gain mewn Ynys alighyfiumedd, yr 11011" hyny a iioblwvd ganddo ef. t' EUe da i wSiUu d.rach. ef^n*