Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

-LLUNDAIN. - I

[No title]

News
Cite
Share

GWENEU, 4. Derbyniwyd cenadiaeth neithiwr oddiwrth Arglwydd Welington; yr hwn a ddygwyd i'r ddinas gan Gadpen Bullock o'r Ilytityr-loiig; Walsingham, ar ol pedwar diwrnod o fordaith o St. Sebastian. Yr oedd aden ddenu hyddm ei Arglwyddiaeth wedi myned y"mlaen tua Pau, ac yr oeddid yn dysgwyl y buasid yn ymosod a mangnelau ar Bayoune ynghylch y 23ain o'r mis diweddaf, sef y dydd ar yr hwn yr hwyl- iodd y Walsingham. Pan ymadawodd hi, yr oeddid yn ciywed trwst y mangnelau amryw filldiroedd oddiwrth y tir, meddylid y rhodd- asai'r dref fynu ar ol vehydig wrthwynebiad, mewn trefn i'w hachub rhag tan adinystr. Daeth Cadpen Wallace o'r 12fed Traedfarchlu, Cadpen Douglas o'r Mangnelwyr, a'r Is-gadpen Philips o'r 13eg catrod, droscidd yn y Walsingham. Y r ydym yn deall fod cenadiaeth y Maeslywydd Welington yn cyrhaedd i'r 20fed o'r mis diwedd- af. Ar y 12fod ymosododd yr aden ddeau dan Syr Rowland Hill ar y gelynion, a'r rhai y bu y.r holl aden hon yn brwydro ar y 13eg, y 1 leg, a'r 15fed. Y canlyniad oedd i'r gelynion adael y Gore de Pau, a'r fyddin gyngreiriol o'r tu ol iddynt. Dywedir i'r Cadfridog Pringle gael ei glwyfo, a Chadpen Clitheroe gael ei ladd yn y brwydrauhyn. Y r oeddid yn tybied na fyddai i Soult anturio brwydr gyffredin. Daeth dau lythyr-god Mlmynaidd i'r ddinas neithiwr. Yr hysbysiaeth penaf a gynhwysaui yw cyhoeddiad Tywysog Coronog Sweden i bob! .F'fra¡nc,yr hwn a amserwyd Cologne, ar y 12fed ol,r inis diweO.dif, Y ma £ sefyllfa neillduol y Blaenor hwn, ei ymddygiad gochel^ar, ei iaith gymhesurol, a'r lluoedd cedyrn sydd-dan ei Iy- wyddiaeth, wedi sefydlu sylw y bobl yn gyil- redin arno ef mewn medd neillduol. Yr ydym gan hyny yn edrych ar y cyhoeddiad hwn fel peth o'r pwys mwyaf canys y mae, nid yn unig yn ihoddi y sicrwydd mwyaf dwys oli fod ef yn glyirn yn ddiysgog wrth yr achos cyffredin, sef eiddo y Cyngreirwyr—ond y mae yn cynnwys cyhoeddiad yn erbyn JIywodtaeth Ftruinc mewn ncdd un wuaeth neb o'i Cyngreirwyr ereill hyd yma. Y cyhoeddiad a gynnwys yr ymadrodd- ion cattlynol:- u Ffrancod !-Ar orchymyn fy Mrenin, cym- ri?rais arfau i'r dyben i amddiJfYIl iawnderau pobl Sweden. Cwedi ymddial o honof ar y sarhad a ddyoddefasant, a ehynnorthwyo dwyn eddi amgylch rydd-did Germany, yr ydwyf wedi croesi y Rhine. Ar y funud y gwelais drachefn yr afon hon, ar gyffiniau yr hon yr ymleddais mor fynych drosoch yn llwyddiannus, teimlais yr angen- rheidrwydd i fynegu i chwi drachefn fy medd- yliau. Y mae y Ilywodraeth dan yr hon yr ydych yn byw yn amcauu bob amser eich trin gyda dirmyg, mewntrefn Pcb iseIllau; y mae y n iten bryd i'r dull hyn ar bethau gael cyfnewidiad. 11 Amtyga'r holl bobl synwyrol eu dymuniad er daioni i Ffrainc, ond ar yr un amser dymun- ant na byddo hi yn hwy yu fllangell ar y ddaear. Nid y w y Penaetiiiaid cyngreisiol wedi uno a'u gilydd i ryfela a'r bobl, oudi beri i'ch lly- wodraeth gydnabod anymddibynaeth gwledydd ereill. llyn y w eu hmtig amcan, a myti a wys- tlaf fy hun dros gywirdeb eu bwriadau. Gan fy mod yn fab mabwysiedig i Siarl y XIII. ac wedi fy ngosod gan ddewisiad pobl ryddion wrth drofd gorsedd y Gustavusiaid, nis gellir fy ysgogi o hyn allan gan un uchelymgais ond yn unig diogelu dedwyddwch trigolion yr or-ynys Scandinaviaidd. Ac ar yr un amser, fy nywetiydd penaf a fydd gynnwysedig (yn ol cyflawni o honof fy nyledswydd gysegredig i'm gwlad fabwysiedig) mown diogelu dedwyddweh yn yr amser i ddyfod, i'01 gwladwjr blaenorol. u A. yrwyd allan o'mcad-lys, Keulen, Chwef. 12, 1814. S (Arwyddwyd) CHARLES JEAN." fynega y papurau Ellmynaidd yn mhellach fod 6,000 o filwyr Brenin Naples wedi uno a'r Awstriaid ar y 22ain o lonawr yn Farrara; (Italy) a bod Rhag-frenin Italy wedi gyru attan gyhoeddiad i'r Italiaid, yn yr hwn y mae yn addef ei bod yn gyfyng arno, a bod lluoedd Naples wedi meddiannu amryw barthau o Italy: eithr mae yn heio y Neapolitiaid yn lied I ym am ei dwyllo yn y modd y gwnaethant, gan ddy. fod i'r wlad yn wrthwynebwyr tra yr oeddid yn eu dysgwyl fel cyfeillion a chynnorthwywyr; agehviryn uchel ar yrltaliaid ymarfogi i ym- ddiilyn eu gwlacl a gyru'r goreseynwyr ymaith. Hysbysa'r pupurau Uchod fed Louis XVIII. wedi gyru llythyr at Ymerawdr Russia, gan ddeisyf ei hynawsedd i'r 150,000 o garcharorion, Ffran- cod gan mwyaf, ag sydd yn ei feddiant ef; gan osod ei hun allan lei tad i'r Ffrancod er eu bod wedi eu llithio i ymladd dan faner Bona- parte. Danfonodd y Ty wysog Schwarfzenberg allan ordinhad i'w filwyr, gan orchymyn iddynt yn y modd caethaf beidio yspeiliotfigofkm hedd- ychcl Ffrainc, gan amlygu mawr anfoddlon- rwydd tuag at y rhai a glywsai oedd wedi bod yn euog o'r cyfry w drosedd, a bygwth y gosp o farwolaeth ar bwy hynag a brofid yn eupg o hyny rhagllaw a gorchymmynir iddynt na ed- rychont ar neb fel gelynion ond y rhai a fydd- ant dan arfau yn eu herbyn. Danfonodd y Count D' A rtois, yr hwn a gyrhaeddasai Basle, genad i gnd-lys y Cy ngreirwyr. Dywedir fod y Pab (er pellach diogelwch) wedi ei symud gan y Ffrancod o Fontainebleau i Thoulose, lie y mae efe i aros dros amser. Yr oeddid yn ynibarotoi yn Basle ar y 7fed i dder- byn Ymerodres Russia yno. Myiiega erthygl o Amsterdam fod Sas Von Ghent (Netherlands) wedi ei rhoddi fynu gan y gelynion, a bod ei Ochder Breninol Tywysog Orange Nassau wedi cael ei gyhoeddi yno yn Dy wysog Breninol y Netherlands; a bod y Swyddog De Jonge, yr hwn a ddallfonw) d gan ei Uchder Breninol i Dutch Flanders, yn cymmeryd meddiant o'r gwledydd, a chytuno ynghylch y mesurau ang- enrheidiol a. Sw yddogion y Cyngreirwyr, yr hyn, fel y tybir, a gaiilynir gan yr elreithiau dedwy- ddaf. Dywedir fed y trigolion yn dra pharod i dderbyn y drefn hon. Mynega'r un papuratt fod lluoedd Itiosog o filwyr o amryw wledydd yn cychwyn yn feunyddiol tua Ffrainc o amryw barthau, mewn trefn i gyfnerthu y Cyngreirwyr; acam eibodyn dysgwyl i'r Ffrancod yn Flush- xing gynnyg drosglwydilo rhai gwyr arfog oddi yno i ryw barthau, a fyddo yn ateb eu dyben, y mae amryw longau Brutanaidd wedi ymgyn- null yn y Schelt Oillewinol, yn barod i'w der- byn, os byddant mor eofn a dyfod hyd atynt. Ilysbysa Llys-argraff Ffrancffort fod Cadfrid. Belegarde wedi myrted i Milan (dinas odidog yn Italy) a'i meddiannu. Pa fodd bynag, ymdden- gys f<d y llywodraeth Ffrengig yno ar y 3edd o'r mis diweddaf. x I Wrth y pupurau Ffrengig diweddaf a ddaeth- ant i'r wlad hon; yr ydym yn (I ysgu fod dau Bendefig Ffrengig, y rhai a luont yn estroniaid yn hirmewn gwledydd ereill, ond yn ddiwe. ddar a ddvchwelasant i'w gwlad, ac yn Troyes a wisgasant y swyddrosyn gwyn (zrliite cockade) fel arwydd eu bod o du Bourbon, un yr hyn, euog-farnwyd a saethwyd un o honyn*, gan y gosgorddion gwiadwriaethol yn Troyes; ac euog farnwyd y Hall' ddvoddef marwolacth, am na ymddangoscdd o flaen y llys. l

Advertising