Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

-LLUNDAIN. - I

News
Cite
Share

LLUNDAIN. I OYDD IAU, MAWRTH 3. DAETHy ffreigadHebrm, Ca d pell pa] mer, mewn i Portsmouth ddoe o Passages, yr hwn le a adawodd hi dydd Maw rth y 22ain o'r mis ddiweddaf; yr oeddid wedi dprbyn hysbysiaeth yno oddiwrth Argl. "Welington, ond nid oedd y lluoedd cyfunol dan ei lywodraeth ef wedi cychwyn or Ile yr oeddynt span ddaeth y genadiaeth olaf oddivvrth ei Argl- wyddiaeth. Eithr y mae'r hanesion n ddygwyd cyn hyny gan y Fidelity, Cadpan Hunter, yn nynegu fod pob parotoadau yn cael eu gwneuthur i gychwyn yn y blaen, cyn gynted ag y goddefai ansawdd y tywydd a'r tfyrdd i hyny gymmeryd 3le, yr oeddid yn cynnull pob math oddefuyddiau angenrheidiol i osodpont ar yr afon Adour; ac yr ydym yn dysgu gan yr Hebrus fod trawst, (boom) ac nid pout, wedi ei. ood ar groes yr afon hono, ac yr oeddid yn dysgwyl yn lied gytf- redin y byddai i'r fyddin fyned drosodd mewn ychydig ddyddiau. Gosodwyd y trawst ar yr afon mewn trefn i gadw ymborthac angenrheidia u tireill rhag myned i Bayonne o'r wiad ar hyd yr Adiur. D^r^vmasom bapurau o Lisbon (prif ddinas Portugal) y rhai a ddygwyd gan lythyr-loug a ddaethoddi yno hyd atom mewn 15 niwrnod. Nid y w'r papurttu yn cynnwys neb newyddion o Invys ———— Yr y<\vm wcdi derbyn ychwaneg o bapurau ^imynaKM, y rhai a gytttiwysaiit yi- hysbysiaetji t'anlynol, i BrusselsChwef. 9.— Y mae ei Uchder Dug Sclxe Weimor wedi dyfod yma ac hefyd ei Uch- der Breninol Tywysog ieuanc Orange. Der- iJYlllwyd y byddinoedd cyfunol yn Ghent yn gystal ag yma eyda phob arwyddion diolcligar- weh a gorfoledd. Amsle.rdam.- Y mae cynnadledd yn awr ar di'Oed ynghylch rhoddi DoJlzyl (tref yn Holand) 1 f/nu giin y jtYr^ncod; ac yr ydym yn dysgwyl ff it u an y A yn awyddas y canlyniad. Groningcn, Chwef. 10.—Am yr Osgordd an- Thydeddus a orfu ar dalaeth y YVeser godi (i'r Ffrancod) yr ydym wedi derbyn yr hanes gan- Jynol. Ar y 6fed o Ragfyr cyrhaeddasant dref Mefz (yn Ffrainc) ac ar y 12fed cymmerwyd eu ceffylau oddi arnynt,a diarfogwyd hwy, a chaw- "Sant eu trin fel carcharorion rhyfel. Cymmer- wyd hwy wedi hyny mewn pedrolfeni (waggons) ? tjrienob'e; ond nid oes genym un hanes w edi li) n an yr alltudiaid annedwytld. Breda, Chvccf. 14.—-Ymddetigys fod y Ffran- cod wedi rhuthro. allan di-acliefti o Antwerp, o tdu V er a Hoogstraten. Y mae genym hanesion am YS,afaeliad Maubeuge a Conde (yn Ff aine, gan y vCyngreirwyr) y mae Cat'IIys v Brutaniaid yn Zundcrt. Y mae gonym hefyd rai lluoedd JiriitanaicVl yn yr amddjlfynfa, a rhai o luydd- :wyr Westphalia. Amsterdam, Chzaef. 23.-Cymmerwyd Tour- tnay (yn Fdaiiders, lle'r oedd cad-lys y Cadfr. iFfiengig Maissou yn ddiweddar) gan y Cyng- Oreirwyr. Danizic, Chwef. 3—Hysbysodd y Cadfridog tlydd yn blaenori ar y Iluoedd Cyngreiriol, y rhai gymmerasant ein ddinas oddiar y Ffrancod, Jnevv n in odd swyddol, fod Dantzic a,i.thiriagaeth, wedi dychwelyd dan lywodraeth Brenin Prussia <«lrafhefn. Amlygodd y Cadfr. Massenhach, y lthagla w Prusiid yr, un hysbysiaeth hyfryd anewn cyhoeddiad i'r dinasyddion, yr hwn gy- :I.oed(liad a derfyna yn y geiriau canlytiol:- Piyssiaid buoch by w yn ddedwydd gydâ. J'hrussia wedi eich dad-gyssylltu oddiwrth jPrussia, m phrofasoch ddim ond anii(-,dwyddm-cli fel Prusf-iaid, a chydi Prussia byddwch dded "Wydd dracSiefn." Amlygwyd y gorfoledcl cyif- redin trwy w leddoedd a goleuadau (illuminatiuvs) a pheth sydd well etto, trwy gasgliadau gWlf- foddol i'r daf a'r clwyfus, Vienna, Chzsef. 4.—Rhoddodd rhyw berson 4tnadnabyddus 128 o lestri arian, fel rhodd w lad- garol i'w Fawfhydi at angenion y wladwriaeth. Ac y mae'r Dug Albert o Saxe Teschen wedi tyfranu 8,000 o latheni byrion (Fl. ells) o liain i'r yibyfai milwraidd. Ar yr 8fed o Ionawr rhoddwyd anidditfynfa Cattaro (Italy) fyi,u i'f' Cadpen Brutanaidd Hoste, o'r llong Bacchante, yr hwn trwy ymdrech caled a ddygodd apiryw fgnelau i ucheider oddiar yr hwn y gallasai ymosod ar yr amdd!?ynfa. Caniatawyd i wyr ^ddifi>ufa, 310 o infer, ddychwelyd i Ha\y, _???odiddynt beidio gwasanaethu drachefu ? ? y" y Cyngreirwyr iies Cu cyfueM id. v ^|y Cjngreirw yr nes eu cyfnewid. er- 1 mae'r papurau Ffrengig diweddaf a dder- bymwyd yn cynnwys rhyw hysbys:aeth ?twraidd Vnghylch y Uuoedd dan Rhag-frenin Italy, yr ?nig un o gyfatbrachwyr Bonaparte ag sydd o werth ¡ddo ef yn awr ei gyfyngder. Ei frodyr Jerome a Joseph-ydynt alltudion oddivvrth eu orsedd-feinciau. Louis a Lucian ydynt yn m^rynhau'rdyddanwch sydd yn tarddu oddiwrth lelilduaeth o lvsoedd Penaduriaid, ac y mae Murat a Bernadotte wedi codi yn arfog yn ei ?Ryn. Ymblith yr holl gyfyngderau ag y mae Npoteon yn awr yn ?g 0 r;?1d?lynt, nid y lleiaf ? 'ohdt?u presenol y?gatfydd yw, ei fed yn cae! ?g?yfo a'r saethanhyny? y rha;a. drwsiwvd ag esgyll o'i aden ef ei hun. Nid yw'r hysbys- iaeth Ffrengig o Italy o fawr pwys; mynega'r Rhag-frenin ei fod wedi maeddu rhyw ychydig o allorsafwyr yr Awstriaid, a chymmeryd 70 o honynt yn garcharorioii; ond y mae yn eglur ddigon, fel y sylwasom o'r blaen, mai'r Ffrancod gafodd y gwaethaf yn y brwydrau rhag-gryb- wylledig. Ail hysbysir gan bapurau Paris fod y Cadfr. Ffrengig Augereau, wedi dechreu cychwyn gyda,'i fyddin, yr lion meddant sydd yu dra Ilicsog ac yn yr ysbrydiaeth oreu a dywedant fod y Cadfridog Awstriaidd, Count Bubna, yn dechreu brawychu o achos y cychwyniad uchod, gan beri i'w fangnelwyr gilio yn ol tua Geneva. Y mae pob peth, meddant, yn eu tueddu i gredu, na fydd gymaint ag un gelyn yn eu hardaloedd cym- mydogol yn fuan. Ond y dyben penaf yn lied debyg o'r ymadroddion hyn yw ymdreclui ennill y Cyngreirwyr i gredu na ddichon Arglwydd Welington, neu'r rhan hyny o fyddin Awstriaidd Italy ag sydd yn y parthan hyny, wneutliur fawr neu ddim i'w cynnorthwyo. Mynpga llythyr anghyhoedd n Paris, yr hwn a amserwyd Chwef. 24, fod Bonaparte wedi danfon annercliiad tosturus at ei bobl dda yn Paris, gan alw arnyntyn daer i godi ac ymarfogi bob un o honynt, i gynnorthwyo ei orchestion ef, ac i amddittyn eu diiias. Y mae'r Cossacs yn parhau blino Bonaparte, canys acltwynir yn llym arnynt yn y papurau Ffrengig diweddaf a ddaethant i'r wlad hon, eu bod yri rhwystro'r cenadon Ffretigig. fytied e'r gynnadleddfa yn Chatillon i Palis. Ymadawodd Mr. Curvoiseur, Celladwr V I Brenin, a Llundain ar nos Fawrth, a chenadwri oddiwrth Iarll Bathurst ilr Ardal) dd Welington. Aeth Mr. Daniels hefyd, cenadwr y Brenin, o'r ddinas ynghylch yr un atnser, a, chenadwri o'r swyddfa dramor i iarll Clancarfy, yr hwn sydd yi) yi, Hague. Dim llai na 58 o toogau sydd wedi eu parotoi ymhorthladd Hull yn unig, i fyned i bysgodfa morfeirch (lohule-JLsheries) Greenland a chyf- yng-for Davi«, y tymhor hwn. Ac ar gyfrif mawr worth fa wrogrwydd y rhan hyn o fasnach, a'r meddiant helaeth, a'r rhifedi maw rion oforwyr a ddefnyddir yn y gwaith hwn, y mae'r Llyw- odraeth wedi penderfynu danfon liynges gref i bob un o'r pysgodfeydd hyn, er eu diogelwch, y rhai ydynt i aros yno dros y tymor. Dywedir fodcenadoll wedi cychwyn o'r Ne- therlands i gad-lys j Cyngreirwyr, i wahodd Ymerawdr Awstria i gvninieryd meddiant o'r Netherlands o herwydd eu bod yn ofni na byddai eu hundeb a Iloland yn gallu eu diogelu oddiwrth xuthriadau'r Ffrancod mor efteithiol a plte byddent dan ymgeledd Awstria. Yr oedd dwy neu dairo herw-longau Ffrengig yn y golwg o Dover trwy'r prydnawn ar yr ail o'r mis hwn. Ac yr oedd llyngesi marsiandwyr o Oporto, Dartmouth, a Falmouth, wedi myned heibio y bore lawnw tua'r Downs yr oeddid yn ofniy syrthiai rhai o honynt i ddwylaw'r gel- Jnbu.

[No title]

Advertising