Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IGEIRIADUR BYR.I

LLUNDAiN, SADWRN, CHWEF. 36.'I

[No title]

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

mawutii, MAWRTH 1. I: Derbyniasom bapurau ychwanegol o Holand a Ge rmany, y rhai agynnwysaut yr hysbysiaeth ganJynQl Qucdtenburg, Chzvcf. 15.—Y mae amddilfynfal i-Ffrengig Magdeburg yn agos a chael ei gwar- chae gan y 4ydd corlf milwraidd, ar ddwy dram- wyfa yrIIbe. Rhuthrodd y,gelynionallat-i yn erbyn ein gelynion yn Rothenzee, eithr gyrwyd hwy yn ol gan ein milwyr dewrion gydi chryn golled. Cymmerwyd rhai Swyddogion a 140 o wyr yn garcharorion, a lladdwyd a chlwyfwyd rhifedi mawr o honynt. Amsterdam, Chwef. 18.-Rh:oddodd ei Uch- i. der Breninol, Tywysog Goi-u c haf y NeQiei-land-S. eyfunol, brawf nodedig o ddiolchgarwch a pharch i'r Cadfridog Bulow. Cyrhaeddodd Mr. Fagel. y cad-lys, gan ddwyn cleddyf t a phris- fawr er ei anrhydedd ef, yr hwn a roddwyd i'r enwog Bulow, buddugoliaethwr Grasborn a Den- newitz, gan Dywysog ieuanc Orange &li law ei hun. Yr arysgrifen ar y cleddyf yw, 44 Am- heim, Gorcum, a Bois-le-Duc-profion newydd o wrolder Prussaidd." A chyda, y cletldyf rho- ddwyd iddo filo Ducats. Bremen, Chwef. 11.—Y mae y genadiaeth ddiweddaf oddiwrth fyddin Denmark yn hys- bysu fod y lluoedd Danaidd a drefnwyd i gyn- northwyo y Cyngreirwyr, wedi myned dros derfynau Holstein, Un o ammodau y cytundeb rhwng Sweden a Denmark yw, nad oes un cyf- newidiad i gael ei wneuthur yn Nhaleithiau Po- merania, heb gydsyniad y bobl. ? r ?" Part's, Chwef. 21.—Y mae carcharorion yn parhau dyfod i mewn bob dydd i Paris-cýsgodd 3,000 o honynt ddoe yn Villeneuve St. Georges. —Heddyw, am ddau o'r gloch, yr aeth dosparth newydd- o 4,500 o garcharorion Awstriaidd a Wurtemberglaidd trwy'r ddinas hon, ynmhtith y rhai yr c odd amryw Swyddogion o uchelradd. Montpell/er, Chwef. 12.—Ar y dyddiau diw- eddaf, gwelsom ddosparth odidog o fyddin y Llywydi Dug Albufera, yn myned trwy'r lie hwn, i Lyons i berffeithio byddin y Lly-wydd Augereau, yn cynnwys 8,000 o wyr traed, a 1,800 0 farchluoedd, 300 o fangnelwyr, ynghyd a 140 o fangnelau. Yr ydys wedt derbyn llythyrau o Paris, y rhai a anjserwyd Chwef. 23. Nid ydynt yn son am un frwydr o'r newydd rhwng y Ffrancod a'r Cyngreirwyr; ond dywedant fod, son i'r Tyw- ysog Schwartzenberg, mewa trefn i gynnuU yr holl luoedd cyfunol ynghyd, gilio yn ol y tu hwnt i Troyes. Cafodd y newydd hwn am wrthgychwyniad pellach y gorescynwyr efülÎth neillduol ar y Trysorfeydd Ffrengig, y rhai a, godasant gryn lawer ar y son am hyny. Daeth dau o lythyr-godau Heligoland hyd atom, a llythyrau i'r 26ain o Chwefror; yr oedd afrywiogrwydd parhaus y tynior yn lluddias pob math o dramwy rhyngddynt a'r Cyfandir. Cyfrgollwyd dwy o'n trOsglwydd-longau (transports) ar y 22ain o Chwef. gorllaw Goree, sef y Flaxen a'r Mary, eithry mae yn ddywenydd genym glywed fod yr holl wyr ag oedd ynddynt wedi hachub. Dywedir fod dwy drosglwydd- long ereill wedi eu cyfrgolli yn agos i Holand. Aeth yr Anrhydeddus Mr. Robinson i Dover d doe, ae a hwyliodd yn ddioed oddi yno yn y fuan-Iong (cutter) Nymph, tua Chalai|B,jVgatebiad gweinidogion y Llywodraeth igenadwr1 ArgI- wydd Castlereagh. Y mae'r llyngesFrutanaid4 yn cynnwys yn bresennol 1,040 o longau rhyfel o bob math o'r rhai y mae 760 mewn swydd. Ac o'r rhai hyn y mae 161 yn longau'r gn.dres (ships of the line) 24 o longau yn dWYQ o 44 i 50 o fangnelau, 155 o ffreigads, a'r lleill yn tongau arfog llai eu maijitioli ald grym. Gwnawd "cynnyg gwrol gan y Cadfridawg Brutanaidd Clititon,-ar y laf o'r mis hwn, i dori ymaith 2,000 o'r FfraIcod dan Suchet, yn ddis- ymmwth, ond 0 herwydd ansawdd ddrwg y ffyrdd methodd dosparth Yspaenaidd y Cadfrid. Copen fyned or tu ol iddynt mew% amser cyfaddas; eithr niweidwyd hwy i raddau <mawrion, gan ein mangnelwyr ar eu gwaith yn dianc. Cynhaliwyd Llys-milwraidd dydd Mawrth diweddaf ar fwrdd y Salvador del Mundo, i brofi swyddogion a gwyr yr Holly ynghylch dinystr diweddar y llong hono, gerllaw ynys St. Clara, yn llongbprtli St. Sebastian. Baruodd y Llys eu bod yn hollol ddifai. Hysbysa llythyr o Boston (Amerig) a amser- wyd lonawr 28, fod Llys-milwraidd yn eistedd y pryd hyny: ar achos Cadfr. Hull, yn Albany. Y cybuddiadau, a osodid yu ei erbyn gan yr Ysgrif-raglaw (Secretary) oeddynt dri o nifer Bradwriaeth, annewredd (cowardice), ac es- geulusdod o'i ddyledswydd ac ymddygiad an. weddus i swyddog milwraidd. Cynhaliwyd cyfarfod tra chyfrifol gan y Pab- yddion yn Kilmainham ar y 27ain o Chwefror, lie y cytunwyd yn unfryd i anghymmeradwyo'r Ysgrifen a gynnygwyd yn ddiweddar i'r Senedd tuag at roddi iddynt rai breintiau gwladol, gan honni fod angenrheidrwydd i ddileu yn hollol yr holl gyfreithiau cospoJ, ag sy'n analluogi y corft hwnw i gael swyddau yu y wladwriaeth; a chytunasarit i ysgrif-nodi y deisyfiad a baro- towyd gan yr Eisteddfod Uabaidd.

/ -I#lsgsgHfen.

[No title]

Advertising