Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

IGEIRIADUR BYR.I

LLUNDAiN, SADWRN, CHWEF. 36.'I

[No title]

News
Cite
Share

1.LUN, 28 Df bynia oni hapuran Ellmynaidd yn cynnwys hy^bysiatth i'r liain o'r mii» hyvn. Dywedant liod lluyddwyr Cadfr. Winzingerode (Russiad) wedi tr^uidd^o yn mhellach tua chanol Ffrainc: meddiatr wvd fiit)ti crai!d,yitt'ar y 17eg. Y ntae Hv wodraeb Ragddarbodo! (p ovisional) wedi ei ff 'rfio yn Belgium, neu'r N theilandsa berth- lie.,it y llywodraeth t'vnu I i o'r (Tynfbii in«ry»f oyfilfot yh J wlacl, a g Dug Beauftort yn llaenor ami. Trefnwyd tri chenad i drosgiwyddo dymuniadau'r bobl i'r Penaethiaid Coi onog Cyngreiriol, y rhai a gych- wynant yn ddioed a. llythyrau i gad-lys yr uchet Alluoedd cyfunol. Yr oeddy nt wedi derbyn rhybudd yn Ilarder- wyn (lloland) ar yr 16eg, i barotoi ar fedr 5,000 o til wyr Brutanaidd, y rhai oeddynt i fyned trwy'r dref hono i'r dyhen i fyned htibio Utrec.ht a Gorcum i Br&bant, i gyfnerthu'r lluoedd sydd jn gwarchae ar Antwerp. Cadarnhair yr hys- lbysiaeth a dderbyniasom o'r blaeri gan y papur- au hyn, sefbod milwyr Naples wedi cymmeryd dinas RhufaCri yn enw y Cyngreirwyr. Ac y mae rhyw son fod Gwerin-lywodraeth^ (Repub- m ,,ep ub tic) Genoa j gael ei hadferu gydi i-byw ychydig gyfnewidiad yn nhrefn y Llywodraeth; a bod Beauharnois, (Rhag-frenin Italy, o osodiad Bo- na perte) i fiaenori yno dan yr enw Dug. Ym- ddengys i ddinasyddion Venice (Italy) godi, yn erbyn yr amddiffynfa Ffrengig yno ar y 19fed o lonawr, orid o herwydd fod yr Awstriaid a'r Brutaniaid yn rhy bell o'r lie i'w cynnorthwyo, maeddwyd hwy gan y Ffrancod ond cadarn- h'eir yr hanes fod Beauharnois (Ffranc) wedi cilioo Verona, ac na chynnygodd efe amddtftyn ei sefyllfa gref yn Rivoli. Ilaerir fod amddi- tfynfeydd Menti a. Glogau yn cynnadleddu yn nghylch rhoddi y lleoedd hyny fynu i'r Cylig. reirvvvr. A dywedir bod y lluoedd cyfunol yn bwriadu ymosod i mangnelau yn ddioed ar Hun- ingen. ing*-Yr oedd Tywysog Coronog Sweden w odi -C yr haedd Liege (yn Westphalia) ar y 14eg o'r mis hwn, ac yr oedd y milwyr perthynol i'w fydd' yn myned trwy y dref chod. yn ddibaid,, oddiar hyuy hydyr amser y daeth yr Hysbysiaeth olaf oddi yno, sef y 17eg. 0 ganlyniad, nid bir y bydd ei Uchder Breninol cyn cyrhaedd eistedd- fod y rhyfql, lie y niae'i- Count Russaidd Win- zingerode wedi myned o'i gaen ac y mae yn bosibl pe cychwynasai y lluoedd hyn yn gynt i Ffrainc, na buasai raid i'r Cyngreir.wyr gilio yn 01 gwedi iddynt fod mor agos at Paris. M vnegant yn mhellach fod (ryo lawer, o fil- wyr yn cychwyu jtrwy Ftla.ndei's i Ffrainc. Cynnwysir araith Suchet (Ffranc) i'r lluoedd Ffrpngig y rhai oeddynt dan ei lywyddiaeth ef, ar eu hyniadawiad o Spain i Ffrainc, yn y pa- purau diweddaf av ddaethant o Paris. Yr hon araeth a gynnwys yr ymadroddion canlynol Filwvr!Dros ugain mlynedd yr ydych wedi bed yn brwydro a, ac yn gorchfygu gelynion Ffrainc yr ydych yn fynych wedi arwedd eich eryrod-buddugol i'w plith, dan lywyddiaeth yr anorchfygol Napoleon, (cof am Moscow a Leipsic) ac mor fynych rhoddasoch eich harfau i lawr i roddi heddn-eh i'r gorchfygedig. Cychwyned yr adgofion gogoneddus hyn o'ch blaen yn awr. Yr un Ymerawdr, a'r un wlad sydd yn eich galw—y mae tiriogaeth Ffrainc wedi ei orccyn; y mae'r Ffrancod, eich brodyr, yn ceisio cynuorthwy eich arfau—Ehedwch wrth lais mawryddig Ffrainc, ac eiddo'r fyddin-— Ewch, a chludwch i tanau'r Rhone a'r Rhine yr enwogrwydd yr hwn a ennillasoch—Brysiwch fyned i htesennoldeb yr Ymerawdr, ac i gyd- weithio yn y gorchwyl o waredu'r ddaçr, Ffrengig. Ond with fyned i ymladd am anymddibyniaeth a lieddwcb, gwasanaethwch ine*n,roodd teilwng, trwy eich ymddygiad, y goreu o achosion; ym- gystadled eich dyscybliaeth a'ch gwrolder. Ffrancod! Yr ydych yn myned i gynnorthwyo Ffrainc-—y niae eich gwladwyr yn eich dysgwyl fel gwaredAvyr—-dangoswch eich parch anuher- fynol i'r Ymerawdr mawr—perchwch bersonnau a meddiannau, ac yna cewehgyntiifer o fendith- ion a a haeddo eich ymddygiad o gymmeriad, &c. «Scc. Mae Llys-argraff nos Sadwrn yn cynnwys hanesion swyddol y brwydrau rhwng y Cyng- reirwyr a Bonaparte, yn Ffrainc, sylwedd yrhai I sydd mewn dosparth arall o'n papur—ymddyg- odd Blucher yn y modd mwyaf gwrol a medrus wrth gilio yn ol o flaen y gelynion, y rhaicedd- ynt yn gymmaint arall o wyr traed, ac o Je/af yn dri chymmaint o wyr meirch ag oedd ganddo ef, yr hwn oedd trwy'r holl amser yn nghanol y tan mwyaf yn gwroli ei wyr, ac er iddo gael ei amgylchu gan wyr traed a gwyr cenyiau, pfe a I dorodd ei fFordd trwy eu canol fwy iiag. ulwaith, heb i'r gelynion fedri tori gymmaint ag un o'i, bedroglau (squares) er iddynt gynnyg gwneu- thur hyny yn gysson traparhacdd yr ymdrech. Y mae'r Llys-argraff yn cynnwys cenadiaeth oddiwrth Syr George Prevost, a amserwyd, Que- bec, Rhag. 27ain, yn darlunio y modd y cym- merwyd Gwarchglawdd (fort) N iagara oddjar wyr Amerig, ar yr 20fed o Ragfyr. Yn ol ennill orllrutaniaid y lie hwn, cawsant 27 o fangnel- au, 3,000 o ddrylliau a llawer o wrthbanau (blankets) a chymmerwyd 14 o swyddogion a 330 Q 111 wyr yn garcharorion, a rhyddhawyd Ilawer & gju cljarorion Indiaid ac ereill ag. oedd yn meijdiapl y gelynion. Rhoddir yr ua. dar- luniad o'r :n|odd y cymmerwyd Black ILock a. Buffalo, oddiar yr Ajaiericiaid, yn y Jjlys-argraff, ag sydd wedi ymddangos eisoes yn ein papur. mddaaigosodd ad-ysgrif o lythyrau Llynges- ydd Durliam o'r Venerable, yn darlunio ysga- faeliad (c(tj)ture) y ddwy ffreigad Ffrengig (yr hyn a gryTbwyilasom eisoes) yn y Llys-argraff. A'cmene., yn dwyn 44 o fangnelau, a 319 o wyr ynddi ôedd y cyntaf a gymmerwyd. Pan nes- aodd y Venerable ati, ceisiwyd, ganddt roddt fy nu, ond am ua ehafwyd ateb perthynasol gan- ddi decbrcuodd y Venerable chwaraeag ychydig fangnelau arni, hithau ynddioecl a drodd oddi- amgylch, ac a wnaeth gynnyg ifyriiig » orescyn bwrdd y Venerable, am yr hwn fyrbwylldra dy- oddefodtl et gwyr va Ilym dost; gwrthsafwyd ei chynnyg yn wrol, ac yii ebt-Vvydd, gorescynwyd hi gan wyr y Venerable. Lladdwyd dau forwr a chlwyfwyd 4 ar fwrdd y Veiieiralile; lladd>yyd 2 Swyddog a 30 o' forwyr, a chlwyfwyd 50 o. wyr y gelynion. Tra yr oedd hyn yn cymtner- yd lie, diangodd y ffreigad Ffrengig arall, end yn inheri dau ddydd wedi hyn y daliwyd ac y cycimei vvyd hi yn ddiwrthwynebiad gan y Ve- iieraLlej d hcr.w yiy fjphigeuia, ffreigad :«'r. I malniloli mwyaf, a 36 o wyr ynddy inae y ddwy y 11 hollol newydd. Y r ydym yn deal! fod Mr. Robinson wedi ghdael y ddinas i ddychwelyd i Chatillon ag at- ebiad y Ltywodraeth i'r genadwri a ddygodd drosodd oddiwrth Arglwydd Castlereagh. Khy- fygfyddai ttugio gwybodansawdd y gynnadledd am heddwch; ond yr ydys yn son fod gweini- dogion y Llywodraéth wedi rhoddi fynu y me- ddwl o ail-sefydlu y Bourbons ar orsedd Ffrainc. Dywedir gan y papurau Saesneg fod Arglwydd Welington wedi ymbarotoi ar y 13eg i gychwyn yn ei flaen yn Ffrainc: mynegant fod ganddo 100^000 o wyr, heblaw'r dosparth Yspainaidd, a'i fod yn bwriadu cychwyn a'i fyddin tua'r afon Garonne, gan adael rhifedi digonol i wilio Bayonne. A dywedir fod amryw o'n llongau rhyfel bychain wedi derbyn gorchymmyn i hwylio, fel y tybir, tua'r Garonne.

[No title]

/ -I#lsgsgHfen.

[No title]

Advertising