Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN. 1

[No title]

L L 1-F R .4 U C'Y -li-I R…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

L L 1-F R .4 U C'Y -li-I R A E," G I A ARGRAFFWTD AC AR WERTH I Gan JOHN EVANS, J'ít At- werth licfvd gan D. JENK<«, -Ar^Vaffydd yPapnr hwn, a J, HARHIFS, yu yr Heol-fawr, Abei tawe; C. VEWIS, Aberteifr: J. Jo.iers, Aberystwyth Jos. RICHARDS, Dolgeliey RICE RKES, Liau>iiidd) fri;, a Futii). liVANs, j^faiidilo. BIBL T E U LIJ AIBD, gyda Syiwadau ar t)l pob Pcnuod, ac Y sgrytiiyarn cyfciriof ar Ymvl y Dail, gar. y diwetldar iiarch. Pett-r Williams, pris j,rl12:i. heb ei rwymo., v 2. Y Bibl SAXCTATDD, sef yr Hen Oestanlent.a'r New- ydd, y a SyiUadau ar I'my l y Dail, pris ids. yn rhwym. j S. I Bibl SA\tc*I AIDD, sef yT Hen De-tamppt -i-e T(- ydd, ffydagA sPTyilivrau cvfeiriol a Svhvadau ar ) myl y feail, giui'loh.. dtffhV, prisl'is. 4. iiiBLAii ereill heb S'yhvadau, pns 4s. 2d. 5. TESTAMEISTT JN'EWYDD, gvda Syhvadau ac Adriodau cyfeiriol ar Yniyl y Dail, gan y diiveddai- Bai-ch. l'etcr Witiiams, prE; 6s. w edi ei rivymo. 6. 'l\ESTAMF.!VTAn ereill, pris Is. 6d, 7. Y tilytr Cybtiif [A D Dr. Gill ar y Testament Newydd, yn bedwar-ply^, mewn wvth rliari ar li ii,-i, i) i, L\i- ilt yr un, neu £ 1 Ms. yn lA fr yn v. ii awry Was* ac y a djl&d M.iiau Vo riian-,ii mis(pi. i iiii. 8. Y Liytr.Cyntafi yr Ail, a'r Trydy-ld o'I^sponiao ar y Testament N'ewydd, gau y Piiroh, (i/Lewi»i"D. pa rai a cllir cu cselyii rhau&ii, swllt yr un, mor fyiryeh ag v mynir. Y tnae y 'Liyr'r Cyiitaf yn werth 8s.-6d.; vr ait yu'lOs.? P.-r ttydydd Hs.; a'r-pedwcrydd yn awr yn y SVasg. 9. ESPONIAD ar y Khufeinikid, gan y Parch. G. Lewis, i D. D. mewn wyth rlian, swilt yr nil. 10. lispuMAD ar Bump Llyfr JVIoses, gan y Parch. T. Jones, gynt o Lanpunisaini, yn wyth-piyg, pris lis. 6d. mewn byrddau. 11-. Hanes W'LADOL A CHUEPVDDOL PnvoAiv ]rA-.VP., o'r araser y daeih y Brutaniaid i wladyetiu iddi oyntaf hyd yn hresennol, gan y diweddar Bairh/Titus Lewis, pris 10s. (id. wedi ei rwymo. VL CASIVTO T CYMRV. sef Gwaith y Parch. Mr. Rees Pricliard, M. A. Zynt Ficer Llanymddyfri; yn^ljvd Ag | Ychwanegiad rhai L'ioSion o Waith yr un Awdwr, o Gasgl- i iad y Parch. Mr. Grifiith Jonts, Lianddowron 1 Hefyd, Manes, "Bywvd a Alarvyolaeth yr A wdwr; yiiftiiyd a Rhag- ymadrodd nelaeth at y Oarlieuydd, a Chyngiior i'r idyfr, j gan iVh\ Stephen Hughes, gynt o Ab rtawe; gwerth 6s. wedi ei rwy tilth V mae y liyfr hwn wedi ei argrailu a lly- thyren fras, yn wyth-plyg inawr. 18, (rfeiRiADUR YsGRYTHYROL, yn bed war !lyfr, aran y Parch-Thos. Charles, o'r Bala, pris byrddau. j A CktSira-EG, gan y-diVeddar BarcS. WtHiam Evans, wt.-di ei ac ycb'wanegu tua, }}1iJ o Jiiriau-ito, gan y Parch. aVtr. Richards, gynt o Lau- grallo, yn swydd Forganwg.—Y laae y llyfr hwn yn cyn- Tiwys pob gair angenrheidiol tuag atddarllen awdtiron Seis- nig; nid yn ilnig fe roddir Cymraeg cyfatebol i'r Saesneg, a'u haivd arwydriocjiad wedi eu gosod mewn trefn briodol, ond hefyd y niae pob gair Saesueg wedi ei aCettu, i attal swdiad anaddai?: y mac .ehan-ymadrodd pob gair' wedi ci osod, ac awduroii priadol wedi eu cyssylltuj lie y taae, dif. r5 Geirlvpr SAESXEG A CkymtUeg, gan T. o .Mold, yr ail Argrafliad, gydag Ychwanegiailau a Diwyg- iadau» yn ddwy tan? pris 4s\ y rhan.^yHtaf,. a 3s. yr ail, neri ar bapur ganvach, 3si y rhangyntal, a 6d. yr ail. 16. qIRLYFR SAKSNEG A IHYMRABG, gan Thos. Evans, pris 7s. mewn byrddau.: 17..GjEiRiAnctt CYMRAEG A SAESXEG, ^an Wm. Owen, F. S. A. ynghvd a Grainmadeg Cymraeg, yn ddati lyfr, pris 13si 6fU 18. TAI FYUIAO o E^ iriadiir Cymraeg a Saesneg William Owen, F. S. A. pris 7s; 6d. 19; y MEROYG ANIFEILIAJD SAES^TEG A C'fTMHAcf!, yn cynnwys darluuiad cry no. a chywir o'r amrywiot Antftvyl- iadau i*ba rai y mae I)a comwg, Hot, Defaid, ji Moch, yn fwyaf agored; yn nghyd a'r Moddion goreu o Driniajeth as; yM byd yn hyn yn gan Isaac Wyke, Fie- ry lly dd a Gwcrthwr Moddion McUdygol, pris i>s. mewn bvrddati. HANES PLEIIIIAU v Bvn ? YR^'IYL fig Annogaeth i hynayvsedd crefyddol at yr iiyii yrychwa- negwyd, Golygwd ar Atheistiaeth, Deistiaeth, Tttetiphvlaiv- thropiaethj lilddewaeth, Mnhoinetaniaeth, âChristïanog- I aeth; gan John Evmis, M, A. PIl"ddYf,-cawdwr)'¡wn Athr-ofa at Rifedi-pennodol 0 Ysgolheigioti. ->'« Pulin's | Row, Islington. Y degfed argraffiad, (YIl hafisneg, yn y ilwyddyn 1807), wedi. elhelaethn a'i ddnvYgt; }nghyd á L'habl Golfadvyriaethol o'r dygwyddiadan bynortaf mn Hanes lglwysig, o enedigaeth Crist i'r amser presennol, 21. Y RHYPEL Y?BRYDOL, yr hwn a wmtetbp\vyd gan Shaddai qr Diabolus, er ennill yn ol dn>fMansouJ; ?au y Parch. J.Bnnyan,pris2s. 6d.m?wnb\rddau. 22. Tmth T PERERiN'i dan Gyffelybiaeth 8r<*ftddwyd"| |j yn yr hwn y dan?osir, 1. Y modd "v mae pdw.(ltt yn cyrh- ? wyn, neu yn dechreu ei da?h o'i- byd 'hwn tua'r nof?dd. 2. ¥ peryglon y mae ef yit> gyfarfod a hwviit. ar ei daith. J. Ki ddyfodiad o'r dhvedd i" wlad ddymuaol, neu y nef- odd, niewn diogelwch,gafl y Parch. J. Banyan, pris is, 611, TAj,,rH I CliR;ISTIANA A'i 0 Ddinas Dystryw i tua'r Ganahn nefcsl, arol ei Phriod yn darigos am v b!in'. derau mawrion a gvfarf'ii å hw ynt ary flordd, a'u dyfodiad diogel sef yr ail ran o Daith y I 'ert rin, gan y Parch. J. Bmiyfui, pris 15. 21. TAITH Y ncdiad Dyn trwirbýd hwn I'r iiii a daam-, dan rith B iciidd wyd yn hi bra un y dango^r yr amrywiol beryglon a'r Vhwystrau a gyfarfu â a Ii. orucbaffiaetb yntcfarf^d, ciiawd, achythraul; yng- hyd a'i ddedwydd ddyfodiad i r dditias ogoueddusv a'r liaw- enydd a'r gogoniant a gafodd er ei ddyddan- yn y ddin ts liono"all y Parch. J. Bimyan, pris I.S. RHEDEGWR YsaRYDofe; neu Bortreiad o'r Dyn ag sydd vri my? i'r Nf?odd; y??hyd a'r ahrdd y mae yn rncdpg yn?dt, y nod?ny mae'n myned heibMiddynt< a rhai cytar? yddiadaH i fe[ ;eg ?' y (,a'?ltTr H. fyd, L!ythyr af ^yn ?j?g ac .'sgenh?, gan y Parch. J. Bm'yai? {''? ,h. ■„ j ) 26. GWEMDIGAETH Y BAROD CWSG; yn cynnwys 1 Y 2. Gweledigacth asi"eu. 3. Gwt> ledigaeth Uxtcra; gan Wlis yn. A t ba on y chwaneen vd. Myuegiud or geiiiaa mwyaf annealiadwy trwy gwaith, pris 4s. 27. FrvrvfTONAti IACHAWDWEIAETH; neid AmddHrÿnid • Atfirawuwth Gras; sef, BiT Draethawd i Lyfr a elwir "'Tmetha\\d ar Jitholedigaeth a tiivvrthodedi.oaeth a Hc- laethry, ydd y Prynedigaeth Gristianogol;" gaii H. Joncs, Gweimdog yr EteHgyl, pris Is. 2ft BTWYB JOSEPH, ^IABJISRAEL; yn wythHytr. A d %17 3 d i tidenu d v i on i fivriadwyd yn benat, i ddenu medd yliau dvnion teuai K- i garu yr sgrytbyrau Sfuictaidd. Yn Saesneg gan -Joba Macgowen, ac a ir Cymraeg gan Joiin Ev;t> Arfcriedydd Meddyginiucth; pris4s. 6d. wedi einv'vmor 29. A? ESGHS3 AND W?.SH VOCABULARV, or an ?cv i Guide to Ùe ancient British Lan?ua??; by ThUmas Evars fo which is prefixed a Grammar of the W eIshLanguage; bv • 1 homo's R iciiards\ priced- 6cl. 3u. \'n Eos; sef, Gwaith Awfayddawl Mr. Edward ",c;»ard-, o Ystrad Meurig, yft s\vydd'Abertcii;l. Er,<rei-* "gere.d. <2. liugeil-gcnld. -3. Can y .S3-at. 4. Ateb i dun y ■.iMHit. 5. Emyn, neu Hymn. 6. Marr/nad lonvcrth llhl- siart, yngayd a Nodau arodre r ciail; pris 6d. 31. M^FVPJ>OD AR LiNJots AC AXGEU, a mewn Aiynwent yn y Wlad, yn mrysr yr hwvr, wedi ei drai 0 Saesneg Gray, gan y arch, L. Dalies, Castell Hy"w. L vr an argralfiad, j>ris 6ch. 32. CATECtsM EGLWYS LCEGR, 3 gafodd ei ^vmmersdTTVo ?an Gymmantao'i phrif Kgiwyswv. ar eu Wv. /? :d wt   fJ£?fE:etE1:.W'Y;l:}.0ff,S?:£ lo70, ac amryw Weithiau ar ( ?v!iy, ac a crchY?:c?nwvd ei ddySgu yu ??ot'ou Y d.r'.?: wedi ei eydeithu ?u T. Jones, aUaii «'r argra'fijkift' L]ai.:L.«idd ?ar? Dr. C ??ve!' sy'n b^enaol yn i i^ob Llanehvy pris i*. 6d. sy'n [),,e,t,lliloi v,-l 4 *gol) ;Y; ;l?l.;s 6-1. ?2. -yd?vd i Gr' fft wyr; yn nAx ui, y ?-hT-ysir?T?Mau?cd? pucas?u\? ?arod at amryw ac.tosion, y? ?wed'? t fcs'tf coed.pa ua by.taa? y^w o < t n r.f-.u. b>„M ,a vty nl'anci-n, iloriau, iiitu u. M i -ooa.m, ac i x M.t.iauereiii ?rua natur. :i]''f;i,b;l;:¡:\rE';¡¡¡ 1 Echoi coed, scínma.e¡; hwpppytaw. s'R -drwyr, iti?'yr 7)I::<;J":¿; (;J; :) 'l :;?'t}lI' AT gvfrif jKilawto arun -Jdi,* 1 ar n < i !.t o Jj .»<•-« ;,imciJ ian, yn.oi hyn a f?n y r.?'/s i?:)- i.,?b rywh?th o r H?tu)-; ac fciry ? fudS't? i-icuw?j-. ?stMmv < *ir n.r. w' fciviii. y trycyd.1 ..r  '-?.  a d ;v?d; cl d di. ?:? a'i hr k^fia :JI; Jla\?¡ :b; ¡\¡:fh' J:,ä;id'i: -ilji;! t iad i bo{)mat'.()ddynt<?n, ?m fj. m M.'sur?rTir pris "s. heb ei ro,»iu.>, n< u S. od. v, kJ ynrn. i,ris li(, b ei 1n,), iieii ;d. d IMO. 33? y 'tVEf?iHb?AETH L?'ij?r??- ?; ucu.Ymdfh?dan .Ynghylch L:l. j, o s» -v • i t i yr EtWigvl »< < ,<,n i rawnc day gfvya- mydog, set (. aliin ac As-iticaliin; hyny y w. gwr o Lien viai- im, a gwr 0 fan: wrtiiwyneb, oris 6r!. 34. PRIF FEonyGixtAETn; sef, Physvgwriaeth v* r Oes- odd gynt: lieu, Ffordd hawdd a. naturioi i'iachau fwyaf o Giefydau, wedi ei gvfieit]>u i'r Cxmraec- nifan o'r pummed argraiTiad yn Saesneg, er tV-s i'r Cymry, pris GOGONEDBIJS UbmeEtwr.H TRDGATIECD Onw: 111'14, "W erthfawr i t-sidyginraetii i Eneidiau iluddVdig. A 'sgriR-i, wyd vu Saesneg gan John B;scu, Gweiaidog yr Efengy! y n St. Thomas, Jsoiuawark, pris Is" )6, TKABTHAWD AR DeyrIvas CRIST, gan,braham Booth, w<*di ei droi i'r Gymiaeg o'r trydydii aegruMad ya tn y-Parch. D. Saund?T3,.i>ris b. •v 37. Trugareo-) A BAR-st: neu yn a^s i Dd Chant u Siainplan rnyfeddoj o Farncdigaeth Duw vr A a(-, o Drugareddau nodedig i'r Duwiol, mev. a a :ir'fw w'dvdd acoesodd; gydii llawvro \"slt)riau bttddicl er.ii'; V, uii' on rasgUi allan o Ysgrifehadafc Giryr dysce;V;g; er dychryn i'r dry^ionus, ep cysor i'rdaioon*,ac«»rrhyi»i*dd ilmvb, ori.s 9d, 3H. Aixwki)i) MYFYRDOD uen, A'rwfhlyad tV %i"edtl»vl segur; lie y cyniiwysir un arhymtheg o iJ?nnodan, mewn il'onld 0 Fyfyrdod, a liymnau jiiewa fibrdtl o iM'yrdod ya canlyil pob un o honynt, gan y Parch. A'zarlau Shadrach, pris Gd. 39. BLODAU PARAOWTS yn T,t..AWN 0 FF. IlH ¡j,¡¡r.if:11 Fyfyrdodaii ar amry wiol o'r Er.Wan, Titian, C\Ttelyb- | iaethad rhyfeddol ag y mae y i>u'<vkilion'ac Esriwyi Driuw yn gael yn yr Ysgrythyrau "Sanciaidd, gan y Parch. A. Shadrach, pris 4d, 4?'. P?RLAU CAhFAnfA, neu Arian :?vs. ?. ? ? ?-{x? wedi eu c?dt allan o Fane C?er-i}e?, &c. gdn A. S¡\dn1ÚI, pris Is. f 41. TnvsoR-ALt,R GROES, wedi cael eu eyflnwn a'Or ar Ddydd Marchnad yr Efengjl, &c. gan A. Stiadr-tcit, pris 1s, 42, DRYCR CYWIR I ganfoo -V yn ei ymadawiad a Duw, ei ync; rwydr- f iad an yn yr Aniaiwch,- ac jii. iLmiiiii: ac yn ei ddychweliad adref at lJduw drachi fn, jjan A. SiiadVach, pris Is. 43-. GOLEUVI CAEBSALBM, neu Gyfcilfcudiau y Dyscyblioh yn Jerusalem; lie y trae^hir yft ddifrif,)! a;n anirywiol 0 bethau pwysfa#r, arjrtdull yi- Itnlion mewn deg ar hiigain o Gymdcititasau "yn Jerusak"? lac y mae Hymnau ar ol y pciinodaii, gait A. prisIs. 6d. 44. LLYFR RHYFEDDonAiT; nen, Amlysiad o Wa^?d«g- acthau rhyfeddol Duw i"v Woision-, Farnedi^aetnaii tryinioii ar ei Elynion, wedi ei gasglu g tu. y Parci'n t'ittu ijewis. At yr hvn y chwanegwyd"llanos Bibl> gan y Parca. John Campbell, pris dd. y • 45. Camni YN Y Goelrren neu. Ddatgudr'ind 'n'r TTiodd y mae iaeih a eb Duw yn trefnu C"y:f- | t uddiau Dynipn, ynghyd A'r modd y dylai Ori.^nanogion jsw- i ddwyn danynt: wedi ei osod allan meWn Pregettt. tfddiwrtii Preg.vii. 13. ynhyd â Pjiregeth arall ar Diar. xvi. 19. gaft y diweddar Barch. T. Boston, rtls Md. i* 46. POB DVN FJ PHYSYGWR EI H;i\' ya dfl»,vv fJ.vi. V dra chymhwys ac angcnrhcidkii ya ixdiob teuiu, ac i [ l)Ob trafaelv\r; pris ?iL 47. (IO-LVVG o BEN NEBO ar Wuftis Annitwin; mcyrn Cassliad o Bfeiflii Hvimiau, am G", p Dyn yn k,r. a,I Gyfodiad yn yr Ail* &"c. gaa -in Ilbys', ¡ pHris Is-. I 48. CASGLIAO 0 Bum Cant o Hymnan, yn c'r.verh rhai,, ar amrywiol destufiau, gan y Parch, J). J ones s u Dreffynaoi:, pris 2s. (id. mewn byrddaui. 4.9. PIGION* o Hymnau, pno«k»l i G'- fydd v;> e: hhmrvwinl ranau. Hefyd, Agoriad ar y Garuat,. gan y Parch; John •James, A berystwyth, "pris ite.-yn rhwy i t. D. S. N, liiae gan J. E. Hymuauo vviiituaairyw Awdwy»» o wafiandl brisiaa. 50; D?LEbstVYPD PAWB A C.LV ?t EFEYGYT T 'G1!EDU v? NGHMaT? heu, A).?.d ?y' i?i'c! yt ?.fen?Y? mewn cysondcb a? EtiMt??afth i)cr?<)M.?, Pi-yupdi?f? !ne!M'oi,Ana?u Ryn, & G?hved?tM'th?'Mt?i.t], )tewt Preçth ar loan kik ? gan y P?ca<. Gbrge Le? n, D. V. pri.M. 51. C?FtAWNAAO TR? Fi ran; now, Dracthawd yn II!:)S(}, aH.?n duH a'r ,am;M" y mae C'¡i:.p,v:¡ferC'î,t'on c,('1 q weithra) gyfnfi ilemadur, g?n y Parch. Geo. Lewi? D. D. pels I- 5?. TR ?ETtAwo ?)EF?\'nntot. Ait I!?r-A*:nr/Ty3D!AET? DSW A'I GYtfA??oF.R, yn?'vd ?? p?M.t pwysfawi'sy; « ?tarddu oddwrth ei i?n-?'y?'?h ct. e,¡ h'.?d). aeth, Prynedigaeth, G?'?.'?i '?t?!i'<?, ? thnt.?L-t newn Gras; o w?'th Mr. E'i??us c.?.. ? <-?.??. ?-? 't ?y?tthu w !iM i'r Cyiniy D<lI"I(;I, i\fgl"aâd. uewyd. ?-;s2?.h?'??'?o- 33 DRYCA I'R AfLLVTHYnExoR? ,? n'?wvh, f ??,?? acesmwyth i ?od yn gvf"> vvVdd ?) y Frwtankith.- Yn cv;- nw\s jiyS'rddtad.m bu.?t? a p?ie-??ts, er ?yfttfwyd.? ??,t; i??n ysp?Uo, d??H, adeVIs y; Att?M.M', y'?'ty. f Ii amryw bethau reill ?n?f-n!?.-?,,} ? ??rt<)\( ¡ fath orchwyL Y pedw^i-ydl A-gai. !:<?'rt a? ?oan,<'sir?ernnrtM, (';yutA(!?? Y??H'ymt??).. D S. Y '?M gan J. ?. 3!nr.; ? bth 0 LjtMU 1 sftii,. amryw brisiau. !?'? t)t)CTOR N?pinM??: npn, R?far?'KdwyPiriod? mewn dlill o ii:lv 114 M ?i t? r-.f?f?a.m i>lai y E)?amtS. Gan W?)iait ?ii!i.?.. 56 Bv?Y&!?'??? A ??r!n????:'?%R?o B?so? €M?E; \r nw;? fu i,vv?. Aii miynedd ar fi' arn mesvB Ynys ??hyfa?..ed?, yr hon, wedi. hyny a boblwyd ganddo ef.. k Wjg. rlM r E? da »&« Wtej-n,, -i .¡ ü,¡;, "t. J!.