Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN. 1

[No title]

News
Cite
Share

I GWENER, 25. I CENAD^RRI SWYDDOL. Swyddfa Dramor, Chwtfror 2.5, 1814. J Dteth yrAnrhydecidus Jb trederick Robinson y bore hwn i'r Swyddfa hou a. chenadwri; ptgion o'r hwn a gaiilyn :—- Danfouodd Syr Charles Stewart genadwri a amserwyd Chaillon k 12fed o'r mis h\vn, yn cynnwys-hanesion oddiwrth y JVLdwriad Lowe, am weithred,edd y fyddin.dau Blucher i'r 12fed. ( Rhuthrodd y Cadfr. P1 Yorck (Prussiad) ar | Chalons, ar y bed o Chwef. yr hon a roddwyd t'ynu iddo trwy gytundeb; ciliodd Macdonald (Ffranc) yn ol dros y Marne tua Meaux; yr oedd lluo'ed Sebastiani, ac Arrispe gyd;lgef, heb- i law y rhai a berthynent iddo ei hun. At y 6fed yr oedd cad-lys Lly wydd Blticher yn Saudi on. Ar yr 8fed, symudwvd ef o Ver- tus i Etoges. Yr oedd Cadfr. Sackeu y pryd hyny D'York yn Chateau yri- A I oti tin i ra i l. 'I hierry, a Chadfrid. Klest yn Chalons, oil yn rychwyn ar n\ byddin Macdonald, yr hw n oedd yi, citio, gyda 100 o fangnelao. Ymhrydriawn yr 8fed,syrtiud\yyd catl-lys Bl u- 'oher drachefn 1 Vert us, ar 01 clywed son fod > 'hr «edi ei wnenthur argatrod Russaidd yn -Bayei ;Yr bedd blaeri fyddin D'Yorck o I)jr- ment, ac eidjo Saeken o Mbntmirjiil) wedi cyr- haedd Chae Thirry a La Ferte sous Joarre; Ar brydnawn y lOfed rhuthrwyd argorff Russaidd Alsuffiief, ■ yr, ChsW'npaubert, gan la, oedd iawer ilicsccach o'rf g^ynion, riSg oedd y Russiaid, ac ar ol gwithwyjriebiad fiYfuig, gOrfu <"»rnynif! gilio yn ol gyda GhTyn golled. Ar yr 11 eg yr oedd cad-lys yf Lly vvy<ld Blucher yn BergereSi Ac ar, y dydd hwnw ej ehwynodd y y rff. dan, Sacken a D'York tua ^dntniiraJl yn erbyu y gelynipn lie bu brwydr booth, yr hon a bariiodd drbs amryw oiiau, a chadvvodd y dciwy fyddin eu sefyllfa oedd, Collodd Sacken bed war o,ilrangneltiu.. jllian boe^haf y fjwydr a yn mhentref Marchais, yr hwn a: gymmerwyd, ac a adgy^mciwyd dair givaitti. Yr eedd y gelynion yu llawn 80,000 o wyr dan Bonaparte. c V Ar y 12fd yr Sacken yn Chateau Thierry, a D'Yorck yn Buffel,t-a Marmont (Ffianc) ?r 6(ed co? yll -A.r yr un dydd hw?w vr oedd y Llywydd Bluch?r a'r 'iiuoedd dan ?leist R K?ss:ewitz mewu sef lifa if yii Bergeres. ? By?wyd adysgr'fcn??au o genadwri diwedd- <  adysgrifenadauo,genadwri djwe(!d. e-.rach ?1,1,ilwriad Lowe at Syr Charles Stewart,?MMr. Robinson, 0 r 13pg t'r l4pg. Yr oedd cadlys Blucher ar y 13cg )H Cham- paubert. Efe gychwynasái o Bergeres i Eloges, i ywosod ar Marmont, yr hwn oedd a 9 neu 10,000 o wvr ganddo. CHiodd y gelynion yn ;"nddd, a wu.ed"llrp' ymoscdiadu egnicl ar eu ol fyddin, gan y Cossacs yn benkf. Parhaodd yr ymlidiad b Etoges i'r tu draw i Champaubert. Gortfwyscdd y gelynron ar eti har^au o 4iaen Froment-Thierry, o'r hwn ley, e'iliasai'r Cadfrid- ogton D'York a Sacken i'r tu ol y Marne. Ar y 14eg ciliodd Marmont o Fromentreres i Janvillieras, He y cyfarfu Bonaparte ag ef, yr hwn a gyclifuyrTasai yn y nos o Chateau-Thierry, ili hoil osgorddioti a cliort-I bclacliti o farchluoedd. Brwydr ltyrnig a gymmerodd le ac am fod llu- oedd Blucher yn liawer llai mewn rhifedi nag eiddo'r gelynion, yti neillduol ei farchluoedd, efe a ffurfiodd ei wyr ti aed yn bedroglau(squares) ac a benderfynodd gnio yn ol. Gwnaeth y gel- ynion yr ymosodjadau mwyaf ffyrnig a. march- luoedd ar y pedroglau hyn, eithr derbyniwyd hwy gydrl'i fath wroldeb fel na tilorwyd yr u-ii o honynt. Ar ol ymdrech dra gerwin aC atighyfartal, yr hwn a Varhaodd wrti-i gilio yn ol dro3 agos i 12 rniildir, caiifu Blucher gorit ma<vr o farchluoedd mewn sefyllfa o'r tu ol iddo, gerllaw Etoges, efe aymroddodd idori ei ifdrdd trwy'r rhwystrhwn, a Jlwytldodd yn ei ymosodiad at felly gwnaeth y Cadfridogion Ivleist a Kassiewitz ti'wy'r gwyr traed ag .üêdd wedi myned o'r tu ol iddynt ar hyd ffyrdd anhygyrch. Cyfrifir fod holl golled Blu- cher ar y dyddiau hyn yn 3,500, mewn lladd, clWyfo, a chymmeryd yn garcharbrron-j a dj"- wedir i'r^elynion gael colled fawr iaWtl, gan eu bod yn tigered i dan dychryullyd o fangnelau trwy'r arnser. Yn ganlynol i hyn ciliodd Bin-| cher i (,'Iialonq, lie yr unodd Sackeu a I)-, Yo, ag ef ar yr lOeg. Cymmerasatrhan o fyddin Cadfr. Yvlntdngei- rode (Russiad) Soissotis trwy ruthr, a dau Gad- fridog, ac ynghylch 3000 owyr yn garcharorion. Yr oedd VVinzingerode ei hun yn Rheiins. Ac yr oedd y Counts a SL. Priest yn cych- wyn gyda brys i gyfnerthu Blucher. «♦ Cymmerwyd tref Sens trwy ruthr ar y: 11 eg, gan Wirteipbcrq,. Ac ar y 9fed ymosododd Count Hardegg ar ol-fyddin y gel- ynion yn Rowdily a St. liiliaire; ac wedi ullo o honaw a Chadfr. ittgenstein, efe a ymosododd I arnynt drachefn gerllaw St; Aubin a ,Marnaytlc a'u gyrodd tua Nogent. II Yr oedd Count Wittgenstein wedi cychwyn l 'I" C "If 'J,[ 1 t tua Pont-sur-Seiiie, Cadfr. Wtade tua Bray, (yc oedd yge,lynjo.u wedicBio 6 du aswy'r Seine, a dinystrio'r pynt, y J'hai a adsefydlwyd gan y Cyngreirnyr); a chychwynodd Cadfr. VVrede (Bavariad) tua ProvirVs. Ac yr oedd Wittgen- stein, Bianchi, a GuHay yn cychwyn ar yr un stein, ,.tui Montereau, ac yr oeddid yn trefnu ? mesurau i osod y fyddin fawr ar lan aswy'r afoll Seine. Ar yr 16, trefnwyd mesurau (wedi clywed fod Elite her wedi maeddu y lluoedd oedd yn ei erbyn e.f" ac wedi cychwyn y tu hwnt i Etoges), i symud y cadlys i Bray, a lluoedd Wrede a Witt- genstein heibio Naugis, tua Melun-aIJ,.oëdd: Bianchi yn gwaseu y'mlaen ar Fi)untainebroau. Derbytiiodd Mr. Robinson hysbysiaeth swy- ddol ar ei B'ord.d, pan oedd yn Troyes fod Foan- tainebleau wedi ei chymmeryd ar y 17eg, gan y Counts Hardegg) Thurn, a'r Cadfr. Platotf; cym- merwyd rhfi mangnelau a charcharorion oddiar j y gelynion, ac yr oedd y Cy ngreirwyr yn cych- Vfyn rhagddynt tua Paris. Ar y lgfed, ymbsododd Bonaparte k chcrflf mawr o farchluoedd, ar ragwilwyr byddin Witt- genstein, y rhai oeddynt dan lywyddiaeth Count Pah leu, ac a'u gyrodd yu ol gyda chryn golled mewn \gwyr a mahgnelau. Ac Yiia tynodd y Tywysog Schwartzeoberg ei fyddin i'r tu ol i'r Seine. Ary 19eg, gwnaetlh y gelynion dti ymnsod- iad ffyrnig at- luoedd Tywysog Breninol Wir- temberg, yn Montereau j ond gyrwyd hwy yn ol gyda cholled, a chymmerodd Tywysog Wir- tember rai mabgnelau oddi arnytit; pa fodd j liynag, yn yr hwyr, adnewyddwyd yr ymosod- iad, a llwyddodd y gelynion i feddiannu'r bont; ac yr oeddid yn deall iddyntyru rhan fawr o'u byddin drosti. YV oedd cad-lys Schwartzenberg i fod ,yn Troyes yn hwyr y i9eg. Aeth Mr. Robinson ar y 20fetl, trwy fyddin Blucher, yr hon Oedd o 50,000, i 60,000 o v yr. yii y drefn oreu • yr oedd yn cychw y n o Chalons uno a'r fyddtn fawr. Yr oedd blaen y fyddjn ynghylch 18 neu 20 rniildir o Troyes y pryd hyny.—Swm yr hyn a glybuwyd ar y pen hwn, vv, fod y lluoedd g\x rlinvyncbol, ar ol brwydro tua phythefnos o amser, yp yr un sefyllfaoedd j ag oeddybt ar ddechreu'r aihser uchod. j j rnq e't Cadpfen Cochrane wedi dyfod ilr ddinas a chenad\vróddiwl'th Syr Geo'. Prevost o Halifax, 'i'la chysurlawn yw'r hysbysiaeth a ddygif ganddo olr eadlys ytt Quebecj a amserwyd ion. 8fed. Rhutluwyd ar sefyllfa'r gelynion I yn Black Rock, ar y 30ain o Ragfyr diWeddaf, J ymlidiwyd hwy hyd Buffalo, lle y eynnygasant 1 wrthsefyll, eithr 'gorfu arnynt iioi yn gvi-lym tua'r E!fven Mite Oreek, ar lyn Erie, gan adael 7 mangnel, pedair o longau bychain, a. chryn I lawer o arlwy rhyfel yn meddiant y Brutaniaid.' Yr oedd gan y gelynion 2000 o wyr mewn sef- j yllfa fanteisiol, eithr nid oedd genym ui fwy nag 1000. Nt chwympodd un swyddog Brutanaidd I ar yr achos hwn ac ni iaddwyd rowy na 25, na j eh]wy fo ond 50 yn yr ymdrech cymmerwyd 701 o'r gelynion yn garcharorion, a 1 iaddwyd liawer o honynt. Yr ydym wedi derbyn papurau o Holand a Germany, y rhai a gynmvysaf\t yr hysbysiaeth bwysig, fod Murat, Brenin Naples wedi uno å'r Cyngreirwyr, a bod ei wyr wedi cymmeryd meddiant o Rufain yn enw'r Gal luoedd cylunol. Wrth bapur'atl Spain, y rllii sydd rrewydd dy* fod i htw., yr ydym yn deall ar ba ammodau y mae'r Yspainiaid yn foddlon derbyn Fferdinand y VII. o Ffrainc. sef, bod yn rhaid i'w Fawr- hydi yd-ffurfio a threfn newydd pctliau yno yn hollo 1—ni -chaiff neb gw:Vr arfog, tronol, Titc Yspainiaid brad\vrus ddyfod gydag ef i Spain rhaid iddo gyrameryd y llwon a nodir allan gan y ffurf»1 y wod rapt h, ger bron y Cor- tes, ac yna y mae'r rhaglawiaeth i roddi y lly- wodraeth fyiip iddo ef, a'r wlad 1 ddangos pob dyledus barch iddo. » 1'

L L 1-F R .4 U C'Y -li-I R…