Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUNDAIN. 1

News
Cite
Share

LLUNDAIN. 1 DYDD iAtf, C'LLWE-FRFEFE 24- BAETII bry s-ge«ad (express) yma y bore hw ii, o Dover âhanes fod Bedel-long, (a ship bearing a .flag of tr$ce) wedi eyrhaedd yno, o Calais, '0'1' hon y tir- iddMr. Robinson, (yr hwn a aethai gyda Argl. CasHeiea.gh i Chatillofi) neithiwr. Dywcdir ei fod wedi Gwyn ef, heblaw cenadwri pwysig ynghylch y gyimadledd, l\arie,sion svvy- -ddol am y brwydrau rhwng Blucher fe. Boiia* /parte; oddiWith y ¥bai yr ymddengys wai nid liawer o fonts is enauiwyd o-n y ge!\ iiioii • ■ft bod y L'ywydd Priissaidd (Blacher) wedi una ']' 10.: h itr Ty vvysog bohwartzenberg. Y mae lly thyr-god Ellvnynaidd (Dulch) wedi <1} fod hyd atom y bore hwn ag hysbysiaeth i'r i n o'r mis hwn. Dywedp-nt fed Syr Thomas ^Graham (Brython) gyciiwyn tuag Antwerp drachefn, ondei fod yn aros dyfodiad Jieleiiau tan Cm\gmiv,(Congreveli!>ckcts) y rhai I d y 22am. Mynpgautfod iiiiyddwyr yn myuedyn feunyddol trWyBrussels; & bod y Count j) ArtoIs (biawd ieuangaf Louis XVI.) wedi my wed trwy Cologne arJr 3ydd o'r ¡ amis hwn, dan yr enw Count de Ponthieu, ar ei tfcrdd tua Basle., Yr oedd. 5,000 o Ilfissiaid, j fewyr traed, wangnelwyr, a Cossacs, wedi cyr- j ^vaedd ALx-ia-ChapeJle (Westphalia yn Germany) .ar,y 7fed, a chych wynasant ar yr 8fed tua'r lie a ^nodwydiddv nt. Hysbysaut fod h'o'li Fflaiulers 3 Maunult, eu tJiyddau oddivvrth y gelynion. *'1 y •Ffranccd allan o'u hyinddiliynfa yn Naardeh, ar y 13 ar 14, a'r rti-ai sydd yn nm- -ylifa Delzrl ar y 5cd ar 6fed, mewu tl eh i tedrata yr hyn oedd eisiaii arnynt o'r w lad; llosgapant amryw o dai Mwsriiyn, eitlir gorfu '8. ntYIlt dd) cliv, eiyd heb gael "yr hyn a geisierit. Berbyniasom bapurau Paris, yn cynnwys hys- oysiaetb i'r 21ain, ncithhvr. Nid oes air °. son nddyntam frwydr ar v 17eg (am yr hon y tTybwyllasom yn Ol-ysgrifen ein papur diwedd- £ ar awuuidod holi bapurau Lluiidain.) Dy- Wcdant i Bonaparte bed i'w filyryr gychwyn ar y 18fed yn y borfl tua phynt (pontaa) Bray a, -Montreal*, gan ei fod wedi clywed fod corit fog Gadfridawg "Vfede a'r WurtembergVaid yn Montereau; ymdrechodd y gelynion, meddaiif, eu sefyHfa, eithr hwy a ddymchwel. wyd, gyùâ'r fath wroldeb, fel y cymmerwyd y Vlrof a'r pynt ar yr Yoniie a'r Seine trwy rutln, E aeth y Ffraticod drostynt gan ymlid y gelyn- ion, a chymmera^aat 3,000 o honynt yn girch- aiorion, un Cadfridawg a thri maugnel. Y n yr Janes hon dywedir fod y pynt heb eu nhvèidip, <rad yn yr hysbysiaeth Ffrengig am y 17eg my- ^iegant tod Oudinot (Ffranc) wedi gorchymmyn iddynt gael: eu dystry wio; rhaid i tu adael y sgorckwyl o gymmodir habesion hyn i'r Ffraifcod- «u,huiuiin. Hysoysant yn mhellacls fod 2,687 o'r earch- arorion a gymmerwyd ar y 9fed, lOfed, eddiar Cadfr. BeHgard" ynghyd a 58 o swydd- gi'ot1, wedi dyfod i ddinas Flacentia ar y 1 leg ?.bod 3,000 ogai-charodoni fyned y d, .can-! iyiiolj Alexandria. Cyfrifabt i'r Cyngreirwyr igolli 13,000 o wyr yn yJnwydrilU a ymladdwyd .y,ii 'Fo Ita, Guito, ac o llaen IVlantua. hyn hefyd yn Cynnwys pell, ach hysbysiaeth bddiwrth tyddhiodd Bonaparte yn Italy, mynpgant fod Beailhariicis, Rhåo-- fVenin, a 1 henciwdawd y wlad hono, wedi bu- ,ddijl,,roliaetilu ir y Cyngreirwyr; ond canys beth fydd y canlyn.ad, y mae buddugoliaethau BeaU- )i:¡S hJt, hyn, yn gyflfelyb i toil, llwyddiannus hyny yw ruae yn o-orfodcilio, yn ol ar oi pot ^j^haX, Ieh" yn ol y papnfau Ffrengig eu hunain, (ea~ «ys nid ydym wc<Ii cael un hysbysiaethetto trwy .11 eb moddion ereVll.) Y m.ae yn egldr ei fod elf wedi gadael dinas Verona a eliymmydogaeth yr ^Xdige; ac yn awr efe a ymffrostia yn ei waith ^n amddiilyn ei huii ar lan-Orllewinol yr afofi iVlitu.io. Y mae aden ildeau ei fydclin wq cwjmpo jn ol tu hwnt i gyffiniau teyruas lia .I'y ?C ei ('ha(l-!ysyn Piacentia oddi fovii i rand!r tll at,Ol Y" h W n a bcrthyn i Ymerodraeth Am/Murat, Brenin Naples, yr hwn a !1ù"dentJI1d<li wepdar oedd yh brysio i gyn- iiOTthw-yp Beabhtoeis, nid oes air o son: yn feresennol; ac y fiiae'r dystawrwydd hyu yn- tueddu y'h giyf J gadarii^U yr hynafynegvyd fanddymbti obarthati ereill, sef ei fbd ef Wedi ^BiWrthod & cbyngfeiriaetii Ffrainc- DeJfJynisom Bapurau Yittoria, Spain,1 y rhai ^.gyiniwysint yqylw auiiii canlyt;ot •• Erioedni bu gwtad a'r jiywodraeth yn, y fath sBfyllfa enbydi, ag y n)ae aVpaenfek'id ynddi dydd hwn. Ar 61" r- lwel miynedd 0 ryfeloedd ,I;iys t i't, o I a, brw,jdraugwaedIY\l-mi:edd. 0 ^•berthau, a gorchestion gwrot, i adennill eih Wiydd-did a'n hanymddibyniaoth, ac i ryddaa toinwyl Ffetdinahd,-—ac yn awr yr ydym yu' ptrusb ynghylch ei dderbyn! Je9 yrvdym yn pc-trviso ei dderbyn, ac wrth hyn yr ydym yn 'dangos cymraaint o wroldeb Yspaenaidd^ ac wrth y gorchestiQii a wnaethom i enhill eiil rhydd-did yr eil fi i I'di ras hwnw, yr hivn bsbq. 11coi eu hunain, ,yn gadw ettb yn Haenor Arnynt. Y Bonaparte hwn, gwarth dynoliaeth, yr hwn nad yw yn meddwl ond ain ysgelesder, bradwriaeth, a thrais, mown trefn i gadw iddo ei hun orsedd- fainc y Bourbons, yr hon a draws-feddiannir latidd()-Beiiapartewr, -sydd yn cynnyg yr olewydden i ni, i roddi i ni ein rhydd-dtd ?n lianymddibyniaeth Te, ac am mai Bonaparte sydd yn eynnyg ein BiGniu i ni, nyni ddyleni betmso ynghylch ei ddcr?yn, aCJstyncd cyny cydsyniom, a gwybod )n mha fodd y dichon y genedl 1 spaenaidd ymddadrysu ei hun o'i sefyllfa enibyd, yngwyneb tfefn lliaidd Bonaparte i neillduo einlachùs oddiwrtli achosiou galluoedd crtjill _Ew"rop, a'n bwrw bendramwiiwgl i wasC- fetron newydd, mewnirefn i ddyehwetyd (mewa ariiseri ddyfod) yn ol eigynlluniau atgas, iores- yr O r-yiy s ( Pen insula j. Ymddiried, yngair Bonaparte yw ceisio cael '%in twyllo-— cydsynio iddo ef ga(!l c,-Lcl w'r orsedd a drawsfeddiaruiodd ■yw chwennych dynichweliad yr holl o.'sedd- feinciau yu gynt neu yn Jiwyrach—ac nid yw cadw ammodau ag ef end eSaith anadnabyddiaath o honaw, a phertraith ddinyl;tr y rhai a'u cad want. Y mae'r genedl mewn cyfyngder, y mae Bona- parte yn cynnyg i ni yr hyn oil a geisiem, ond nid yw yn ei roddi mewn modd gweddus i fobl Spaing—or clllle's, ac er dedwyddweh teyrnasoedd Ew^-opaidd ereill—gSn hyny dylidystyried gyda phwyll, pa beth a ddylai'r genedl Y&paenaidd wnetithu),, pe ymddangosai Ffetdinand ar eiii cyHimau—fe wyr yr Yspaeuiad yn ddigon da nad yw dedwyddweh Spain yn ymddil?ynu ar, lortyddwch am erol yr Or-ynys, ond ar ddiiiystr y gormeswr, a Uonyddwch holl Eivrop-eiii neill- duo niN oddiwrth y Saeson ac ereill yw arncan ddrygionus Botiiparte-!Iyis oedtld),. ,beti ve Yng, -I rair a Fferdinand, ac nid "I rhyfeddod afydd ôS dpufyn efepfi Spain, n ddwrn hyn oddi amgylch. A dilerbydiwTi ni eN, Ein barn ni yw, y dylid i trefnu n)psmani gyfarfod ag ef rne.W-il maii ito edig, pangly worn ei fadar y cyffiniaii, ac y dylai ein hanvvyl Fferdinand fod wrthoei hun, a chyn gynted ag y rhoddo efe ei draed ardtr Spnin, yr hwn sydd wedi ei liwio a gwaed er ei rydd-did ef, y dylajdyngu ger hron Seuedd y wladwriaerh y cyunal efe flforf-lywodraetk teyrnas Spain—ac na byddo iddo oddef neb oli aingylch ond y rhai sydd wedi profi eu serch at eu gwlad, eu Brenin, a'r gosodiadau newydilloiw-'y rhai iia ddichon y wlad ddrwgdybied y rhoddant iddo addysghdau teyrn-ormesol—mew n gair y cyfryw bersoiiau ag ydyut wedi diogelu ei Goron iddo, &e."

[No title]

L L 1-F R .4 U C'Y -li-I R…