Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

- ,....- -,. '''-EKGLYNION…

PERYGL YSBRYD TERFYSGLYD A…

CYMDEITHAS GENHADAWL Y BEDYDD-I…

News
Cite
Share

CYMDEITHAS GENHADAWL Y BEDYDD- I WYR. Derbymwyd Uythyran odd:wrth y Cenhadau, .can y !!ongau a ddaethant o'r India ddwyremiot i'r wlad hon yn y mis Awst diweddaf, yn cvnuwys !!awer o iaethgysurus hyd Tachwedd, 1812. Y mac rhai o'r brodyr wedtmeuw mcwn tn.weiwcit; ac y mm; ychwa- ucgiadauUa helaeth at yr eglwysi wedi cymmcryd He, ac amryw sefyUfao.dd m'wyd !ic.i wedi ei sef)-diii gnu yCcnadon bregethn ynddynt:— Yn mhiith y rh?t a fuont feirw, yr ocdd, heb!aw Mr. Mat don, yr hwn a hunodd yu Mai, JSIs'; Mrs. Mof<re, ?wraigtrarhmweddpi, arci yr hon y mac'rcyt'einion yn dra ?a!arus, yr oedd yn actod dd?ehrpuol yn Stokc- Gomet' yn N?wiad yr Haf. Ymadawodd o Lof?r Yn y <!wyddyn 1303, acynot hir gystudd, ymadawodd a'r byd likvii, Awst so, 1812. Yt ucddyHet bryd, er na La byw i'w gyflawiii, t scf\'din scfyiifa geiiiiadanil yn nghyininydo,iietli' Patna, li'e yr oedd gandd! ysgot, y' hon a gotiasai hi ytio. Y mac Secta Ram hefyd, nn o'r dythweiedigion od *lv.)th ba?aniaeth, wedi gorphen ei \rta; vr hwn a fu vn dra dtw?d yn s;arada)n yr?t'engy? a nwe'ddio ?yd?'tgynmivd?on ennnaddo!gdr. Am ddefnvddiotdeb y Lfodorion i hciaetht.'r efen?y! YStrnfena'r t)r. Marshman fct hyn, Awst 28,180j— H.hy<td un aMghraitit ryw ddrych oIwg.—D.aeth hws- m()H hawd? o gy!ch 40 oed, yr hwn na tedr dda! tien nac ysgrtfent! atom yngt'yk'h tttir biynedd yn o!, dros 70 nuitdir o betider, scaymofynodd ynghylch ?ordd y bywyd. Wedi taiin c amiser cfe afcdyddiwyd, aca ddychwetodd adref. Ac wrth adrodd ei hanes anghel. fydd am yt' hyn airawsai, effcltluwyd ar ddwy wraig ag oeddyn gwrandoarno, t'rfatht'addaui'eLy ddacthant yr holl fiordd hono ar draed i gtywed yr et'cngy!, y rhat pan gtywsant a gredaxant hci'yd, ac a fedyddiwyd. Hhyw ychydig wedi hyn, clywodd un o ganiynwyr Ma- homet' yr et'engy! ganddo ef, ac yntei'a wnacth yn y c)'tl'elyb [odd a'r lIell1. Yn cbnvydù wedi hyn ct\wodd gwr m\vy cyfrt<bt o'r Hmdops, yrhwn a aUasatddarJi?n ac ysgritenu, efyn traethu'r gah' ,ac wedi hyny daeth i 0 07 b 07 wranda atnom ni, ac wedt myned adref, a phwyso'f achos, etc a.ditychA-elod,diici gymmerodd tvnn ci groes. CantynDdd nai y dyn hwn ei siampi ef inewn ychydig lisoe(tt, Ond ni thcriynodd yr achos yma ¡ eauJ sç!yw- odd hwslilan tluwd ar«M y gair gan y cyhtat', ac etc a adaw- odd y cwbl, ac a ddacth atom nt ac a fpdyddiwyd, yr hwnmewn rhai ndsoedd wedi hyn a fn tarw mewn tang- nei'edd. Ac nid hyn yw tert'yn eithafdefityddio!deb yr hwsmon dychwflediguchod; ynghyich tri tnis ynotefe a ddygodd ddau yn ychwaneg o'i gymmydogicn -aton'l"y rhai' a fedvddiwyd, ac)1' ydm Y!1 ctyyed eu bod eiti dau yn vniddwvn vn !tddas t'rei'engyl: ac y mae dau ereUfgydani vn awr o'r paith hyny o'r w!ad, yn ymho!i am flordd y bywyd, ac nid ydym yn auobeilhio am gyflwr un o'r ddau. Firwyth tiafur ein cyfaitt auny&gedig Seeta Rajn,marwoiaeth yr tlwn a g'ybwyMh uchod, oedd hyn. Dydd Hun, Medi 31,18;8, daeth Secta Ram o't sr- trefyn Fisitoo-huri at (gwr dychwciedig arult), yr hwn oedd yn Chougacha t) Jrssore. Dranoeth efe a acnwynoud artunuerapnoen yn et getn, ac weat uau ddydd yn ot hyn, pan fuasai Pran-cnshna. ar weddl gydag cf, dywedodd "ei bod yn gweddu bob dyn fod yn barod i gyfarfod &g augHU." Gofyoasom id(!o (medd Petruse), os ocdd efe yn tennio ei hun yn btuodit'ynedt'r nefoedd P" Efa a atebodd, "Yd- wyf." Pan ceddem wedi bod yn gweddio a chahn yn ei ymyi, eie a wnaeth atnnatd i ni ganu a gw< ddio dra. I ch&i'n &c wedi gwneuthur o honom ft:Hy, efe 4 ygyd- wodd ddwylaw a ni, ac addechreuodd icimu wrthym, ganddywedyd, N ae, otiiwcli am danaf fi iYT ydwyF yn ddioge!; yr ydwyf yn myned at Ipsu, iv Nówi bydd- wch sicr i gynnat addoiiad a chyfarfbdydd gweddi yn iynhyi yn bayans," athrayr oedd un o'rcyfeiHiLon nr wcddi efe a drengodd. 0 achos rhyw ordinuad flwraidd, ni feiddiai y ceii- adon a aethaut o Loegt bregethu yn y gwarchgtawdd (Fort Willihm') eithr,,yr oedd y prcgethwyra anwyd yn India, megis Crishnoo aScbuc Ram, ynmyned i bob lie, a Jlwy'ddodd y gan' trwy eu gweinidogaeth, fet y mae crefydd ymatfcrol yn ymddangos ynmhob parth o tuesta; y mUwyr ( b4tTaci,,&), gellir gwcled cytndcithasau bycitain o 401 .50 yn caiiu cmynaa, ac 'yn amgyktiu y datUenydd gorauiwrando ai,no yn d,rlleii y Bibi, n II vt'rau ficfvi!f!<)) Rrfit!. 0 Yi- 6(,dd ,ngliyicli 20 wedi eu ychwanegn, nen! gap! eu ychwanegh at yr <g!wys yu Calcutta, yn y )nisoedd 'Tachwedd a Rhast'yr, 1812. Bedyddiwyd pcdwa)' at yr m! amSccr ag oeddynt dros 60, ac un gc1'llaw 90 oed. Y mne Hn o'r rhai uchod yn fyddm', a plleth sydd yu d<a Itynod, hi roddodd ham's fWYPcl'fiaith am iêcl.y:hH- taethtrwy Grist yn ulli" I1U'Y uuo'r Heill. Fel yi oedd Air. De Mctto yn dychweiyd adref Di diwrnod,efeaganfu Hindoo trnan yn gorwedd wr!.h ddrws bvTthyn ac mewn yntddann&siad yn :nat\ gan lefitin yn nchdar cnwr Arphrydd IMS! yr oedd hwu wedieidroiaHan gaii eibeithynasa)), yn },:Jaffel'yl' (-,edd, o herwydd ei iod yn Rama, a duwiau ereii!, ond ar Gtist yr hwn a iu tat w drusto. Yr oedd efe gwedi ciywed Sebnc-tarn yn pte- g<<hu,acwedi derbyn yr athrawtaeth a glywsai: nid hir y bn efe byw ar ot y drimaeth grealon u< hod oddi- wi th ei bo thynasau? end y mae He i ?t'edx iddc gaci ei fidwyn?t'etLat.atHs a'aU?a!) g'?yhon t'yn?esAb:Htam. dd-Yn,fc?l all, ,;aii 9!ig),Iion i a s!'?? s?H y ".?.?y! .:n:fy'd?--?c tud ych:Is' ?'yd(: '¡ 1 ? ??. ..Ui "yjti.At't. t(.; tar. t j0!i!. J>t.rt<;r ;i Crishna-das—yr oeddynt -yop¡;(>geHw tt'a paraodd gwyi yr e:iun Doorga bob dydd a.r yft'yrdd mav.tion, ac wrth ddry*Ku'r addolwy:' penaf. Ar y ttydd yr ocdd y dduw- ies.i gae! et thtcs: t'r iifoii, preget.hodd' John Peter i fwy nn tnH b hobi 'aT }an yr afoti, He yroedd y Mthvi'tad a'i Swyfldugi-on; gwr:m d ,odd he11 be!'(-rhtdros7))'ted, yr hwn ocdd ar ei daith i Jngnat'ha ar yr ymadiodd, a c, yn ddtoed etc a amiygodd ei anghymmeradwyaetho'í I ddl1w pren, a'i gymmeradwyaetho'reiengyl, ac ym- wrthododd yn ebr'A y<!d &g eitun-addolwyr. Y mae efe'n dywedyd iddo fod ynhii' yn ymofyn a'n 'echydwriseth, ac fe'i cynghol'asid'i ymweled à Juguunat'ha, end wedi ctywed o iionaw'r efengy!, nid oes ganddo ddi.m ym- ddiried yiiddo e* Y iHne Mr. Ciiamber!am, iii) G'r ren&dau a aethant i India o Loegr, wedi faet tu wnhodd i Sirdana, dtnus Frcnino! Begum Sumoor,iaddy."gn tnab i bended:; ag sydd mown awdurdod fawr yn y Hys. Yr ydys yH go- beithio y bydd hyu yn foddion t agor lims y tiydd yn y pa)1hautywyl!hyny. Yn Ceyton, y mac gxn Mr. Chater gynnuHeldfa yr hon sydd yn cyr'arfod mewn tai <uu)edd hyd y"'a, ettin- !y)tme thai o'r gwrandawyr wedt pryun yehydig dir mewn tret'n t gael Ile addoiiad ad(a.s <uno; a<' yr oedd Mr. Chater yn gobetthio y buasm yn barod mown ych- ydig iawn o amser pan ysgrit'Ctiodd efe ei hancs. Fe! hynfe ymddengys t'od et'cngyi y Messiah yn ymiedanu, gwrhvyd ei seren ef yn y dwyraiit gan Jawer yn ddiw- eddm' yr hon a'n tywysudd at yr hun aanwyd t fed yn Gfidwad dyr¡olrjw ac yr ydyjn yn hyderus nad oes nn gradd o'n cydwladwyr at )lad )"¡ynt yn llawenan am oresgyniadan Tywysog y Tangnefedd, gan nad oes fnwr ond creutondeb yii hoU ddefodun crcfyddo! y ihm sy'n ddyeUhriaid i cireithtotaetii'y ruawr.

CAR JUGGERNAUT WEDI DRYLLIO.I

I LLYS.BENADUR (KING'S BENCH)/CnwEr.…

I .IMAHCHNADOEDD.f