Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

'-.-.ATEINGOHEBWYR.

GORUCH'YLWTR. ?

[No title]

News
Cite
Share

Y mae cyfyngderan Germany a pharthau er- P!li cyfandir Ewrop wedi bod yn fawrdt'os bell, Ue y mae etfeitlliau gwaediyd rhyfe), wadi di- boblogipcntrefi, difrodi trnfydd, a rhoddi yn etifcddiaeth y gresynoldeb mwyaf i'r tfigoUoj) annedwydd.—Dywenyddgpnym yw cael cyHe i hysbysu fed tiei fechati Castet!:iedd wedi goscd attghrain'to hynawseddrr gorthrymedig; cyn- hHimyd cyfai-iod c)-,Ili-er,!iii o'i- trigoilon yno dydd Llu11 diweddaf, i gyfranu at anghptuon ytratiod- edig—yrydymyugobstthtoycaniynir yr ang- hraiii't trwy'r Dywysogveth, ac y dangoswch chw!, hjl!ogaeth yr iten Gymru, nad ydych yn ymddif:ud o deiladtuag at resynoideb yr ang- hcnus, end eich bod yu foddfon dyfodynndaen a phrof! fod eich catouau yn bi,ycli,,i gan eiusengar- Yvch cristiancgo!, eich bod yn llawenau wrth we- led a chynnorthwyo gwaith ag sydd mor addas dderchafu bancr yr egwyddorgristianogol, yr hon a ddysgddyn'on gam y uaiU y HaU ip, eu gelj nioIl. Ni ddlchon dim fod yn fwy cym- hwys i ffithrht yn y gwiedyddhyny, a'r rhat yr ydym, neu y gaMwn fod, tueWti cyngra!r, yn'- dditied yn niysgogr.vyddt'!n dymuutadau i gyn— nal heddwch a phob dynion. Yr ydym yR dealt fod ';w, l Ddew!!gaete! chadw yn Ltundamy !eni yn fwygogoneddus lJùg y cadwyd ht enoed o'r blaeti cant o Byn- y ddau sydder pan sefydtwyd yr Ysgot frCymry yn lJU/ldain, fet!y .!abile ydyw. Os na ym- l.tldengys y Tywyscg Rhagiaw, A,-gltvydd Percy syddyncymmerydygadmr. Maa Hong Hythyr'god newydd Caergybi yn cael et haddurno yno yn bresenoi, yr hon a wna y scitthfed psrthyuol Fr porthtadd hwnw mae'r porthtadd hwn yu cael ei ddiwygio yn fawr trwy godi argae cadarn yn ddttYyn!ad iddo o du'r gog- ledd, gan o gytch 200 o weithwyr ar draui y L'ywodraeth. Bydd Brawd-!ys (Assizes) Hennordd ddcch- fRueisteddar y 23qin 0 Fawrth; .Fynwy ar yr 21atn o Ebril!, a Chaerloyw ar y Cfed. Yr oedd cryu lawer o anifeUiaid yn ffiir ;Vyl- Fair ddiweddaf'lleiilfordd; gwerthwyd yr hoM amfe!Ha:d cormog yn ebrwydd am uwch pris nag arferol; ac yr oedd pris y ceaytau'n dra uchei. Dirwywyd Nicholas Horwcod, plwyf Forth Einon, o 51. am ladd ysgyfarnog. Cyfrgollwyd y Hong Wni:am ac Atecsander, o Penzance Abertawe, gerUaw Pen yT!r, ar yr llego'rmishwn. Dydd Gwener diweddaf cynnygodd gwraig weddw o'r dref yma, (yr hon a enniHa; ei byw< iotaeth wrth otchi,) wneuthur terfyn ar ei hein. bes, trwy ymgrog; wrth gorden fa!n, yr hon & g!ymasa: w.th gorden ara! yr hon oedd ganddi ar grccs y <.y at dda!a diliadi sychu; gwehvyd hi gyntaf gan e: mherch fechau et hun, yr hon a redodd aHan yn athnst i'rhec!; aphanruth- rodd y cymmydogion !'r rhandy He yr oedd, torwyd y cordyn yn ddtoed, e:thr yr oedd ar. wyddton gwpledtg bywyd wedi cilio ei hwyneb wedi duo, a't thraed wedt oeri; ond trwy gyn- northwy amserol a chanmola.dwy Mr. B. Wil- Hams, Llaw-feddyg, yr hwn a ddygwyddodd fed yn agos ar yr amser, hi adfywiodd yn mhen ychyd!g, ac y mae mewn iechyd yji awr, ac yn ymddangos yn ddtolchgar mn i'w bwriad rhyfy- gus o ruthro o HaMi ei llarnwr heb alwad gael ei ddtddymu; gobetthio y dysg!r hi ac erei!! trwv y rhyhudd hwn adnabod dyfnderoedd d!cheIL- ion y diafol yn well o hyu allan. Dygwyddodd damwa!n alarus ar dyddyn Aber- nant, gerUaw CasteUnede', ar y 14pg o'r mis hwn: trayroedd Mr. Grant &'igyfaili yn hela ar y tir uchod, brawychwyd y ceHyIau y rhai oeddynt yn tynn yr aradr ar y maes, wrth swn y I t'\vn, a thra'r oedd un o fp!bion perchen y tyddyn uchod, Rees Rees, yn ymdrcchu eu gosod yn eu He, sangoddun o honynt ar ei droed fe! y syrth- todd i'r ddaear, ac ar watth y ceffylau yo rliedeg yma!th, aeth swch yr aradr trwygrothe! goes, ac yn y modd hyny Husgwyd pf ganddynt dros chwech ugain Hath o fTordd. Y mae efe yn dra chlwyfus. Cwympodd Thomas WiHIam, Garddwr, p!wyf LhngraUo, Morganwg, oddiar frig Ffynn:dwv- dden (Fir tree) yn dd;weddar, ac a fu farw yn y fan, gan adael gwraig ac amryw bisnt by chain i alaru ar ei ol: yr oedd yn ddyn hardd yn ei I fuchedd, ac yn perthyn Gl'mdeithas r Trcfn. yddwn C:11fiUlaidd. 1 7 llofi-ud, ui plentyn a gafwyd mewlJ cae gerUaw Castp}!npdd, am yr hwn y crybwyit- asum yn e'n Rhtfyn dhvgddat, oedd, mai Rachel John, (y ddynes sydd yn awl' mewn cadwraeth) oedd ei fam, a'i bod yn euog o'i osod yn y ciawdd mewn trcfn i ddirgplu ei cncdigaeth.—Rhnid Iddisefyli am ei bywyd oMaenbrawdiG'r E:s. teddfod nesaf. Dydd Gweucrwythnos 1'r dnveddaf, Uaddwyd dyn mewn pw!! glo gerllaw Poutardawe, Mor- gan .vg;ganrywgymmaint obridd a syrthiodd a! no. Fe ddanfonwyd, yrydym yn dyall, I'r Gym- dcUhas er cynhyddu gwybodaeth Cnst'nogot, o btwyfau L!anfachrethaL!anelltyd,ynswydd Feirion, y rhoddlou Isod a gynhulL\\ yd ar 01 prpgeth a d'aethwyd yn ddiweddar gan y Parch. R. Morris, A. M. y Gwemidogt—Liaofachreth, £21 Os. 10td.; LlaneUtyd, .el2 i6s. 7d.-Y 1 cwb!, £36 17s. 5td. Dydd lau, y 17eg o'r m!s hwn., y Parch. Jas. Wimams a gafodd ei neillduo yn gyHawn i watth y Weh'idogaeth fel 13ug-t-tr lgl wp Ct }st yn Ty'nycoed, yt) swydd Frechelniog, y'mhiith yr YmneiUduwyr Protestanaidd a elw!f yn gytf- redin Anymddihynwyr ( Independents). Dech- reuodd yr addoliad dydd Mcrcher, a'n dt! o't- g!och, hwy ddarHen rhan o'r gair sancta!dd, cauu mawt, a gweddio gan Mr. J. Davtps, L!an- wrtyd. Prcgpthodd y Parch. H. Wiiiiams, HaneHy, oddiwrth 2Pedr ui.8. ar Parch. L. Powe! o'r Crwys, oddivvrth Esa. Mii. t0.; di- I weddwj-d trwy weddi a mawl.—Dydd lau, dpchreuodd yr addol!ad am H, trwJ ddarUcn, tanu maw!, agweddio gan y Parch. L. PoweU. Myny<id-bach. Prpgethodd y Parch. P. Jenkms, o'r Brychgoed, ar resyman dros ymnpiHduaeth, oddtwrth Deut. iv. 2. Gofynodd y Parch T. Bowen, CasteHnedd, y cwehtiynau perthynot ar yr achos, a darilenwyd cyfres y 6Ydd. Gwedd- iodd y Parch. D. Evans; Mytiydd-hach, yr urdenad wedd:. Pregcthodd y parch. D. Davles, Abprtawp, y siars i'r gweinidog, cddiwrth 2Ttm. iv. 2. ar Parch. J. Davies, AUtwen, y siars i'r bob), oddiwrth iitb.xiii. 17. Diweddwyd rrwy weddi. CyHawnwyd yr holl waith allan clydd lau, o hpTwydd fod y gynnuMeidfa tnor Uiosog ymddangosodd trigoitott yr Ardal yn \\resog yn eu caredigrMydd i ddyettiinaid ar yr achlysur; ac er fod yr hin yn cfredd i arcs aiian, cafcdu gwp!nidogion a phob! achos i ddywpdyd wrth ymadad, I Da oedd t ni fed yma.' Ctcd ir Ar- glwydd am ar\vyddlon o'i brescnnoldfb! Dydd lau, yr ISpg cr mis hwn, cafodd y Parch. Benjamin PoweH, Astud!wr diweddar yn A<:hrofnWrexham,p) np:Hduo yngyfiawn iwaith y Weinidogapth, fet Bngail Egiwys Cr!st yn yr \Yyddrl1g, swydd Fnmt, ynmhlith yr YmnpIU- duwyr ProtPstanaidd, apnwir yn gyffrpdin An- ymddlbynwyr. Dechrcuodd yr addoliad y dydd or biaenam 6 or gloch, trwy -wed(li SLmawtgan Mr. Jonps, Wrexham; prpgethodd y Parch. J. Jones, Liverpool odd;wrth Psat. lxxii, 23. ar Parch. J. Powe}), Paradwys, odd'wrth 1 Cor. xv. 2.—Dydd lau, am 10 or aloch dechreuodd yr addotiad trwy ddarUcn a gweddto gan y Parch. B. Evans, Ruthin prfgethodd y Parch. W. Wil- itams, Wprn, ar Natur yr Eglwys, oddhvrth Hcb. YMi. 5. Parch. J. Jones, Uverpcot, a ofyn- odd y Cwcsiiynau., ac a dde: byniodd Gyffes y Ffydd gweddicdd y Parch. D. Jones, TreHyn- nott) weddi'r urddad; a phrpgethodd y Parcit. J. Pcwpn, Paradwys, y Stars i'r Gwelnidos;, oddi- wrth Phi!, ii. 20.—Yn y prydnawn, fe ddechrpt!- oddyraddoitud am ddnu o'r g!och trwy weddt gan Mr. Everect, o Wrexham, a phrpgethodd Dr. LewtS, o Wrexham, i'rEglwys, oddiwrth 2 Cor. i. 14. ac ar ei 01 y Parch. D. Jones, Tre- ffylition, odainyrtli ICor.iit. 6,7.—Ynvrhwyr, am chwech, dechreuodd yr addot!ad trwy wfddt gar¡ Mr. Griffiths, o Wrexham; prpgetbodd y Parch. W. Wmhms,Wern, odd!wrth Luc xiii. 2t. a'r Parch. J. Jones, L'vprpoo!, oddiwrth Ps. IxxxT, 2.— Y r oedd prpsennoideb yr Arglwydd gydi'r gwa!th, yr hyn fu yn achos i !aweropdd oedd yno ddywedyd, Mai Ida oedd iddvnt fod yno.'

IFFEIRIAU CYMRU YN MAWRTH.

TAFLEN RHIFYDDIAETH.

Family Notices

ILLONC-,-.N kW I-DDION.I

MARCIINADOLDU