Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LLUNDAIN, SAinyRN, CUWEF.…

[No title]

News
Cite
Share

J,r.rN, 21. Y mae llythyr-god o Iloland wedi cyrhaedd y ddinas, gan yr hwn. y derbynia-om bapurau yn cynnwys hysbysiaeth i'r 17eg. Mynegant fod-adgyfnerthiadau lliosog i'r byddinopod cyng- reiriol yn cychwyn i Ffrainc. Cr< es< dd cyrif crylion o filwyr Rufsiaidd y Rhine wrth Rhin- warder ar yr 2Sain o'r mis divveddaf; ac mewn ychwanegiad at y Huoedd hyn, yr oeod byddin o 36,000 o Russiaid a Phrussiaid wedi cyrhaedd cymmydogaeth Cologne (yn Germany, yn agos i'r Rhine isaf). Dywedir fed Tywysog Coronog Sweden wedi gadael Hanover ar y 5ed, a'i fod wedi myned i Minden yn Prussia. Ac yr ydym yn deall fod y Cyngreirwyr wedi goscd Dug Saxe Weimar yn Benciwdawd ar y fyddin sydd yn Belgium, yr hon a gynnwys Saxoniaid, a'r trydydd corA Prussiaidd dan lywyddiaeth Cadf. Bulow, heblaw'r corff Russiaidd a berthyn i Cadf. Winzingerode, a'r corir Germanaidd dan Cadf. Walmoden, y rhai a gymmerwyd oddiwr,th Dywysog Coronog Sweden. Dug Saxe Weimar syddetjfedd gwrrywaidd i Etholydd, neu Frenin presennol Saxony. Bradychodd y Brenin hwn ei air breninol ddwywaith, yr hwn a wystlasai i'r Cyngreirwyr ar-achosion pwysig, ac yn en- wedigar yr achos o feddiannad Torgau gan y F/rancod, trwy ei ganiataad ef. Gan hyny trin-»i iwyd ef gyd&'r dirmyg mwyaf gan y Penaethiaid cyfuno pan gymmerwyd ef yn garcharor gan- ddynt yn Leipsic yn y i-hvfel dyinhor diweddaf, ac yn ganlynol efe a alltudiwyd mewn modd gweddus i drff yn Prussia; eirhrdefnyddiodd y Llywodraeth Ffrengig yr amgylchsad hwn i frawychu gwledydd lleiaf Gerniany, trwy arwy- ddo y buasai y Galluoedd cyfunol ag oeddyut wedi ymaifogi i'w gwaredu o gaethiwed mewn ymddangosiad, gymmeryd meddiant o'u hardal- j oedd, a'u rhanu rhyngcd,fllt. ngwyneb am- gylchiad o'r fath hyn, nid oedd dim yn well to ag at wasguru fxbiau o'r fath y ma, ria goscd Dug Saxe Weimar yn llaenor ar un o fyddinoedd penaf y Cyngreirwyr. Gyrodd Dug Saxe Wei- mar gyhoeddiad allan i drigf'lion Belgium yn a;JIYlld i'w dderchafiad yn y hwn y mae ya gnhi ary i <?v!m i ar gynRhedrcider ac. ynh- y. j.w?C £ id y galluccdd jj-fornK y rtal Hd ydyni } ii golygu dim yn i u y na rlndd-did ac anym- (jdibyniaeth y gw^ledydd hyny ag cedd wedi hir liddfan dau iau aHhiwéd-=-fe'ubannogiryn\y cyhoeddiad i gadw trcfna Hohyddwch yn pu piith eu hunaiii-i ddiswyddo pob Ffranc gened- igol a'i ddanfon adref, fel na atlonyddir ymhell- ach esmwythdra gwtad ag sydd ynghylch aden- iiiii ei henw, ei hansawdd, a'i.llwyddiant. Nid oes brys maiwr ar y Tywysog Coronog i groesi'r Rhine; y mac yn bosibl nad yw ef yn caru gweled dinystr cyfangwbl Bonaparte. Y mae'r Tywysog Cpronog yii frawd ynghyfrafth i Joseph Bonaparte, yr hwn a fynasai Napoleon osod yn Frenin yn Spain; nid oes neb lluoedd ond milwyr Sweden a chorff Benigsen, yr hwn sydd yngwarchae Hamburgh, dan ei lywyddiaeth yn bresennol; ac y mae rhai yn tybieclllad yw'r Llywodraeth hpn yn ymddiried Ihl\er r \v yrti- drechiadau milwraidd ef yn erbyn Ffrainc, canys y mae ynys Guadalope, yr hon a roddasid mewn cyngrair i Sweden, yn meddiant frydain Fawr hyd yma, er fod y cytundeb yn gofynei rhoddi i'r Swedes yn y mis Awst/liweddaf. Daeth llong o Christiansand i'r wlad lion dydd Sadwrn a llythyrau a amserwyd y Sfed o'r mis hwn, y rhai a fynegant fod pobl Norway wedi cyhoeddi fod y wlad bono yn deyrnas anymddi- bynol ar ei phen ei hun, a Thywysog Corcnog Denmark yn Llywydd ami. Rhoddir yr hanes ganlydol am y chwyldroad gwladol liwii Tra narbaodd y gynnadledd rhwng Tywysog Coroncg Swedeu a Ilys Denmark, anfonodd Pendefjgiori a BoneddigioIl No.ay genadwri gyfrinachcl at y Tywysog Christian, gan geisio ei bresennoldeb dioed yn y wlad hono. Ufudd- haodd ei CJchder Brenjnol i'r alwad yn ddiarcs, ac aeth drosodd mewn agwedd morwr. Tra yr oedd y gynnadledd yn myned ynmlaen efe a ym- welodd a'r amryw ainddrtfynfeydd yn y wlad, ac a gyfrinachodd a'r pens,ethiaid trwy'r dalaeth a chyn gynted ag y gwybuwyd fod amgylchiadau Brenin Denmark yn gyfryw fel na allasai lai I;à chydsynio a, chais Sweden, bwriodd aelodau y cymmanfaoedd anghyhoedd ymaith bob gorch- udd, a thrwy ymwasgaru arliyd y deyrnas, cyf- odasant y bobl oh-radd i wrthwynebu Svveden ac ar y 9fed, cyhoeddwyd y Tywysog Christian yn Frenin Norway, a'r w lad yn anymddibynol." Yrydym yn deall fod heddfaner (flag ofirucc) i hwylio oddi yno ar y tfed i'r wlad hon, i hys- bysu'r drefn newyddobethau ytio i'r U)-wod. raeth, a deisyf ei ehyfryngdod a Sweden. Dygwyddodd y cyfnewidtad hwn ar amser en- byd i achos Ewrop yn gyftredlu. Yr ydym yn dysgu gan hysbysiaeth a ddyg- wyd gan y llong Desiree, fod Arg. Welingtonyn parotoi i fyued ynmlaml yn ttrainc; yr oedd wedi peri i'r mangnelau trym'ion ga'el eu dwyn vnmlaen, a galw ar yr holl Swyddogion absennoi i uno a'u catrodau. Yr oedd y Cadf. Spainaidd Morilo wedi dyfod ynmlaen o'r tu ol à'i fyddin, a chymmcryd sef) lIfa ar lan yr afon Adour. Morilo oedd y Swyddog ar yr hwn y gorfu ar Arg. Welington achwyn, am Y,;Ppilii),ttitieddauli, Ffrancod, yn groes i ojdinaad gyffredinol. Gyrwyd rhai o'n llongau ni, y rhai oedclynt yn myned a lluniaeth a art wy rhyfel i Argi. Welington, yn erbyn y tir yn Passages, mewn tymhestl vn ddiweddai ja chollodd rhai o'r gwyr ell bywydau. Hwylla tleg o drosglwydd-iongau a marcli- fanpnelan (horse artillery) a'u peiriannau, o Portsmouth y dydd hwn i Passages-trosglwyddir arian i'r fyddin gan y Seahorse, yr hon sydd yu mynedgydahwy. .Mynrga llythyr o IIoland, yr hwn aamseryfyd Ion'. 23, i Mr. Colicot, Canol-longydd, a 42 o for-lihvyr Brutanaidd, ymladd a. deg cymmaint, a lladd y tri chymmaint o'r Ffrancod, ag oedd- ynt hwy, yn South Beveland, lie y danfonodd y Ffrancod 800 o wyr i dir, ac o herwy.dd i'rgwil- iadyddion Ellniynaidd (Dutch) esgeuluso rhoddi rhybudd, daeth y gelynion mor ddisymmwth ar Mr. Colicot a'i 42gwr, fel y gorfu arnynt gilio ynol yn ddioed, ond nid heb ddwyn un mangnell gyda, hwynt. Ymlidiwyd hwy gan 400 o'r gel-| ynion hyd oni ddaethant i'r ffordd fawr, He y afasant, ac y saethnsant at eu lvymlidwyr, y rhai oeddynt ynghylch 300 o lathenan oddi wrthynt, brwydr boeth a ganlyrtodd, a llwyr orchf) gwyd y gelynion, y rhai a giliasant yn eu tro, gan adael I tiO o wyryn feinvon ar y, iiiaes. Nid llawer o niwaid gafodd Mr. Colicot ei hun, er i amryw belemui ei daro, ond lIaddw}d agos i hanner ei ryddinau o wionion, (heroes) Y mae diolch y Penciwdawd wedi ei ddanfon i Mr. Colicot am ei wrolder ar yr achos uchod. Y mae pob arwyddion fod ei Ucfuler Breninol Dug Cumberlandyn bwriadugwneuthur ei drigfa yn Hanover.

[No title]

t:;Øgtf£,n.

AT GYHOEDDWR SEREN GOilfER.

I ; THE DTIXu SINNER TO IITS…

__-.;-----__-u..-..-.--.-.--.-.-.…