Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LLUNDAIN, SAinyRN, CUWEF.…

[No title]

[No title]

t:;Øgtf£,n.

AT GYHOEDDWR SEREN GOilfER.

I ; THE DTIXu SINNER TO IITS…

__-.;-----__-u..-..-.--.-.--.-.-.…

News
Cite
Share

-u BALM 0 GILEAD SOLOMON. YMae yn nrnlwg fod amry w anhwylderau'r B cortf dynol yn cael eu magu gan afradlonrwvdd yn amser ieuenctyd, a throse.Jdiad gwarthns o'r rheolau ag y maecallincb yn eu nodi allan er dwgelwch-iechyd ac er gosod syltaen emioes hir a dedwydd, gvdag ansawdd gref a chadarn. Nid yw bendithion irehyd yn cael eu colli yn ?ynt nag y map proHadau poenus yn dangos eu gwerth; u?r o}odJtf)dd annedwydd yn edrych o?i anidyleh'?it rhy M,?" ochh! yn ofer am foddioo adwelliant. rniFnft P» Solomon" 0 I,ivel'o)I) >" ??adwyo ri GOliD-1,4L B-4LAI V GORDJAL BALbI y ? E? b:? h o'r rha? ag y .n.? muwdd eu f/ udifrf'hr° o ?-hos a?hai!i?m?n mn o ach.? tie' u^ enlcitydA a r hol„ l ra. sydd a u gewynian >n ilin 0 ach.« llawer 0 h fyno, neu ymarfer ?ormodd a gw'mwd (gpirils > cryHon, <M, neu ?o?<;e, ya gystai a? i'r rhai ?yd??t-? guanau trwy hir hr?wyiro me?n ardaloedd twymion at ?tiach; yn nihob un o'r cyfryw amgylchiadau fe dry a?an yn t'cddygh.iadh Mwyaf (ttcithiot, gan dvnau y gewynion ag "eddyut wedi Uaesu, a chr?fau a by?iucauau?wdd Jy corft. ?- Yr aairywiol anbwylderau perthynol i'r rliyw deg (fair tea-) a ddeuarit yn drii'gyfrwng dan awduidod yr adferydd | hwn; ac y mae llawer o hendefigesan cyfrifol Wedi proti ci fud yr ycivwanegiad meddygol gorau i'r bwidd yindrwsio a ^wrd lasant erioed ag of; i gyincrthu'r yshryfioedd adfeil- iedig, cliwalu dc)hll".If pen, Inn tnvydtl, a llesgpdd; ac wnu greu bywiognrydd liyfryd, ac yml'id ymaitli dryiirf.'j'dedd, y mae yn rtiodiii cysnr a nerth i'r holl gorff. y Un o glefydau trymfrydol ng sydd yn cvstiuUlio'r corff I dynol, dan yr enw .Anhwylderau Gewynol, lW r achosiou pcoai o resynoldeb dynion ag sydd yn amdditaid o kchyC. Y miu'raulm')'lderau hyn yn deilHaw o'r fath amrywia<jt!i | antyncgol a'chyd-blethol o achosion fol y hyddai yn Hn-, nihosibi, pe byddai hyny yn utstztd -,ii iiig )3 i'w | chwilio aiJan i'r achos cjwir o honynt. Pa fodd )nag, fe adweinir ac fc deimjir eu helleithinu yn rhy dda, yn niiilila rhan fawr o ddynolryw; ac ar gyfer ) r elleithiau hyn, gellir haeru heb fyned y hi draw i'r gwir, na chafwyd nn fedd" vg- iniaeth rrioed yn rhagqri ar, neu yn fwv cfodfawr am ei elfeithioldeb na, CORDiA L HALM of'GJLftJD y Dr. SOLOMON. Y mae llawer o'r gVvelliadau agymmerasant le trwyddo wedi eu hargrafiu yn mhoh papur newv* ddion yn y deyrnas, er annogaeth i'r cystuddicdig i ymarfer, a pharau yn yr arfer o feddyginiaeth, yr hwn sydd mor odldog yn gweini iachad trwyadl mewn poh achos (I nvchdod. Y mae tyb yn itynu fod anbwylderan gevvynawl yn cyllredin yn Ewrop yn aw r nag y laiont ar un amser arall. a pliriortolir hyn yn beitaf i'rgorniodd luman fwynaad sydd yn I tiu Yn yi- aiiisereedti gloticiestgat- liyn. Y niae yn wirioi.- edel sicr, mai pa bellaf yr ymadawoin oddiwrth svndedd a chymhedrolder yn ein lluniaeth, a pha fwyaf a aherthom 6 y inarferiadau iachus i'r anweithgarweh ag sydd vn i adifyrweh teuluaidd, mwyaf gyd fydd ellaith poh cyfeilior- Rad meddygol, yn gwanau t'?;ni'r corff. Y mae anhwvl- tier.tu'r'eAiyii, i yn ddygwyddiadei i'rddatiryw (gwrryw a. banyw), gyda'r gwahanuteth hyn yn unig, fu bod yn y i hyW fenywaidd o herw ydd tynerweh ansawdd eu cyrlf a'u dull f tyneruch o fyw, yn fwy ami a ffyrnig nyg yn y rhyw arall. Aclilyshrir gweudin yo yr a ewynawf-, 01 h ti! ynrhy fynycii gan afrcolusnvydd yn y naill ryw* a winoddau trythyll yn y Hall. x r arvvydd mwyaf cyflredin o'r ar- hwylder hwn yw ofn angau yn barans, yr hw uS, cerdded tl"wJ t' buH ansawdd ewynaw 1 a'i efteithiau iliilysir- lot, gtri nyd(Wi-oi'r galon ag ing anlynegnl, ac yn cynhvifu y cryliwylliadau rn-a. yaf arswydus o ddycbryn ac anobaith S'r dtnystrydd hwn y mae miloedrl wedi syrtfiio vn abcrt'iau yn ffyrnigrwydd ei lesmair, yr hyn sydd vn ^wneutbur y avnion annedwydd sydd dan ei lywodraeth yn a yn aiiwarial, ac yn anamyneddgar, yn dueddol i red eg bddivv rth un meddyg at yllall; a hyn yw'r rheswm pa bam y maent mor anfynycii yn cael Itudd oddiwrth un feddyginiaeth, am na feddant lwyifrydiprwydd digonol i lyuu wrth un nes catfo amser i tldwyn ei etlaith pribdo!. Y Cordial Balm of Gilead anghvdmarol hwn )'r feddvr-- iniaeth fwyaf ceindlws ac etteithlol a gafwyd erioed at an- awdd wan a clim ilfriw'r corff, gwenûtt golwg, lieu wendkt tof, iseld**r ysbryd, fryndod a dychryniadau'r meddwl, gwendid ystlenaidd (sexual), a phob anlmyider arall ag sy'n cyfVwli oddiar laesi'ul yr ansjjwdd ewyij^wJ, y rhai yn ami ydynt yn canlyn Ihedro dcjr, drwg filcheg'd "a diffvg fl;ofal am angenrheidiau iechyd, gloddest, livvvvd lio- nycld, eisteddol, n myfyrgar, y mae'r Cordial Balm hwn Wedi sefydlii yn ff vllredinot ei pnaiih adtcriado) a gellir vn gywir ei jryfrif ynmhlith y penaf o'r caflaeliadau a gafodd olrhcmlad mcdrlyol allan erioed, fit benditiiion i ddvnnl- ryw, a gwitaneithydd i resynoldeb dynol. Y mae miioedd yrawr hon yn byw yn y tair teyYmis, i f(,nclitliio'r d,dd y dechreuasant gymmeryd y meddvginiaeth rhyfeddol hwii, ac yn wmynau bendithion iechyd,"y rliiu mewn a adasent fod wedi syrthio i'r bedd yn anamsero!, yn aberth- au i anghallineb bore ieuenctyd. (fcf" Y mae hanM'on o'r Iwerddon, yr J mha Ddwyrciniel aGorHewiHo!, Germany, Hamhii?n, Bptitt). Hf?und, Ja- maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai 6U a ?ytmnant, na chafodd mi meddvginiarth enofd a ddys?yd 'I i'r ,,)tdydd hyny y fath w?rthiad ebrwydd ac anarfe.oi.?- gytunanf, liyiiay _n r Tottcydd rCK?o7M./??-?) yn Lh'ndam LIvcl?6()f mwy o'r mfddy?mia?-th hwh ynca? ei yru i'r g-.i)e4-tdg y_y d! d Il(y) till?1? h.ll fdd giiiiaethau <-reiM a'u rhoddi 08 pfl( 3i Ila" 0 ?r. h _yd. X styrir y Cordial Balm of Gilead yn awr ft-I y caffaelidd mwyaf a gafwyd allan yn hghof dyii"; y mae yn gadarn, yn dduiiwaid,ac yn flatus; y clod buanac ychwanegol aroddrr. i'w awdur a'i ddyfeiswr\Dr. Solomon, o Liverpool), vw yr unig faen-praWf i farnu teilyngdod meddyginiaeth, yr hivn sydd wedi ei roddi i'r graddau ucheiat a'r is^laf o'r bohl fath lwyddiant dedwydd a N' mac gwerth- wyr y meddvginiaeth hwn, y rhai vdynt lawer 1"II>Q"ada nag a wybuwyd erioed o'r biaen, yn methu yn fynych a'i gael mor ebrwydd agy byddo'r galw am dano; ac y mae yn deilwng o sulw, fod y costrelsin yn cael eu gwerthu yn agos cyn gynted ag y delorit i law, gan eu bod wedi en rhag- erchi cyn gyru am danynt. Ar wertli gaii Jenkins aC r-dmonl, A bertt,,A e; Daniel, ac Evans, Cfierfyrddin; North, Aberhonddu; Painter, Wrexham; a phob Gwerthydd Meddyginiaeth arall; pris lis. y gostrelaid, neu bedair mewn un eostrel deuluaidd am 33s. wrth yr hyn fe arbedir lis. a'r geiriau Sainl. Solomon, Liverpool" wedi eu ceriio ar yr argcaif (stamp)- fcjT Y m, -te'r Dr. Solomon vn dysgwyl, pan ymgynghorir ag ef trwy lythyr, i gael ysgrif-ariaifydTd (bank bill) am nn bunt yn y Ilytiiyr, wedi ei gyfaiwyddo fel hyn, Money Letter, Dr. Solomon, Gilcad House, ntar Liotrpuol.—Paid double postage." Cyfarwyddiadau cyffredinol i gpmmerya Y Cordial Balm 11 tif Giinad. Yn mhoh achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (odli eithr pan y gorchymmyuir i'r gwrthwyneb gan y Tywysydd i Iechyd"), cymmerer o ddau lonaid ll\v y de i lohaid llwy bwrdd (table spoon) yn gyfatebol i oed ac an- sawdd corll) dyoddefydd, hahner awr cyn bore-fwyd (break- fast), vnghylch un-ar-ddeg o'r gloch, pump yn y pjydnawn, ac ynghylch awr w edi swper, wrthoei hun, neu mewn lion- aid gwln-wydr (tlJinfglas,) o ddwfr, gwin pvyn, ;\ladeira,. l neu win ccirioes (sherry).