Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

LLUNDAIN, SAinyRN, CUWEF.…

News
Cite
Share

LLUNDAIN, SAinyRN, CUWEF. 19. I nFR-BYN ASOM bjpi?au Gen??ny ddop: v it ,y illl%i y hy dydd a'r ped- varj dd Cet.u?wit oddnnth y fyddin sytd yn gwarchao ar Hamburgh. Dywedant i ilaeii fjddin Cadfr. Mackow, (liussiad) yn y iios rhwng y 13t'g a'r 1 leg o lonawr, ytu yn ol i, r holl allcrsafwyr Ffrengig i amgloddiau Sterns- chance, acamddiffynfeydd ereill gerllaw Altoisa Cafedd y gelynion eu colledumewn lladd, clwyfo, a chymmeryd yn garcharorion, i raddau cryn hetaeth ar yr achos hwn. Yn ganlynol i liyii, sefydlwyd allorsafwyi y Ilu^iaid ar gyfer am- gloddiau'r gelynion, a tbrwy hyn amgylchwyd < u gorsafwyr yn VYandsbeck a Barmbeck, fei y gOI'fu annnt hwy, yn gystal a'u gorsafwyr yn Shifibeck a Horn, giiio yn ol. Ar yr achlysur hwn, yn gystal ag ar ddiwrnodau ereill, fe gym- merodd rhai ysgannesau le yn y rijai oil bu'i- jlussiaid a'u Cyngreirwyr yn fuddugol, lladd- asant a chymmerasarit gryn lawcr o'r gelynion. Ar yr 20fed cymmerodd Count Strogonoffyr hoi 1 "V.entreS o fiaen Haarburg, ac ynys Moorwarder. Rhuthrodd Ilucedd Count Strogouolfi dref Haar- burgh, a gwnaeth lIa w o fangnelau mawrion yn annefiryddiol YHO, Ar y dydd canlynol cyn- ijvgcdd v gHynion ruthro ar Ochsen warder; t'itnr gorfu arnynt gilio yn ol gyda brys, gan mlaelpedwar o'u maugnelau yn meddiant eu orehfygwyr, a chymmerwvd oddi arnynt 12 o swyddogion, a 500 o wyr yn garcharorion, a lladdwyd a chlwyfwyd llawer o honynt. Mynega'r peowarydd cenadwri, i'r Russiaid a'u cyfeillion, ar y 25ain olcnawr, sef geijedigaeth eu Mymcrcdres hoff, Elizabeth At- exwina, wneuthur rhuthr cyffredinol ar holl sef- ylllaoc.xid y gelynion yn Hamm, Auschla^rrweg, a Stadiche, y rhai a ennillwyd yn ebrwydd trwy rym y gwn-iidawg; dinystriwyd neucymmerwyd I r hoil wilwyr nesai' allan, ac ymlidiwyd y Ueill hyd at y muriau ar y rhai yr oedd cuniangnptau coiledwyd v gelynion yn fawr yn yi- yndi,ech N nia., cymmerwyd wyth o'u swyddogion ynghyd a JOO o'u gwyr, a lladdwyd lawer mwy na hyny ti rifcdi. Ychydig oedd colled y Russiaid. PAPURAU ELLMYNAIDD (DUTCM.) PAPURAU ELL.\IYAIDD (DUT'CII.) L/eirc, Chxsef. 11.—Aeth y Barwn Yon Bous- <;>r, trwy'r diet' hon heddyw o gadlys Cadfr. Wiuzingerode, ar ei daith at y TywysogCorenog, I ? wddi agoriadau Mons, Rheimn, a thref Avenues iddo ef. Cymmerwyd 16 o fangnelau efyddyno, Jiehlaw Uawer o ailwy rhyfeL ac arfau man. ,el)rlaw Itawer Ghiccf. -5—Mynnga Llys-argraff 3\isseldorlf, fod yr holl wic.elicyll belled a'r Meuse wedi ei phuro oddiwrth eJyuion, a bod y bobl yn ndlOb mat: wctU eu rhyddau oddiwrth yr iau (liii Ni- non) r ocddynt yu gr'ddfan. Bu Banvn Falkenhausen, Lly u ydd ratrawd ofarclu looedd' Prussia mrr ddedwydd a thori ymaith oddiwrth y gelynion y cynnortlnvy ag oeddynt yn (lv iiu o ardal .amure a'r Meuse, a'u hymddi- iadu o 100,000 o Ffraiics, a rhutfcro ar ddwy golofn o feiwyr' Ffreng:g, y rhai a lwyr ddinys- iriwyd, neu a gymmerwyd. Y mae llawetiydd v Lobl yn anrhaelhadwy wrth weled Ihvyddiant v lluoeÚd CyfUl\O{. Prin y rlywir dim end Lloeddiatlau go:i'cl(d; sain clychau, a phob Malh o offer (eHId; a'r lliaws yn bloeddio, NVule ein gwaredwyr! Hir-einiees i Ymerawdr Awgt.ia! livw fnrddcl'r Cyngreirwyr Marwol- aetlii'r Ffranrod! &c. Aikmaar, Ch::tfror 13.—Echdoe, gwelsvyd l'ong dau Inv) 1-bren perthynol i Frydain ger- 1 aw i'r lie hwn niewn cyfyngder. Aeth rhai o'npobl allan mcwn Hstr pysgota i'w chynnor- thwyo, ergarwed oedd y mor a deallasant nvai t--osgwydd-iong cedd, yr hon a hwyliasai o Jer- sey er ys 6 wythnos yn ol, ac a fuasai yn gwibio eddi amgylch mewn anwybodaeth or traetb Ell- p ynaidd. yr oedd ynddi saith Swyddog milw r- aidd, un rhiiigyl!, dau ddenwriad, 26 o filwyr, <; j6 ceiiyl, yn peitiiyn i'r 18 gatrawd. Yr oedd i.? ceil y i, eu Uimiaeth ar ddarfod, ond dygwyd h wy oil yn ddiogel i dir dranoeth y mae yn fliugenym adrodd fod dwy droI w ydd-Ioll, Frutatiaidd tneill Avedi eu cyfrgolli gerllaw'r Texel, a bod yr bol.) wyr ynddyn', set 300 o eneidiau, wedi eu cyfrgol!i, end 40. Derbyniw^-d yr hysbysiaeth ganlynol ddoe o Bo»leg»ie (Ffrniitc.) Boulogne, Chutef. 16.—At M. Martin, Syr, y mae r Hysbpai (Telegraph) newydd tros- glw yddo'r hyisbysiaeth ganlynol:—u Ar y 15fed ennillodd yr Vnierawdr fuddugoliaeth arall ar y ltussiaid a'r Prussiaid, gerHaw Montmirail, a ♦ hymnlerodd 10 mangnel, 10 par o fanerau, a 10,000 o garcliaroiion. Ydwyf,'&c. Nauger." Y mae Bonaparte yn ymddangos yn dra plia- Tod i drosghvyddo hvsbysiaeth i'r w,itd hon yn ddiweddar, trwy sefjdlu yr Hysbysai, yr hwn a esgeuluswyd dros amser maith yn Boulogne; pilhr hawdd yw canfcd y gwrthddrych sydd n fi olwg wrth hyn o orchwyl nid oedd gweini- dogion v Brenin wedi danfon ou penderfyniad ynghyloh ammcdau hed lwch i Castlereagh, pan gyhoeddwyd r hanesuchod; a thybid mai nid peth awmhosibl fyddai i'r son am ftiddugoliaeth ar ol buddugoliaeth o du Bonaparte, wauau ychydig nr y LivNi, odraet-h hon, fel y byddaieu hammod au am heddwch yn fwy manteisiol i benaeth Ffrainc; pa fodd bynag, os hyny oedd dyben eingwrtbwynebwr, yr ydym yn deall nad yw'r ddyfnis o verth dim, cartys yr oedd Mr. Shaw'r l'èuadwr wedi gadael L'undain a phenderfyniad ;eiiiidogioll y Hys, cyn i'r hysbysiaeth uchod vrhaedd y wind lion, t'r ei fod a r ei daith yn Ffrainc cyn ynrnWiad Mr. Shaw à Llundain.— Y mae cynnwy-iad yr hysbysiad uchod yn peri i id « y.u penàO henrydd nid oeddyni yn dys- gwyl tae! Bonaparte yn Montmirail ar y 15£\,(1, pryd y dy wedir yr ennillodd efe y fliddligoliactli newydd hon yr h) n sydd bed war diwrncd ar ol i'lrfn" !\ryr ddinv-trio I yddin Blucher, niedd efe, rn y fan hon y mae yn rhaid fl>d gan y linss- i 'id a'r Pn's kd ryw serch neilkluoi at y gym- r.ydogaeth hor.o; canys dywedir iddyut gael eu r ar yr Sfed a'r Vfed, riivvng Chatpan- Thi rry ag E_.5evr.8y  ar y lOfed, g')r('hfy. wyd hwy yn Chaa???bprt; ac ar yr Il?g? "o. C<-i-"I_A. din j si n v?y o, a dyrachwchryd liwy yn iiv..rt,J?:t, Mcntiriiruil; ac ar y l'ifed, b'.iddugrvKa^tlijyyd arnynt yn Chateau-Thierry ond mew.dtyw tl-agis pe na buasai'r di^r a wnaed yn eu plith yn ddigon, wele hWy yn dy- fod i Montmirail etto ar y 15fed, i gad eu leUrO yn fwy ffyrnig; ac yn y frvvydr ddiweddaf hon, y mae'r holl ysbail, Lc. yu dyfod i feddiant Bonaparte mewn dull anarferol, oil wrth y deg- au; deng mangoel; deng pli- o fanerauj a deng mil o garcharorion! Y mae hanes eglurach Iii't'r un uchod wedi ei derbyn o gyffiniau Ffrainc 1 pa un a'i bed yn gy wtr ai peidio a ddaw i'r amlwg mewn ychydig ddyddiau. Yn ol yr haues i'on, macddwyd Macdonald (Ffranc) ar yr 8fed a'r 9fed; ond )! ar y lofed, torwyd ymaith un golofn o fyddin, j, Prusia gan Bonaparte; at- yr l'leg. a'r 12fed, efe a enuillodd both ar Blucher, gan beri i'r gwr profedig hwnw giiio yn ol gan y ml add tua Chateau-Thierry. Ac ar y 13eg cyfnerthwyd Blucher yn y lie lnvn a. liucedd o fyddinoedd Winzengcrode, a Von York ac yn awr efe a deimlodd ei hun yn ddigo n cadam i ruihro ar ei wrthwynebwyr yn ei dro, aca yrodd Bonaparte yn ol i Mor.fnuraH, He yr ymladdwyd brwydr waed!yd ar y 15fed, yn yr hon, medd yr hanes- ydd, y cafodd Bkcher y gwaethaf. Y chwaupga yr hysbysiad,i'r Tywysog Schwartzcnberg(A ws- triad) ruthro yn mlaeu trwy Provins tua Paris, tra'l' oedd Blucher yn cadw Bonaparte ar y maes mewn cynawh waitti; ac yr ceddid yn dywedyd yn y modd cadarnaf yn Boulogne ary 17eg, fod mil wyr cyllyrn y Cyngreirwyr o fewn 20 milldir i'r brif ddinas hono. Os yw'r hanes hon yn ¡ gywir, rhaid bod Bonaparte wedi pendeifyiiu, cyn cych wyn o Nogent yn erbyn Blucher, ga- dael Paris i'w thynged, ei Ymercdrcs, a Brenin b.ich llhufain i drugaredd y Cossacs. Mynega llytl-yrau anghyhoedd <r Paris, fod y Llywodraeth yn ddirgel yn cefilegi taetiu'r son fod y Cot sacs gerllaw, mown trefn i barotoi y trigolion i'w gwrthwynebu yn wrol, pe d.'uent'; ond y mae"; un llylhyrau yn ychwanegu, fod yi- un ciaiarineb a rnarweidd-dra, ag sydd yn Ifynu yn y wbd, yn l-lywodraet.hu dinasyddion Paris mewn cj-flelyb fodd. Ystyriant eu bod yn nesan at ddiwt-dd eu gresynoldeb, a dyvgwyliant y di- wedd hwnw gyda braw ac arswyd, yn hytrach na chyda'r bywiogrwydd a'r c,a!ondid hyny ag ydynt angenrheidiol i withwynebiad gwrol a ilwyddianniis. Nid ces dydd yn myued heibio a'r nad oes llawer o unigolion a theuluoedd yn dyfeisio ffordd i ymadael a'r ddinas, gan geisio noddfa mcWn trigfanau ereill mor belled ag y gall out o Sirnv rhyfel: ac er y buasai yn uu- hawdd gwrieuthur hYT) ar amserau ereill, ar gyf- rif trefniadau manwl lly wodraethwyr y ddinas; ond y mae rhyw esgus bychan yn ddigon c sail i i-yn gymmeryd He yn bresennol. Y mae Swyddogion penaf y Dywodraeth yn parotoi di- ogehvch iddynt eu hunain ac y mae cywiiydd neu ofn ar y lluyddwyr cyHredin, j ddala eneil- wyr, UfU chwilio yn (nnw) i natur eu trwyddedi I' (passports) fel y gwnaed gj rit. Y mae un o'r papurau Saesueg C weinidogol. I (minhtcriot) yn haeru nad oedd y genadwri a ddanfoBwyd gan Mr. Shaw odcliwith y Llywod- raeth at A eg I. Castlereah o natur heddychol; ac os na bydd rhagammodau heddweh wedi eu ysgrif-ncdi (signed) cyn elo Shaw i ben ei daith, y gosodir erfrn ar y gynnadled yn ddiced; gan fod y Lbwcdraeth hon, mewn cydsyniad A. Russia, Prussia, ac Austria, wedi penderfynu dwyn y rhyfel y'mlaen yn y moddmwyaf egniol I yn nhirÎügaeth Ffrai¡tc; ac na dderbyuir un cyn- nyg i gylafareddu am heddweh nes byddo Paris yn meddiant y CyngreirM-yr. Nid ydym ni yn Ifugio gwybod pa un a bod sylfaen safadwy i'r fath ddywediad a'r un uchod ai peidio; ond wrth sylwi fod boll bapui-au diweddaraf Paris yn hollol ddystaw ynghylch heddweh, er eu bod ychydig amser yn 01 yn defnyddio pob cam tuag at gynnadleddu felaullogaeth i ymwroli'r hobl; y niae yn ymddangos fel pe byddai ceisio hedd- it-cli, yii ail beth ar yr amser hWII

[No title]

[No title]

t:;Øgtf£,n.

AT GYHOEDDWR SEREN GOilfER.

I ; THE DTIXu SINNER TO IITS…

__-.;-----__-u..-..-.--.-.--.-.-.…