Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNDAIN.

[No title]

Advertising

LL.YFR A U CY M R A E G I…

News
Cite
Share

LL.YFR A U CY M R A E G A ARGKAFFWYD AC AR WERTH 0 Gan JOH-N EVANS, I n Mhelryal B;crikis-(ly Cacrfyrddirt; Ar worth hefyd all D. J-K\KIN, Argraft'vtld v Papnr hwn. a J. HARRIES, yn yr Heol-fawr. Abertawe C. LKWIS, Aberteifi J. j.\>n;s, 'Abervstwvth Jus. RICHARDS, Dolgdley 'KICE KEES, LIanymddyfri; a FUEl), LIVAAS, Liaudilo. 1. BIBL TEULUA: DD, gyda Sylwadau arl, J? <po?Porutod,acY?rythv)-aut-f?h<)JarYmyt y D<u), ?:u< y diwcddar Harci'. l?etcr Williams, prLs £ 1 i'is. itch ei rwyiuo. ?. Y HtB?SA?cTAtDn, sd yr Hon Dcsiamcnta'rNcw- ydd, H:yd;? \sgrytliyrau eyfeiriol a Sy!wadau ar i mYI y I Dail, )I.is y(irit? yin. B i;.l 'A i I D, ?ef vr Urn Destament a'rNew- dd, gyd^ig. sgrythyrau eyfeiriol a Syiwadau ar im)1 v Dai!, gan John ('aniic, pris 12s. 4. btBLAf eretU lieb ?vtwadau, pris 4s. 2d. ?. TESTAMENT XEWYlW, ydá Syhvadau HC Adnt?BU cyf.irio! ar Y?ny? y Dail, ? y di"eùuar Baic?. Peter YMU!ac)?, prist)?, uediei rwvino. ?. 1'Ls rAMKNTAo ereill, pri, ? 6d. 7, y i.iy? <A.)taf o j-sp<?m, Dr. Gill ar y Testamn! .V,ewj^ dd, yn ned^ar-jilyu;, niey, ii wyth rhan?rimxaiu.s?Ut yr un, !lh,1 Xi 14s. yn I'hwym.-lJ., Y mae vr Ail Lyfr yn yn awry NVase, ;'[' dyf?) albn yn rhanau MtSMJ. h. Yf ¡j". I ?, Y Llvfi Cy ntat, yr Ail, a R J'rydvdtl 0 JVSPOMAD ar y 1, -d(i 4) F,PON A pa.r.U 1 a t,ii Ir? rhnn'n'v"t Tru:),in.)rrynyrh? ? .ftyoi). Y mae y Llytr eyntaf yn werth 8s. t>d.; Yr.iitynl?.; a'r U\d\ud8:a'r{n-d?efyddyna?r?uyW;h;?. U'lisposiAD ar j Rhufeinia¡d, »aa y Parc!?. Le w Lt, 1). 1) meNi-?) wvtli S-,VlIt N r r,,I. 10. l;Sl'Ol\IAÙ af Bum!) l.(yfr' Moses, ?an v Parch. T Jo?'s, ?yut o Lun?ut.).?:ut, ya wythrply" g, pris He, 6d. Mcwnttytdd.'u.' 'H.' iiA?!ES ?YtAnoi. A CHREFTODOL PRYDAI'N FAttrr. o'r F AITr r i)'r nursery daeth y B.utatiiaid iwladycha iddi gyivtaf hyd yn breseniiol, pin y diweddur iiareli. Titus I.ewi; pris 10s. lid. wedi ei rwyrao.- 12. CANWYLL Y C*XP?VI sef Gwaith y Parch. Mr. 'KpM' Pricii;ird, ?ynt Ftcer L?tymddyfri; ynÙyd, 1: clmanl'lad l'bm Llutiion o J\, Hh ?r mt A?dwr, u<?a?Ki- .t c[in%aneiad '6aii:lut',ion o mw d vi r i??asgi- Hancs HywydaM?rw<?.tcth yr 'A?dwr: yt?hyd & Rh?? ii,Iicth at y Dadi't'njdd; a.<;h'v?!t?r.i?-Hy?, San Mr. Stephen ?u?hc- ?yi.t. o AiMrhmc, ??ert't'Cs. wedi ei iwymo. Y muc y liytVhwa wedi ci argraifu a'Hv- thyr('?t'nM,yn?ydt-piy?ma?Fi' 13. GeiRfADou YscRYT!K)L, Yn'bed?arHyfr. ?aa y Parch. T!t<?. Charh's, o'r' Baja, phs £2 10s. Wwu byrddau. 14. (.EmLYFR S At?Kf;<?-??.Mv.MtA<M, gan y diweddar B.?rc? Wimam J?vatts, wfdi etddi?y?io, ac ychwanmu tua 1 MtI?Ehiauatf), ?m y Parch. Mr. Richards, g\nt o Lan- ?ra!to, y? swyd<f Fot?auM?.-?-Ytnae yHyfrhwn ?'h cvH- HM ys pob air tu?L- atddii-lit?n awduron n?; nid yn uuijie m:!dn' Cy?tt.? cyfat?buri'r Sat'n<?, a'uhatHtafwydduc?ati wed) eu ?osod mewn trefn briv?tol, ond hefyd.y mae pob -itir Saesueg jyedi ti acenu^ i? a4,j swniad ajiaddas: ymae rhatt-y?i?.lr?dd u<<b g?ir ?eut t'i osod, :ic ?wdntwt pti?t)! v.cdi t??y?Htu, lie y dae ai?etnhcidfwy.dd. ? ■■■ ,• 15. (11.1 K v IH 'A A CiiYiiRAEiT^ ?!U! T.JM<?0 ro!d.sr aU Ar?ramad, ?yd&? ? chwaueg'iadaa k ni?y?- iadau, y'ti -ddtvy ranrlK'n 4.y rhan ut,lf, u&. y raii. 'ueu ar bapMr g.u ?}td\?. y .t-han ?ynt.jf, a '?. dd.) r mi. 15. ("E'iHLVÎ',{ ,USGA, C?.??EU, i;auTh?' EYM? pfis 7s. mewifbvwMan. J7, CMH?AB?.'??-V?AEG A SASX?E?, gan O^'l pris iA'3. J^yn.ghvj, ? (-.i?mHadcg L) rur6' yu ddau lyfr, pns ??- ),a dijau Iyfr, 1?. T?t*< MA? ?.!?r?!? C?arg a Sapgn? W?Uam [.O?c?F.S.A.,)??.?.?.;?, ly. AL-EDOYF; AVF^WUAID.S^^NEG. A'CH7. AEjr,.Y-1l, cynnwys darluuialÍ ayno' a '(f'it <?r:t)hry?)<d Aidm ta tu i rai y mat Da Mrtu?? .t.t?i, Dd'aid,- a Mod/, ft t'wyat'a^owd; yn n?hy'd a'r ftlrxldi^) ?t? (), f)rlJ):lh sytld livd yi."JtVn >11 .adnabyddus • gan Isaac AVvkp^Fkl' ryJl vdd a Gw efttiwf1 Moddieit gaii Iia,, I?, 1: byrdd-;w.Tn¡¡') ?) '.? -?.' ?U. HANKS PLETDTATJ ? BY.nCM!:TtA?O<??.? yH?ty??S: Anxo?aoUt i' hyt!'?'?dd Crftyddo! at yr ityn yr yohwa- nt'??yf). f!u!y?iaAar AUKi-ttajcth, .1J('tiaeth, Ttieophitan- tln:J'iaeth, í 14M\laj'th, A?aha<n?ta?ieK'? a ?'ttr's:i?i?- aeih; gan .(ohn Kvaus, M. A. Pp?-ddyscandwt' nf?t? Athrofa :t? R'Mp(!i'?nnodoi.<t Ys?oihci?fM), yn Pulin's !?ow,isiiE?ton. Y d??tcd ar?rafHad, (yn Sa,Ma(*a:,?ny mvyddyn 18(U), ?c?i ci i'eiafthu a'i ddmy?:o; p1lJJi •• Thabi Goltadwriaetbo! o'r dy?wyddiadau ttyno'af mown Haues Egfwysig, o encdi?aetti CTtSt t'r ULm?r presenn ?'2L Y RrnF¡;LYsnn'yn(lr'dT hwn a vnnft?pwyd gaa? Shmldahr !?h?f)h?. t-r t'r?ti \n ol j'er ?J.'u?ul, ?an y P?rch..)!'i?tt?'tni,p)?&?:??<'v.'nhyn!dj' '? 'jt'A?af .v ? P? &R?, da)) {:ytif)y biu?H; IJ;1y c Tn H ¡mil ?y 'dah??r,J.k ioodd y mae !K'(-tia?nr yn cych- ??'n, n?tt ?.ff't?'hr<'? f! 'in!'h o'Y B',i i't') Ui;i"r ue'fpdd. 2. pevygroa ef. yi!- sytartod a h'ynt?tr ft tbf. ?.;I?<hh:t?!?td o? <lh).<?<?.n' ?iad dtt\;t)'i!it)<, )x'u y. n4,i- f od !)!)('?o ('ic?-?'eh.?ny '?'.tt?c't. J. l'.))h\a)), pr?.!?.HJ. (- ?. TArr:[ ChH!snA?A-'A? iPH?.v\r, o Ddina^ OysfcS'tv tn?reAna?n?t.? art)tci4?trhM!;yn dajtt?? an? y bih;-? dt*rau t!);.t?ri?n a ??i':?[?t? & ft?yot at y tfordd, ?u dyiodiad Jib?ro'-r dh?dd <'rwla<fdf!yn,')nh!: ('f y r'ail ra:o yJ?r:-Ttn?3n??t!yk..m?"y? ,mB L. ?!. rAti:?t Y?J't?ER'? '?'M iy:Md:ad D'yn ?-wy'r?yd I hwn i'r un a d?i?, da" fith I?n-nddwyd; yn mlia.ua y dan?o?n- yr atnr\?io) hfyt: ?rr)<wystr:M a gyfaifa Ag. ef, a.'ton«-hai:Hi yn^ef ar iy I, cna^yd, a Cyt hrat1 Y hyJ a'i (!t?(fw\dd f?vf?diRd r ddjuias a^cnedd.us„.nx?ifanv- P'?ydd a'r ??uam a?wld ?r d dra?y?y'ddu! j?y!?au. I tH;yny C?H¡Ít'<¡' M.. n"illIY ?rch. J. ?MMYat?p? is. b. Y RHEi'Es?'t ?RVpu?, ?u i{«{t?)ad M'KDJB ag sy?? yn m\Hpd i r 'Nerodd; yughyd a'r ftbrdd y mac 511 rticd'-? IT,Iled i rN,,fodd, « ffoi-d,l -,i m-w )II cyia-rvvy £ id,adi7ivi redeg f'"1 V ^'«U'cr gafas'l. ttefyd; Hyth?t- ? i at bob'e. -W (. r'^l' i'J. ?1 V 7 V ij. *is I is. t? < ?■ So. (IWEI.F.NIGAETN Y BAIOD CrtsG; yn Cl%lllll%i"zz, L Gwetedigaelh cwrsv byd. i. Gwriedigaeth iuigeu. J. (ivx»-- ledigacth ull'Orn; gan Lllis Wyn. At baua y chwancwyd iMyiiegiad o'r geiriau anuealladwy trwy gorif y gwaitli, pris !•<. 27. FFYXHOSAO- IACHAwnxvr.IAETA; nen-Amddiffvniad » A thrawiaetii Gras; sef, Byr Draethawd i Lvfr a Vlwir "Tradilawd ar Etholedigaetii a (iwrtiiodedigaeth, a lie- laetiirwydd y Pryuediga<,tll Urbtianogol;" gaa IS. Joaes, r 28. BYWYD JOSEPH, MAn ISHATX; yn wyth llvfr. A fwriadv>yd yn benar, i ddenu tneildviiau dsiiion icuaii.e i garu yr Ysgrythyrau SanctaMd. Yn Saesneg gan John Macgowen, ac a dc gan John. Arl'eriedydd Meddygiiiiaetfi; pris 4s. tid. Verii ri rwvmo. 2i'. Ax ENGLISH A\I> E.1 Sil VOCABI L.\RY, or, iLn eziv to the anciput British Laugu.tge; by Thomas To which is prefixed a Grammar oi'the Wefesh Lai«B gaa"«-e ibf Thomas Richards; price2s. t>rf. 3i). l?R 1-- o s n YR Eos; sef, Cwaitii AwenyddaxxJ Mr. Edward Richard, 0 \?trad Me'urig, yn swvdd"Aberteili.—•];' Bu«-ei j. l'åo y 80M. 4. Ateb i G.^a y- Hout. 5. Ernyit, lieu JJyipn. 6. Atarwnad iorweitii H- it,-• siart, ynghyd h Nodauarbdre'r dail; pris tid. .?1. MXIYRDOB AR Rt?t!OM AC ??.Ef, a "ifMJw,'d mewn Mynwent yn j Wlad, vn mrv? Yf h?Yr, wediei dna o SaMo?Cray, ?an y Parc!L. D. D;Ir adar?ta?ad,pri=6<-h. ATECISM ECHVYS LOEOR, a ?od<tc)?Tntntora?.<t ?an Gymmauta o'i 1)lirif vr. ar eu .1.1.0- ?''t)tBabydd)ap?,yuy);wy()dMU5G2;a?yho.Jt)?v??.t 1;)(0, an amry w weithiatt ar 01 6Nrnv a V)i,cliv,q- ,.j ddy^u y" sgolion y d<-yn).?: wedi ei 'N'tieithu J Olle, allan (j r argm,ma.d Lladinairid an Dr. Ckavt'r. sy n biesennol yn l'.sgob Llanelwv; pris Is. (id. "2. f2vi-k-REDI-NOI,, liell (!\farwvddyd i r:rf? "V; Y" '?''? na y cyH?vsir Tab!an ?.-J? cu" c?<rtu ?n I)iiroda ya enwedi- i fesur coed.^a u.i »vnag .n y?Witr nea ?: ?nhtn byrddau, cstvHaM, ptaMcia- HQDau, tmii lau, ?anMcodau. ac amry? cthau oo!) o'r m! lloi_iall, J abt Hiojo?i?d a chyfraniad, pa un all JÙd N?u htd?ot- co4-.1, sciri maon, ttMppenaid, ewvdr?'.r, tUf?v) ??yu?ichwyr, a maMtfio?Yr; Yr?hvJa TuaMau at ?tr.f j pa iahit ? anaIl a dd?yn ar un faint o bw?sm) neu !a?< i. i.<u, yri OJ ayn a hyn v pwys neu'r llatlied, ueu ry w betii o'r ler(-ill. ? ?"y ? ?-'d"?' sio?wyr, h??n< vr, ac a.?? filit.lif-; V trydydd argraffiad, wedi ei ddm ygio a'i h- laeii u a*i h,teti4, t ntf? nMawfr « bethan nynod, cydeus iV dcaU. er h?ti?Kttt iad i boh math oddynion, gan M. Wi!?, ?<.?r<trT<r? p'-M ?. hfh'-))wymo,))eu?. 6J.?rditi rwymo. ,?3. Y '?vc"'???' n\.u,Ym?!?? j• ngbyleh Enem,ioideb a JJwyddiant p)vcedm yr ?ttc? yn ¡WiU lh ( nstianogion o Maitam<Uar:ia? rh?u-r dan mydog, set t alun ac Anticallin; hvny vw, g-xr o fd?ru"t\< uu,a??r«farnwrthMvnfb, tr! IXI. ■' PRIF 'ri*4,tli ?r 0.- odd?ynt:n<u,If?ddb:?ddanatur?fii?.?-Y,? ?vyat H(.)c?dau, w?ji ei i'r ynir;.te" r pittiiined ai i,?d yn S??tf?, er lies rrCymr? jtri? ?) (.C.??f?fMJS Hn???L?CH TRURAKEn& Dnw; 'WD ? ft thh)? t 1 eddvg»iiaet!i i En?d?H tiudd?di?. 'k '?t if.-?I ?yd yn ?aesftc?g?) Jn?t msco, Gwe?idoXYrE'?r'-y! ?t ?t. 'i':K)t)tas,?<tma?fk,ptM?.s. ° 3K. TRAETttA?H A-? i?t:YMAS CRrT, Kap Ahr?.?? ?oth, Mcdt ei dnH I r Gymrac? o'r Sa^ueg, gan y Parch. D.aautMi<'?,pr? 14. ?. 3i. TR?ARE[)n A BARN; neu va pgm i pn Chant 0 St;tHipiaurhyMd<t!oFar?:?ap?ti???r?-tn''M?!-t.t- o J,)i.tigart?diau itt)dedi,, I'T I)utvif)l ac oeiodd; syda)iawfrpY'wia<)?MitiMit-rr? :'wt?,.?t casein a!iano hrift'na.dap (?vfd?St-ed?: ff??.tf? <'f d?m.H', <T cyou- i'rdaiol:u, ac errnvb?:M i baw ?, p).?S.i. S8.ALmEU))MY?RaoD; HCti?AtWt'tn??t'r-'??! ?u., Iky cy??wy?truH?by?tJt? o B?nM.? Mf?f' ftordd o l\'hdod. a Hy);u)au mewn tl,Hdd 0 i\f.itni \j can!yn pob tin 0 hbyUl; g..n y Parch. Axari? S?irsJ: pris 6d. Si). BMnAn PARADWYS yn LLAWX o F¡;r..gíUjfqf j Fyfyrdodau ar amry^viol o'r Kuwait, Titlad, a'r CyaeHriV- iaetaaurhyfeddirf ag y tnftp y Duwiolion ac EgWfi i-jd'uW r yr YsgrythyiAu Siuctaiua, g.u1'Y Paxc.V. A. :i:-wraciI, pris 4d; 40. PR!.n CAt.FAU, n?n An?n??;t'p?<? v ?ff)?, wedi eu c?di Alaii o F.Mtc'Cacr?em, &c. ?ut Al §i»;xdrae.if| pris ?.. .l ■* v pr6 j?. 'l'iiy4ORA17*R ('?ttOFi, (-Iel t-41 4L T?Y'!ORAt!'R G?oEs, wed! cael en c?'Q?wa a?r.?r Ddad M'arcimad )'rEfeI,&c: ?n A. S?r?'t), ()rM h, ? DrYCU CVWt)t l HA?ffnu Y C?tT?GtUtVt, yTy (4 ynt?da? iad & Duw, ya ei huU loohesau dugci, \n fi t:! ? ?<i)- iadtiu yn XT Auialwch, ac yn Babilou 5 ar ht'f? yn ei ddyclmcaad adref at IMøw drachefa, >;HV A. Sixadracii. Is. 1,('A MSA LEM, nfU Gyr?in.:?-h?i v Hysc.vhliffii yn Jerusalem; He y traethir -m d?ifr.f.? arrl &m!-v\vi? o bethau pwysfawr, arddull o ?rnddydj?n rt?n???r A??- tolion mewn deg tr hu?ain o (iyirideithaFaayn ac y mae IIymnau ar 01 y pcu?L'd?u, |:ia A. pris 'i:6<i. -— ? ? 4). t?YrRR?T?E3DanAO:t??hJ\-?:4'?''?f?* aetitau rhyieddol Duw t'? Wfisioit, ? 4?tt"?,;?t?'! I trymiou-SfT ei E)y!Hat)?w?<t _i ??;n g-HIWfcuhi*y L?t? At yr hvn y chwhne^xxyd, ?;? y ?.L-cr. Jc.h?Gb.npb<.t{, pn.?.). ? ?r??'? 45. CAMNI ??T?o?BRJM NF<, D?t?H?tH ??9?? y <))ap ret.-ar?)-.?dd;?th a D('tIiI' Ouxv ?h U-t?M <A — 7V*Iiya,illr Mo(iA') ,?i'l- $?.?eli 1 ?i osed 11 14,1 -F.;IIVV?1%, <*t,?[h 0h4 i-A r"i Pres.vii. i?. ?n?yJ? PhpegeLi ar.JJ ?- Upbt' yit' &smu*; v ?pdd:ir' If?rN. T.-?B(MtOn,?n-? ??. T ?, 4?. PuBDYX?FHYSYRWRKt-.?f '1r'h.lfalf' i4' mat-'itdfacbyfn?ysacaug?ur?di? ?it*:a:)o?mt)u, ac i hoi) pris 9(1. -T <7. Um?n f'? M'?&n6.ita?t.<n?tt?nt?!MnT':T.- Ca:-gJ'.td<??'? H?:!H.m,?n? t'H?mp ?tM-?t] ?v ?.?(? .ya yr Aij, ? Alorgit cyn»C*'f' • 4 T. '.priis Is. y 4?C.A?H?o?. £ AAT «'flymna«^ ? '?wM??t?; ? 'ara'ur?tvtdfstunM.?arij Parch. t-LJ?t?..tpt?t?t??,?, pril nievvn hyrodau. ? 'j* 4". Fir,o Hymnan, pr?df)!; f!f?. 3 n ?'t???J'? '? mnau. M?fyd., ^gariad^ar y fJamut, ?a yLttuOtt.?a? Ja'))(\,Ahci-ys<?t.h, pns?-?H)r'j.nvnu »?{. D. ?. -V mae gau 3. E HytittiamjMai.?.ahirytv A??'r,, o wahantM brisiuu. i -• • i:ii ( • > { n ¡ &J. UYT?-'M?'n?iPAWB A CLY?-???h-t?Ey<!?t'; H?ELtU YK NcCftST; !l'?),t?a? y,('¡¡wJyrb.s)d ?m&wrtcy?nd?h'a?Lt4M)h??a?t:.h<?r?:)?J.Prv'i'i?Wa'' Ln:t))itft«?, ?'?h' J)yn, a t??Mn?a th (tt!i'<)?, ??tt"! Fn^eth ur fioau xu. v Pdnc?C?orgc ?n?' .p8 ,? ? '6t* CTHA\v!fAAC T?-??-Y'?Fye?? nM? r ,'t 6h'c '?: a?tan y dui) a.'r aet?f v jn,)? ?, tiaw??t?M? ?Ot-4 M <*) wothr?it? gyM t Bcch&?ur, ?;an' y Parqa? ???' Lf'Mt<, • D. )?. ?D'R I" • ad. r<?M'?T?Dt?????-?'?&?-?B?i!M??'?4?r?' I' Pt? A')r?.THA??bsR,.y?h?, ^'r^-lftatt p)??!???y?\ t?rdJO'«t)di?rtit <? B<-)t-:??ytdnift!) r.t'; sef ¡ ¡,;Piaf';¡' '?'??t?M? '?R?ii',? a. ;U, t mC\}lI <j:ra? Mwatpt,-M<'?i,4?'? ??.?f??(M-? ?tth? t .Kvt'f'?'M « M.«« *.K. ••• tA-?S.t.i?\t.M?, fpn<?<: ???y" ? &'?)N?B!? -???nv&t!<t?;,tt-?( Uyt" !M'4'?' j acca?y"" ? :?.??'?'?-' ).' v. ir ?)'M?.. Yf ? i I 0\vys'H\?<"?"??? nii'idiol 'j.» ~r — p!aaf!'ia?'' ??'?io,?'t<-f.??-a'r'\ ?J? a?'.tmnw ,.?it?t <;n*'H ?J'?ttfiw?tft'? ?f faib.jirebw^ wWfrtmrr<Hi y gyat A '??. "h i"-m, 0 ?'- %?!??tT<??? i'a ?S. ?f.;T'<M.?.MtJ ..?.;<)Hnr?? ta.? ?,, 0 HKS. IV-jniae-gan J.,Ju';ltliryn fact t. ■'i ;.«mryw.,bri-«H»^j:'dii'> r i(' firt h r >'»»'! 11 <• »'' i <mH (,' '!7;n ti:H1"1\ .!„ iran f.å'jo':it'ÛtIu'tI1I ¡.. 'P:,1 f L?..?? '?a??''?<"t??<?? 1 uyt' l 5, HVWO «vwft.v Uiytmirvow tBj??'(''?ue!)V: ?1'' ',? V I ?" t'?:? N'til uil,, h{. | gahar owe d '"Y fti" ?!??t't<ic? )r hMn? ??!Y<?y' ?' &?"d ¡;1¡1' a. rt,r.;J .'a,'I'I;/ yyy A ;?fa«??.? < K,.